Past talks in Copenhagen

These talks have already happened. But don't despair, there are more in the future!

November 30, 2015 #

19:30 Vacciner: Meget mere end du tror

Speaker: Christine Stabell Benn

Location: Royal Danish Academy of Sciences and Letters

Entrance: Free, but registration required

Kan en mæslingevaccine beskytte dig mod lungebetændelser? Kan en tuberkulosevaccine beskytte dig mod blodforgiftning? Var koppevaccinen det bedste middel mod AIDS, som menneskeheden endnu har haft? Og er effekterne forskellige for mænd og kvinder? Chritine Stabell Benn vil argumentere for, at svaret på alle disse spørgsmål er ja. Hendes gruppes forskning i vacciner i verdens fattigste lande har givet indsigt i vaccinernes mangesidede virkninger.

[More information.]

November 16, 2015 #

19:30 Hvad bestemmer fordelingen af liv på Jorden?

Speaker: Carsten Rahbek

Location: Royal Danish Academy of Sciences and Letters

Entrance: Free, but registration required

Biologien søger at finde de endnu ukendte naturlove for, hvad der bestemmer fordelingen af liv på Jorden. Med anvendelse af enorme databaser over arters udbredelser og de nyeste DNA-teknikker kommer forskerne stadig tættere på svaret. Evolutionære processer og variation i historisk klima spiller en større rolle end antaget, hvor fokus primært har været på det nutidige klima. Forskningen er nødvendig for håndtering af den globale biodiversitetskrise, herunder klimaforandringer.

[More information.]

November 2, 2015 #

19:30 Biologiens låsesmed

Speaker: Hans Bräuner-Osborne

Location: Royal Danish Academy of Sciences and Letters

Entrance: Free, but registration required

Den menneskelige krop består af ca. 37 billioner celler, der kommunikerer med hinanden via udskillelse af signalstoffer fra én celle, som opfanges af signalmodtagere på andre celler. Denne kommunikation er essentiel for mange biologiske processer, og fejl i kommunikationen giver ophav til en lang række sygdomme. Det er dermed ikke overraskende, at mange lægemidler virker ved at genoprette fejlkommunikationen. Signalstofferne binder til signalmodtagerne på celleoverfladen og igangsætter dermed signalering inde i cellerne. Denne interaktion er meget specifik og sammenlignes ofte med en nøgle, der skal passe i en lås. Nye metoder gør det muligt at forstå disse interaktioner helt ned på atomart niveau, som kan udnyttes til at identificere nye signalstoffer og udvikle nye potentielle lægemiddelstoffer.

[More information.]

October 19, 2015 #

19:30 Var det bedre, hvis vi var (mere) ens?

Speaker: Nils Holtug

Location: Royal Danish Academy of Sciences and Letters

Entrance: Free, but registration required

Det er et udbredt synspunkt, at indvandring udgør en trussel mod den sociale sammenhængskraft. Tanken er, at social sammenhængskraft forudsætter en fælles identitet, og at indvandringen udfordrer denne identitet. Vi er med andre ord mere tilbøjelige til at have tillid til dem, der ligner os selv, og solidaritet forudsætter ligeledes et værdifællesskab. I foredraget vil jeg undersøge dette synspunkt nærmere. Er det rigtigt, at det at være fælles om en identitet er befordrende for den sociale sammenhængskraft? Og hvad er det i givet fald for en identitet, vi skal være fælles om? Det har nationalister, liberale og multikulturalister forskellige bud på. Hvad er op og ned i debatten, og hvilke argumenter er der for de forskellige synspunkter?

[More information.]

October 5, 2015 #

19:30 Holberg på Nettet

Speaker: Karen Skovgaard-Petersen

Location: Royal Danish Academy of Sciences and Letters

Entrance: Free, but registration required

Ludvig Holberg er en hovedskikkelse i 1700-tallets dansk-norske litteratur. I dag er han mest kendt for sine komedier – og af de mere end 30 komedier, han skrev, er det kun en håndfuld, der jævnlig opføres og stadig læses. Men Holberg skrev meget andet – moralfilosofiske essays, historiske værker, en underfundig selvbiografi, den samfundssatiriske roman om Niels Klims underjordiske rejse og mere til. Overalt fremstår han som en munter samfundskritiker med et skarpt blik for hykleri og opblæsthed. Hele dette mangfoldige forfatterskab bliver nu tilgængeligt i en ny udgave på internettet. Foredraget vil demonstrere de muligheder, den digitale udgave giver for at gå på opdagelse i Holbergs tekster – og for dermed at stifte bekendtskab med centrale temaer i den europæiske oplysningstid.

[More information.]

September 30, 2015 #

13:15 Culture, memory, context: Reenactments of traumatic histories in Europe and Eurasia

Speaker: Shelley Salamensky

Location: University of Copenhagen, Faculty of Theology, room 403

In this presentation, Shelley I. Salamensky discusses what she terms "Jewface" minstrelsy performance and "Jewfaçade" display in three contemporary contexts with highly divergent historical backgrounds: East-Central Europe, the Iberian Peninsula, and the Jewish Autonomous Republic, a colony established by Stalin in far eastern Russia near China and still extant today. Jewface encompasses music, dance, theater, and extra-theatrical modes of performance, in which non-Jews dress up and act like "Jews," as historically imagined; Jewfaçade encompasses museum-type installations, as well as architectural and decorative constructions, depicting imagined "Jewish" life. These "Diaspora Disneys" vary from the education- and tolerance-oriented to the crassly exploitative and commercial to the bizarrely confused. None have much to do with actual Jews, but all convey a tremendous amount regarding dominant "host" cultures" anxieties over not only their roles in past persecution and genocide but also their own present cultures, politics, and positions in the wider world today. Further, they present a wide array of models of memoriological projection and desire, in what Salamensky explicates as spectra of "plethoric" to "voidic" memoriological scenarios and "negotiatory" to "constitutory" memoriological strategies.

[More information.]

September 21, 2015 #

19:30 Kunstneriske impulser fra Japan

Speaker: Mirjam Gelfer-Jørgensen

Location: Royal Danish Academy of Sciences and Letters

Entrance: Free, but registration required

Efter Japans åbning i 1853 kom der snart en strøm af japansk kunst og kunsthåndværk til Vesten. Snart påvirkede det danske kunstnere med nye motiver. Den danske japanisme gennemløb forskellige, til dels kronologiske, faser. I den første fra 1885 til ca. 1900 er det især de mange japanske naturmotiver såsom vilde planter og dyr, havet og vejret, der inspirerer danske kunstnere til at finde paralleller i Danmarks natur. I perioden frem til 1940, men fortsættende op til vor tid, er det stoffet, glasuren, strukturen, der er i fokus; man søger ægtheden i stedet for det illuderende. En ny fase træder til efterhånden som danske kunstnere og designere rejser til Japan og på værksteder lærer de traditionelle processer at kende. Teknik, fremstillingsproces og ofte materialer inkorporeres i det danske formsprog. I dag har fascinationen af det japanske bredt sig til nye områder som havekultur, manga og ikke mindst moden med forskellige facetter.

[More information.]

September 10, 2015 #

15:15 Om at oversætte et af verdenslitteraturens hovedværker: Francesco Petrarcas Canzoniere

Speaker: Søren Sørensen

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.17

[More information.]

15:45 Petrarca og kærligheden: Fra middelalderlige kærlighedstypologier til det moderne elskende subjekt

Speaker: Leonardo Cecchini

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.17

[More information.]

16:15 Petrarcas syn på arabisk kultur og islam

Speaker: Pia Schwarz Lausten

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.17

[More information.]

17:00 Plejadedigterne og petrarkismen i 1500-tallets Frankrig

Speaker: Anders Toftgaard

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.17

[More information.]

17:30 Ekkoer af Petrarca i engelsk digtning 1370-1620

Speaker: Jesper Kruse

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.17

[More information.]

18:00 Petrarkisme i tysk digtning, især hos Goethe og Heine

Speaker: Morten Dyssel Mortensen

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.17

[More information.]

August 28, 2015 #

14:30 The fall of Bagehot: An inductive approach to understanding monetary policy implementation

Speaker: Jesper Berg

Location: Copenhagen Business School, TBA

The lecture will to provide an introduction to monetary policy implementation and the challenges posed by the financial crisis. Monetary policy implementation is normally about setting a short term interest rate. This apparently simple task is complicated by additional objectives, e.g. in relation to the structure of the money market, as well as the necessity to decide on a number of parameters, such as collateral, timing, counterparties and quantitative restrictions on the supply of liquidity. The apparent attempt to both control quantities and prices (rates) is one of the more mind bugling aspects of monetary policy implementation. The financial crisis has demanded great flexibility in relation to the setting of parameters, and one of the consequences has been that the distinction between monetary policy lending and the lender of last resort role of central banks in the spirit of Bagehot has become blurred. Central banks have also moved beyond setting a short term rate as financial markets became disconnected.

[More information.]

August 18, 2015 #

09:15 Transcultural urban creativity and activism in Hong Kong

Speaker: Minna Valjakka

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 21, room 21.0.54

Postdoctoral Researcher Minna Valjakka has done extensive research on urban art in East Asia, and in this lecture, she will explore the great variety in innovative approaches to reshaping the city in Hong Kong.

[More information.]

11:15 Urban renewal and cultural imagination in Shanghai

Speaker: Lena Maria Sheen

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 21, room 21.0.54

Assistant Professor Lena Maria Scheen has explored the cultural, social and mental impact of urbanization in China, focusing on cultural production in Shanghai. For this lecture, she will discuss artistic responses in critique of urban renewal.

[More information.]

August 17, 2015 #

16:00 How to drive your business with public affairs/government relations in China

Speaker: Peter Yan

Location: TBA

Entrance: Free, but registration required

Many international companies are still struggling to gain a foothold on the Chinese market. "Public affairs" and "government relations" are often referred to as a means to overcome challenges in relation to a fast changing regulatory environment, market access, public bidding etc. however knowledge about how PA and GR processes play out are scarce. On 17 August, Peter Yan will provide a rare and personal insight into his experiences with PA/GR and qualify them in the context of "doing business in China". Yan will link PA/GR to the business context and discuss PA/GR practices and give examples of advocacy in practice.

[More information.]

August 11, 2015 #

17:00 Co-creating the industrial internet

Speaker: Katrine Rau

Location: Copenhagen Institute of Interaction Design

Entrance: Free, but sign-up required

The Industrial Internet is the Internet of BIG Things: windmills, oil-rigs, medical equipment, jet engines. These machines are starting to "talk". As designers, it's our job to help others understand what they're saying. If we do our job right, we have an unprecedented, global opportunity to improve healthcare, increase transportation and energy efficiency, and eliminate waste across every major industry. At GE, this opportunity is too complex for any one person or group to address. That's why they are taking a very hands-on and collaborative approach to designing the Industrial Internet. Co-creation is a big part of how GE works. In this talk, Katrine will explore the challenges inherent in designing for the Industrial Internet, and ways that GE use co-creation processes to pioneer design in this new frontier.

[More information.]

August 7, 2015 #

15:00 Pairwise distance preservers and additive spanners

Speaker: Greg Bodwin

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 7

Let G be a graph and let P be a set of node pairs. The Pairwise Spanner question asks: what is the sparsest subgraph of G that approximately preserves all pairwise distances in P? The special case P = V x V is simply called the Spanner question, and it is a very well known problem in graph theory. When distances are to be preserved up to an additive error function, our understanding of what is possible in either of these problems seems to be quite poor. Meanwhile, the Pairwise Distance Preserver problem makes the restriction k=0; i.e. pairwise distances must be preserved exactly. Our understanding of this problem is much better. We will discuss some new upper bounds, and explain some plausible conjectures about what the true bounds might be. We will then discuss a new line of work that improves our understanding of spanners by reducing them to distance preservers. In particular, we will overview a reduction from distance preserver upper bounds to spanner upper bounds, and a separate reduction from distance preserver lower bounds to spanner lower bounds. Finally, we will mention some promising open problems whose resolution would imply further ties between these fields.

[More information.]

August 6, 2015 #

15:00 Probing structure-function relations of ion channels using fluorescence spectroscopy

Speaker: Rikard Blunck

Location: University of Copenhagen, Panum Institute, Benzon auditorium

Fluorescence spectroscopy, and in particular voltage-clamp fluorometry, i.e. the simultaneous measurement of structural rearrangements via fluorescence and function via electrophysiology, has proven very powerful to probe the molecular mechanisms underlying ion channel functioning. Using Lanthanide-based resonance energy transfer (LRET), we determined distances in the closed state of Kv channels that allowed us to suggest a closed state model for voltage-gated potassium (Kv) channels. However, these results are restricted to static structures. We used voltage-clamp fluorometry (VCF) to study the dynamics of conformational changes in Kv channels. While these were previously restricted to sites externally accessible, our introduction of fluorescent unnatural amino acids (fUAAs) to VCF, allows to probe any position in the protein even cytosolic or buried ones. We also used single-molecule voltage-clamp fluorescence imaging to study the oligomerization of single KcsA channels while simultaneously measuring channel activity. Finally, we developed an automated algorithm to analyze single subunit counting data obtained from photobleaching tagged proteins expressed in mammalian cells.

[More information.]

August 5, 2015 #

16:00 China's strong arm: Protecting citizens and assets abroad

Speaker: Jonas Parello-Plesner

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 18, room 18.1.08

Entrance: Free, but registration required

China has long adhered to a principle of "non-interference" in other states' affairs. However, as more of its companies have been investing in projects overseas, and millions of its nationals are travelling abroad, Beijing is finding itself progressively involved in other countries – through the need to protect these interests and citizens. During the turmoil of the Arab Spring in 2011, China was compelled to evacuate more than 35,000 Chinese workers and expatriates from Libya, and later it led the hunt for the killers of 13 Chinese sailors in the Golden Triangle region of the Mekong River. In 2015, Beijing sent a combat battalion to join the UN peacekeeping mission in South Sudan, where it has huge oil ventures. Its plans to construct a New Silk Road will generate new commercial interests in Pakistan that require protection. The shift in Chinese foreign policy towards a more interventionist approach abroad has not been the result of grand strategy, but an adjustment to unfolding events. The risk appetite of state-owned Chinese business is inexorably drawing the Chinese state into security hotspots, while citizens of the rising power demand that their government protects compatriots caught in crises overseas, including via military means.

[More information.]

July 13, 2015 #

13:00 Supervised learning for video summarization

Speaker: Fei Sha

Location: University of Copenhagen, north campus, DIKU, Sigurdsgade 41

In this talk, I will describe our recent efforts in developing supervised learning techniques for video summarization. Concretely, I will discuss how to formulate video summarization as a subset selection problem and to describe the subset selection with a probabilistic model known as determinantal point processes (DPPs). I will demonstrate the empirical success of this approach and its superiority over many other competing methods.

[More information.]

July 10, 2015 #

15:00 Designing for positive habits and behaviours

Speaker: David Sherwin

Location: Copenhagen School of Design and Technology (KEA)

Entrance: Free, but sign-up required

We live in a world where we expect the applications and services we use every day to not only help us do what we want to do, but encourage us to help reach our goals in ways that will make us healthier, wealthier, and happier. In this talk, David Sherwin will explore a growing trend in the interactive space, where product designers are using techniques drawn from the social sciences to support and shape the choices their users make. With the tools provided in this talk, you can create your first draft of a product intended for positive behavior change, as well as understand the challenges of testing your design solutions in a responsible manner.

[More information.]

July 7, 2015 #

13:00 Handling inequality constraints

Speaker: Dirk Arnold

Location: University of Copenhagen, north campus, DIKU, Sigurdsgade 41

We consider the problem of devising an approach for handling inequality constraints in evolution strategies that allows converging linearly to optimal solutions on sphere functions with a single linear constraint. An analysis of the single-step behaviour of the (1+1)-ES shows that the task of balancing improvements in the objective with those in the constraint function is quite delicate, and that adaptive approaches need to be carefully designed in order to avoid failure. Based on the understanding gained, we propose a simple augmented Lagrangian approach and experimentally demonstrate good performance on a broad range of sphere functions as well as on moderately ill-conditioned ellipsoids with a single linear constraint.

[More information.]

July 3, 2015 #

13:30 Numerical algorithms for image generation

Speaker: Christian Lessig

Location: University of Copenhagen, north campus, DIKU, Sigurdsgade 41

Numerical algorithms for image generation have myriad applications, be it for entertainment, such as for Hollywood movies and computer games, for augmented and virtual reality, or for austere ends, such as in computer aided design and architecture. In this talk, I will present our recent work allowing, for the first time, the generation of images with a minimal number of samples while facilitating bounds on the error in the computed image. I will also discuss why the development of such an optimal technique requires a thorough understanding of the physics and mathematics of image formation and its manifestation in an image. Some other applications of my research combining insights from mathematics, physics and computer science for questions in computer graphics and beyond will also be presented.

[More information.]

July 1, 2015 #

13:00 Diasporas and new media for development

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 16, room 16.4.11

The role of new media in communication exchange and the culture of diasporas cannot be underestimated, from themultifarious daily contacts between people across the world, to large scale transfer of remittance. The meeting will discuss the perspectives of involving new media and diasporas in development processes in the global South focusing on knowledge-transfer and build up of expertise and practices based on new media for development ­what the UN has framed ICT4D.

[More information.]

June 29, 2015 #

14:00 Applied philosophy

Speaker: Robert Frodeman

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.09

The applied philosophy literature is full of insights about practical problems, but in a new survey of the literature there are essentially no accounts of how a philosopher is supposed to ensure that these insights have an impact. It's a bias rooted in the discipline: one has exhausted one's intellectual task and professional obligation when one deposits a peer-reviewed publication in a reservoir of knowledge. Absent is any reflection about how to actually get involved with the stakeholders in particular policy processes, how to effectively interject insights into conversations, or how to track the impacts of one's efforts. In this seminar, Professor Frodeman will present the major findings of his research in the subject and discuss their implications for the philosophy discipline.

[More information.]

17:00 Interaction first design

Speaker: Todd Siegel

Location: Copenhagen Institute of Interaction Design

Entrance: Free, but sign-up required

In this talk and demo, Todd will explore an alternative workflow for designing and prototyping mobile apps. Why are static tools like Sketch or Photoshop (even with artboards) used to design, layout, and think through interactive animated experiences? Does this not create a waterfall between visual design tools and interaction design tools where the static assets are ported? Avoiding context switching and stop disrupting your prototyping flow. Try designing and sketching interaction flows and animation using prototype level assets – all within the same tool context. Todd will demo a live prototype in 30ish minutes linking initial paper sketches into flows, adding scrolling and transitions, then progressively enhacing with high enough fidelity assets along with refined interactive animation – all within Proto.io.

[More information.]

June 26, 2015 #

18:00 What is the state-of-the-art in science communication?

Location: Cafe Retro

Danish & international speakers talk about the most exciting trends in public communication of science.

[More information.]

June 25, 2015 #

12:00 Cellular responses to DNA replication impediments

Speaker: Angelos Constantinou

Location: University of Copenhagen, north campus, Biocenter, 2nd floor seminar room

[More information.]

13:00 Author profiling for cybersecurity: The AMiCA project

Speaker: Walter Daelemans

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.09

Based on research in sociolinguistics and language psychology, a particular strand of computational stylometry called author profiling has become prominent in computational linguistics and social media research. The aim of author profiling is to determine demographic (age, gender, region, education level) and psychological (personality, mental health) properties of the authors of a text, especially authors of user-generated content in social media. I will describe research in this area at CLiPS and go into some bottlenecks and potential solutions. Some problems I will discuss are (i) the fact that the same predictive features are involved in different profile dimensions, for example, gender and personality prediction interact, which influences predictability negatively, and (ii) trained classifiers often turn out not to be robust for authors deliberately trying to hide their identity. When reliable, author profiling may be a useful technique in commercial applications (for example demographic marketing), but also in societally relevant applications such as the security of young people in social media. I will describe how we apply author profiling in the AMiCA project, a four year multi-partner project focusing on automatic detection of cyberbullying, sexually transgressive behaviour, and suicide announcements by children and adolescents in social media.

[More information.]

17:00 Special Projects studio at CIID

Speaker: Clara and Adrian Westaway

Location: Copenhagen Institute of Interaction Design

Entrance: Free, but sign-up required

Special Projects is a design and invention studio based in London, founded by Clara and Adrian Westaway – who formerly ran Vitamins. In this talk, Clara and Adrian will talk about how the studio tackled three projects which completely transformed ordinary objects: a user manual, a blood pressure monitor and a calendar. They will describe the briefs given to them, and the explain design process they used to research and transform the ordinary into the extraordinary by fusing the physical and digital worlds.

[More information.]

June 24, 2015 #

17:00 Francisco Gomez Paz at CIID

Speaker: Francisco Gomez Paz

Location: Copenhagen Institute of Interaction Design

Entrance: Free, but sign-up required

[More information.]

June 23, 2015 #

14:00 Nature and culture in the mirror of knowledge

Speaker: Hans-Jörg Rheinberger

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.09

Do the humanities and the natural sciences understand each other? How can the "two cultures" thesis be destabilized? And how can we promote a new culture of mutual "call-out-and-in"? According to the "two cultures" thesis, the natural sciences and the humanities have, in the course of the 20th century, grown apart into fields of knowledge that do not understand each other anymore. In this lecture, Hans-Jörg Rheinberger destabilizes the contours of this black-and-white thinking and presents the history of disciplines as dramatically ever-changing formations.

[More information.]

June 19, 2015 #

13:00 Web security and hybrid information flow analysis

Speaker: Thomas Jensen

Location: University of Copenhagen, north campus, DIKU, auditorium Lille UP1

Motivated by the problem of stateless web tracking (fingerprinting), I will review analysis techniques for detecting illicit flow of information in web applications. I will then present a novel approach to hybrid information flow monitoring that mixes static and dynamic analysis. The approach is based on a generic hybrid monitor parametrised by a static analysis. Several hybrid monitors including those based on well-known hybrid techniques for information flow control can be formalised as instances of this generic hybrid monitor. I will then briefly discuss techniques for enforcing information flow policies based on browser randomization.

[More information.]

14:00 Diderot: A parallel domain-specific language for image analysis and visualization

Speaker: John Reppy

Location: University of Copenhagen, north campus, DIKU, auditorium Lille UP1

Diderot is a domain-specific language (DSL) for programming advanced 3D image visualization and analysis algorithms. These algorithms, such as volume rendering, fiber tractography, and particle systems, are naturally defined as computations over continuous tensor fields that are reconstructed from the discrete image data. Diderot combines a high-level mathematical programming notation based on tensor calculus with an abstract bulk-synchronous parallelism model. Diderot is designed to both enable rapid prototyping of new image analysis algorithms and high performance on a range of parallel platforms. In this talk, I will give an overview of the design of Diderot and examples of its use. I will then describe aspects of its implementation.

[More information.]

16:00 Blockchains and the Internet of Things: The future of cryptocurrency

Speaker: Michael Gronager, Stephan Tual

Location: IT University of Copenhagen, auditorium 1

Blockchain technologies (Bitcoin in particular) hold the promise of becoming the de facto cash of the Internet introducing a so far unprecedented degree of financial openness. Michael Gronager and Stephan Tual explore the market analytics to be gained from augmenting the blockchain data with the real world, and argue that this offers a good tradeoff between privacy and financial openness, making Bitcoin a near ideal platform for not only online financial transactions but also an enabling technology for the Internet of Things.

[More information.]

June 18, 2015 #

16:00 Anger and revolutionary justice

Speaker: Martha Nussbaum

Location: Royal Library — The Black Diamond (Den Sorte Diamant)

Entrance: Free, but registration required

Although we are all familiar with the damage anger can do in both personal and public life, people tend to think that it is necessary for the pursuit of justice. People who don't get angry when they are wronged seem weird to many people, lacking spine and self-respect. And isn't it servile not to react with anger to great injustice, whether toward oneself or toward others? On the other hand, recent years have seen three noble and successful freedom movements conducted in a spirit of non-anger: those of Mohandas Gandhi, Martin Luther King, Jr., and Nelson Mandela—surely people who stood up for their self-respect and that of others, and who did not acquiesce in injustice. My lecture argues that a close philosophical analysis of the emotion of anger can help us to see why it is fatally flawed from a normative viewpoint—sometimes incoherent and sometimes based on bad values. In either case it is of dubious value in both life and the law. I'll present my general view, and then show its relevance to thinking well about about transitional justice.

[More information.]

June 17, 2015 #

08:00 Bevaring i den store skala: Værdier, teorier og metoder

Speaker: Ellen Marie Braae

Location: Bygningskulturens Hus

Entrance: Free, but registration required

Når man taler om "håndtering af kulturarv" er det langt fra tydeligt, hvad der er restaurering, bevaring og genbrug. Restaurering og bevaring har traditionelt haft blikket rettet bagud, mens genbrug ser fremad. Men så simpelt er det ikke. Når vi forholder os til, hvad der skal med ind i fremtiden og på hvilken måde, arbejder vi med forholdet mellem fortid, nutid og fremtid. Oplægget stiller skarpt på, hvordan nutiden spiller sammen med værdier tillagt fortidens efterladenskaber og vores forhåbninger til fremtiden og giver desuden eksempler på, hvordan disse tidskoncepter kommer til udtryk i de konkrete tiltag, i designet.

[More information.]

13:00 Digital humaniora: Workshop om opmærkning

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 22, room 22.0.47

Entrance: Free, but registration required

Man kan opmærke (eller annotere) tekster og andre samlinger af data. Det betyder, at man tilføjer oplysninger, som er relevante til et bestemt formål. Denne workshop drejer sig om manuel eller kvalitativ opmærkning, hvor brugeren selv indsætter deres oplysninger. Der findes en række forskellige værktøjer til dette formål, og man kan selvfølgelig også helt undlade at bruge værktøjer. Formålet med workshoppen er at udveksle erfaringer med hensyn til brug af forskellige metoder til opmærkning af tekster og andet. Formålet er også at se om der er mulighed for samarbejde.

[More information.]

17:00 What we can learn from the dance choreographer about designing a better system

Speaker: Natalie Nixon

Location: Copenhagen Institute of Interaction Design

Entrance: Free, but sign-up required

In this talk, Natalie Nixon builds on her work on creativity and service design from a jazz improvisational lens, to sharing her ideas on building out a heuristic from dance choreography to inform organizational design and leadership.

[More information.]

June 16, 2015 #

09:00 Complexity theory as metatheory

Speaker: Diane Larsen-Freeman

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), room TBA

[More information.]

11:00 The rise of Xi Jinping and the closing of the Chinese mind

Speaker: Willy Wo-Lap Lam

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 18, room 18.1.08

Renowned for his coverage of China's elite politics and leadership transitions, veteran Sinologist Willy Lam has produced the first book-length study in English of the rise of Xi Jinping - General Secretary of the Chinese Communist Party (CCP) since November 2012. With rare insight, Lam describes Xi's personal history and his fascination with quasi-Maoist values, the factional politics through which he ascended, the configuration of power of the Fifth-Generation leadership, and the country's likely future directions under the charismatic "princeling".

[More information.]

15:00 Valgmøde på KUA: Paneldiskussion om uddannelser og forskning

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 23, room 23.0.50

[More information.]

17:00 Good news: Designing for news and why everything is bad-good

Speaker: Ulrik Hogrebe

Location: Copenhagen Institute of Interaction Design

Entrance: Free, but sign-up required

Ulrik Hogrebe, Creative Director for BBC News talks about how his team designs for 130 million weekly users in 28 languages – and why he secretly thinks everything will be OK.

[More information.]

June 15, 2015 #

10:15 The new type of US-China relations: A dual leadership structure in Asia Pacific

Speaker: Zhao Quansheng

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 18, room 18.1.11

Entrance: Free, but registration required

China and the U.S. have entered into a new structure with regards to leadership in the region. The rising power (China) plays a leadership role in the economic and financial dimensions (which can be seen in the most recent development of the China-led AIIB), while the existing hegemon (U.S.) plays a leadership role in the military, security, and political dimensions. China has not moved into a position where it can challenge US leadership. Rather, China is merely starting to become more influential in the economic dimension. While this trend may eventually enhance Beijing"s power in the military and political dimensions, the transition from economic to political influence will occur over a long period of time and is difficult to measure. This dual-leadership has proven positive so far, with benefits for both the US and China. However, it remains to be seen whether the two powers can coordinate well with other powers in the region, such as Japan. Looking forward, there are at least two important questions which relate to the reactions of key players to the dual leadership structure. Will the US accept a dual leadership structure in East Asia? And how will other key players - Japan, Russia, and the two Koreas - react?

[More information.]

June 11, 2015 #

15:00 Future directions for CSCW: Sociomaterial-design, collaboration, conflict, and innovations

Speaker: Pernille Bjørn

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 23, room 23.0.49

In her talk, Pernille Bjorn will introduce future directions for Computer Supported Cooperative Work (CSCW). First she will unpack the interdisciplinary nature of CSCW research and introduce a new move towards Sociomaterial-Design. Sociomaterial-Design is an approach bringing together a dedicated interest in the socialmaterial matters of artefacts within collaborative work and the ways in which to include sociomaterial considerations in the design of digital artefacts. Throughout her talk, she will include results from collaborative healthcare practices as well as put forward some of her newest ongoing work exploring the political considerations in global software development and in tech start-up companies located in the conflicted region Israel/Palestine. Finally, she will introduce a new emergent area for CSCW research; namely collaborative innovation within Makerspaces, and explain why understanding Maker communities is an important topic for the future directions for CSCW research.

[More information.]

June 9, 2015 #

13:15 Anti-sacrifice: "Small fractions of excess" and the philanthropic share

Speaker: Jacob Copeman

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 35, room 35.0.13

Drawing on ethnographic research in Delhi and Kolka ta on educational campaigns concerning blood donation and transfusion, this paper explores how voluntary blood donor organisations seek to educate schoolchildren and others about the quantities of blood that can be safely donated. The key point they seek to convey is that the body produces more blood than it needs, and that this portion of excess blood can thus be given without the body losing anything. This is an insight at odds with conventional understan dings of blood donation in the region as involving non-recuperable loss, an understanding that informs perceptions of blood donation as a sacrificial gesture. Drawing on Bataille's notion of "excess" energy in The Accursed Share (1991), the paper shows how for such campaigners the body comes to be perceived as made for giving – the body contains a philanthropic share of blood. The paper also examines attempts to foster "rational usage" of blood by doctors; i.e. to deter over-prescription of donated blood. "Ration al usage" itself attains a kind of philanthropic status because it conserves this previous substance for others who need it. Doctors in India are frequently accused of over-prescribing blood as if it were a kind of tonic in abundant supply. Challenging any easy distinction between the technical sphere and the emotional sphere, what campaigners seek is cautious usage of the substance as a tribute to the sentiments that gave rise to the gift. As one campaigner puts it: "People are not donating a commodity but their love so we must respect this and use it properly".

[More information.]

14:15 Undoing the damage done by war: Selective reproduction and struggles for personhood in Vietnam

Speaker: Tine Gammeltoft

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 35, room 35.0.13

I explore the social, cultural, and political connotations held by "defective" infant bodies in contemporary Vietnam. Drawing on long-term ethnographic research on the use of ultrasound scanning for prenatal screening, I investigate the personal and familial crises that arise when a child is born anomalous, discussing why most couples opt immediately for an abortion if an ultrasound scan detects a fetal anomaly. Infant "defectiveness", I show, compromises personhood in significant ways. Selective reproduction - in this case the use of prenatal screening in combination with induced abortion – is therefore seen by both population policy–makers and prospective parents as a necessary element in parents' struggles for personhood; their own and their children's. This approach to prenatal screening must, I argue, be seen in a particular historical context, namely in light of U.S. spraying of the highly toxic herbicide dioxin "Agent Orange" over Vietnam during the Second Indochina War.

[More information.]

15:00 Compiling APL to Accelerate through a Typed Array Intermediate Language

Speaker: Michael Budde, Martin Dybdal, Martin Elsman

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 7

We present an approach for compiling a rich subset of APL into dataparallel programs that can be executed on GPUs. The compiler is based on the APLTAIL compiler, which compiles APL programs into a typed array intermediate language, called TAIL. We translate TAIL programs into Haskell source code, employing Accelerate, a Haskell-library for general purpose GPU-programming. We demonstrate the feasibility of the approach by presenting some encouraging results for a number of smaller benchmarks. We also outline some problems that we need to overcome in order for the approach to result in competitive code for larger benchmarks.

[More information.]

15:00 Enlisting reproductive bodies in China

Speaker: Ayo Wahlberg

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 35, room 35.0.13

In the past decade or so, sperm banking has come to be a fully routinized component of China's extensive and restrictive reproductive complex. The largest sperm banks screen some 3,000 potential donors every year, not least because of a state-mandated restriction of five offspring per donor. In this paper, I use the the process of sperm donation in China as a way to think about reproductive bodies in China today. By examining how potential donors are recruited on university campuses and then screened at the sperm bank, I will argue that sperm banks have emerged as sanctuaries of vitality as Chinese male bodies are seen to be under threat from an onslaught of pollution, occupational hazards, modern lifestyles and electronic radiation. By assuring the quality of the sperm they provide infertile couples, Chinese sperm banks also contribute to national goals of improving population quality. The very vitality of the nation is at stake in the ongoing scaling up of reproductive technologies in urban China.

[More information.]

15:00 Hvorfor Fotografistudier?

Speaker: Mette Sandbye

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 22, room 22.0.11

Daguerreotypi, røntgenfoto, polaroid, digitale smart phone photos: giver det overhovedet mening at anvende samlebetegnelsen fotografi? Bryllupsfotos, familiealbum, reportagebilleder, selfies, snapshots, avantgardekunst: kan man forske i og studere så forskelligartede billeder på én gang?

[More information.]

16:00 Body and person: Governing exchange in 21st-century biomedicine

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 35, room 35.0.13

Since 2011, the research group "Body and Person" has investigated how bodies, body parts and tissue are exchanged, perceived and governed in Denmark. Based on ethnographic studies of the policy landscape and the practices of blood donation, anatomical dissection, organ transplantation, and sperm donation, and based on a recent collaborative public survey on organ donation attitudes in Denmark, the research ers will present their results and discuss the wondrous relationship between body and person in contemporary Danish biomedicine. Among others, the lecture will address notions of dignity and usability, the professional challenges and ethical dilemmas in handling bodily exchanges, donor and recipient experiences, the negotiations of public legitimacy, and the social meaning of bodies and body parts.

[More information.]

June 8, 2015 #

14:15 Words on trial: Forensic linguistics in criminal, civil, and intelligence investigations

Speaker: Robert A. Leonard

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.09

Entrance: Free, but registration required by May 30

[More information.]

June 7, 2015 #

20:00 Foredrag og guitar koncert om spansk musik

Speaker: Mille Bureau

Location: Rundetårn

Entrance: 100 kr.

Mille Bureau er uddannet guitarist i solistklassen ved det Kongelige Danske musikkonservatorium med debut koncert i 2004 og er aktiv solist og kammermusiker. Mille har boet 15 år i Spanien og har specialiseret sig i den spanske musik og kultur, blandt andet ved universitet i Granada. Resultatet af disse studier kommer nu til udtryk gennem en serie "koncert-fordrag" omkring indflydelsen fra populære elementer og flamenco i den spanske klassiske national musik. Foredraget med powerpoint er meget visuelt. Det omhandler oprindelsen af flamenco, sigøjnerkulturen, Al Andalus, de romantiske rejsende i Andalusien, samt hver nationalkomponists "flirten" med flamenco kulturen i Deres liv og kompositioner. Derefter kan publikum sætte billeder til musikken.

[More information.]

June 5, 2015 #

09:45 Seriemedicin

Speaker: Allan Haverholm, Rikke Cortsen

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 22, room 22.0.11

Seriemedicin er en subgenre af dokumentariske og selvbiografiske tegneserier, der især beskæftiger sig med personlige erfaringer inden for sundhedsvæsenet. Erfaringer man får som enten sundhedsfaglig, patient eller pårørende. I den angelsaksiske verden er denne form for "graphic medicine" på vej frem, men Norden er begyndt at gå med på bølgen. Hør den nordiske version præsenteret af tegneserietegner og kurator Allan Haverholm, og få sat fænomenet i kontekst af ph.d. Rikke Cortsen.

[More information.]

11:30 The documentary comic

Speaker: Øyvind Vågnes

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 22, room 22.0.11

"What we cannot speak about we must pass over in silence." This much cited axiom from Wittgenstein's Tractatus is "radically ambiguous", writes W.J.T. Mitchell in Cloning Terror, where he distinguishes between the inability to speak and the refusal to speak in outlining what he describes as "a double prohibition." In this lecture Øyvind Vågnes will argue that the figures of the unspeakable and the unimaginable holds a significant place in non-fiction comics, and particularly so in the narrativization of trauma.

[More information.]

13:30 Tegn mere, sammen

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 22, room 22.0.11

Bigger Picture lærer organisationer at bruge simple streger til at skabe mening, håndtere kompleksitet og igangsætte vigtige dialoger. Dette oplæg viser konkrete eksempler og inviterer til fælles refleksion og illustration. Få svar på, hvorfor det kan være værd at tegne som voksen, hvad det er ved tegneprocessen, som bringer værdi, hvad blyant, papir og nysgerrighed har med ledelse at gøre, og ikke mindst; hvilken rolle kunne tegneserietegnere også have i organisationer?

[More information.]

14:00 Santetsu: En dokumentar-manga om tsunamikatastrofen i Japan 2011

Speaker: Gunhild Borggreen

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 22, room 22.0.11

Yoshimotos Kôjis manga Santetsu skildrer historien om en lokale jernbane i det nordøstlige Japan, der blev ødelagt under jordskælvet og tsunamien i marts 2011. Den er dokumentarisk på flere planer: både i fortællingen om mangakunstnerens egen rejse til og rundt i det katastroferamte område, og i de øjenvidneberetninger fra andre, som han gengiver i sin manga. Hør om forskellen på fotografi og tegning i formidling af katastrofesituationer, når Gunhild Borggren undersøger den affekt tegning som performance og index kan frembringe.

[More information.]

15:00 Autencitet og repræsentation

Speaker: Halfdan Pisket, Christoffer Zieler

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 22, room 22.0.11

Halfdan Pisket er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi og har skrevet og tegnet en række undergrundstegneserier og samtalebilledbogen Vinter, men mest kendt er han for første og anden del af den triologi, der handler om Piskets fars liv som flygtning og dansk indvandrer, hhv. Desertør og Kakerlak. Hør hvordan Pisket arbejder med autencitet og repræsentation i sine tegneserier—et arbejde der har gjort ham til en af de første tegneserieskabere, som har modtaget Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat.

[More information.]

June 4, 2015 #

09:30 China's great leap outward: Hard and soft dimensions of a rising power

Speaker: Andrew Scobell

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), Faculty Library of Social Sciences

Entrance: Free, but registration required

The rise of China is perhaps the most compelling story in 21st century world politics. Much has been written on the subject, some of it reasoned and sensible and some of it speculation and hyperbole. China's rise is likely to continue but is not assured. What kind of power—hard and soft—does China have and how effectively is China employing its power around the globe?

[More information.]

12:00 c-Met endosomal signalling in cancer

Speaker: Stephanie Kermorgant

Location: University of Copenhagen, north campus, Biocenter, 2nd floor seminar room

[More information.]

14:20 Crowd theory and collective suggestibility

Speaker: Christian Borch

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 25, room 25.5.11

Part of a lecture pair, "Interdisciplinary Perspectives on We-Intentionality".

[More information.]

15:40 Group identification and depression

Speaker: Fabio Sani

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 25, room 25.5.11

Part of a lecture pair, "Interdisciplinary Perspectives on We-Intentionality".

[More information.]

June 3, 2015 #

11:00 Manuskriptets "opdagelse": Refleksioner over litteraturens genstandslighed

Speaker: Christian Benne

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 22, room 22.1.47

[More information.]

15:00 Standards and measurements in health care

Speaker: Tiago Moreira

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 5, room 5.0.22

One of the key achievements of Science and Technology Studies in the past two decades has been its ability to embed issues of standardisation and measurement in social sciences' debates and problematic. Nowhere is this more so than in the social studies of medicine, where a growing body of research attends to the question of how knowledge making, measurement and standardisation shape health care practices and institutions. In this lecture, I outline how different theoretical approaches contributed to the emergence of a focus that emphasises contingency, difference, multiplicity, and fluidity in understanding the role of standards and measurements in health care. Drawing on the case of self-rated health, a widely used measure of health in clinical, audit and research settings, I argue that attention to those generative processes enables the exploration of the complex sociotechnical dynamic of standards. I chart the trajectory of self-rated health from its inception within 1950s medical sociology, to its establishment as a "technology of patient experience" at the turn of the 1990s, to contemporary controversies around its power as a predictor of mortality. I suggest that the way in which we tell the story of measurements such as self-rated health matters to the politics of standards and to how we might further deploy STS in contemporary health care.

[More information.]

15:15 What's next after Moore's law: Quantum computing

Speaker: John Martinis

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 3

As microelectronics technology nears the end of exponential growth over time, known as Moore’s law, there is a renewed interest in new computing paradigms. I will discuss recent research at UCSB on superconducting quantum bits, as well as our recent start at Google to build a useful quantum computer to solve machine learning problems. Two qubit experiments will be highlighted, one to simulate a chemical reaction that finds a cross section, and a second to extend the lifetime of a qubit state using quantum error correction.

[More information.]

June 2, 2015 #

15:00 Åben forelæsning: Kim Herforth Nielsen

Speaker: Kim Herforth Nielsen

Location: Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK), Festsalen

[More information.]

17:00 Building an app-enabled hardware company

Speaker: Thomas Helms

Location: Copenhagen Institute of Interaction Design

Entrance: Free, but sign-up required

Vaavud's mission is to provide high-resolution, personalised weather information. The company was formed in the beginning of 2013 and has launched two different smartphone connected wind meters on Kickstarter. This lecture will cover the journey Vaavud has been on so far, and talk about some of the challenges they have faced along the way.

[More information.]

20:00 Science & Cocktails — We are all Africans: On race in a genomic age

Speaker: Rasmus Grønfeldt Winther

Location: Byens Lys, Christiania

All eyes are turned towards genomic data and models as the source of knowledge about whether human races exist or not. Will genomic science make the final determination about how our species is carved into races, or not so carved? Will genetics permit us to trace the lines of ancestry of particular individuals, and does membership in one or more races or ethnicities predict which kinds of psychological properties (e.g., IQ) or physiological diseases or ailments (e.g., cancer) individuals will develop over the course of their lifetime? Genomic data show that our species is somewhere in between two conceptual opposites: a completely randomly intermixed species, and a species sub-divided into distinct varieties or even sub-species.

[More information.]

June 1, 2015 #

16:30 Experiences from codesigning with people with dementia

Speaker: Rita Maldonado Branco, Niels Hendriks, Gudrun Risak, Andrea Otterstrøm Nørgaard

Location: Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK), room 90.2.01

KADK and CODE invites all who are interested in how design and especially codesign processes can contribute to social innovation. In the seminar researchers from Portugal, Belgium and Denmark will tell about both different codesign approaches and outcomes from projects engaging people suffering from dementia. The three presentations will be followed by a plenary discussion. The aim is together with the audience to share experiences, reflect upon challenges and point to future directions in designing with people living with various cognitive and/or sensory impairments.

[More information.]

May 28, 2015 #

12:00 Genetic control of chromatin states and gene expression in humans involves local and distal chromosomal interactions

Speaker: Judith Zaugg

Location: University of Copenhagen, north campus, Biocenter, 2nd floor seminar room

[More information.]

12:00 Insurance claims of two friendly societies in Gothenburg, 1890–1960

Speaker: Helene Castenbrandt

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 12, room 12.3.07

Helene Castenbrandt studies morbidity by looking at sickness claims from two Swedish sickness funds during the period 1892-1954. She focuses on individual sickness experiences during working life. Material from the sickness funds include membership data and information about the sickness benefits applied for by each member. All together data from approximately 3.000 male and female members have been collected. In this presentation Helene Castenbrandt will present some general information on the material and preliminary findings on sickness claims looking at age and gender differences as well as changes over time.

[More information.]

15:00 ObamaCare

Speaker: John Hsu

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 1, room 1.1.18

The United States is in the midst of payment reforms perhaps best exemplified by the Patient Protection and Affordable Care Act (ACA). We will discuss two central aspects of the ACA: 1) expansion of health insurance coverage; 2) payment innovations that attempt to induce care delivery structural changes, e.g., Accountable Care Organizations.

[More information.]

16:30 Similarity search

Speaker: Ninh Dang Pham

Location: University of Copenhagen, north campus, DIKU, auditorium Lille UP1

Estimating set similarity is central to many internet search applications, for example to determine whether two web documents are fully or partly identical. We present a hashing-based search technique using odd sketches. Odd sketches are a simple and efficient estimator of the so-called Jaccard similarity between two sets. The Jaccard similarity is the ratio between the number of elements in the intersection vs. the union of the two sets. The talk presents a theoretical analysis of the quality of the odd sketch estimation.

[More information.]

20:00 Fornuftens fødsel

Speaker: Henrik Schøneberg

Location: Rundetårn

Entrance: 100 kr.

Filosofi og videnskab begyndte med den græske tænker Thales. D. 28 maj er det præcis 2600 år siden, at en solformørkelse indtraf, som satte processen igang. Det siges, at Thales forudsagde denne solformørkelse, og derfra begyndte indbyggerne i det gamle Grækenland at lytte til hans revolutionerende nye tanker baseret på fornuft og observationer fremfor mytologi. Hør de inspirerende og tankevækkende fortællinger om den spændende og sjove karaktér, Thales fra Milet. Grubleren der faldt i en brønd, da han gik, og kiggede stjerner, og hvis tanker lagde grundlaget for den moderne civilisation.

[More information.]

May 27, 2015 #

15:00 Renselse og renselses fuldbyrdelse

Speaker: Jørgen Podemann Sørensen

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), TBA

[More information.]

17:00 Demystifying the role of in-house designers

Speaker: Jenny Shirey, Wouter Walmink

Location: Copenhagen Institute of Interaction Design

Entrance: Free, but sign-up required

This role of the Product Designer (also often called "UX designer") is increasingly crucial to the success or failure of software products. In the past few years there has been a rise of design-driven startups such as Airbnb, Pinterest, and Dropbox, as well of a renewed focus on design at large companies like Google and Intuit. So, what does it mean to be a product designer at a software company? What is specific to designing a digital product, rather than a website, and working in-house, rather than at an agency? During this talk, Wouter Walmink and Jenny Shirey will answer these questions based on first-hand experiences working as designers at a range of companies, from small startups to large global corporations. They will talk about the practical details such as tasks, processes, and environments at these companies. They will also share personal stories about the positives, the negatives, and the biggest misconceptions about in-house product design.

[More information.]

May 26, 2015 #

11:00 Modelling the torsion of thin metal wires by distortion gradient plasticity

Speaker: Lorenzo Bardella

Location: Technical University of Denmark (DTU), building 404, room 105

The torsion of thin metal wires is one of the few paradigmatic examples of the small-scale plasticity behaviour involving the "smaller being stronger" size effect, as firstly shown by the experimental results of Fleck, Muller, Ashby, and Hutchinson (1994), who observed, with diminishing specimen size, both an increase in strain hardening and a conspicuous strengthening. We model this problem (Bardella and Panteghini, 2015) by the phenomenological gradient plasticity (GP) theory of Gurtin (2004), which accounts for the dissipation due to the plastic spin and its energetic counterpart included in the defect energy, a function of Nye's dislocation density tensor α. To distinguish this phenomenological GP theory from the more common strain gradient plasticity (SGP) theories, overlooking the contribution of the plastic spin, we call the former distortion gradient plasticity (DGP). We consider both energetic and dissipative higher-order stresses, with related "energetic" and "dissipative" material length scales.

[More information.]

15:00 The internals of the Futhark parallel language compiler

Speaker: Troels Henriksen, Cosmin Oancea

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 7

Futhark is a data-parallel programming language under development at HIPERFIT. It supports nested dara-parallelism and has an optimising compiler under development, which places particular emphasis on providing a rich internal representation permitting the expression of important optimisations in memory management, loop distribution, fusion, etc. This presentation will give a status report of the current Futhark implementation, with emphasis on memory management, OpenCL code generation, and other technical issues.

[More information.]

17:00 Designing products for humans

Speaker: Marco Triverio

Location: Copenhagen Institute of Interaction Design

Entrance: Free, but sign-up required

Interactions characterise our lives. From the moment we wake up we interact with the objects around us and increasingly so, with the digital world. Only some of those interactions feel meaningful and resemble the human dimension we often long for. We are often delighted by those interactions that elicit an emotional reaction and communicate with us in a human way. How do we design the physical and digital entities around us speak in a more human way?

[More information.]

20:00 International Forfatterscene — Horace Engdahl

Speaker: Horace Engdahl

Location: Royal Library — The Black Diamond (Den Sorte Diamant)

Entrance: 110 kr. (60 kr. students)

[More information.]

May 22, 2015 #

11:45 China's urbanization: Challenges and opportunities

Speaker: Jonathan Woetzel

Location: Copenhagen Business School, Råvarebygningen (Porcelænshaven 22), auditorium RS.20

By 2030, over a billion people will live in China's cities, requiring construction on a scale never before seen. This gives China a unique opportunity to create and develop its cities in a way that supports economic growth, preserves the environment, delivers the highest possible quality of life for its citizens, and results in a stream of valuable new technologies. These developments will not just affect China but will also have profound implications for the rest of the 21st century world. The question is not only how big, but how tall can China's cities get. China's urbanization is already well-advanced with over 600 million people living in 800 cities spread across the country in a relatively dispersed pattern. Looking forward, a tidal wave of urban migration on the order of 15 to 20 million long-term residents a year will continue to surge into Chinese cities as a result of increasing perceptions of urban opportunity, as well as the slow and steady move towards larger-scale, more capital-intensive farming. At this rate, China will continue to build out its cities over the next 20 years and the country as a whole will achieve a 70% urbanization rate by 2030. China could continue to add an annual 1,500-plus buildings that are more than 30 floors tall, equivalent to a new Chicago every year, resulting in more than 950 cities by 2030.

[More information.]

13:10 Under vejr med poesien: Rifbjergs lyriske gennembrud i tre tempi

Speaker: Torben Jelsbak

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 21, room 21.0.19

[More information.]

13:40 Bond-bil eller Jagannath-vogn? Filmen Weekend og romanen Twist

Speaker: Marianne Stidsen

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 21, room 21.0.19

[More information.]

14:10 Rifbjerg og Brøgger: Frigørelsens dialektik

Speaker: Louise Zeuthen

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 21, room 21.0.19

[More information.]

15:00 Microbiological food analysis

Speaker: Dang Duong Bang

Location: Technical University of Denmark (DTU), building 101A, meeting room M01

Entrance: Free, but registration required

Every year foodborne diseases cause millions of people around the world to fall ill from the food they eat. At the same time, the global food trade – where goods cross borders and continents faster than ever before – has made it harder to find the source of foodborne disease outbreaks. Until recently, conventional culture methods have been the most widely used microbiological method to trace the source of an outbreak. The problems with method are that it is both expensive and time consuming, and the analytical work can only be carried out in a laboratory. To address these issues the National Food Institute has been working for the last couple of years to develop a portable laboratory that brings together all the functions of an analytical laboratory in a chip. This chip can perform all the processes from sample preparation and detection of bacteria to the reporting of the results to a central database. Turnaround time for analysis will be short (1-2 hours), but the decisive breakthrough will be that the system will remove the need to transport samples to a central laboratory.

[More information.]

15:00 Tilfældighedsroman som genresignatur: Romanen Alea

Speaker: Jacob Ølgaard Nyboe

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 21, room 21.0.19

[More information.]

15:30 Det paniske moment i Rifbjergs kortprosa

Speaker: Erik Skyum-Nielsen

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 21, room 21.0.19

[More information.]

16:15 A curse or a blessing? Assessing the impact of enlargement on the European Community/Union from 1961 to 2014

Speaker: N. Piers Ludlow

Location: University of Copenhagen, Alexandersalen

Enlargement has often been viewed in a negative fashion by those inside the EC/EU, seen as a time consuming and energy sapping process, liable to disrupt existing bargains and introduce unwelcome new challenges. The after-effects of enlargement have also been blamed for slowing down and complicating the operation of the Community/Union. But are such complaints really fair? And should it also be recognised that enlargement has actually been a source of dynamism, both in terms of what the newcomers have brought but also because of the effects that the prospect of enlargement has frequently had on internal discussions and debate?

[More information.]

17:00 Don't Look Away: Syriske torturofre udstilles

Location: LiteraturHaus

[More information.]

May 21, 2015 #

16:15 Introduktion til Chamissos biografi og kendte kunsteventyr "Peter Schlemihls vidunderlige historie"

Speaker: Anna Sandberg

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), Faculty Library of Humanities

[More information.]

16:45 Chamisso og Danmark: Om rejsebeskrivelsen "Reise um die Welt" og H.C. Andersen

Speaker: Per Øhrgaard

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), Faculty Library of Humanities

[More information.]

17:00 Vandring i Norge

Speaker: Merete Irgens, Steen Frimodt

Location: Dagbladet Information

Entrance: Free, but registration required

Mød de erfarne vandreeksperter Merete Irgens og Steen Frimodt, forfattere til Turen går til Norge, og få gode input til at få det bedste ud af vandreture i Norges fænomenale natur. Vi skal bl.a. tale om "vandreklassikere", mærkede stier, betjente og ubetjente hytter på de norske fjelde samt natur og dyreliv.

[More information.]

17:15 Romantikken i dag: Hvor romantiske er vi selv?

Speaker: Christian Benne

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), Faculty Library of Humanities

[More information.]

19:00 Danish design

Speaker: Thomas Dickson

Location: Ørestad Library

Entrance: 30 kr.

Danish Design is today a national brand that is renowned for its rather high standards of craftsmanship especially seen in Danish furniture and kitchenware design. But also in design of products (Bang & Olufsen, Lego etc.) and in the design of e.g. public transportation, public spaces, architecture etc. it can it be recognized. This highly illustrated lecture will look into the social, economic and natural aspects and reasons that have led to the rise of Danish design, and the benefits and challenges it has applied to the Danish society and people.

[More information.]

20:00 International Authors' Stage — Manizha Bakhtari and Wasima Badghisy

Speaker: Manizha Bakhtari, Wasima Badghisy

Location: Royal Library — The Black Diamond (Den Sorte Diamant)

Entrance: 110 kr. (60 kr. students)

[More information.]

May 20, 2015 #

08:00 Helhedsrenovering af 40'erne og 50'ernes murede boligbebyggelser

Speaker: Mette Mechlenborg, Esben Dannemand Frost

Location: Bygningskulturens Hus

Entrance: Free, but registration required

40'erne og 50'ernes murede boligbebyggelser står i dag som synlige vidnesbyrd på opkomsten af den moderne danske forstad. Selv om perioden byder på ikoniske værker af Kay Fisker, Arne Jacobsen m.fl., er her ofte tale om bebyggelser, der ikke nødvendigvis er kendte eller tegnet af tidens kendte arkitekter. Fælles for dem er tydelige tidstypiske værdier, der gør byggerierne til noget særligt og gør dem sårbare over for mere tilfældig renovering og modernisering. Kom og få en gennemgang af publikationen HELHEDSRENOVERING AF 40'ERNE OG 50'ERNES MUREDE BOLIGBEBYGGELSER i forbindelse med kampagnen initieret af Realdania, Landsbyggefonden og Grundejernes Investeringsfond i tæt samarbejde med Kulturstyrelsen.

[More information.]

13:15 Frontier issues in narrative research

Speaker: David Boje

Location: Copenhagen Business School, Dalgas Have, room SØ.089

Entrance: Free, but registration required

[More information.]

17:00 Oversete kvindelige forfattere: Ingeborg Stuckenberg

Speaker: Hans Otto Jørgensen, Johnny Kondrup, Erik Skyum-Nielsen

Location: Dagbladet Information

Entrance: 100 kr.

I sin levetid nåede Ingeborg Stuckenberg (1866-1904) at udgive et enkelt værk i eget navn: novellen Badegæster, der blev trykt som føljeton i Kjøbenhavns Børstidende i 1889-90. Hendes udkast til romanen Fagre Ord blev i 1895 udgivet under hendes mand, forfatteren Viggo Stuckenbergs, navn. I 1986 udkom posthumt Korte Breve fra en lang Rejse, der var nedskrevet omkring 1903. Ingeborg Stuckenberg var del af kredsen omkring Johannes Jørgensens tidsskrift Taarnet, men hun brød med mand og land og drog på en lang rejse til New Zealand, hvor hun fortvivlet endte sit eget liv.

[More information.]

19:00 Virkelighedens teater: Jeff Wall og det barokke

Speaker: Mikkel Bogh

Location: Louisiana Museum of Modern Art

Entrance: museum admission + 10 kr. reservation fee

Jeff Walls fotografiske værker er som nøje tilrettelagte scener, der rummer både dramatiske fortællinger om død, begær og undergang, underfundige referencer til maleri og litteratur og et væld af detaljer, som gør, at vi kan fortabe os, blive forført og forledt til at tro, at alt dette faktisk har fundet sted. Hans fotografier skelner ikke mellem teater og virkelighed, mellem det iscenesatte og det naturlige. Via dem ser vi verden som scene, livet som spil og kunsten som kunst—ligesom i barokken.

[More information.]

May 19, 2015 #

14:30 Urban aspects

Speaker: Hans Ibelings

Location: Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK), auditorium 6

At the lecture Hans Iblings will discuss recent developments of the western cities in the neo-liberal economy through examples springing from Toronto with rise and sprawl of condominium towers, to Copenhagen and the instrumentalisation of public space.

[More information.]

15:00 Light Lectures #4: Communication with light

Speaker: Gunver Hansen, Maria Johansson, Jari Vuorinen

Location: Aalborg University Copenhagen

Light Lectures is a series of four annual lectures, where experts within the field of light are invited to speak about their intentions and work experiences.

[More information.]

15:15 Language policies and their effects in Africa

Speaker: Abdulaziz Lodhi

Location: University of Copenhagen, Faculty of Theology, auditorium 12

There is a general lack of language planning in African countries, where national language policies tend to involve the further consolidation of various mediums of instruction which were established by colonial administrations. Minimal resources tend to be invested in language in education, language empowerment and language documentation and description, even in the case of widely-spoken African languages such as Swahili, Zulu, Xhosa or Amharic. Most political leaders in Sub-Saharan Africa have preferred to maintain a status quo with colonial/metropolitan languages, with some exceptions such as Nigeria and Ethiopia which adopted a regional/state language model similar to that of India. As a result of a general lack of investment in multilingualism on the continent, vernacular and minority languages risk being subsumed by dominant African languages, such as Swahili in eastern Africa, which in turn are often overridden by metropolitan languages such as English. The threat of language "death", as a result, is constantly present.

[More information.]

17:00 3 years on from design school

Speaker: Joshua Noble

Location: Copenhagen Institute of Interaction Design

Entrance: Free, but sign-up required

How I finally learned how to understand what I learned in design school. What I've learned so far about the design industry and some thoughts on what it means to choose design as a career.

[More information.]

17:00 Perfomative interventions in post-traumatic urban spaces

Speaker: Ryan Reynolds

Location: Refshalevej 203A

Ryan Reynolds was a lecturer in Performance Studies and part of an experimental theatre collective when a series of earthquakes struck his home town of Christchurch, New Zealand in 2010/2011. Around 15,000 homes were demolished, along with almost 70% of the central city's building stock; vast parts of the city were off-limits to the public for two years. Ryan joined forces with a visual artist & architect, & under the name Gap Filler they began to recreate and reimagine the social infrastructure of the city, creating temporary urban interventions on sites where buildings have been demolished. Four years on, the official top-down government rebuild is underway. Ryan will give an overview of his organisation's work, with a focus on the recent relationship between the unplanned community activities he's part of and the formal city plans.

[More information.]

20:00 Science & Cocktails — Securing digital democracy

Speaker: Alex Halderman, Carsten Schürmann

Location: Byens Lys, Christiania

Over the last four decades, information technology has begun to transform the electoral process. Computers are gradually replacing manual parts of the democratic process by, for example, tallying results in Excel spreadsheets, predicting exit polls, or by computing seat assignments to parties in parliament (since 1962 in Denmark). With every such transformation, the overall process becomes more efficient, informative, and economical. However, there is a risk of the process becoming less trustworthy. The deployed technology tends to be complex and therefore prone to programming error and vulnerable to malicious attacks. These problems have an adverse effect on the very foundations of democracy. Voters are less likely to trust the electoral process, which inevitably leads to lower voter participation and cynicism. Issues of cyber security and data privacy will be discussed by Alex Halderman, who has hacked the electronic voting system planned for Washington, and Carsten Schürmann, leader of the DemTech project.

[More information.]

May 18, 2015 #

10:00 Collective creativity

Speaker: Ann Majchrzak

Location: Copenhagen Business School, Howitzvej 60, 4th floor

This talk traces the speaker's body of work focused on information systems to foster collective creativity, defined as adhoc collectives with little past and future interaction possibilities being able to incorporate diverse perspectives to collaboratively and iteratively co-generate novel solutions to complex equivocal problems. The speaker's early work was on the design of a decision support system to foster involvement of diverse perspectives in a corporation's move toward flexible automation, then moved to the design of virtual teams and virtual team technology to foster innovative problem-solving. The widespread introduction of wikis allowed for inclusion of employees enterprise-wide to participate in collective creativity. Online communities and crowdsourcing allowed for inclusion of people from outside the organization to participate in collective creativity. A series of insights from these bodies of research are shared. Most disappointing though is that collective creativity is rarely accomplished for the many reasons - from not-invented-here to the extent to which collective creativity represents a threat to management hierarchy.

[More information.]

10:00 Vestens esoteriske traditioner

Speaker: Tim Rudbøg

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 14, room 14.1.67

Tim Rudbøg vil præsentere og diskutere de farverige grupper, personer og idéer, der siden antikken har været relateret til det, der i dag omtales som "Vestens esoteriske traditioner" (såsom hermeticisme, okkultisme, magi, gnosis, mystik, teosofi, Kabbalah, hemmelige selskaber, m.m.) og vil dernæst gennemgå de væsentlige teoridannelser, der knytter sig til forskningsområdet. Eller sagt med andre ord: diskutere spørgsmålet om, hvordan man kan forstå alle disse strømninger og idéer, der fortsat er med til at forme europæisk kultur og tænkning.

[More information.]

14:15 Book launch: "Daughters of the Trade: Atlantic Slavers and Interracial Marriage on the Gold Coast"

Speaker: Pernille Ipsen

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 12, room 12.3.07

[More information.]

15:00 Top hedge funds and shareholder activism

Speaker: Randall S. Thomas

Location: Copenhagen Business School, Solbjerg Plads 3, Augustinus Fondens meeting room

Entrance: Free, but registration required

Hedge fund activism is a topic of increasing importance among scholars and policy-makers. In the post-financial crisis time period, hedge fund activist interventions at target companies have generated extensive discussion and policy debate, but activism in this time period has not yet been studied in a systematic way. This paper examines recent hedge fund activism using a hand-collected data set regarding 1,262 interventions by hedge fund activists from 2008 through 2014. We find that hedge fund activism continues to generate positive announcement–period abnormal stock returns, and that these returns vary significantly based on which hedge funds are involved. In particular, we find that hedge fund activists involved in the largest interventions in terms of aggregate market capitalization generate the largest abnormal returns, whereas hedge fund activists involved in more frequent, but smaller, interventions generate smaller returns. We create a new measure of hedge fund reputation based on these findings.

[More information.]

17:00 De forbudte kropsvæsker

Location: LiteraturHaus

Det er rødt, hvidt, slimet og kan lugte. Menstruationsblod, brystmælk og sekreter har gennem århundreder været omgærdet af mystik og været genstand for forskellige fortolkninger i kulturen og lægevidenskaben. Væskerne er derfor ikke kun et fysiologisk fænomen, men et symbol, der bliver brugt i aktivistiske, politiske og kommercielle sammenhænge. Mandag d. 18. maj inviterer KVINFO til et gå-hjem-møde, hvor folk fra forskellige fagområder vil sætte fokus på de tabubelagte og omdiskuterede kropsvæsker. For hvorfor er den menstruerende kvinde blevet sygeliggjort? Hvad vil det sige at "free-bleede"? Hvorfor er der steder, man ikke må amme? Hvordan udfordrer den nuværende norske ammepolitik forestillingen om det ligestillede forældreskab? Og hvorfor er kvindelig ejakulation så provokerende, at Storbritannien har forbudt alt porno, hvor kvinder ejakulerer?

[More information.]

17:00 Tjenestepigerne

Speaker: Dennis Kristensen, Johanne Mygind, Bente Hansen, Emma Holten

Location: Dagbladet Information

Entrance: 50 kr.

Kom til debat om faglig kamp og ligestilling i Informations kantine i anledning af bogudgivelsen Tjenestepigerne. Med udgangspunkt i tjenestepigernes kamp for bedre vilkår, diskuterer vi barsel, ligestilling og uddannelse.

[More information.]

May 16, 2015 #

20:00 Science & Cocktails — The joyful mind: The neuroscience of pleasure and happiness

Speaker: Morten Kringelbach

Location: Byens Lys, Christiania

For thousands of years ancient contemplative traditions have examined the nature of happiness. More recently, the fields of neuroscience and positive psychology have attempted to do the same. While these efforts have produced many theories of happiness, there are two apparently divergent approaches to how to achieve it. One that has emerged from psychology focuses on a "happiness of pursuit" by searching for pleasurable and meaningful experiences. Another, which comes from ancient contemplative traditions, views happiness as being quite separate from the search for pleasure. Instead, it sees it as a skill that can be trained through meditation. Morten Kringelbach will argue that a new understanding of how the brain generates pleasure could lead to better treatment of addiction and depression—and perhaps even to a new science of happiness.

[More information.]

May 13, 2015 #

13:00 Adversarial epistemology on the internet

Speaker: Don Fallis

Location: University of Copenhagen, Royal School of Library and Information Science, auditorium

Entrance: Free, but registration required by May 7

Part of the seminar "Information and the Internet".

[More information.]

13:15 "Lisez gayement le reste": Gaiety and French identity in the Early Modern period

Speaker: Timothy Hampton

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 21, room 21.0.54

Part of a 2-lecture pair, "French Identity and Politics".

[More information.]

13:30 Book Launch: "Globalization Revisited" by Grahame Thompson

Speaker: Grahame Thompson, Laura Horn, Eddie Ashbee

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 4, room 4.2.26

Written by one of the leading scholars of global politics, Globalization Revisited is a major new book for students of globalization. It describes and explains the challenges to liberalism and the global order as result of globalizing forces - from financial interconnectedness to the growth of religious fundamentalisms. The text: provides a detailed analysis of the economic and financial aspects of globalization; examines the changes to global power and governance created by globalization including its effect on the sovereignty of the nation state; discusses recent trends such as the increased use of networks and social media; assesses the rise of globalizing fundamentalism; analyzes the challenges to globalization posed by contemporary events such as the global financial crisis. This book will be essential reading for all students of globalization, and will be of great interest to students of global politics and global governance.

[More information.]

14:00 Linking as voting: From Condorcet to Google

Speaker: Erik J. Olsson

Entrance: Free, but registration required by May 7

Part of the seminar "Information and the Internet".

[More information.]

14:45 Words, myths, and politics: The National Front and the battle for ideological hegemony

Speaker: Cécile Alduy

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 21, room 21.0.54

Part of a 2-lecture pair, "French Identity and Politics".

[More information.]

15:00 Artificial stupidity

Speaker: Patrick Blackburn

Entrance: Free, but registration required by May 7

Part of the seminar "Information and the Internet".

[More information.]

15:00 Zoë Wicomb in conversation

Speaker: Zoë Wicomb

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), humanities library

[More information.]

15:15 Solving the quasar mystery: A 50-year quest

Speaker: Bradley M. Peterson

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 3

Just over 50 years ago, the first radio surveys of the sky led to the identification of baffling new celestial sources with characteristics unlike those of any other known astronomical objects. One class of these objects came to be known as "quasi-stellar radio sources", or "quasars". The most straightforward interpretation of the observations indicated that quasars are among the most distant and intrinsically brightest objects in the universe. At the same time, however, they must also be surprisingly small and dense. This led inevitably to the apparent paradox that the most luminous objects in the universe are powered by spectacularly massive "black holes", objects so dense that not even light can escape from them, and whose existence had yet to be proven. This is the story of how quasars and supermassive black holes and their role in the cosmos have come to be understood.

[More information.]

17:00 Doing, making, and being

Speaker: Marie Koch

Location: Copenhagen Institute of Interaction Design

Entrance: Free, but sign-up required

Marie Koch is searching for new valuation and thinking that will increase knowledge within the field of artistic and design research seen from the perspective of the learner. Research is entering unexplored territories within craftsmanship as well as exploring the interface of doing art, craft and design and doing textile graffiti. The overall purpose is meant to lead to a mirroring of learning and identity in formal learning spaces and in informal spaces. This lecture will take you through learning processes based on activists doing graffiti and a cross-disciplinary discussions between an artist, a mathematician and a didactic approach to creation.

[More information.]

May 12, 2015 #

14:20 Ethical perfectionism in social ontology

Speaker: Heikki Ikaheimo

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 25, room 25.5.11

Part of a lecture pair, "Social Ontology and Social Consciousness".

[More information.]

15:00 Light Lectures #3: Natural light and the integration of artificial light

Speaker: Florence Lam, Christina Augustesen, Jasmine van der Pol

Location: Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK), auditorium 2

Light Lectures is a series of four annual lectures, where experts within the field of light are invited to speak about their intentions and work experiences.

[More information.]

15:30 Wealth, politics, and democracy

Speaker: Darrell West

Location: Copenhagen Business School, Kilen

Entrance: Free, but registration required

As wealth inequality reaches historic highs worldwide, policy-makers and scholars are scrambling for ways to address the growing crisis. In this talk, Darrell West, Vice President of the Brookings Institution and founding director of its Center for Technology Innovation, will discuss billionaire political activism, income inequality, and recent elections with an eye towards examining the implications for democracy and the political process. Drawing from his new book, Billionaires: Reflections on the Upper Crust, West will discuss contemporary developments in the United States, Europe, and Asia.

[More information.]

15:40 Mutual recognition: The constitutive moral grammar of human sociality?

Speaker: Arto Laitinen

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 25, room 25.5.11

Part of a lecture pair, "Social Ontology and Social Consciousness".

[More information.]

17:00 Sweet and sour futures

Speaker: Simone Rebaudengo

Location: Copenhagen Institute of Interaction Design

Entrance: Free, but sign-up required

We are building a future of things that observe us and the environment, things that learn and that are trained to take decisions for us. Things that we do not only interact with, but actually live with. In this lecture we will tap into the weird, awkward, and potentially ironic relationships that emerge with objects of near futures in our homes. Using a mix of speculative design and storytelling Simone will talk about some sweet objects with very sour aftertaste.

[More information.]

May 11, 2015 #

11:00 Group testing, compressed sensing, and algorithmic applications

Speaker: Ely Porat

Location: University of Copenhagen, north campus, DIKU, auditorium Lille UP1

Group testing is a long studied problem in combinatorics: A small set of 'r' ill people must be identified out of the whole population of 'n' people, by using only queries (tests) of the form "Does set X contain an ill member?". I will discuss the current state of the art, and show several surprising applications for group testing techniques.

[More information.]

13:00 (Min,+)-convolutions, 3SUM, and additive combinatorics

Speaker: Moshe Lewenstein

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 8

[More information.]

15:00 Statistical modelling for energy system planning

Speaker: Chris Dent

Location: Technical University of Denmark (DTU), building 303b, room 130

Computer models are widely used for decision support in energy system capital planning. A key feature of most capital planning decisions is that they must be taken under uncertainty regarding the future background against which the system is planned, as well as the statistical fluctuations of outturn in system operation. This talk will discuss the different origins of uncertainty encountered when using computer models as decision support tools, using generation planning as an exemplar (in which case generation adequacy assessment models are very simple and transparent). It will then introduce the idea of using a statistical emulator of the full model to encode uncertainty about the model's output for inputs where it has not been evaluated, which is important for more computationally expensive models where the number of possible evaluations may be very limited. The use of emulators will be illustrated using examples from network capital planning and from economic projection of generation investment and market prices.

[More information.]

16:00 The challenge of wicked problems: Towards a typology

Speaker: John Alford

Location: Copenhagen Business School, Kilen, room Ks.48

Entrance: Free, but registration required

[More information.]

16:30 De unge og de tunge: Christel Wiinblad og Erik A. Nielsen

Speaker: Christel Wiinblad, Erik A. Nielsen

Location: Royal Library — The Black Diamond (Den Sorte Diamant)

[More information.]

May 8, 2015 #

17:00 Does Confucianism matter in the study of Korea?

Speaker: Isabelle Sancho

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 15A, room 15A.1.11

[More information.]

May 7, 2015 #

10:00 Equivalences in Korean and English languages

Speaker: Stefan Knoob

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 10, room 10.4.05

[More information.]

14:15 Fifty years with mathematics

Speaker: Erik Christensen

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 3

(Retirement lecture.) I met Euclidian geometry in the plane when I was 12, and I was happy to learn to make small sketches which described facts about geometrical figures and then give exact proofs based on such drawings. Since then concrete mathematical problems and abstract mathematical ideas has taken up a good part of my time, but I have been distracted by love, wife, children, housekeeping, teaching, administration and so on. I will tell a little about some of the experiences I have had.

[More information.]

16:00 Presence: Or how the eternal crisis of the humanities can come to an ending

Speaker: Hans Ulrich Gumbrecht

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 23, room 23.0.49

How old is the so-called "crisis" of the Humanities? Is this crisis a condition for their survival? Or would we be better of just declaring the Humanities dead? The proverbial "crisis" of the Humanities has not only been existing since their first emergence, discussions triggered by it soon also became a way for them to survive. For a change, the question should be asked, in the present situation and without any duplicity, whether, as an institution with a historical beginning, it is not preferable to declare the Humanities dead and look for a fresh start. In other words: can "presence" occupy the place of "meaning" in an intellectual environment that finds itself both in discontinuity and in continuity with the Humanities?

[More information.]

May 6, 2015 #

10:00 The anti-imperialism of Joseph Conrad

Speaker: Maya Jasanoff

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 23, room 23.0.50

[More information.]

11:00 The subversion of Austria's cultural memory in magical realistic and fantastic writings of the post-Shoah generation

Speaker: Jessica Ortner

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 24, room 24.2.07

[More information.]

15:00 Changes in the Gulf Stream System, planetary waves and extreme weather

Speaker: Stefan Rahmstorf

Location: University of Copenhagen, Frederiksberg campus, Bülowsvej 17, Festauditoriet

Entrance: Free, but registration required

Global warming does not simply warm up our planet's surface—rather it has some interesting and complex effects on the circulation of its atmosphere and oceans, which will be explored in this lecture. The disproportionate warming of the Arctic has been linked in recent research to changes in the activity of planetary waves and the jet stream in the atmosphere. In the ocean, observations point to an ongoing slow-down of the Gulf Stream System. Both types of circulation change may have profound impacts on us humans.

[More information.]

15:00 Pygmalion with a Kodak: Sculpture and photography c. 1900

Speaker: Michael Hatt

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 24, room 24.2.07

Part of the 2-lecture series "Art and Movement".

[More information.]

15:30 Trying to think electronic "thinking"

Speaker: Hans-Ulrich Gumbrecht

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.17

Entrance: Free, but registration required

For the "Humanities", i.e. the cluster of academic disciplines traditionally trusted with thinking about thinking, the electronic age implies the provocation [or is it a humiliation?] of a new type of thinking emerging from outside their field of competence. At the same time, this different type of thinking is beginning to have a transformative impact on the classical forms of "human" thinking and their arrays. Therefore, a central challenge for the "Humanities" today lies in an attempt to describe and perhaps even to understand this transformative impact. But is it possible to live up to this task if the other thinking, the thinking processed by machines, remains out of reach?

[More information.]

16:00 Moving sculpture in late Victorian fiction

Speaker: Lene Østermark-Johansen

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 24, room 24.2.07

Part of the 2-lecture series "Art and Movement".

[More information.]

17:00 This is your brain on design thinking

Speaker: Ryan Donahue

Location: Copenhagen Institute of Interaction Design

Entrance: Free, but sign-up required

Many are drawn to Design Thinking for its ability to unlock innovation, but what areas of the brain are really being used when using the process? In this talk, Ryan will explore the process of Design Thinking while pointing out the regions of the brain that are used during each step of the process.

[More information.]

May 5, 2015 #

10:00 The point is to change it: Exploring the theory and practice of action-oriented communication research in China

Speaker: Bu Wei

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 24, room 24.1.45

On the base of criticism on traditional communication for development, there has been emerging communication activism scholarship featured by commitment to social justice, and combination of theory and practice (actions) since 2000. This talk tries to discuss on the Concept, Focal Questions, Strategies and challenges of the Action-oriented Communication Research in Chinese context.

[More information.]

15:00 Åben forelæsning: David Zahle

Speaker: David Zahle

Location: Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK), auditorium 2

[More information.]

15:15 The god of history and theology after Auschwitz

Speaker: Jayne Svenungsson

Location: University of Copenhagen, Faculty of Theology, auditorium 7

Part of the two-lecture series, "Post-Holocaust theology, philosophy, and literature: Two lectures on occasion of the 70th anniversary of Denmark's liberation in 1945".

[More information.]

17:00 Den gode politiske kommentator?

Speaker: Mette Bengtsson

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 15A, room 15A.0.13

"Helle er på vej til EU." "Pape, Olsen Dyhr og Østergaard har det svært som nye partiformænd." "Valget kommer til at handle om økonomi." Politiske kommentatorers udsagn om det politiske liv er blevet hverdag. De medieskabte ekspertstemmer har fået en privilegeret taleposition og et stort publikum. Med beretninger, referater, beskrivelser, forklaringer og spådomme, fortæller de, hvordan landet ligger—men ligger landet egentlig, som de siger, og argumenterer de for deres udlægninger? På basis af nærlæsninger, receptionsstudier og ekspertinterviews diskuterer Mette Bengtsson problematiske aspekter af genren og kommer med et bud på, hvad politiske kommentatorer kan gøre, hvis de i højere grad vil henvende sig til deres publikum som kritisk reflekterede medborgere.

[More information.]

17:00 Memory, shame, and dignity

Speaker: Göran Rosenberg

Location: University of Copenhagen, Faculty of Theology, auditorium 7

Part of the two-lecture series, "Post-Holocaust theology, philosophy, and literature: Two lectures on occasion of the 70th anniversary of Denmark's liberation in 1945".

[More information.]

20:00 Science & Cocktails — The dark side of empathy

Speaker: Nils Bubandt, Rane Willerslev

Location: Byens Lys, Christiania

This episode of Science & Cocktails sets out to challenge the tendency, both academic and popular, to assign empathy the status of a virtue. The widespread inclination to associate empathy with the morally and socially "good"—with compassion, understanding, cultural bonding, and non-violent sociality—ignores what Bubandt and Willerslev propose to call the "dark side of empathy": that is, the multiple ways in which empathy is routinely deployed to manipulate, seduce, deceive, and dehumanize others by means of vicariousness.

[More information.]

May 4, 2015 #

15:15 Why should we care about Shakespearean tragedy?

Speaker: Paul Kottmann

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 21, room 21.0.19

In his lecture, Paul Kottman will propose that Shakespeare accepts the loss of any "given"—nature, or God, or "fate"—that might explain human societies, relationships and values. At the same time, Shakespeare stages the loss of traditional social bonds on which we depend for the meaning and worth of our lives together. Nevertheless, Shakespeare does not leave us with a desperate nihilism—but with tools for constructing a public culture based on something other than a national or religious tradition, or mass culture.

[More information.]

April 30, 2015 #

14:15 Nepal efter Jordskælvet

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 10, 3rd floor

Mens vi forfærdet følger med i redningsaktionerne i Nepal, er den langsigtede genopbygning af de katastroferamte områder allerede ved at blive diskuteret. I dette seminar præsenter Danmarks førende Nepalforskere landets politiske, sociale og økonomiske situation og peger på nogle vigtige områder, der skal tænkes med i en fremtidig genopbygningsindsats.

[More information.]

15:00 Book launch: The Interdisciplinary LED Light research project

Location: Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK), Architectural Lighting Lab

Architectural Lighting Lab is hosting a Book Launch for a series of 4 books. The Book Launch marks the finalization of the research project Interdisciplinary LED Light.

[More information.]

16:00 Interdisciplinary humanities: The borderology of friendship

Speaker: Claus Emmeche

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 14, room 14.1.67

What does the disciplinary structure of knowledge look like? How do the different disciplines collaborate? And how can we describe interdisciplinarity? In this seminar, interdisciplinarity will be discussed through borderology as a mapping of the disciplinary structure of knowledge and different styles of inquiry. As an illustration, a comparative study of friendship as a human universal, a cultural construct, a biosocial behaviour pattern, a form of love, a value bestowal, a power relation, an identity constituent, "another self", a family resemblance concept, a reification, etc., will be introduced.

[More information.]

16:30 De unge og de tunge: Asta Olivia Nordenhof og Trille

Speaker: Asta Olivia Nordenhof, Trille

Location: Royal Library — The Black Diamond (Den Sorte Diamant)

[More information.]

17:00 Syntaktiske træk i middelnedertyske diplomer fra Lübecks kancelli og det kgl. danske kancelli

Speaker: Sebastian Møller Bak

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.09

[More information.]

18:15 Danske soldater: Forventet trauma og modstandskraft

Speaker: Faezeh Zand

Location: University of Copenhagen, social sciences library

Entrance: 50 kr.

Kan mennesker, der udsættes for alvorlige hændelser, gennemleve traumet og komme styrket ud af oplevelsen? Kan modstandsdygtighed (resiliens) læres? I forelæsningen besvares disse spørgsmål ud fra en undersøgelse af danske kampsoldaters reaktioner under udstationering. Inden udsendelse til Afghanistan bliver danske soldater opfordret til at skrive et afskedsbrev til deres familie, hvori de specifikt skal angive deres særlige ønsker i forbindelse med deres eventuelle begravelse, hvis de bliver dræbt i krigen. Soldaters bevidsthed om potentiel dødsfare under udsendelse (forventet traume) er en stresskilde, som de håndterer på forskellige måder. Forelæsningen vil bl.a. give eksempler på soldaters forskellige handlestrategier og håndteringsfærdigheder.

[More information.]

April 29, 2015 #

15:00 Virtual testing of Hopkinson's heterogeneous bars: Fondest hope and reality

Speaker: K.C. Park

Location: Technical University of Denmark (DTU), building 404, room 025

The present talk begins with requirements for numerically testing Hopkinson's heterogeneous bars. A foundational requirement is a robust wave capturing algorithm. The talk then concentrates on the development of new wave capturing algorithms that can trace waves propagating with different speeds. Numerical performance of the new algorithms is evaluated for 1D, 2D and 3D wave propagation problems. The talk concludes with an assessment of how close we are toward accepting virtual materials characterization in new materials development process.

[More information.]

16:00 Yasmina Khadra: En forfatters autoritet

Speaker: Poul Simon Hartling

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 16, room 16.3.07

Den algeriske forfatter Yasmina Khadra, pseudonym for Mohammed Moulessehoul (1955 - ), skrev i slutningen af 1990'erne to romaner om den algeriske borgerkrig (1992 – 1998). Den første, Les Agneaux du Seigneur (1998), fortæller historien om islamismens indtog i en søvnig landsby i den algeriske provins, hvor der vendes op og ned på traditioner, venskaber og sociale hierarkier. Den anden, À quoi rêvent les loups (1999), undersøger en ung mands forvandling fra rastløst, berømmelseshungrende individ til kynisk dræber for islamistgruppen GIA.

[More information.]

17:00 The craft of new media storytelling

Speaker: Mads Damsbo

Location: Copenhagen Institute of Interaction Design

Entrance: Free, but sign-up required

As a catalyst and producer of several media experiences, Mads has always been interested in the role of the user (formally known as the audience) and their interactions with stories. He believes that if content is king, then context is queen, and thus the medium that channels the story in some ways actually is the story. Through various cases, like the virtual reality piece "The Doghouse" and the location-aware sound-sharing app "Recho", he will explore some of the building blocks that are available for storytellers and experience designers in this new paradigm.

[More information.]

19:30 Congo Farezone 5

Speaker: Øjvind Kyrø

Location: Louisiana Museum of Modern Art

Entrance: museum admission + 10 kr. reservation fee

Øjvind Kyrø fortæller om DR Congos historie og om den blanding af minedrift, etniske konflikter og postkoloniale splittelser, der ligger til grund for den stadige borgerkrig i det vidtstrakte land. Lecture i forbindelse med visning af kunstneren Richard Mosses (f. 1980 i Irland) værk The Enclave, der kombinerer dokumentariske og kunstneriske strategier i et rystende vidnesbyrd fra den glemte afrikanske tragedie.

[More information.]

April 28, 2015 #

10:30 Data, human security & human rights: Data-driven interventions in human trafficking

Speaker: Mark Latonero

Location: IT University of Copenhagen, room 5A54

Human trafficking is an international crime that occurs when an individual is forced or coerced into sex or labor exploitation for commercial gain, which amounts to a gross violation of human rights. Trafficking behaviors are now more visible across digital networked environments providing an unprecedented opportunity to observe potential signals and indicators of hitherto hidden social practices. The highest levels of government, policy, and law enforcement are supporting initiatives that leverage technology to monitor and identify human trafficking victims and perpetrators. In addition, private sector data and internet companies are involved in similar efforts. However, a number of challenges, tensions, and anxieties have emerged around surveillance, privacy, data sharing, risk, and biases in data sets. Addressing these issues are crucial as data-driven techniques become the basis for decision making and intervention at the policy and operational levels. This presentation will use the specific case of human trafficking to discuss the social, ethical, political, and methodological concerns that arise when big data analytics are applied to general human rights domains.

[More information.]

14:00 Tiltrædelsesforelæsning ved professor Inger Kappel Schmidt

Speaker: Inger Kappel Schmidt

Location: University of Copenhagen, Frederiksberg campus, auditorium A3-24.11

Inger Kappel Schmidts opgave er at undersøge økosystemers respons på forandringer i klima og miljø. Målet er at opnå en større forståelse af processer i terrestriske økosystemer - og organismers og økosystemers sårbarhed overfor stress. Viden om kontrolmekanismer og tålegrænser er vigtig for at kunne forudsige konsekvenser af ændringer i miljøet og vurdere økosystemernes muligheder for at modvirke disse.

[More information.]

15:00 Streaming NESL

Speaker: Andrzej Filinski

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 7

Streaming NESL, under development in the HIPERFIT Center, is a refinement of the nested data-parallel functional language NESL. It extends NESL's flattening-based implementation strategy and language-integrated cost model for time (in the form of work and step measures) to also achieve predictable (and optimistic) bounds for space usage. This is done by avoiding complete materialization of intermediate vector-typed values that do not actually require random access. Instead, such values are transparently materialized and processed in "chunks", of size proportional to the available parallel computing resources—from SIMD instructions on single-core CPUs to large GPGPUs. We give an overview of the status of the project, including a summary of the source language and cost model, a sketch of the implementation strategy in terms of a chunked-dataflow abstract machine (which may also be relevant to other language-technology projects within HIPERFIT), and an outline of some current challenges, both theoretical and practical.

[More information.]

15:30 Streaming Accelerate

Speaker: Frederik Meisner Madsen

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 7

The relatively mature embedded language Accelerate brings the power of hardware-accelerated, shape-polymorphic programming with regular arrays to Haskell. Extending Accelerate with streaming functionality, along the lines of our current research, will hypothetically improve its usability and performance for many important use-cases. This talk presents an extension to Accelerate that enables streaming by lifting a non-trivial subset of the language from working on arrays to working on sequences of arrays. The programmer obtains a sequence by slicing an array into a sequence of sub-arrays, and may return to ordinary Accelerate through reduction. Sequence expressions are evaluated efficiently in fixed-size chunks by reusing memory and compiled kernels, allowing sequences to scale in length without requiring additional computing resources except computation time.

[More information.]

16:00 Dialogical affirmations of theological incommensurability

Speaker: Paul Mendes-Flohr

Location: University of Copenhagen, Faculty of Theology, auditorium 7

The 1916 wartime correspondence between Eugen Rosenstock-Huessy and Franz Rosenzweig is an embryonic exemplification of what they would call "speech-thinking", or the dialogical exchange between individuals in which, as Rosenzweig noted, the other not only has ears to hear what I say, but a mouth that utters a response. In their often brutally frank exchange about Judaism and Christianity, they forged an inter-religious friendship grounded in a recognition and ultimately an affectionate affirmation of theological difference.

[More information.]

April 27, 2015 #

15:00 China as a rising power in Asia and in the world

Speaker: Jørgen Ørstrøm Møller

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 7, room 7.0.34

Entrance: Free, but registration required by April 23

China struggles to manage its rise without fuelling animosities or outright fear and anger especially among Southeast Asian countries. It does not have many friends or allies and is more dependent on the outside world than the outside world is on China. The long indefensible land border, the coastline inviting foreign intrusion, and the dependence on markets and resources creates insecurity. All foreign and security policies are an extension of domestic policies, but few outside the Politburo's Standing Committee know the impact of domestic policies on China's foreign and security policy. The main keys seem to be that China is both a continental and a maritime power (only the US falls in the same category) and that China like all great powers pursues its own interests. There is a good deal of criticism especially in the US, but also in Asia, of China's policies, but an analysis discloses that China does not do anything other rising powers did not do. The only difference is that now it is China doing it.

[More information.]

15:30 Kim Leine's The Prophets of the Eternal Fjord and the role of the mission in the writing of Danish–Greenlandic history

Speaker: Kirsten Thisted

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 22, room 22.0.11

Entrance: Free, but registration required by April 23

[More information.]

19:30 Oplysning: En kampzone

Speaker: Anne Fastrup

Location: Royal Danish Academy of Sciences and Letters

Få perioder i historien er præget af så megen debat som 1700-tallets Oplysning. Få ideer har skabt så meget uenighed i eftertiden og været genstand for så mange anklager som Oplysningens ideer om frihed, autonomi, tolerance, ytringsfrihed, universalisme, lykke og verdslighed. Derfor er det forbundet med store vanskeligheder at skulle definere, hvad Oplysning egentlig er. I mit foredrag Oplysning—En kampzone vil jeg imidlertid prøve at give et bud, idet jeg samtidig vil insistere på, at der er tale om et åbent, mangesidigt og uafsluttet projekt. Samtidig vil jeg reflektere over, hvorfor Oplysningens ideer har udløst så meget diskussion i eftertiden ikke bare mellem mennesker, men også mellem nationer og verdensdele.

[More information.]

April 25, 2015 #

11:00 Forskningens døgn — What's Happening?

Speaker: Birgitte Anderberg, Louise Cone

Location: National Gallery of Denmark (SMK)

Hvordan arbejder man som kunsthistoriker og konservator med 60'er og 70'ernes flygtige kunstformer? Mød museumsinspektør Birgitte Anderberg og konservator Louise Cone til et foredrag om avantgarde og feminisme i 1960'erne og 1970'erne. Udstillingen What's Happening? beskæftiger sig med de eksperimenterende og flygtige værkformer, der for alvor dukker op i 1960'ernes og 1970ernes kunst. Foredraget vil fra to vinkler – kunsthistorikerens og konservatorens – handle om de forskningsspørgsmål man i museumssammenhænge beskæftiger sig med over for flygtige kunstformer som happenings, environments, installationer og kunst i pap.

[More information.]

20:00 Science & Cocktails — Beyond scapegoats: What caused the financial crisis?

Speaker: Raphael Douady

Location: Byens Lys, Christiania

What (rather than who) can be blamed for the financial crisis? How come mathematical models weren't able to anticipate it? How can financial regulation have negative effects and can that be avoided? Can we, should we, eliminate speculation? Are we still following economic cycles and, if so, when is the upturn coming? Douady's effort will be to explain the dynamics of finance and its procession of paradoxical effects, what traditional models were missing and which mathematics need to be used for a better understanding of the relation between finance and the economy.

[More information.]

April 24, 2015 #

10:15 Contemporaneity, multipolarity, hospitality

Speaker: Héctor Hoyos

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 16, room 16.4.11

The three concepts in the title of Hoyos's talk summarize his thinking about the fruitful, tense relationship between Latin Americanism and World Literature. A proposal for mutual development, this short exposé shows how heterochronic, non-teleological cultural flows upend center-periphery dynamics. The talk explores the partly coincidental institutional and intellectual dimensions of this problem. Drawing literary examples from Roberto Bolaño and others, Hoyos presents a model of critical hospitality where the hosts and guests of world literature change places. Beyond regarding the latter critical movement as an epiphenomenon of globalization, this approach seeks to intervene in the very fabric of literary experience at a global level.

[More information.]

12:00 Insider threats and social engineering

Speaker: Christian Probst

Location: IT University of Copenhagen, room 3A08

Insider threats are a major threat against organisations and IT systems. In most cases, insiders have better knowledge about an organisatons assets, policies, and workflows, and have authorized access to many of these. Therefore, actions by a malicious insider are usually hard to detect. Social engineering is often used by attackers to get insiders to perform actions, which they should not perform but are authorized to do. In this talk I will give examples for insider threats and social engineering, discuss different definitions of insiders, and present some models of how to deal with insider threats.

13:00 Election activism on social media

Speaker: Stewart Kirkpatrick, Jaquou Utopie

Location: IT University of Copenhagen, auditorium 2

Entrance: Free, but registration required

What are the experiences of using social media to inform about, impact and discuss elections and important referendums in European countries? And in that context: what role do and should social media play in a democratic society? Speakers include Stewart Kirkpatrick, digital manager of the "Yes Scotland" campaign, and Jaquou Utopie, a critical political voice in the Greek Twitter sphere. The talks will be followed by an open panel debate with the invited speakers and social media researchers Jakob Linaa Jensen (DMJX) and Lisbeth Klastrup (ITU).

[More information.]

17:00 Forskningens døgn — Har videnskaben en fremtid?

Speaker: Maja Horst, Robin Engelhardt, Knud Romer, Stine Carsten Kendal

Location: Copenhagen Main Library (Hovedbiblioteket)

Hvad bliver videnskabens rolle i samfundet? Har videnskaben samfundsansvar? Hvordan bliver videnskab brugt politisk i fremtiden? Kom og vær med i et fremtids-videnskabeligt tankeeksperiment, hvor forskere belyser vores forestillinger om fremtiden.

April 23, 2015 #

08:15 Forskningens døgn — Da algoritmer gjorde det af med højtråbende børsmæglere

Speaker: Jonas Hansen, Ann-Christina Lange, Christian Borch

Location: Copenhagen Business School, Solbjerg Plads 3, room SP207

De dage, hvor indbegrebet af finansielle markeder var såkaldte open outcry pits, hvor råbende og skubbende børsmæglere i et ofte hektisk miljø forsøgte at få de bedste ordrer i hus, er for længst ovre. I dag eksekveres en betydelig del af handlerne på finansielle markeder af computeralgoritmer uden direkte menneskelig involvering. Transformationen af de finansielle markeder er genstand for stigende interesse, både akademisk og i den brede offentlighed, og med god grund: Selv om der også i tidligere former for markedsaktivitet kunne ske fejl og systematisk udnyttelse af markedsbetingelserne, hævder flere iagttagere, at overgangen til algoritmisk-baserede markeder gør disse særligt sårbare over for utilsigtede konsekvenser. For eksempel oplevede man under det såkaldte Flash Crash i 2010, at computeralgoritmers handler på blot nogle få minutter førte til et dramatisk markedsfald.

[More information.]

11:00 Forskningens døgn — Du er hvad du læser

Speaker: Lars Handesten

Location: Vallensbæk Library

Vi læser krimier og biografier som aldrig før. Men hvad er det, der er så interessant ved Jussi Adler Olsens bøger, og hvorfor vil vi gerne vide noget om Astrid Lindgrens mørke sider? Foredraget handler om de bestsellere som vi læser og har læst, men også om os selv. Bestsellerne fortæller noget om, hvad vi tænker og drømmer om, hvad vi fascineres af og frygter for. Bestsellerne er et spejl, som vi kan se os selv og vores historie i.

[More information.]

12:45 Forskningens døgn — Mad, ernæring og sundhed i det 20.-21. århundrede

Speaker: Svend Skafte Overgaard

Location: Pustervig 8

De seneste 150 år har madkulturen ændret sig hurtigere end nogensinde før. Mangel er blevet til overflod, og mad er blevet til "ernæring". Forbrugerne står nu i større udstrækning overfor bevidste til- og fravalg. Lektor og madhistoriker på Ernærings- og sundhedsuddannelsen Svend Skafte Overgaard dykker i foredraget ned i de historiske sammenhænge for den radikale ændring af madkulturen med fokus på moderne madkultur som en ernæringskultur.

[More information.]

13:45 Forskningens døgn — Ernæringsdebatten i medierne

Speaker: Preben Vestergaard Hansen

Location: Pustervig 8

Hvorfor fylder sundhed og ernæring så meget i medierne, og kan vi stole på den viden vi får? Hvilken rolle spiller medierne i forhold til forbrugernes opfattelse af ernæring og sundhed i dagligdagen? Underviser på Ernærings- og sundhedsuddannelsen Preben Vestergaard Hansen, som jævnligt bliver anvendt som ekspert i medierne, fortæller, hvordan historier om ernæring ofte bliver til sensationer, når journalisterne kommer indover.

[More information.]

14:00 Forskningens døgn — Magt og Ære, Albrecht Dürer i kejserens tjeneste

Speaker: Hanne Kolind Poulsen, Niels Borring

Location: National Gallery of Denmark (SMK)

Mød museumsinspektør Hanne Kolind Poulsen og konservator Niels Borring til et foredag om forskningen bag Magt og Ære - Albrecht Dürer i kejserens tjeneste. Udstillingen er baseret på et forskningsprojekt, der undersøgte SMK's to eksemplarer af renæssancekunstneren Albrecht Dürers store træsnit Kejser Maximilian 1.s æresport (dateret 1515).

[More information.]

14:45 Forskningens døgn — Kost, motion og fedtforbrænding

Speaker: Lasse Kristian Suhr

Location: Pustervig 8

Antallet af motionister er stigende i Danmark og med den nye politiske strategi "25-50-75" – 75 procent af befolkningen skal være idrætsaktive i 2025 – så er der naturligt også et øget fokus på sammenhængen mellem kost og motion. Men hvad betyder kosten for den fysiske præstationsevne? Lektor Lasse Kristian Suhr, medredaktør og medforfatter til bogen Sportsernæring fortæller om kost, motion og fedtforbrænding.

[More information.]

15:00 Boglancering: Uendelig krig? Danmark, samtænkning og stabilisering af globale konflikter

Speaker: Tania Schimmell, Anders Wivel, Henrik Ø. Breitenbauch

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 2, room 2.1.42

Entrance: Free, but registration required

[More information.]

15:45 Forskningens døgn — D-vitamin: Hvorfor har vi brug for det, og hvorfor har vi så svært ved at få nok?

Speaker: Rikke Larsen

Location: Pustervig 8

D-vitamin har gennem en årrække fyldt meget i medierne. Den ene dag får vi at vide, at vi får alt for lidt, og den næste dag, at d-vitamin kan være dødeligt. Hvad er fup og fakta, og hvor meget d-vitamin har vi behov for? Lektor på Ernærings- og sundhedsuddannelsen, Rikke Larsen, fortæller om vitaminets funktion, danskernes d-vitaminstatus og hvordan vi kan få dækket vores behov for d-vitamin – også når solen ikke skinner.

[More information.]

16:00 Invisibility studies seminar IV: Screens, camera, and surveillance

Speaker: Héctor Hoyos, Frederik Tygstrup

Location: Il Buco restaurant

Entrance: Free, but registration required

[More information.]

20:00 International Authors' Stage — Stefan Aust

Speaker: Stefan Aust

Location: Royal Library — The Black Diamond (Den Sorte Diamant)

Entrance: 110 kr. (60 kr. students)

Stefan Aust is journalist and writer. 1994-2008 editor in chief at the magazine Der Spiegel, since 2014 member of the chief editorial staff at German national daily newspaper Die Welt. On the agenda is the heated current discussion about terrorism, based on some of the publications of Aust, especially Heimatschutz. Der Staat und die Mordserie des NSU (2014) and Der Baader-Meinhof-Komplex (1997)—the latter adapted for the screen in 2008 by director Uli Edel.

[More information.]

April 22, 2015 #

15:15 The discovery of the cosmic microwave background in its historical context

Speaker: Helge Stjernholm Kragh

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 3

On 21 May 1965 the New York Times announced on its front page the discovery of the cosmic background radiation, generally seen as a turning point in the development of modern cosmology comparable to the discovery about 1930 of the expansion of the universe. The history of the primordial microwaves is no less remarkable than the later consequences and understandable only within the larger framework of the history of cosmology since the 1930s. It is a story of missed opportunities and rival views of the universe. The lecture will present and discuss some of the historical, philosophical and sociological problems related to the discovery.

[More information.]

15:30 Udeskole og læring

Speaker: Camilla Roed Otte

Location: University of Copenhagen, north campus, Nørre Allé 53, large auditorium

Entrance: Free, but registration required

Phd-studerende Camilla Roed Otte præsenterer en oversigt over det, vi allerede ved om sammenhængen mellem udeskole og læring, samt en introduktion til ph.d.-projektets foreløbige resultater omkring læring og motivation i udeskole.

[More information.]

16:15 Driving competitiveness through servitization

Speaker: Juliana Hsuan, Thomas Frandsen

Location: Copenhagen Business School, Kilen

Entrance: Free, but registration required

In collaboration with The Danish Industry Foundation and Danish companies, CBS is researching on how servitization can be a strategy to enhance the competitiveness of manufacturing firms. Servitization, or adding services to the manufactured product, has become a strategy for increasing financial margins, getting closer to the customer and prolonging product lives. This is especially applicable to Western hemisphere companies in their efforts to compete with companies from low cost countries and emerging economies.

[More information.]

16:15 Kommercialisering: Danmarks næste vækstbølge

Speaker: Thomas Ritter

Location: Copenhagen Business School, Kilen

Entrance: Free, but registration required

Efter stærke forbedringer i indkøbs- og produktionsfunktioner, bl.a. gennem outsourcing og lean, flytter vækstagendaens fokus nu på virksomheders kommercialisering. Dette indlæg forklarer kommercialiseringens indhold og elementer, viser dens effekt og diskuterer danske virksomheders indsats for at udnytte denne vækstmulighed.

[More information.]

17:00 Mads Brügger præsenter Curzio Malapartes KAPUT

Speaker: Mads Brügger

Location: Copenhagen Main Library (Hovedbiblioteket)

Curzio Malapartes roman KAPUT udkom i Italien i 1943/44 som den første skildring af krigen på Østfronten. Malaparte kunne som aristokrat og barndomsven af flere ledende italienske fascister færdes frit over hele Europa og følge fronten fra Rumænien til Murmansk. Ingen, der har læst romanen, kan nogensinde glemme dyrene: fuglene i Ukraine, hundene med granatchok og de frosne heste i Ladogasøen. Skildringen af dem er den kulisse, hvor mordene er det dagligdags, afbrudt af samtaler om krigen med Prins Eugen på Waldemarsudde, Axel Munthe på Capri, generalguvernør Franck i Krakow og den italienske konsul i Rumænien. Kaput er et værk, der næppe nogensinde vil blive gjort efter.

[More information.]

17:00 Oversete kvindelige forfattere: Helga Johansen

Speaker: Hans Otto Jørgensen, Pil Dahlerup, Erik Skyum-Nielsen

Location: Dagbladet Information

Entrance: 100 kr.

I anledning af 100 året for kvindernes valgret kaster Erik Skyum-Nielsen i selskab med litterater og forfattere et blik på en række oversete kvindelige forfattere. Helga Johansen (1852-1912) udsendte i sin levetid den romanlignende bog 'Hinsides' med undertitlen 'En psykologisk Redegjørelse'. Den blev udgivet under pseudonymet Hanne Joël i år 1900. Romanen er skrevet på baggrund af og med afstand til Helga Johansens ophold på Sct. Hans Hospital i Roskilde i 1883. Udover sin stærke patientroman udgav den læreruddannede Johansen 'Rids' (1896) og 'Brev til Menneskene' (1903).

[More information.]

17:15 Digitalisering af virksomhederne og deres forretningsmodeller

Speaker: Jan Damsgaard

Location: Copenhagen Business School, Kilen

Entrance: Free, but registration required

Virksomheder og deres forretningsmodeller bliver gradvist mere digitaliserede, hvilket bl.a. medfører, at den konkurrencemæssige fordel forskydes fra at have de bedste produkter til at tilbyde de bedste digitale tjenester på de mest populære digitale platforme. I dette foredrag fokuseres særligt på den digitale transformation af finanssektoren. Som eksempel beskrives digitaliseringen af betalingstjenester.

[More information.]

17:15 The winning game of people analytics

Speaker: Larissa Rabbiosi

Location: Copenhagen Business School, Kilen

Entrance: Free, but registration required

Companies accumulate a surfeit of workforce data over the years: employee demographics, employee engagement surveys, customer satisfaction data and other business KPI such as productivity, performance, sales, etc. Yet, only few HR practitioners make extensive use of company data to drive human capital management decisions. Why so? Drawing upon experiences from working with large Danish and European companies, we discuss the top three reasons for why managers make their decisions still relying on own gut feeling instead of the evidence.

[More information.]

April 21, 2015 #

16:00 How to win a Nobel prize

Speaker: Tim Hunt

Location: University of Copenhagen, Panum Institute, Lundsgaard auditorium

Entrance: Free, but registration required (after March 21)

I grew up in Oxford wanting to be a scientist, loving gadgets and processes like melting lead pipes or electrolyzing salt solutions to make poisonous and explosive gases. Luckily, I had excellent teachers who channeled these enthusiasms into a deeper and more formal understanding of chemistry and biology (physics, alas, was beyond my grasp) so that it was possible to study at Cambridge University and carry on there with a Ph.D. in biochemistry, on the business of the control of haemoglobin synthesis. ... The path was marked by unexpected discoveries all along the way, almost always stemming from sensible experiments designed to test something different!

[More information.]

16:30 Space and Body

Speaker: Kabir Carter

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 16, room 16.3.46

New York based artist Kabir Carter will present Space and Body, an exploration of connections between New York City's 1970s underground dance music scene, and contemporaneous work with sound in the visual arts. Carter's presentation will include details regarding the architectural acoustics and sound systems of early dance clubs, the development of durational sound materials for alternative listening modes, and the emergence of now familiar and codified formal systems for presenting sound in space for social dancing and art exhibiting. The presentation will launch the Working Group for Sound in the Expanded Field, a discursive project that uses workshops and other sound focused activities to examine sound's role in daily life.

[More information.]

20:00 Science & Cocktails — The fifty shades of antibiotic resistance

Speaker: Luca Guardabassi

Location: Byens Lys, Christiania

Through the years, the use of antibiotics in livestock has been the subject of an endless debate about the appropriateness of using these important medicines in animals. This is a highly controversial topic involving ethical issues on animal welfare and human health, as well as economic interests by the pharmaceutical industry, the food industry and various professional categories, including farmers, veterinarians, pharmacists and researchers. As a consequence of all these factors, the debate has been often vigorous but not always scientifically unbiased. Luca Guardabassi will present his view based on 20 years of research in the field, explaining why in his opinion this historical debate should be redirected to a different set of questions regarding the cost of livestock products and agriculture sustainability.

[More information.]

April 20, 2015 #

14:00 From ground zero to degree zero: Akira as origin and oblivion

Speaker: Christopher Bolton

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 21, room 21.0.49

Ōtomo Katsuhiro's anime film Akira is often identified as the work that ignited the anime boom in the U.S. This characterization is motivated in part by the graphic image of an explosion that opens the film, an image that seemed to herald a destruction of old paradigms and the arrival of new media when it first flashed on U.S. movie screens in 1988. But paradoxically this work that marks an origin or turning point for anime has also been strongly identified with a postmodern aesthetic that seems to erase the very notions of origin and history. In contrast Ōtomo's Akira manga (upon whichthe film is a based) is a 2,000-page epic that foregrounds origins of all kinds—historical, political, and graphic. This talk will compare these two versions of Akira to ask what strengths and limitations manga and anime each have as media, when it comes to locating ourselves in history, in political culture, or in space.

[More information.]

14:30 A new class of antidiabetics may be broad-spectrum Alzheimer's disease therapeutics

Speaker: Konrad Talbot

Location: University of Copenhagen, north campus, August Krogh building, auditorium 1

Entrance: Free, but registration required

Using a novel ex vivo stimulation method, our group has shown that insulin resistance is a common and profound feature in brains of AD cases even in the absence of diabetes. We have now discovered that insulin resistance is also advanced in brains of mild cognitive impairment (MCI) cases, which often progress to AD dementia, and that this abnormality can be substantially reduced in brains of both MCI and AD dementia cases with one or more of the antidiabetics known as incretin receptor agonists, including liraglutide and a dual incretin receptor agonist. Such drugs are already known to markedly reduce a broad spectrum of pathologies and cognitive deficits in animal models of AD. The speaker will discuss these discoveries and their potential to produce the first effective treatment of AD.

[More information.]

15:15 Architecture, space, and liturgy

Speaker: Jürgen Zangenberg

Location: University of Copenhagen, Faculty of Theology, auditorium 11

Reflections on results from Kinneret Regional Project's 2010-2013 excavations in the Byzantine synagogue at Horvat Kur (Galilee) with a discussion on the character of an "archaeology of the New Testament".

[More information.]

15:15 Internationale perspektiver på reformationen 1914–2017

Speaker: Uffe Østergaard

Location: University of Copenhagen, Faculty of Theology, auditorium 7

[More information.]

April 17, 2015 #

10:00 Energy internet: Concepts, architectures and research topics

Speaker: Fushuan Wen

Location: Technical University of Denmark (DTU), building 322, room 213

As the core technology of the third industrial revolution, the Energy Internet (EI) aims at facilitating the large-scale utilization and sharing of renewable energy by integrating renewable energy and internet technologies. The development of EI could enhance the merging of electricity, transportation and natural gas networks, change the way of energy utilization, and finally achieve the goal of promoting sustainable economy and social development. Given this background, an overview of EI is first provided, and a basic research framework developed. The basic architecture and main components of EI are next presented. Then, several major research challenges of EI, such as wide-area coordination and control of distributed devices, integration of the power system with the transportation system and natural gas network concerned, as well as the cyber physical modelling and security, are discussed.

[More information.]

12:00 Design challenges in supporting distributed knowledge: An examination of organizing elections

Speaker: Nina Boulus-Rødje

Location: IT University of Copenhagen, room 3A08

This paper identifies the design challenges for creating collaborative technologies supporting the practices of organizing elections. We ethnographically investigate the distributed nature of knowledge as enacted between heterogeneous groups over the course of three elections in Denmark. We 1) identify fundamental characteristics of elections, 2) provide a comprehensive account of the distributed nature of knowledge in organizing and executing elections, and 3) point to new challenging areas for human-computer interaction (HCI) design supporting distributed collaborative knowledge practices. We found that organizational pattern of elections complicates the embodiment of nomadic knowledge, which is crucial for managing the effective organization of an election. Thus, one of the relevant design challenges is finding out how to support the timely distribution of large amounts of information, while still ensuring it is appropriately divided and delivered to various groups participating in planning and executing elections.

14:15 Narrating a new city district: Genre, metaphor and plot in planning Helsinki's waterfront

Speaker: Lieven Ameel

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.4.04

In urban studies and urban planning, the last decades have witnessed something of a "narrative turn": an increasing interest in the potential of narratives. In the case of Helsinki's ongoing and large-scale urban projects, city narratives have been explicitly foregrounded by the City Planning Department. The developments at Jätkäsaari and Kalasatama, two waterfront sites in central Helsinki, provide particularly complex case studies. The most conspicuous use of cultural narratives is the recent move of the Helsinki City to hire 8 artists to help the Planning Department to develop the city, the mediatized use of landscape art to help create spatial identities, and the commissioning of a literary novel in Jätkäsaari. It is possible to also identify several examples of less obvious, but at least as pervasive narratives, from official websites with historical information, to the fostering of narrative treads in social community websites, and the mini-narratives provided by street names and 3D-projections of how this neighborhood will look like in the future.

[More information.]

17:00 Hyldest til Edgar Allan Poe: "The raven"

Speaker: Torben Carlsen

Location: LiteraturHaus

Emnet bliver en hyldest til 'The Raven', der er fyldt 170 år i januar. Torben vil også citere fra Poes essay 'Kompositionens filosofi' - digtet vil blive læst op og aftenen slutter med foredraget om 'Poe - i en malstrøm af kærlighed'.

[More information.]

April 16, 2015 #

13:15 The political construction of Jews and Muslims in the Danish Parliament

Speaker: Brian Arly Jacobsen

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.1.49

In this lecture, Jacobsen focuses on Danish politicians' politicization of Jews and Judaism during 1903-45, and Muslims and Islam during 1967-2005 respectively in the Parliamentary records and in the shaping of the relations between Jews and Danes and Muslims and Danes in the Parliamentary records. That is to say how politicians have attempted to construct Danishness and the other(s) in specific ways. What the study reveals are the sociological processes in play in the construction of otherness when two religious minorities are the objects of public political debate.

[More information.]

14:00 Neutrons and X-rays for polymer science: From hierarchies to extreme conditions

Speaker: Matti Knaapila

Location: Technical University of Denmark (DTU), building 101A, room 1

Thanks to neutrons and X-rays combined to the optical and theoretical work, knowledge of the phase behaviour of luminescent polymers has been expanded tremendously in recent years. In this talk, we take archetypical polyfluorenes, start from the molecular level and extend up to the larger length scale structures, and highlight the factors which we understand control structure property relationships including virtually all important materials parameters such as solvent quality, side chain branching, side chain length, molecular weight, thermal history and myriad functionalizations. This framework allows generalizations and provides a guideline for material scientists, synthetic chemists and device engineers as well. Furthermore, we provide a recent example of these materials in extreme pressures and show how careful experimental work allows reliable data collection and analysis even at 30 GPa, where the pressure transmitting fluids become solid.

[More information.]

16:00 Guerilla science: The need for a new research strategy

Speaker: Pelle Guldborg Hansen

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 14, room 14.1.67

How can Guerilla Science help influence people's judgement? How can we close the gap between pro-social intentions and actions? And how can we innovate within research? The iNudgeyou-project is a research innovation experiment in Guerrilla Research, which works at the intersection of applied behavioural science, public institutions, NGOs and private stakeholders, with the aim of developing and scientifically validate behaviour change strategies for closing the gap between pro-social intentions and actions. Pelle Guldborg Hansen will through this seminar explain how guerilla science is conducted, and how it can help influence people's judgment, choice or behavior in a predictable way made possible because of cognitive biases in individual and social decision-making.

[More information.]

16:15 Monarkiet gennem 75 år: Festforelæsning på H.M. Dronningens 75-års fødselsdag

Speaker: Jes Fabricius Møller

Location: Christian VIII's Palace, Amalienborg

Entrance: 200 kr.

En prinsesse kom til verden på Amalienborg en uge efter Tysklands besættelse af Danmark i april 1940. Den lille pige, som var det daværende danske kronprinspars førstefødte, blev kaldt for et lys i en mørk tid. Prinsesse Margrethes liv blev fulgt med stor interesse i offentligheden allerede fra den tidligste barndom. Ingen kunne dog dengang vide, at prinsessen en dag skulle blive Danmarks regerende dronning - og en af landets hidtil længst siddende monarker. I anledning af H.M. Dronningens runde fødselsdag ser forelæsningen tilbage på det danske monarki gennem de seneste 75 år, fra besættelsestidens stærke bindinger mellem kongehus, regering og rigsdag over grundlovsændringen 1953 og den tilhørende ændring af tronfølgeloven til vore dage. Med en række eksempler vises, at et konstitutionelt monarki har særlige muligheder, men også særlige problemer, som ikke i samme grad gælder for parlamentariske republikker. Forelæsningen finder sted i palæet på Amalienborg, hvor Christian 10., der blev et nationalt samlingspunkt i besættelsesårene, residerede. Deltagerbeviset medbringes og giver adgang til Amalienborgmuseet på forelæsningsdagen i åbningstiden kl. 11-16.

[More information.]

16:30 Public air, recent urban projects

Speaker: Philippe Rahm

Location: Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK), auditorium 2

At the scale of the cities, climate could play a major role in the design of the morphology of the city and in the choice of its materiality. Two recent projects of our office are challenging the climate as the major factor for urban design. The first one is a study for the city of Copenhagen. The second is a new park under construction for the city in Taichung in Taiwan. Copenhagen in Denmark is situated in a cold and dry latitude while Taichung is in a humid and warm climate. For these two projects, we try to give a good quality of life for the public space. But we think that the quality of the public space is not only about the conviviality of the program and the size of the space, but it concern also notion of comfort in fully senses, that means, thermal comfort, heath comfort, silence comfort, etc. By starting to design the public space from the climate will give sensorial qualities to the city in the same time that it will answers to the new target of energy saving and sustainability. In Copenhagen, we propose to define a new urban network that is no more based on car and visual representation, but on sound quality, reduction of air pollutants and natural increase of heat in the outdoor space. In Taiwan, we propose a urban park which urban composition is based on a real site analyse of the repartition of the temperatures, of the humidity levels and the pollution rates.

[More information.]

April 15, 2015 #

09:00 "En sten i skoen": En introduktion til Lars von Trier og hans film

Speaker: Isak Thorsen

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 23, room 23.0.50

[More information.]

09:45 Doktoren er selv syg: Diskrepansen mellem ideal og realitet i Lars von Triers film

Speaker: Mads Bunch

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 23, room 23.0.50

[More information.]

10:00 Online data: Limits and possibilities

Speaker: Fabio Giglietto

Location: IT University of Copenhagen, auditorium 2

For the first time in the history, society is able to self-observe itself with a breadth and depth that was simply unimaginable before. The traces left by our devices and the contents intentionally or unintentionally shared by internet users, are now widely used by scholars from different disciplines to formulate and answer a multitude of original research questions. But with great power comes great responsibilities (and also new challenges). Drawing on multiple experiences on the API from most popular platforms as well as from the results of the most recent literature, the lecture will address the possibility, challenges and limits of studies based on online data.

[More information.]

11:00 "Kedelig og ofte pinlig film": Lars von Trier og danskerne, et kultursociologisk indspark

Speaker: Palle Schantz Lauridsen

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 23, room 23.0.50

[More information.]

11:45 Først som tragedie, så som farce: Om det falliske begær og den anden nydelse i "Antichrist" og "Nymphomaniac"

Speaker: Lilian Munk Rösing

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 23, room 23.0.50

[More information.]

13:30 Mit arbejde med Lars von Trier

Speaker: Vinca Wiedemann

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 23, room 23.0.50

[More information.]

14:00 Tiltrædelsesforelæsning ved professor Lars Vesterdal

Speaker: Lars Vesterdal

Location: University of Copenhagen, Frederiksberg campus, auditorium A3-24.11

Lars Vesterdal skal være med til at forbedre det videnskabelige grundlag for kvantificering af kulstofpuljer i jordbunden og de processer, der kontrollerer kulstofpuljen. Målet er at kunne belyse jordbundens bidrag til økosystemers drivhusgasbudget ved ændret skovdrift, såsom ændret træartsvalg og dræning, og ved ændret arealanvendelse, fx skovrejsning på tidligere landbrugsjorde. En viden der er vigtig i forhold til at belyse skoves og andre semi-naturlige økosystemers potentiale for at mindske drivhuseffekten.

[More information.]

14:45 Lars von Trier interviewes af Peter Schepelern

Speaker: Lars von Trier, Peter Schepelern

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 23, room 23.0.50

[More information.]

19:00 Jeff Wall på Louisiana

Speaker: Anders Kold

Location: Louisiana Museum of Modern Art

Entrance: museum admission + 10 kr. reservation fee

Den canadiske kunstner Jeff Wall (f. 1946) er en af tidens betydeligste billedmagere og en af fotografiets mestre. Således er værker fra hans hånd allerede i hans egen levetid markører for og illustration af de årtier, han har virket inden for. Når han fra marts gæster Louisiana, er det for anden gang. Sidste gang var i 1992 med værker fra 1970'erne og frem—nu suppleres perspektivet med tiden fra 1996 og frem til hans nyeste værker. Foredraget er en generel introduktion til Jeff Walls kunst og sætter desuden særligt fokus på museets nyerhvervelse, værket Monologue fra 2013.

[More information.]

April 14, 2015 #

10:00 Ethnography and the corporate encounter: Organizational ethnography in an industry research lab

Speaker: Katie Pine

Location: IT University of Copenhagen, room 5A14

Ethnographic inquiry is increasingly sought after beyond the walls of academia, in settings such as industry research labs, consultancies, and design research firms. In this talk, I will discuss my experiences in corporate ethnography while working in Intel Labs User Experience Research Group. My talk will consist of two parts. Part one will focus around my ethnographic research, a multi-sited organizational ethnography of the situated practices involved in creating "small" data that goes on to populate "big data" sets on quality and performance of healthcare organizations. Second, I describe my own experiences of doing corporate ethnography.

[More information.]

14:00 Beyond "Bourdieusian" class analysis

Speaker: Magne Flemmen

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 16, room 16.2.55

Despite his longstanding influence, it is only relatively recently that sociologists of class and stratification have begun to draw systematically on Pierre Bourdieu's ideas about social class. Scholars associated with cultural class analysis have drawn on Bourdieu's idea of forms of capital, and to a lesser extent that of social space, as a means to rethink the nature of class stratification in late modernity. The widely promoted New Model of social class presented by Mike Savage and colleagues is doubtlessly the most well-known case, whereas the work of Will Atkinson is probably the most clean-cut one. However, by redefining class strictly in terms of the possession of forms of capital, the cultural class analysts rely on a concept of class which fails to grasp the relations of domination and inequality that are constitutive of class society. Whereas both Marxian and Weberian approaches to class emphasized the social relations and processes that generate class divisions, the "Bourdieustic" approaches tend to focus somewhat statically on distribution as forms of capital as the baseline of class. This produces an unfortunate rupture, as evidenced not least by the more theoretical controversies surrounding The Great British Class Survey. But it also raises the question of whether, and in what ways, these different approaches to class might be, or be made, compatible.

[More information.]

15:00 Legible operations

Speaker: David Leatherbarrow

Location: Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK), auditorium 2

This lecture takes point of departure in the famous books by Victor Olgyay: Architecture and Climate et al. In regard of architectural meaning and culture it questions what is at issue with some modern and contemporary projects, and readable images as well as performative operations of building facades are unfolded.

[More information.]

15:00 The fundamental theorem of derivative trading

Speaker: Rolf Poulsen

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 7

When estimated volatilities are not in perfect agreement with reality, delta hedged option portfolios will incur a non-zero profit-and-loss over time. There is, however, a surprisingly simple formula for the resulting hedge error, which has been known since the late 90s. We call this The Fundamental Theorem of Derivative Trading. This paper is a survey with twists of that result. We prove a more general version of it and discuss various extensions (including jumps) and applications (including deriving the Dupire-Gyöngy-Derman/Kani formula). We also consider its practical consequences both in simulation experiments and on empirical data thus demonstrating the benefits of hedging with implied volatility.

[More information.]

16:00 Visualizing the invisible

Speaker: Ali Malkawi

Location: Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK), auditorium 2

This lecture addresses why we need to measure performance in building and how. The aim is to to present the current state in research and practice within the field and to provide a critical discussion of the latest in building simulation and current misconceptions.

[More information.]

19:30 Bæredygtig udvikling på de danske godser

Speaker: Jesper Brandt

Location: University of Copenhagen, Geocenter Danmark, auditorium B

Driftstruktur og flersidig arealanvendelse.

[More information.]

19:30 Gæld, skyld og tilgivelse: Jesus og den store bail-out

Speaker: Ole Bjerg, Casper Wenzel Tornøe

Location: University of Copenhagen, Faculty of Theology, Kældercafeen

Hvad er hvem? Har Marx ret i, at religionen er konsekvens af social elendighed? Og er det forklaringen på, at alle verdens ledere, som er økonomer, siger, at enhver terroraktion intet har med religion at gøre? Hvis alle vore ledere er marxistiske koran-eksegeter, hvad vil de så sige om os i vores forsøg på at forklare verden? Er der ideologier, som intet har med økonomi at gøre? Har den finansielle krise en begrebslig forudsætning? Har skyld og gæld noget med religion og kristen- dom at gøre? Hvilken rolle spiller Jesus i vor økonomiske tænkning? Gik han konkurs?

[More information.]

April 13, 2015 #

15:15 Reformationen og de store teologer 1800-1914

Speaker: Anders Holm

Location: University of Copenhagen, Faculty of Theology, auditorium 7

[More information.]

17:00 Det blodige tabu

Speaker: Maja Nyvang Christensen, Sine Cecilie Laub

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 15A, room 15A.0.13

En kvinde iført en hvid kjole løber hen ad en strand, mens hendes hår vajer let i vinden. Hun føler sig fri og lettet, for hun har et stykke bomuld tilsat klor mellem sine ben—så ingen kan se, lugte eller opdage, at hun har menstruation. Reklamer for menstruationsartikler har stor retorisk magt til at definere, hvordan vi opfatter menstruation og den menstruerende kvinde. På den baggrund har Maja Nyvang Christensen og Sine Cecilie Laub i deres fælles speciale Med bind for øjnene (2014) sat fokus på reklamer for menstruationsartikler fra 1920 frem til i dag. Med afsæt i retorik- og kønsstudier undersøger de to, hvordan man reklamerer for noget, som ingen vil tale om: menstruation!—der har været et kulturelt tabu i flere tusinde år og været forbundet med forbandelse, urenhed og skam.

[More information.]

19:30 Goethe og lyset

Speaker: Per Øhrgaard

Location: Royal Danish Academy of Sciences and Letters

Det er ikke sikkert, at Goethes sidste ord, inden han døde den 22. marts 1832, var "Mere lys!" Men det er sikkert, at han livet igennem beskæftigede sig med lyset—det naturlige lys, fra solens stråler og månens genskin til de farver, som for ham at se opstod ved lysets møde med mørket, og som han udviklede en omfattende farveteori om. I tyve år arbejdede Goethe på sin Farvelære, og den er hans mest omfangsrige værk. Goethes iagttagelser er præcise, men hans farvelære er blevet afvist af videnskaben—og til gengæld højt skattet og brugt af mange kunstnere. Den moderne videnskab rubricerer Goethes lære som en lære om oplevelsen af farver, mens Goethe selv ville have den opfattet som en lære om farverne, som de virkelig var. Goethe ville ikke adskille oplevelse og erkendelse, derfor indgår hans beskæftigelse med lyset også i hans poesi. Hans protest mod Newton gjaldt ikke konkrete resultater, men uenighed om, hvordan mennesket skulle opfatte sig selv i forhold til naturen.

[More information.]

April 10, 2015 #

11:00 New animisms in big data space

Speaker: Mireille Hildebrandt

Location: IT University of Copenhagen, room 2A52

In her new book Mireille Hildebrandt argues that we are on the verge of entering an online world saturated with artificial agency. Though such agency is mindless in most senses of the term it will have a profound impact on human agency and challenge many assumptions of modernity. Hildebrandt will focus on the risks of depending on data-driven agency and the need to develop ways and mean to anticipate how it will increasingly anticipate and preempt us.

[More information.]

13:00 Diversifying game studies: From studies of games to research of services and society

Speaker: Frans Mäyrä

Location: IT University of Copenhagen, auditorium 4

Contemporary game studies have multiple roots and the educational and research landscape in this field remains diverse, even while game studies has also had some success in establishing itself in the structures and agendas of academic institutions. In his talk, professor Frans Mäyrä provides some highlights from an international survey that mapped the disciplinary background and identifications of games scholars. He will also discuss how the trajectory of research and education in the University of Tampere Game Research Lab that he directs can be used as an example of the centrifugal and centripetal impulses that inform and shape the realities of games related research and education in today's universities.

[More information.]

14:45 Digital games within academia: The case of the IT University

Speaker: Günseli Bayraktutan

Location: IT University of Copenhagen, auditorium 4

The establishment process of independent games studies or research within academic institutions has many dimensions, such as academic publishing (journals), departmentalization and collaborative work under certain conditions, e.g. in GameLabs, annual meetings. The IT University of Copenhagen is one of the distinctive examples of this process and this study will present some of the conclusions (interdisciplinarity issue, researchers profile, games research and education on different levels and funding issues) from a qualitative study done especially through the ITU case.

[More information.]

April 9, 2015 #

12:00 The epigenetic dynamics of X-chromosome inactivation in development and disease

Speaker: Edith Heard

Location: University of Copenhagen, north campus, Biocenter, 2nd floor seminar room

[More information.]

14:00 Unleashing the therapeutic potential of mTORC1 inhibition for age-related diseases

Speaker: Dudley W. Lamming

Location: University of Copenhagen, north campus, August Krogh building, auditorium 1

Entrance: Free, but registration required

Age-related diseases are the major cause of morbidity and mortality in Western society. Recently, inhibition of the mTOR (mechanistic Target Of Rapamycin) signaling pathway by the FDA-approved drug rapamycin has been shown to promote lifespan and delay age-related diseases in model organisms including mice. Unfortunately, rapamycin has serious side effects in humans, including immunosuppression and glucose intolerance, which likely preclude the long-term prophylactic use of rapamycin as a therapy for age-related diseases. Our work suggests that while the beneficial effects of rapamycin are largely mediated by inhibition of mTOR complex 1 (mTORC1), many of the negative side effects are mediated by "off-target" inhibition of a second mTOR-containing complex, mTORC2. We will discuss our recent work on strategies to more specifically inhibit mTORC1.

[More information.]

16:00 Invisibility study seminar III: Surfaces, secrets, and interior spaces

Speaker: Karin Sanders, Peter Madsen, Sofie Volquartz Lebech

Location: Il Buco restaurant

Entrance: Free, but registration required

[More information.]

16:00 The function of style

Speaker: Farshid Moussavi

Location: Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK), auditorium 2

If the 1970s were defined by Postmodernism and the 1980s by Deconstruction, how do we characterize the architecture of the 1990s to the present? Some built forms transmit affects of curvilinearity, others of crystallinity; some transmit multiplicity, others unity; some transmit cellularity, others openness; some transmit dematerialization, others weight. Does this immense diversity reflect a lack of common purpose? Farshid Moussavi argues that this diversity should not be mistaken for an eclecticism that is driven by external forces. The Function of Style presents the architectural landscape as an intricate web in which individual buildings are the product of ideas which have been appropriated from other buildings designed for the different activities of everyday life, ideas which are varied to produce singular buildings that are related to one another but also different. This network of connections is illustrated on the photo. Moussavi argues that, by embracing everyday life as a raw material, architects can change the conventions of how buildings are assembled, to ground style, and the aesthetic experience of buildings, in the micro-politics of the everyday.

[More information.]

16:30 Artist talk: Natural State of Mind

Speaker: Laura Bergsøe, Josephine Bergsøe, Jakob Dall

Location: Rundetårn

Entrance: 25 kr.

Mød de tre kunstnere til artist talk 9. april kl. 16:30 i Bibliotekssalen, og hør hvad der har inspireret dem til at skabe en udstilling om naturens elementer. Kunstnerne Laura Bergsøe, Josephine Bergsøe og Jakob Dall byder inden for til artist talk om deres første fælles udstilling Natural State of Mind, som kan opleves indtil 12. april.

[More information.]

17:15 Krigsbytte i danmarkshistorien

Speaker: Erland Kolding Nielsen

Location: Royal Library — The Black Diamond (Den Sorte Diamant)

Entrance: 50 kr.

Er Danmark en krigsbyttenation som fx Sverige var det under 30-årskrigen og krigene i Øst- og Nordeuropa i det 17. århundredes anden halvdel? Ja, det er vi faktisk - men de færreste ved det! På baggrund af en kort oversigt over krigsbyttereguleringen i folkeretten fra det 17. århundrede til det 20. århundrede fortælles om både Sveriges plyndringer under Svenskekrigene i det 17. århundrede og Danmarks revanche i samlinger.

[More information.]

17:30 Samtale om den stigende globale ulighed

Speaker: Mogens Lykketoft

Location: Copenhagen Main Library (Hovedbiblioteket)

[More information.]

April 8, 2015 #

08:00 Den sammenhængende by

Speaker: Marc J. Jørgensen

Location: Bygningskulturens Hus

Entrance: Free, but registration required

Københavns Kommunes Center for Byudvikling præsenterer den nye Kommuneplanstrategi 2014 – Den sammenhængende by. Målet er at skabe plads til 100.000 nye københavnere inden 2025 ved at sørge for tilstrækkelige byggemuligheder, bl.a. gennem fortætning i den eksisterende by. I oplægget lægges der vægt på, hvad det vil sige at udvikle København som en grøn by med høj livskvalitet, og hvordan man skaber sammenhæng mellem gamle og nye bydele.

[More information.]

11:00 Awkward appendages: Umbrellas in 19th-century periodicals

Speaker: Maria Damkjær

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 24, room 24.2.07

[More information.]

17:00 Alt det, du ikke vidste, du gerne ville vide om bakterier

Speaker: Peder Worning

Location: Copenhagen Main Library (Hovedbiblioteket)

[More information.]

17:00 Erotik i billedkunsten, før og nu

Speaker: Erik Steffensen, Maria Kjær Themsen

Location: Gl Holtegaard

Entrance: museum entrance + 30 kr.

I forbindelse med udstillingen "HEAVY – Hans Henrik Lerfeldt" afholder Gl Holtegaard en række samtaler mellem Maria Kjær Themsen og fagfolk indenfor områderne billedkunst, kønsidentitet, seksualitet og mode. Samtalerne vil placere og diskutere Lerfeldts værker i samtiden. Fjerde og sidste samtale er med Erik Steffensen, billedkunstner og tidligere professor på Det Kgl. Danske Kunstakademi, om udviklingen indenfor det erotiske motiv i billedkunsten.

[More information.]

17:00 What are China's military ambitions?

Speaker: Chen Zhou

Location: Svanemølle barracks, auditorium

The Military Science Society invites you to an event giving unique insight into China's national security and military strategy, and that strategy's role in China's international position and ambitions. Major General Chen Zhou from the Academy of Military Science (AMS) in Beijing will present China's most recent defense white paper, published in April 2015. AMS is China's primary military strategy research institute, advising the Central Military Commission, and Major General Chen Zhou is the lead writer of China's defense white papers.

[More information.]

April 7, 2015 #

15:00 Åben forelæsning: Dorte Mandrup

Speaker: Dorte Mandrup

Location: Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK), auditorium 2

[More information.]

20:00 International Authors' Stage — Elif Shafak

Speaker: Elif Shafak

Location: Royal Library — The Black Diamond (Den Sorte Diamant)

Entrance: 110 kr. (60 kr. students)

[More information.]

20:00 Science & Cocktails — Evolution of culture: Who's in charge?

Speaker: Gert Jan Hofstede

Location: Byens Lys, Christiania

Gert Jan Hofstede will argue that the function of culture is co-ordinating social life. This is why dimensions of culture are about the central issues in social life, and he'll give a bird's eye overview. Second he'll turn to the ontogeny of culture: how do we acquire it? The third question is the evolution of culture. How did we get to today's cultural world map? This has to do with historical modes of subsistence. How might we progress from here? This will depend on the evolutionary pressures we create. Hofstede will explain some of his groundbreaking work on modelling of social behaviour, including culture, in virtual (computer) characters.

[More information.]

April 1, 2015 #

17:00 Samtale om den private sektors muligheder for at løse de globale udfordringer

Speaker: Stine Bosse

Location: Copenhagen Main Library (Hovedbiblioteket)

[More information.]

March 26, 2015 #

12:00 Seasonal mortality of infants as an indicator of environmental stress in early-life: Denmark 1921–1969

Speaker: James E. Oeppen

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 12, room 12.3.07

[More information.]

13:00 Underwater robotics: Overview of LABUST activities

Speaker: Zoran Vukic

Location: Technical University of Denmark (DTU), building 326, room 123

The talk will cover three aspects related to the maritime technology in Croatia: Croatian historical role, LABUST missions, and R&D. Introduction will shortly present the Croatian role in underwater systems in the past. The talk will also present LABUST missions (UXO mission in port of Dubrovnik and Dam inspection in Hydro-power plant in Peruća). European, NATO and ONRG projects performed by LABUST will be described. This talk is focused toward dissemination of information what Laboratory for Underwater Systems and Technology (LABUST) is doing.

[More information.]

13:30 Missing in the indignation against inequality

Speaker: Göran Therborn

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 5, room 5.1.46

The beginning of the current crisis raised widespread indignation against accelerating economic inequality. But any egalitarian culture and politics have not been re-established. Instead, inequality is rising again. Why? In this talk, Prof. Therborn gives some tentative answer to this complex question. He will highlight missing moral, theoretical, and practical aspects in the superficial and ineffectual indignation against inequality.

[More information.]

14:00 Robotics and art: Computationalism and embodiment

Speaker: Simon Penny

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.09

Simon Penny presents this lecture from the perspective of an artist/practitioner active in the field since the mid 1980s. His own engagement with the field began with desires to utilize electronics and sensors to endow installations and kinetic sculptures with awareness and responsiveness. These desires brought him into contact with the rapidly changing landscape of computing and robotics, on both a technological and theoretical level.

[More information.]

14:00 Second position phenomena: A typology

Speaker: Anton Zimmerling

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.47

[More information.]

16:00 Invisibility studies seminar II: Urban topography, void, and display

Speaker: Anne Bordeleau, Deane Simpson, Kate Elswit

Location: Il Buco restaurant

Entrance: Free, but registration required

Urban topography or the city writing the voids. Atlas of the Copenhagens. Breath catalogue.

[More information.]

16:30 Towards an alternative traveling theory

Speaker: Min Dongchao

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 18, room 18.1.08

Entrance: Free, but registration required

Research has shown that gender theory has flowed far more easily from the North to the South or from the West to the East (particularly from the United States to other parts of the world), whereas flows in other directions are practically non-existent. However, there are many more invisible discursive trajectories that link the development of gender theories and movements in the world that have so far been ignored. In this talk, I will take transnational feminism's travel into China since the late twentieth century as an example in order to explore issues such as who the translators have been and what translations do during this journey. The aim is to develop an alternative way of thinking, which is a crucial task for confronting the predominant modes of knowledge production about globalization and achieving global justice. My approach to translation and traveling theory is to develop alternative traveling theory as an interdisciplinary methodology that will contribute, I hope, innovative approaches to knowledge production.

[More information.]

March 25, 2015 #

12:00 North Korea, an impossible state?

Speaker: Jong Kun Choi

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 18, room 18.1.08

At this talk, Professor Jong Kun Choi, currently taking a sabbatical year at NIAS from Yonsei University, Seoul, Korea, will raise critical issues of how to approach the most totalitarian state in Asia. He will argue why engaging North Korea with a stance of diffused reciprocity (a.k.a., Sunshine Policy) will work better than the current policy of strict reciprocity. His argument will be drawn from theories of International relations, empirical data and his advisory experiences to the Six Party Talks and the inter-Korean cooperation for the last 7 years.

[More information.]

14:15 Non-reductive views of shared intentions

Speaker: Raimo Tuomela

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 25, room 25.5.11

This talk presents some recent central philosophical views of shared intentions and discusses arguments for and against them. The views focused on contain collective elements that are non-reductive with respect to individualistic attitudes and other properties of the individuals that share the intention in question. The presentation concentrates on the accounts of Margaret Gilbert, John Searle, and Raimo Tuomela.

[More information.]

15:00 A new electronic catalogue of the Mt. Sinai collection

Speaker: David Cooper

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.2.23

David Cooper, former librarian at Corpus Christi College Oxford and head of the pioneering large-scale digitisation project Early Manuscripts at Oxford, is part of a team of scholars who are preparing a new electronic catalogue of the Mt. Sinai collection. This coming Wednesday David will give an informal presentation of the project and the challenges faced by the team. St. Catherine's Monastery at Mt. Sinai in Egypt, built between 548 and 565, houses the oldest and most important Christian monastic library collection in the world. Of its 3,300 manuscripts, two-thirds are in Greek; the rest are principally in Arabic, Syriac, Georgian and Old Church Slavonic, with a smaller number in Hebrew, Ethiopian, Armenian, Latin and Persian.

[More information.]

15:00 DanTermBank for leksikografer

Speaker: Bodil Nistrup Madsen, Hanne Erdman Thomsen

Location: Copenhagen Business School, Dalgas Have, room 2Ø.091

[More information.]

15:15 Unique prime factorization and bicentralizer problem for a class of type III factors

Speaker: Cyril Houdayer

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 6

I will present new unique prime factorization results for tensor product von Neumann algebras where each tensor component belongs to a large class of nonamenable factors that includes all free Araki-Woods factors. I will moreover present new results regarding the structure of bicentralizer algebras and show that Connes's bicentralizer problem has a positive solution for all solid type III_1 factors. This is joint work with Yusuke Isono.

[More information.]

15:30 Udeskole, didaktik og uderumsledelse

Speaker: Rikke Hartmeyer

Location: University of Copenhagen, north campus, Nørre Allé 53, large auditorium

Entrance: Free, but registration required

Rikke Hartmeyer fortæller om refleksioner over didaktiske valg og uderumsledelse i udeskole gennem konkrete eksempler vist på filmklip. Introduktion til projekt Udvikling af Udeskole.

[More information.]

17:00 Getting ready for 2020: The real present is most people's future

Speaker: Tom Klinkowstein

Location: Copenhagen Institute of Interaction Design

Entrance: Free, but sign-up required

Getting Ready for 2020 surveys emergent professional/personal "must-have" traits as they migrate from the fringe to the center of our personal, business and social lives: Creating Transnational Ethea, Slime Mold Careers, Becoming Caring Cyborgs.

[More information.]

19:30 Mørkets hjerte

Speaker: Jens Albinus

Location: Louisiana Museum of Modern Art

Entrance: museum admission + 10 kr. reservation fee

I anledning af visningen af kunstneren Richard Mosses The Enclave, hvor dokumentariske og kunstneriske strategier blandes i et rystende vidnesbyrd om tragedien i det borgerkrigsramte DR Congo, vil skuespiller Jens Albinus læse op af Joseph Conrads "Mørkets hjerte". Romanen, udgivet 1902, er bl.a. af Conrads egne oplevelser i Congo, hvor han arbejdede som kaptajn på en damper på Congofloden.

[More information.]

March 24, 2015 #

09:30 Motivation, cognition, technologies: Three underappreciated factors in developing our second (argumentative) nature

Speaker: Frank Zenker

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 16, room 16.1.54

[More information.]

15:00 A Fast Compiler for NetKAT

Speaker: Nate Foster

Location: University of Copenhagen, north campus, DIKU, APL meeting room

This talk will presents a compiler pipeline for the NetKAT programming language that is orders of magnitude faster than previous compilers for high-level network languages. The compiler is based on new algorithms that use a generalization of binary decision diagrams as an intermediate representation and symbolic automata to generate optimized forwarding state. It also handles programs that use network-wide features such as regular paths and virtual topologies. I will describe the design and implementation of three essential compiler stages: from local programs (which specify single-switch behavior) to forwarding tables, from global programs (which specify network-wide behavior) to local programs, and from virtual programs (which specify behavior in terms of virtual topologies) to global programs. I will also discuss our implementation and present results from experiments on real-world benchmarks that quantify performance in terms of compilation time and forwarding table size.

[More information.]

15:00 Åben forelæsning: Dan Stubbergaard

Speaker: Dan Stubbergaard

Location: Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK), auditorium 2

[More information.]

17:00 Arduino UX, design and development insights

Speaker: Alice Pintus

Location: Copenhagen Institute of Interaction Design

Entrance: Free, but sign-up required

A product's success in technology isn't always about technological innovation. When Arduino was developed, several comparable microcontroller boards were already available in the electronics market. What set it apart was its focus on user experience, education and its community. This talk will walk you through the evolution of the Arduino UX strategy—its DIY beginnings, its current features, and what is coming next. It will explore how an open-source, educational approach can transform a product's development and design, eventually leading it to become an industry standard.

[More information.]

17:00 Mand, kvinde, hvordan?

Speaker: Henrik Marstal, Maria Kjær Themsen

Location: Gl Holtegaard

Entrance: museum entrance + 30 kr.

I forbindelse med udstillingen "HEAVY – Hans Henrik Lerfeldt" afholder Gl Holtegaard en række samtaler mellem Maria Kjær Themsen og fagfolk indenfor områderne billedkunst, kønsidentitet, seksualitet og mode. Samtalerne vil placere og diskutere Lerfeldts værker i samtiden. Tredje samtale er med Henrik Marstal, musiker og feminist, om hvordan et billedunivers som Hans Henrik Lerfeldts påvirker vores opfattelse af kvindelige og mandlige stereotyper.

[More information.]

19:30 Billeder af det skjulte

Speaker: Per Bak Jensen

Location: Louisiana Museum of Modern Art

Entrance: museum admission + 10 kr. reservation fee

Der er ikke mange mennesker i Per Bak Jensens billeder. Vi møder marken, havet, landskabet. Og alligevel. "Landskaber indeholder en oprindelig del af os selv", siger Jensen. "Når vi vandrer igennem dem, giver de os noget af det tilbage, vi har glemt." Det er dette skjulte, Jensen undersøger med sit kamera. Vores blik på verden definerer, hvem vi er. I landskabets tomhed møder vi os selv. Kunstens billeder forløser vores erindring.

[More information.]

20:00 Science & Cocktails — Rosetta: Chasing and catching a comet

Speaker: Matt Taylor

Location: Byens Lys, Christiania

The Rosetta Mission is the third cornerstone mission of the ESA programme Horizon 2000. The aim of the mission is to map the comet 67-P/Churyumov-Gerasimenko by remote sensing, to examine its environment in situ and its evolution in the inner solar system. The lander Philae is the first device to land on a comet and perform in-situ science on the surface. Launched in March 2004 and after a number of gravity assists and various asteroid fly –bys, the spacecraft entered deep space hibernation in June 2011. Nearly 10 years after launch on 20th January 2014 at 10:00 UTC the spacecraft woke up from hibernation, and subsequently successfully entered into orbit around the comet and deployed Philae to the surface. Philae had only a few hours of activity on the comet before it ran out of juice. However, it was enough time to collect soil and take several measurements of the comet's atmosphere. In this episode of Science & Cocktails, Matt Taylor, project scientist on the Rosetta mission, will give the low down of the mission so far.

[More information.]

March 23, 2015 #

11:00 Recent development of technology and market of grid-connected PV system in China

Speaker: Martin P. Foster

Location: Technical University of Denmark (DTU), building 306, auditorium 36

[More information.]

14:00 Inaugural lecture: Professors in codesign

Speaker: Eva Brandt, Thomas Binder

Location: Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK), auditorium 90.1.20

[More information.]

14:00 You can't get there from here

Speaker: Frank Zenker

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 15A, room 15A.0.13

Empirical research originating in social psychology suggests that lay persons' argumentation with respect to issues of both facts and values significantly deviates from what experts in epistemology or practical philosophy recognize as current best standards, broadly conceived. This goes some way towards explaining why our public discourse is as (poor) it is; those seeking to improve the status quo, however, also need to recognize that factors of a more political nature are at play. This talk briefly outlines basic insights into folk-epistemology, provides application examples also in the domain of values, and stresses that ameliorating the status quo must also be understood as an ultimately political action.

[More information.]

15:15 Formalization, dispossession and the G8 land agenda in Africa

Speaker: Howard Stein

Location: University of Copenhagen, Faculty of Theology, auditorium 12

The G8 and other donors have recently up-scaled formalization ostensibly to protect farmers from land grabbing and to reduce conflict. At the same in cooperation with agro-industrial multinationals they are sponsoring and encouraging large scale foreign investment in agriculture in Africa. Some African governments state that plenty of land is unoccupied and ripe for foreign investment yet formalization entails mapping out village land boundaries so as to identify and carve out land for large scale investors. Using examples from Tanzania and elsewhere the talk will map out the terrain of contestation, conflict and dispossession at the core of the political economy of property right formalization in Africa.

[More information.]

17:00 Samtale om klima- og miljøudfordringer

Speaker: Connie Hedegaard

Location: Copenhagen Main Library (Hovedbiblioteket)

19:30 Optiske pincetter griber, strækker og bøjer enkelte molekyler

Speaker: Lene Oddershede

Location: Royal Danish Academy of Sciences and Letters

En kraftigt fokuseret laserstråle, en optisk pincet, er et nyt og fantastisk værktøj, der kan manipulere enkelte molekyler og direkte måle et molekyles mekaniske og elastiske egenskaber. Fundamentale processer i den menneskelige organisme klares af enkelte molekyle motorer, som bevæger sig langs DNA og RNA. De griber, strækker og bøjer DNA og RNA, mens de afkoder information og danner proteiner, kroppens arbejdsheste. Optiske pincetter kan monitorere molekylære motorer og afdække, hvordan disse små maskiner, som er langt mere energi-effektive end nogen menneskeskabt maskine, fungerer. I foredraget vil der også blive lagt vægt på forskningsprocessen, om vigtigheden af at stole på sine resultater, også selvom man observerer andre fundamentale egenskaber end beskrevet i litteraturen.

[More information.]

March 21, 2015 #

14:00 Foredrag om Karin Michaëlis

Location: LiteraturHaus

[More information.]

March 20, 2015 #

10:00 Human rights in China: The accomplishments of one NGO over 25 years

Speaker: John Kamm

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 18, 1st floor meeting room

Entrance: Free, but registration required

Round table meeting on human rights in China and on the results which one NGO, Dui Hua, has achieved through interaction and negotiations with Chinese authorities over a period of 25 years. In his presentation, Executive Director John Kamm, Founder of Dui Hua Foundation, looks back and sums up 25 years of active promotion of human rights issues in China. John Kamm's presentation is followed by a Q & A session.

[More information.]

11:00 The global factory: Globalisation and the multinational enterprise

Speaker: Peter Buckley

Location: Copenhagen Business School, Solbjerg Plads 3, room SPs03

This presentation analyses "the global factory"—the dispersed, networked multinational firm in the context of globalisation. Globalisation is examined as the interaction of markets and institutions, and their conflicts, in the world economy. The strategies of the focal firm in the global factory are explained, together with their impact on host and source countries. Methods of growing global factories in an emerging country are examined.

[More information.]

11:00 The theory of internalities: A new approach to environmental protection (and many other things)

Speaker: Cass Sunstein

Location: Copenhagen Business School, Solbjerg Plads 3, Carlsberg Group auditorium

Entrance: Free, but registration required

[More information.]

14:00 Shaping liveable cities: The art to integrate blue, green, and social

Speaker: Herbert Dreiseitl

Location: Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK), auditorium 5

What is Liveability in today's context and how to achieve this in ever more dense urban spaces? What functions and qualities do they need to fulfill the social needs of our society and on top can we practice resource protection, filter, clean and regulate water supply, practice climate mitigation, balance temperature, produce clean air and increase bio-habitat as well? Natural structures work with resilient principles. They are living systems. Our cities, on the other hand, are often inflexible and therefore cannot adapt quick enough to changing conditions. We cannot afford this dilemma in the future and seamless solutions between buildings and open space need to be developed. It seems that we have all the necessary technology and knowledge available today but still there is a lack of implementation. Therefore engagement of people, good governance, political empowerment and stakeholder capital investment is crucial. Priorities of values and arguments have to be found to force us to better integrate blue, green and social infrastructures. In this way cities can become more sustainable, resilient and much more liveable and vibrant.

[More information.]

16:00 Book launch: Numerical Methods for Linear Complementarity Problems in Physics-Based Animation

Speaker: Sarah Niebe, Kenny Erleben

Location: University of Copenhagen, north campus, DIKU, Sigurdsgade 41

[More information.]

March 19, 2015 #

12:00 Multispectral optoacoustic tomography

Speaker: Daniel Razansky

Location: University of Copenhagen, north campus, Biocenter, 2nd floor seminar room

[More information.]

13:00 A writer's journey

Speaker: Namita Gokhale

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 12, room 12.2.62

[More information.]

15:15 The enigma of President Xi Jinping's anti-corruption campaign

Speaker: Li Lianjiang

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 21, room 21.1.15

Entrance: Free, but registration required

[More information.]

15:30 Collective Knowledge Project: Towards collaborative and reproducible computer engineering

Speaker: Grigori Fursin

Location: University of Copenhagen, north campus, DIKU, APL meeting room

Entrance: Free, but sign-up required

[More information.]

16:00 Humanities World Report: Assessing the state of the humanities worldwide

Speaker: Poul Holm

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 15A, room 15A.0.13

What is the state of the humanities worldwide? How can we assess it? And is it true that humanities scholars sit in ivory towers far removed from the world? Recently, Poul Holm has worked on the Humanities World Report. It is the first of its kind, and the Report gives an overview of the humanities worldwide. Published as an Open Access title and based on an extensive literature review and enlightening interviews conducted with 90 humanities scholars across 40 countries, the book offers a first step in attempting to assess the state of the humanities globally. Through this seminar, Poul Holm will, based on the report, correct the stereotypical view of humanists as scholars locked away in their ivory towers, and instead show the emerging picture of humanists as deeply committed to the social value of their work and appreciative of the long-term importance it has for addressing global challenges.

[More information.]

16:15 Defragmenting authoritarianism: Online complaining, accountability, and power concentration in China

Speaker: Christian Göbel

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 21, room 21.1.15

Entrance: Free, but registration required

[More information.]

16:30 On Our Way: Præmieoverrækkelse og debat

Location: Bygningskulturens Hus

Entrance: Free, but registration required

Vær med når Innosite og Foreningen Hovedstadens Forskønnelse inviterer til debat og præmieoverrækkelse. ON OUR WAY konkurrencen sætter fokus på hvordan man kan gentænke byggepladsen i byrummet. Fra et passiv i byen—et støjende område, man nødigt vil være i nærheden af, en barriere og en ulempe—til et levende og indtagende, midlertidigt byrum, som giver naboer og forbipasserende en by, der er skøn at bo i, mens den forandres.

[More information.]

20:00 International Authors' Stage — Stefan Hertmans

Speaker: Stefan Hertmans

Location: Royal Library — The Black Diamond (Den Sorte Diamant)

Entrance: 110 kr. (60 kr. students)

[More information.]

March 18, 2015 #

12:00 The upper and epipalaeolithic of Iran

Speaker: Sonia Shidrang

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 22, room 22.0.47

[More information.]

16:00 Exhibition opening: Housing and Welfare

Location: Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK), exhibition hall

What will Copenhagen look like in 5, 10 and 15 years' time? What is the future of the city as a residential city according to the projects that architectural firms are designing right now? And what role does housing play in a city and a welfare society that are undergoing change? KADK The School of Architecture opens a new big exhibition about tomorrow's housing in the metropolis of Copenhagen, in collaboration with the Danish Building Research Institute, AAU.

[More information.]

17:00 From 0 To C: Make believe sounds better than simulation

Speaker: Ubi de Feo

Location: Copenhagen Institute of Interaction Design

Entrance: Free, but sign-up required

A computer-less introduction to Computer Science aiming at making you curious enough about machines that you'll want to talk to. "From 0 to C" is a framework of objects, methods, stories and games to teach the basics of computer science and programming. It is the outcome of several years spent teaching code and basic electronics to design students and curious makers, pushed by a curiosity that has been accompanying Ubi since he was a child. This framework does not aim at making one an awesome programmer, as that more often comes with experience and time, but it may ease the process of pushing through the entrance barrier via means of physical interaction with tangible objects. It leverages on the "learn by discovery" principle, in which collaboration between participants (both students and tutors) may favour the learning process by slowly discovering how to create a fictional computer.

[More information.]

17:00 I sansningens enhed: En bog om Goethes farvelære

Speaker: Per Aage Brandt, Henrik Boëtius

Location: National Gallery of Denmark (SMK)

Lyt med, når Per Aage Brandt og Henrik Boëtius diskuterer en ikke-materilistisk videnskabelig praksis og tænkning i et miniseminar på SMK og bliv klogere på tanker, der i dag optager mange kunstnere, filosoffer og naturvidenskabelige forskere. Miniseminaret tager udgangspunkt i bogen I sansningens enhed—en bog om Goethes farvelære, der præsenterer de fænomenologiske indsigter, som findes i Goethes farvelære, hvor vores sanseorganer adskiller det indre fra det ydre. En adskillelse Goethe kun ser som en tilsyneladende virkelighed, da han tænker og ser, at det indre og det ydre indgår i en gensidig afhængighed—de er hinandens forudsætninger i én og samme enhed, som man netop kunne kalde sansningens enhed. En tanke, der i dag optager mange kunstnere, filosoffer og naturvidenskabelige forskere.

[More information.]

17:00 Oversete kvindelige forfattere: Tove Meyer

Speaker: Søren Ulrik Thomsen, Marianne Stidsen, Erik Skyum-Nielsen

Location: Dagbladet Information

Entrance: 100 kr.

I anledning af 100 året for kvindernes valgret kaster Erik Skyum-Nielsen i selskab med litterater og forfattere et blik på en række oversete kvindelige forfattere. Tove Meyer (1913-1972) havde sin debut med digtsamlingen 'Guds Palet' i 1935. Senere udkom 'Skygger paa Jorden' (1943) og 'Drømte dage' (1952). Med 'Havoffer' (1961) og den sidste samling, 'Brudlinier' (1967), placerede Tove Meyer sig med stor vægt i efterkrigstidens modernisme.

[More information.]

18:30 Den første kvindelige sporvognskonduktrice

Speaker: Magna Håkansson

Location: Valby Library

Året var 1960, da Magna mødte op i Valby Remise for at begynde sin tjeneste ved Sporvejene. Det var en typisk mandearbejdsplads, og man kunne måske forvente skepsis overfor "kvindelig indtrængen", sådan som man ofte har hørt om. Men modtagelsen viste sig at være ualmindelig hjertelig både fra kollegerne og passagererne: "Det er da dejligt at møde en dame. Og på tide". Desuden var der ligeløn efter tjenestemandstakst. Men hierarki var der på et andet plan: De fine funktionærer og det menige personale holdt sig hver for sig, i arbejdstiden og i pauserne. Vognene var i starten todelte, der var motorvognen og bivognen—og livet i bivognen var det festligste, mindes Magna. Her samledes f.eks. bryggeriarbejderne fra Carlsberg. Alle kendte hinanden, og der var liv og glade dage. Sporvognsperioden varede til 1968, hvor Magna satte sig bag rattet i sin første bus.

[More information.]

18:30 Mia, Alice, Julika: Kvindelige hovedpersoner i tysk litteratur de sidste 25 år

Speaker: Hanne Roswall Laursen

Location: Rytterskolen i Brønshøj

Entrance: 75 kr.

Litterær salon. "Mia, Alice, Julika, Stella, Kay & Isadora. Kvindelige hovedpersoner i tysk litteratur fra de sidste 25 år" ved cand. mag. i tysk og freelancegermanist Hanne Roswall Laursen. Siden murens fald 1 1989 har tysk litteratur oplevet et boom af debutanter, der med stor fortælleglæde og på et højt kunstnerisk niveau har indtaget og ændret den litterære scene. Hanne Roswall Laursen fortæller om markante kvindefigurer i tysk litteratur de sidste 25 år.

[More information.]

March 17, 2015 #

13:00 New evidence for lower/middle paleolithic occupation of central Iran and western Alborz

Speaker: Fereidoun Biglari

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.1.47

[More information.]

17:00 We can tackle instability and terror by fighting corruption

Speaker: Mark Pyman, Flemming Agerskov

Location: Copenhagen Business School, Howitzvej 60

Entrance: 50 kr.

There is a high correlation between terrorism, instability and corruption. Countries like Afghanistan, Ukraine and Nigeria are clear examples of this. The widespread corruption in the Iraqi arm has given room for IS. Boko Haram's success in Nigeria can be partly attributed to an army that is riddled with corruption. Transparency International Denmark marks our 20th anniversary and annual general assembly by inviting you to an afternoon where two experienced speakers will lead us in to a very timely discussion about corruption, instability and terrorism. We have invited researcher and director Mark Pyman, who leads TI's global work on security and defence, who will give us his insights from ten years of experience in relation to terrorism, instability and corruption. We have also invited Colonel Flemming Agerskov, the former chief of ISAF's anti-corruption organisation in Afghanistan, and now head of Denmark's Southern Command, who will talk about his experience of the connection between corruption and security.

[More information.]

March 16, 2015 #

17:00 Stories that art objects tell

Speaker: Charlotte Horlyck

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 15A, room 15A.1.11

This talk explores a rare green-glazed celadon ceramic decorated with gold in the collection of the Victoria and Albert Museum in London, and questions what it tells us about the production, manufacture and appreciation of Korean art—past and present.

[More information.]

19:00 En foredragsaften med modtagerne af EliteForskpriserne 2015

Speaker: Rubin Raja, Niels Mailand, Lene Oddershede, Lasse Heje Pedersen

Location: Royal Danish Academy of Sciences and Letters

[More information.]

19:00 Plant Power: Vejen til fremtidens grønne produktion

Speaker: Birger Lindberg Møller

Location: Ørsted Ølbar

Fotosyntetiske organismer er i stand til ved hjælp af solenergi at omdanne luftens kuldioxid til organiske forbindelser der muliggør planters vækst og udvikling og sætter dem i stand til at producere forsvarsstoffer der forhindrer angreb fra mikroorganismer og dyr. Nogle af disse forsvarsstoffer bruger vi som fødevareingredienser (sødemidler eller farvestoffer) eller som medicinske stoffer (morfin, taxol) til behandling af smerter og alvorlige sygdomme. Typisk producerer planterne ikke ret meget af disse værdifulde stoffer. Ved hjælp af syntesebiologi kan vi nu koble dannelsen af sådanne ønksværdige stoffer direkte til de fotosyntetiske processer og dermed optimere produktionen. Rigtig brugt viser syntesebiologien vejen til udvikling af fremtidens bæredygtige produktionssystemer.

[More information.]

March 14, 2015 #

20:00 Science & Cocktails — The dark side of the Universe

Speaker: Katherine Freese

Location: Byens Lys, Christiania

What is the Universe made of? How did the Universe begin? The ordinary atoms that make up the known universe, from our bodies and the air we breathe to the planets and stars, constitute only 5% of all matter and energy in the cosmos. The remaining 95% is made up of a recipe of 25% dark matter and 70% dark energy, both nonluminous components whose nature remains a mystery. Katherine Freese will recount stories from her book The Cosmic Cocktail: Three Parts Dark Matter, from the discoveries of visionary scientists like Fritz Zwicky, the Swiss astronomer who coined the term "dark matter" in 1933, to the deluge of data today from underground laboratories, satellites in space, and the Large Hadron Collider.

[More information.]

March 13, 2015 #

13:15 What is forcing?

Speaker: David Schrittesser

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 8

[More information.]

14:00 New Public Management og andre diskurser møder de velfærdsproffessionelle: Om identitet, modstand og oversættelse

Speaker: Hanne Marlene Dahl

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 14, room 14.3.46

[More information.]

14:15 NetKat: A formal system for the verification of networks

Speaker: Dexter Kozen

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 5

[More information.]

15:15 A sense of place: Creating local identity in a superdiverse suburb

Speaker: Thomas Hylland Eriksen

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.17

Some communities look backward for their collective identity, while others look ahead. Furuset, one of many suburbs built in eastern Oslo from the 1960s to the 1980s, belongs to the latter category. Its inhabitants have backgrounds from many countries; some have lived in Oslo all their lives, while others arrived last month. The mobility and flux of the community is a continuous feature both in the long and the short term, and creating a sense of belonging and local identification is hard work.

[More information.]

17:15 Fra Birte Wilke og Gustav Winckler til Conchita Wurst: Melodi Grand Prixet som kulturhistorisk begivenhed

Speaker: Henrik Smith-Sivertsen

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), humanities library

Entrance: 50 kr.

Det internationale Melodi Grand Prix har i mange år været et yndet forskningsobjekt. Det er kult og kitch, men også en politisk, teknologihistorisk og musikhistorisk vigtig begivenhed, som har fundet sted siden 1956. Konkurrencen blev født i direkte sammenhæng med fjernsynets gennembrud og var i mange år en vigtig årlig begivenhed, hvor man hørte musik på andre sprog end ens eget. De bedst placerede sange dukkede efterfølgende op på de andre sprog. I det 21. århundrede har konkurrencen fået ny aktualitet med Internettets og især de sociale mediers gennembrud. Alt dette vil Henrik Smith-Sivertsen, som i en årrække har forsket i Melodi Grand Prix-relaterede emner, fortælle om i sin forelæsning. Der vil blive spillet masser af video- og musikklip.

[More information.]

March 12, 2015 #

12:00 Epigenetic mechanisms in early mammalian development

Speaker: Maria-Elena Torres Padilla

Location: University of Copenhagen, north campus, Biocenter, Lundbeck auditorium

[More information.]

13:00 CFS Workshop: The philosophy and science of volition

Speaker: Lise Marie Andersen, Mads Jensen, Mark Schram Christensen, Thor Grünbaum

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 25, room 25.5.11

[More information.]

14:15 Manet's testament

Speaker: Thierry de Duve

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 22, room 22.0.11

During most of his career, Manet complained that he was misunderstood. When, in 1881–82, already gravely ill, he painted Un Bar aux Folies-Bergère, not only did he produce his last ambitious Salon painting, he also conceived it as his pictorial testament. He used strict one-point perspective to plant clues, which he hoped would didactically explain the radically new mode of address to the viewer that had been his great contribution to modern painting. But, as unwilling to compromise as ever, he made the viewer's task even more difficult than in his previous works. With its apparently misplaced reflection in the mirror, Un Bar aux Folies-Bergère is Manet's most enigmatic canvas. Yet the clues are there, waiting to be deciphered...

[More information.]

15:15 What is Capitalism?

Speaker: Geoffrey Hodgson

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 24, room 24.1.47

Around 1800 there was an explosion of economic productivity, conjoined with the Industrial Revolution. The ensuing era can suitably be described as capitalism. Markets and private property had existed for millennia, but what other key institutions fostered capitalism's relatively recent emergence? Drawing on a theoretical approach called legal institutionalism, which emphasises the constitutive role of law and the state, professor Hodgson identifies the key institutional developments that coincided with its rise, including in particular the role of financial institutions.

[More information.]

16:30 Language, mood, and architectural expression

Speaker: Alberto Perez-Gomez

Location: Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK), auditorium 2

This lecture addresses topics form Alberto Perez-Gomez's forthcoming book, now in production. It foregrounds the importance of poetic and narrative language for an architecture concerned with atmosphere (recently evoked by Peter Zumthor and Juhani Pallasmaa among others), in the tradition of phenomenology, seeking attuned places for human action. In view of the current obsessions with mathematical languages in the generation of form, it argues that the use of natural, poetic language is a central strategy to overcome empty, decontextualized formalism.

[More information.]

17:15 "Robotterne kommer!"

Speaker: Kasper Støy

Location: IT University of Copenhagen

Entrance: 50 kr.

Robotterne er på vej ind i vores hverdag. Der er selvkørende robotbiler, støvsugerrobotter, humanoide robotter, droner mv. I dennee forelæsning vil baggrunden for denne robotteknologiske udvikling blive dækket og vi vil kigge på de typer af kunstig intelligens, som bliver brugt i robotterne i dag. Vi vil også kigge på nogle af de nyeste forskningsresultater inden for robotteknologi og hvad de siger om, hvad vi kan forvente os i den nærmeste fremtid af denne spændende teknologi.

[More information.]

17:30 Fra tekst til artefakt: Den materialfilologiske tilgang

Speaker: Anne Mette Hansen

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 14, room 14.1.67

En af de seneste årtiers væsentligste tekstvidenskabelige fornyelser er materialfilologien, der dukkede op inden for middelalderfilologien og blev introduceret i 1990 som The New Philology, men siden videreført som Material Philology. Den materialfilologiske tilgang forholder sig hermeneutisk til teksters fysiske fremtrædelsesform og hævder at tekster ikke kan udforskes løsrevet fra deres tekstbærere. Derfor studeres det enkelte tekstbærende artefakt i sin helhed, og denne helhed anskues som et produkt der både afspejler tilblivelsen og den efterfølgende brug. Materialfilologien repræsenterer dermed et tekstsyn der bryder med en traditionel tekstkritik der hviler på ideen om den bedste eller mest oprindelige tekst. I foredraget vil jeg dels give en kort præsentation af den nye filologis tekstteoretiske grundlag, dels vise eksempler på den håndskriftfilologiske tilgang, som også har fået betegnelsen Artefactual Philology.

[More information.]

March 11, 2015 #

16:00 Invisibility studies seminar I: Transparency, refraction, and opacity

Speaker: Alberto Perez-Gomez, Lilian Munk Rösing, Katrine Dirckinck-Holmfeld

Location: Il Buco restaurant

Entrance: Free, but registration required

The Function of Invisibility in Architectural Meaning. When the Screen is a Tongue. On Snowflakes and Other Assemblages.

[More information.]

17:00 Maker culture and the relationship of software and hardware

Speaker: Morten Ydefeldt

Location: Copenhagen Institute of Interaction Design

Entrance: Free, but sign-up required

The maker-movement is a new phenomenon where people share and collaborate on designing both software and hardware. Morten's interpretation of the difference between a do-it-yourselfer and a maker is the additional layer digital fabrication and software. For a long time people have been collaborating on open-source software projects, but what happens when physical products is more and more defined by software, with the "internet of things" and 3d printers which gives information physical form. This will be a talk about the relationship between software and hardware through his own work with designing CNC-machines.

[More information.]

18:00 Jeff Wall and Thierry de Duve in conversation

Speaker: Jeff Wall, Thierry de Duve

Location: Louisiana Museum of Modern Art

Entrance: museum admission + 10 kr. reservation fee

Experience one of contemporary art's absolute masters, Jeff Wall, in conversation with the internationally renowned art historian Thierry De Duve. The conversation marks the exhibition opening of JEFF WALL—Tableaux Pictures Photographs.

[More information.]

March 10, 2015 #

15:00 Light scattering physics and image analysis

Speaker: Alan Parker

Location: Technical University of Denmark (DTU), building 321, room 033

The appearance of objects depends on the interaction of light and matter. So, the physics of light scattering is vital to understanding the connection between an object and the appearance of its image. I focus on the light backscattered from a tiny point of light hitting a flat object. How does physics constrain the amount of information that can be obtained, in principle? I concentrate on measuring the size (distribution) of spherical objects, like emulsions, but also discuss non-spherical objects and the use of polarized light.

[More information.]

19:30 Grundtvigs Luthertolkning

Speaker: Anders Holm

Location: University of Copenhagen, Faculty of Theology, Kældercafeen

[More information.]

20:00 Science & Cocktails — Ancient messengers: The hidden lives of mummies and bog bodies

Speaker: Niels Lynnerup

Location: Byens Lys, Christiania

In old Egyptian civilisation deliberate mummification became a sign of wealth and social status, and constituted a step towards living well in the afterlife. Deliberate mummification is also found in ancient cultures in South America and Asia. The process of mummification is not always deliberate, in fact, in many cases it occurs naturally, especially in dry climates or at freezing temperatures. Naturally mummified bodies have been found in Africa as well as in Greenland and bog bodies (mummies naturally deposited in sphagnum bogs) have been found in many locations, including Europe. Mummies and Bog bodies are unique finds from our Prehistory. Silently, they carry information about our past which can be extracted using forensic anthropology techniques. They are silent witnesses of lives lived thousands of years ago, and by applying modern natural and medical scientific methods to bear, we can elucidate much about they way of life, their health, and indeed, their death.

[More information.]

March 9, 2015 #

10:15 Taming China: Can Asia overcome Chinese dominance and avoid Europe's past?

Speaker: Amitav Acharya

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 35, room 35.01.44

Entrance: Free, but registration required

[More information.]

19:30 Kontrol af lys med lys

Speaker: Leif Katsuo Oxenløwe

Location: Royal Danish Academy of Sciences and Letters

Internettet er siden sin fødsel for omtrent 25 år siden konstant vokset, båret frem af de optiske teknologier: laseren og den optiske fiber. Der er i dag optiske fibre på tværs af oceaner, kontinenter, mellem metropoler, og flere og flere helt ud til slutbrugerne i deres egne hjem, og der genereres og sendes i dag ligeså meget data hver eneste dag, som der blev skabt fra tidernes morgen og indtil år 2000. Det har vist sig, at man ved at kontrollere lyssignaler med andre lyspulser får mulighed for at kontrollere optiske data signaler med enorm båndbredde og med ultra-hurtig respons og præcision. Ved at udforske sådanne optiske metoder, er der mulighed for at man kan reducere energiforbruget af internettet dramatisk og stadig understøtte det voksende behov for båndbredde.

[More information.]

March 6, 2015 #

13:15 What is a supramenable group?

Speaker: Eduardo Paiva Scarparo

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 8

[More information.]

14:00 Beyond the Euler characteristic: Approximating the genus of general graphs

Speaker: Ken-ichi Kawarabayashi

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 5

Computing the Euler genus of a graph is a fundamental problem in graph theory and topology. It has been shown to be NP-hard by [Thomassen '89] and a linear-time fixed-parameter algorithm has been obtained by [Mohar '99]. Despite extensive study, the approximability of the Euler genus remains wide open. While the existence of O(1)-approximation is not ruled out, the currently best-known upper bound is a trivial O(n/g)-approximation that follows from bounds on the Euler characteristic. In this paper, we give the first non-trivial approximation algorithm for this problem. Specifically, we give an O(n^{1-c}) approximation algorithm for some constant c.

[More information.]

14:15 Peder Hansen Resen: En dansk frontløber for indsamling af stednavnestof i 1660'erne

Speaker: Thomas W. Lassen

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.4.04

I Afdeling for Navneforsknings seminarrække holdes foredraget denne gang af cand.phil. Thomas W. Lassen, middelalderarkæolog og tidligere mangeårig museumschef ved Lolland-Falsters Stiftsmuseum og Frilandsmuseet i Maribo. Emnet er både stednavne og gadenavne. Foruden en emnemæssig præsentation af Resen og hans værk Atlas Danicus vil foredraget også komme ind på hans indsamlingsmetode og bearbejdning af navnestoffet, samt et kildekritisk synspunkt på materialet.

[More information.]

March 5, 2015 #

10:00 "First I have to tell you about the genocide": Canadian residential schools, social services, and the settler colonial present

Speaker: Andrew Woolford

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 22, room 22.0.11

In this talk, I will offer an introduction to how Indigenous boarding schools were used in Canada and the United States in an attempt to destroy Indigenous groups. However, I will also demonstrate why this history is a necessary starting point for understanding contemporary welfare practices in Winnipeg, which has the largest Indigenous population of any large Canadian city. Although the Canadian government has apologized and paid compensation to residential school survivors, and the Truth and Reconciliation Commission of Canada is currently reckoning with this dark chapter in Canadian history, Canadians still live in a world where Indigenous people are grossly overrepresented in prisons, dependent on social services, and have more of their children removed by government than was the case at the height of the residential schooling era. The genocidal past has mutated into the settler colonial present, meaning the current plight of inner city Indigenous social service agencies takes place in the shadows of the residential schools.

[More information.]

12:00 Sortilin receptors: from neurology to psychiatry

Speaker: Anders Nykjær

Location: University of Copenhagen, north campus, Biocenter, 2nd floor seminar room

[More information.]

15:30 Bebyggelser og stednavnetyper

Speaker: Peter Dam

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.4.04

Peder Dam har for nyligt udgivet "Bebyggelser og stednavnetyper", og han vil præsentere bogen og de resultater som den gør tilgængelige. Godt 14.000 danske bebyggelsesnavne er registreret, kortlagt og klassificeret med oplysninger om fx stednavnetype, historisk bebyggelsesstørrelse, relation til arkæologisk fund og omfanget af kirker i bebyggelserne. Bogens tværfaglige analyser trækker på nogle af de største kulturhistoriske databaser i landet for at give svar på hvornår og hvordan mønsteret i de danske bebyggelsesnavne opstod.

[More information.]

15:30 Billie Holiday: Jazzen, stofferne og kærligheden

Speaker: Thomas Milholt

Location: Peder Lykke Centrets Daghøjskole

Entrance: 75 kr.

[More information.]

16:00 The politics of literary form: Franz Kafka in the asbestos industry

Speaker: Isak Winkel Holm

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 14, room 14.1.67

According to the well-known notion of the "Kafkaesque", the fictional world in Kafka's literary works is a world determined by fate-like bureaucracies, and hence an immutable world devoid of the political. In this talk, however, I will argue that political action in concert plays a vital role in Kafka. Kafka is not "Kafkaesque", and in order to show why not, I have to suggest a rethinking of the relationship between literature and politics, shifting the theoretical focus from the political events depicted on the content-level of the literary work towards the political events triggered by the literary form.

[More information.]

17:00 Fremtiden direkte — Krop og dærlighed

Speaker: Sebastian Mohr, Marlene Spanger, Bjarke Oxlund, Camilla Mehlsen

Location: Dagbladet Information

Entrance: 50 kr.

Hvordan kommer kærlighed og relationer til at se ud i fremtiden? Går vi imod mere eller mindre fri seksualitet? Er der sammenhæng mellem seksualitet, reproducering og kærlighed? Kom og deltag i det tredje af syv inspirerende, videnskabelige møder, hvor forskere fra forskellige fagdiscipliner belyser vores forestillinger om fremtiden.

[More information.]

March 4, 2015 #

19:30 Berusede sanser: Om Paula Modersohn-Becker, Rainer Maria Rilke og J.P. Jacobsen

Speaker: Anders Ehlers Dam

Location: Louisiana Museum of Modern Art

Entrance: museum admission + 10 kr. reservation fee

"Det beruser alle mine sanser." Sådan skrev den unge maler Paula Becker i sin dagbog om læsningen af den danske forfatter J.P. Jacobsen. "Jeg læser ham fysisk!" Hun læste flere af J.P. Jacobsens værker og havde mange samtaler om forfatteren med den østrigske digter Rainer Maria Rilke, som også havde slået sig ned i kunstnerkolonien i Worpswede og var blevet en nær ven. De delte fascinationen af den danske forfatter.

[More information.]

March 3, 2015 #

15:00 Studying hydrosocial relations: Towards understanding water in the Anthropocene

Speaker: Franz Krause

Location: IT University of Copenhagen, room 3A01

[More information.]

19:30 DHI's globale aktiviteter vedrørende floder

Speaker: Henrik Refstrup Sørensen

Location: University of Copenhagen, Geocenter Danmark, auditorium B

Varsling af oversvømmelser og effektiv udnyttelse af vandressourcen.

[More information.]

March 2, 2015 #

15:00 Urban encounters

Speaker: Andrea Kahn

Location: University of Copenhagen, Frederiksberg campus, Bülowsvej 17, Festauditoriet

How do we frame our studies of/on the city? The lecture will explore how we "encounter" urban sites through the lenses crafted by particular knowledge arenas, professional areas of expertise and disciplinary training.

[More information.]

February 27, 2015 #

15:00 Why study science communication?

Speaker: Maja Horst

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 23, room 23.0.50

Most societies have come to understand science as a key to their competitiveness and growth. Science Communication is therefore no longer simply a question of making science accessible to non-scientists. Understanding its role in modern knowledge societies warrants serious theoretical efforts. Such efforts will involve the synthesis of empirical studies and an exploration of Science Communication's importance for identity-formation as well as for the legitimacy and efficiency of scientific knowledge. To achieve this, we must not only study large-scale public engagement and dissemination activities, but also mundane interactions between popular fiction, media stories, press releases, scientists' own accounts and day-to-day organizational storytelling. In this lecture, Maja Horst will argue the necessity of studying Science Communication in a manner which draws upon several theoretical and interdisciplinary strands within the humanities and social sciences. The objective is to understand individual and collective sense-making about what science and scientific organizations both are and ought to be.

[More information.]

15:15 What is a D-module?

Speaker: Tyrone Crisp

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 8

[More information.]

February 26, 2015 #

12:00 Cytoskeletal mechanisms of axon regeneration

Speaker: Frank Bradke

Location: University of Copenhagen, north campus, Biocenter, 2nd floor seminar room

[More information.]

19:30 "På sorgen kan man lige så lidt som på solen stirre ufravendt"

Speaker: Mai-Britt Guldin

Location: Rytterskolen i Brønshøj

Entrance: 25 kr.

Mai-britt Guldin præsenterer den nyeste viden inden for såkaldt sorg-intervention. Sorg er en naturlig reaktion, når livet gør ondt! Men i visse mere komplicerede tilfælde kan behandling være en fordel. Behandling af sorg har ændret sig radikalt fra at tale om tanker og følelser til i dag snarere at lære at "holde fri fra tankerne",—og fra at slippe båndene til den mistede til at evne at fastholde dem.

[More information.]

February 25, 2015 #

14:00 The Amritsar massacre: Genealogy of colonial violence in British India

Speaker: Kim A. Wagner

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), room TBA

It is usually assumed that the inter- and post-war period saw an intensification of colonial violence, as imperial powers sought to maintain control in the face of increasing opposition from anti-colonial nationalism and other global forces. The late colonial state, however, only appears to have assumed more repressive forms, with increasing recourse to indiscriminate violence, if one assumes a perspective restricted to the twentieth century. This paper seeks to recast the Amritsar Massacre, and the violence of decolonization more generally, within the longer history of colonial spectacles of exemplary punishment.

[More information.]

15:30 Maskulinitet og kogebøger

Speaker: Caroline Nyvang

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 23, room 23.5

I kølvandet på Anden Verdenskrig trådte den mandlige kok ind på den danske mediescene. "Gourmanden" blev en tilbagevendende karakter i de danske kogebøger, mænd begyndte at lave mad i fjernsynet, og i en række debatindlæg diskuterede en række mandlige kunstnere retningen af fremtidens danske madkultur. Herigennem formidledes en ny forståelse af køkkenet, der i kontrast til tidligere blev fremstillet som et kreativt og rekreativt rum. Med udgangspunkt i de mandlige medie-madlavere fra perioden 1950-73 fortæller Caroline Nyvang om den historiske baggrund, der kan danne udgangspunkt for en diskussion af, hvorfor mænd og kvinder også i dag repræsenterer to forskellige former for madlavning.

[More information.]

15:30 Udeskole, fysisk aktivitet og sundhedsfremme

Speaker: Mikkel Bo Schneller

Location: University of Copenhagen, north campus, Nørre Allé 53, large auditorium

Entrance: Free, but registration required

Mikkel Bo Schneller fortæller om fysisk aktivitet og sundhedsfremme med baggrund i hans igangværende phd-projekt, hvor han laver bevægelsesmålinger på udeskoleklasser og sammenligningsklasser.

[More information.]

16:00 Aspects of Chalcolithic/Early Bronze Age socio-economy in the hinterland of Jawa (Jordan)

Speaker: Bernd Müller-Neuhof

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 24, room 24.2.07

[More information.]

16:00 Reflections on South Africa: 25 years after Mandela's release

Speaker: Saul Dubow, Amanda Hammar, Jesper Strudsholm

Location: University of Copenhagen, city campus, Frue Plads, Festsalen

Entrance: Free, but registration required

25 years ago, on 11 February 1990, Nelson Mandela was released after 27 years of imprisonment. Three years after his release, Mandela and then South African President F.W. de Klerk were jointly awarded the Nobel Peace Prize for their role in overcoming apartheid and preparing South Africa for a democratic future. In 1994 Mandela was elected as president in the 'new' South Africa after the country's first free election. But where is South Africa today, a year after Nelson Mandela's death? What is the social, economic and political outlook for South Africa? What is its role and reputation, both regionally and internationally? What was Mandela's role in the national reconciliation process, and how did Mandela became a global icon?

[More information.]

16:00 Rethinking sustainable development in the post-2015 era

Location: University of Copenhagen, Frederiksberg campus, auditorium A2-70.04

[More information.]

16:00 Thierry Blancpain & Grilli Type

Speaker: Thierry Blancpain

Location: Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK), auditorium 90.1.20

With a strong sense of history, but no intention in simply recreating it, Grilli Type designs typefaces with an attitude. Co-founder Thierry Blancpain will talk about the Swiss design heritage and how current Swiss designers, including Grilli Type, relate to it—as well as how Grilli's typefaces find their place in the world.

[More information.]

16:30 Ma(d)skulin smag og refleksiv nostalgi i Spise med Price

Speaker: Jonatan Leer

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 23, room 23.5

Spise med Price er et af de mest succesfulde madprogrammer i dansk tv's historie. I hvert program følger vi de to brødre lave mad sammen i et isoleret sommerhus. I et kønsperspektiv er det bemærkelsesværdigt, at de modsat mange andre madprogrammer ikke forsøger at integrere madlavning ind i en "cool", urban livsstil, men derimod bruger maden til at søge væk og dyrke fortid og familie—især deres faderen og hans hedonistiske ma(d)skuline tradition. I dette foredrag vil Jonatan Leer analysere det særlige homosociale køkkenrum, som Spise med Price fremstiller. Derudover vil han argumentere for, at programmet er nostalgisk på en særlig refleksiv måde, hvilket vil blive gjort tydeligt gennem en parallel til et andet og ret anderledes eksempel på ma(d)skulinitet og nostalgi, nemlig Jamie's Ministry of Food.

[More information.]

17:00 Design driven startups: Silicon Valley vs. San Gabriel Valley

Speaker: Søren Petersen

Location: Copenhagen Institute of Interaction Design

Entrance: Free, but sign-up required

The Creative Economy increasingly provides the main engine of progress in the developed world. For example, eleven percent of the GNP in Denmark is now attributed to The Creative Economy and the government is investing heavily in infrastructures supporting design driven startups. New evidence-based methods, processes and tools are facilitating a better fit between founders' capabilities and market opportunities. How can startups best build and leverage their own design capabilities? This presentation shares the latest research findings from Silicon Valley and San Gabriel Valley in Design Driven Startups. The research has established the hunting ground, as well as, the sweet spot for various types of entrepreneurial endeavors, ranging from incremental change to breakthrough market and technology innovations. Based on the collected data, a linear regression model has been devised that together with a market-technology-execution principle, predicts a startup's success at the end of the seed capital phase.

[More information.]

17:00 Er dokumentarisme mulig?

Speaker: Peter Øvig Knudsen

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 15A, room 15A.0.13

Peter Øvig Knudsen har skrevet bøger om nogle af de mest dramatiske og smertefulde begivenheder i nyere tids danmarkshistorie. På den ene side har han høstet priser og anerkendelse fra den brede offentlighed. På den anden side har bøgerne givet anledning til voldsom debat og kritik fra nogle af de involverede personer. I Nakkeskuddet (2014)—og på denne aften i Retorikforeningen—genopsøger Øvig Knudsen nogle af de alvorligste konflikter, han har haft med de levende kilder. Han vil fortælle om kompromiser, han har måttet indgå i sit arbejde med at skrive sig op imod historien, og give et indblik i de overvejelser og udfordringer, der er forbundet med at fortælle virkeligheden.

[More information.]

19:30 Pecha Kucha Night Cph #31

Location: Paustians Hus

Entrance: 30 kr.

Pecha Kucha er japansk for "sniksnak" og går ud på, at et antal kreative deltagere præsenterer deres arbejde, idéer og visioner i 20 elementer, der vises i præcis 20 sekunder—i alt en præsentationstid på 6 minutter og 40 sekunder. Et element kan være et billede, et lydklip, et digt, en performance og lignende. Deltagerne er kunstnere, designere, musikere, arkitekter, iværksættere, opfindere og andre med inspirerende projekter og idéer. Alt er tilladt, så længe det ikke overskrider grænsen på 20 sekunder. Den stramme form holder præsentationerne skarpe og gør samtidig, at interessen holdes oppe hos tilhørerne.

[More information.]

February 24, 2015 #

09:15 Shaping immigration news: A French-American comparison

Speaker: Rodney Benson

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 24, room 24.4.01

In this guest talk, Rodney Benson from NYU will talk about his book Shaping Immigration News: A French-American Comparison (Cambridge, 2013). Using immigration news as a case study, Benson shows how and why the quality of journalistically mediated public communication differs across nation-states. Stressing three levels of structural analysis (field position, logic, and structure), Benson clarifies the social-cultural factors that shape the production of journalistic discourse as a central component of political communication in democratic societies. Drawing on a range of original indicators, he demonstrates how divergent forms of news—personalized narrative vs. debate ensemble—help account for cross-national and cross-outlet differences in immigration news, such as the predominance of particular frames and speakers, overall ideological and institutional diversity, and criticism of powerful actors.

[More information.]

10:15 Migration and low-carbon society: Factors associated with migrants' consumptive carbon emission in urban China

Speaker: Ren Yuan

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 16, room 16.2.55

Entrance: Free, but registration required

During fast urbanization, large numbers of internal migrants to cities will influence consumptive behavior and carbon emission. With a city residents' survey conducted in Shanghai in 2013, the authors will compare direct and indirect carbon emissions between local people, new migrants and temporary migrants living in the cities. The authors will conclude how Consumptive Carbon Emission (CCE) is influenced by migration process, and with further analysis on factors associated with CCE, the authors will also discuss the migration-CCE relations, and suggest the policy implications to decouple migration/urbanization and increasing consumptive carbon emissions.

[More information.]

15:15 Consciousness: The last 100 years

Speaker: Galen Strawson

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 14, room 14.1.67

There occurred in the twentieth century the most remarkable episode in the history of human thought. A number of thinkers denied the existence of something we know with certainty to exist: consciousness, conscious experience: the subjective qualitative or phenomenological character or being of experiences: the experiential "what-it's-likeness" of experiences: experience, as I'll call it. Others held back from the Denial, as I'll call it, but claimed that it might be true—a claim no less remarkable than the Denial. I want to document some aspects of this episode, with particular reference to the rise of philosophical behaviourism, and the transformation of materialism from a consciousness affirming-view into a consciousness-denying view.

[More information.]

February 23, 2015 #

15:00 The two faces of memory: Knausgård's struggle

Speaker: Mark Currie

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 23, room 23.3.39

In "My Struggle", Knausgaard claims to remember nothing from his early life while producing volumes of detailed memory. This paper aims to establish philosophical co-ordinates for this paradox, in the relationship between memory and imagination, the dynamic of remembering and forgetting, and the externalization of memory. It draws on the work of Bernard Stiegler and his elaboration of retentional finitude in Time and Technics. The argument focuses on the motif of the face in Knausgaard, as an object of recollection, and as a mode of enquiry into the nature of memory.

[More information.]

19:30 Plant power

Speaker: Birger Lindberg Møller

Location: Royal Danish Academy of Sciences and Letters

Fotosyntetiske organismer er i stand til ved hjælp af solenergi at omdanne luftens kuldioxid til organiske forbindelser, der muliggør planters vækst og udvikling og sætter dem i stand til at producere forsvarsstoffer, der forhindrer angreb fra mikroorganismer og dyr. Nogle af disse forsvarsstoffer bruger vi som fødevareingredienser (sødemidler eller farvestoffer) eller som medicinske stoffer (morfin, taxol) til behandling af smerter og alvorlige sygdomme. Typisk producerer planterne ikke ret meget af disse værdifulde stoffer. Ved hjælp af syntesebiologi kan vi nu koble dannelsen af sådanne ønksværdige stoffer direkte til de fotosyntetiske processer og dermed optimere produktionen. Rigtig brugt viser syntesebiologien vejen til udvikling af fremtidens bæredygtige produktionssystemer.

[More information.]

February 20, 2015 #

13:00 From immigrants to mainstream Americans: Theories and data on the assimilation of Scandinavians into the American society

Speaker: Torben Grøngaard Jeppesen

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.1.49

Entrance: Free, but registration required

[More information.]

15:15 What is a Fuchsian group?

Speaker: Giacomo Cherubini

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 10

[More information.]

February 19, 2015 #

12:00 Inflammation, oxidation and the extracellular matrix in cardiovascular disease

Speaker: Michael Davies

Location: University of Copenhagen, north campus, Biocenter, 2nd floor seminar room

[More information.]

15:00 Launch of the Centre for the Study of Early Agricultural Societies

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 10, room 10.3.28

Inaugural seminar and launch for the Centre for the Study of Early Agricultural Societies.

[More information.]

16:00 Bogreception: Playable

Speaker: Bettina Lamm, René Kural, Anne Wagner

Location: Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK), Centre for Sports and Architecture

[More information.]

16:00 Researching on the frontier: How to deal with a new concept: Islam & Ism?

Speaker: Mehdi Mozaffari

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 14, room 14.1.67

Mehdi Mozaffari, Professor emeritus at the Department of Political Science, Aarhus University, will share with the audience some of his experiences related to the methodology, data collection and finally editing and publication of his book: Islamisme: en orientalsk totalitarisme (2013-2014). He will present his interdisciplinary approach to this problematic as well as how he overcame some of the obstacles encountered in the process.

[More information.]

20:00 Åben samtale om maskefald, maske, menneske og identitet

Speaker: Niels Rosing Schow, Søren Schauser, Jesper Nordin, Neringa Abrutyté

Location: Rundetårn

Entrance: 40 kr.

[More information.]

February 18, 2015 #

09:45 Challenges for the European Union in 2015

Speaker: Kaspars Ozolins

Location: Copenhagen Business School, Dalgas Have, room DSØ.089

Ambassador Kaspars Ozolins, Embassy of the Republic of Latvia in Denmark, will talk about Latvia's EU presidency and the challenges facing the EU in 2015. These include both the ongoing conflict in Ukraine and the possibility of a Greek renegotiation of its bailout terms. The Ambassador will also talk about Latvia's adoption of the Euro last year, less than five years after the country had to be bailed out early in the financial crisis. What lessons can be learned from Latvia's reform process and rapid turnaround in the current context?

[More information.]

13:00 George Bernard Shaw's musical universe

Speaker: Christopher Innes, Brigitte Bogar

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 23, room 23.0.49

A lecture and performance by Christopher Innes, Distinguished Visiting Professor at the Department of Theatre and Performance Studies, KU, & Brigitte Bogar, opera singer and former student at the Department of Theatre and Performance Studies, now of York University, Toronto. George Bernard Shaw was not only one of the most celebrated of all modern playwrights; he was also a very distinguished writer on music. He had furthermore some rather controversial views about English spelling and, in Pygmalion (turned musical in My Fair Lady), made fun of the prestige of "correct pronunciation". This event draws together the musical and phonetic strands in Shaw's plays and relates them to his writings on music and musical theatre, with plenty of vocal illustrations and exemplifications. In particular we shall hear, and hear about, a number of of little-known songs, six by Shaw and six by his mother: these songs have never previously been recorded—and very seldom heard.

[More information.]

13:00 Teacher cognition research and teaching practices: With a focus on English Medium instruction in tertiary education

Speaker: Birgit Henriksen

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.09

[More information.]

17:00 Kultur og seksualitet

Speaker: Maria Marcus, Maria Kjær Themsen

Location: Gl Holtegaard

Entrance: museum entrance + 30 kr.

I forbindelse med udstillingen "HEAVY – Hans Henrik Lerfeldt" afholder Gl Holtegaard en række samtaler mellem Maria Kjær Themsen og fagfolk indenfor områderne billedkunst, kønsidentitet, seksualitet og mode. Samtalerne vil placere og diskutere Lerfeldts værker i samtiden. Samtalen vil tage udgangspunkt i hvordan kulturelle forandringer har påvirket vores seksualitet fra 80'erne til i dag. Maria Marcus er mag.art i litteraturvidenskab og tidligere kunstmedarbejder på dagblade og TV, i dag psykoterapeut og sexolog. Hun er forfatter til en lang række bøger, deriblandt "Den frygtelige sandhed, en brugsbog om kvinder og masokisme" (1974).

[More information.]

17:00 Sound, place, subjectivity, memory, and absence

Speaker: Alyssa Moxley

Location: Copenhagen Institute of Interaction Design

Entrance: Free, but sign-up required

How do we decide to value the place where we live? How do we connect the small amount of space that our physical body occupies to the shared space that occupies our bodies? These fundamental questions are addressed through an investigation of place through sonic research. Sound as a medium acts as a political, physical, and psychological signifier, which once displaced from its site of origin, can be replayed as a convincing reality. Distant locations come into intimate proximity. Spaces become potential sites for activation and intervention. In this talk, Alyssa will share her practice and understanding of the interweaving of sound, place, subjectivity, memory, and absence.

[More information.]

19:30 Krigens billeder

Speaker: Marie Laurberg

Location: Louisiana Museum of Modern Art

Entrance: museum admission + 10 kr. reservation fee

Udstillingsleder Marie Laurberg fortæller om Richard Mosses krigsskildringer i et kunsthistorisk perspektiv. Richard Mosses krigsskildringer vækker genklang hos andre kunstnere, der har arbejdet med kunsten som historisk vidnesbyrd; fra Goyas Krigens Rædsler over Picassos Guernica til yngre kunstnere, der arbejder i krydsfeltet mellem kunst og dokumentarisme.

[More information.]

February 17, 2015 #

11:00 The insides and the outsides of parliamentary democracy

Speaker: Endre Dányi

Location: IT University of Copenhagen, room 3A07

One of the central promises of parliamentary democracy as a model of governance is that it can deal with any problem that concerns a political community. In a way, it is possible to think of parliament buildings as material manifestations of this promise. They can be thought of as complex political technologies that in Europe and North America gained a more-or-less standardised form by the end of the nineteenth century. The Hungarian parliament building is no exception. Drawing on ethnographic and historical research conducted in Budapest between 2008 and 2010, the first part of this presentation will provide a material-semiotic analysis of parliaments as problem-solving machines, the smooth operation of which relies upon predefined and preformatted problems. But where do problems come from? The second part of the presentation aims to address this question by shifting focus from parliaments as problem-solving machines to different modes of problematisation. Using the regulation of drug use in Hungary as a specific example, it will outline how a European statistics office, policy networks and civil activist groups collectively constitute the outsides of parliamentary democracy, engaging in politics on the level of problem-formation.

[More information.]

17:15 Videnskaben om vin

Speaker: Anne Juel Christensen

Location: University of Copenhagen, north campus, KUB Nord

Entrance: 150 kr.

Med vinen i glasset diskuteres fremstillingsmetoden af fire forskellige vine. Vin er et kulturelt fænomen, som alle har en mening om. Kun få har en dybere indsigt i selve processen, og det prøver denne smagning at råde bod på. En gang om året står vinbonden med en råvare, som altid er forskellig fra alle de andre år. Der er et virvar af beslutninger, som skal tages på kort tid, alle sammen med en overordnet idé om, hvordan den færdige vin skal smage. Jo mere vin man laver, jo bedre bliver man til det, men man kan aldrig være helt sikker på, hvilke tiltag der gav det endelige resultat. Det er denne skabelsesproces, forelæsningen dykker ned i. Vi skal også se på tilsætningsstoffer, propper, emballage og alle de andre ting, der har betydning for vinens liv.

[More information.]

February 16, 2015 #

19:00 Christian Bjørnskov om lykke

Speaker: Christian Bjørnskov

Location: Christianshavn Library

Denne mand har fundet lykken. Ikke bare sin egen, men også din og min. Og modsat os andre ved Christian Bjørnskov, lykkeforsker ved Aarhus Universitet, hvad vi taler om, når vi taler om lykken. Der er den korte, som når AGF sikrer sig en sjælden sejr, og den meget vigtigere lange. Den vi mærker med vores eneste ene, og når virkeligheden overstiger vores forventninger - indtil vi hæver overliggeren for vores liv på ny. Den lykke kan endda være gods eller guld, bare vi bruger det med andre mennesker. Hør om lykkeregnskab og om vi er verdens lykkeligste folk.

[More information.]

February 13, 2015 #

15:15 What is an entropy cone?

Speaker: Christian Majenz

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 10

[More information.]

February 12, 2015 #

16:30 Game analytics: Big data in interactive entertainment

Speaker: Anders Drachen

Location: University of Copenhagen, north campus, DIKU, auditorium Lille UP1

In this presentation we will take a deep dive into game analytics, covering the background for the current situation in the industry and review the practice of game analytics, covering the fundamental approaches towards problem-solving and the knowledge discovery process inherent in business intelligence work in games. We will talk about the crucial aspect of deciding which behavioral features to focus on and the stakeholders involved in these considerations, and why this is crucial in games. The methods and analyses used - from simple descriptive statistics to machine learning and spatio-temporal behavioral analysis - will be discussed and the kinds of problems the industry is working with on a daily basis outlined.

[More information.]

17:00 Hvad er permakultur?

Speaker: Heidi Durhuus

Location: Bibliotekshuset

Mød Heidi Durhuus fra foreningen Permakultur Danmark. Arrangement i Planteklubben. Heid Durhuus holder oplæg om "Permakultur" og "skovhaver".

[More information.]

19:00 Foredrag om superhelte

Speaker: Peter Madsen

Location: Christianshavn Library

Christianshavns Bibliotek præsenterer Peter Madsen, som byder på et kuriøst og oplysende foredrag om superhelte. Peter har sat sig for at give sit bud på milepæle i superheltens filmiske univers. Denne udviklingshistoriske tilgang er hovedemnet i oplægget, men der ses også på et uforløst potentiale for superhelte, der tidligere har været filmatiseret. Vi kommer også rundt om superheltene på tv, mest den moderne udgave, og til sidst afsluttes der med en lille teori om superheltene på film.

[More information.]

20:00 Landskab med Fuglevinger

Speaker: Dy Plambeck, Christian Prigent, Jaques Demarcq, Kestutis Navakas

Location: Rundetårn

Entrance: 40 kr.

[More information.]

February 11, 2015 #

17:00 Transitive wearables: Beyond the human body and wearable technology

Speaker: Soomi Park

Location: Copenhagen Institute of Interaction Design

Entrance: Free, but sign-up required

Following the recent evolution of fast growing digital technology, wearable technology becomes a larger opportunity for growth in stimulating a public desire to get closer to natural human-computer interactions. However, existing wearable technologies on the market often suffer from such criticisms that it is only technology not a design. This talk discusses what will be beyond the current wearable field by looking at speculative design practices that explore future scenarios of the potentials of human body when it adopts emerging technologies.

[More information.]

19:00 Nordic LARP talks 2015

Location: Copenhagen Main Library (Hovedbiblioteket)

Nordic Larp Talks is a series of short, entertaining, thought-provoking and mind-boggling lectures about projects and ideas from the Nordic tradition of live action roleplaying games.

[More information.]

February 10, 2015 #

13:00 The neolithic revolution in the central Zagros (Iran)

Speaker: Hojjat Darabi

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.47

[More information.]

14:00 Design, participation, and citizenship in Denmark and Brazil: Getting in touch

Speaker: Barbara Szaniecki, Zoy Anastassakis

Location: Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK), room 90.3.15

How has the design culture and the active practice of citizenship developed in Brazil and Denmark? How have the notions of engagement, participation, collaboration and community brought the worlds of citizenship and design together? In these two distant geographical contexts, how was design discipline formed, and in what ways has design been facilitating and/or dynamizing the processes of citizen participation? These are some of the questions we intend to discuss during this meeting; which brings together design researchers from Denmark and Brazil to explore the possibilities of applying the processes and procedures of collaborative design in service of the increase of citizenship in democratic contexts through news forms of participation.

[More information.]

February 9, 2015 #

14:15 The herring dispute between the Faroe Islands and the EU

Speaker: Bjørn Kunoy

Location: University of Copenhagen, Studiegården, Annex A

Entrance: Free, but registration required

In the course of the summer 2013 the European Union adopted and enforced trade measures against the Faroe Islands: This decision was prompted by a disagreement on the management of the shared fish stock Atlanto-Scandian herring. The measures were of significant scope and targeted the equivalent of 15% of the Gross Domestic Production of the Faroe Islands. The Faroe Islands reacted first by instituting arbitral tribunal proceedings under Annex VII to the United Nations Convention on the Law of the Sea after which separate proceedings under the WTO dispute settlement understanding were also instigated. The proceedings were fascinating from a legal perspective—not only because it related to unchartered territory as the material elements at dispute but also because of the nature of the parallel proceedings which were susceptible to question autonomous legal systems in international law in addition to also potentially raising a broad range of questions with regard to the interrelations of EU law in relation to all these fields. The factual and legal matrix was sensitive and was subject to significant attention in academia.

[More information.]

19:00 Cochrane: Hvad er det? Hvordan fungerer det?

Speaker: Asbjørn Hrobjartsson

Location: Ørsted Ølbar

[More information.]

19:30 Mørke i lyset

Speaker: Mikkel Bille

Location: Royal Danish Academy of Sciences and Letters

Igennem historien er lyset blevet brugt som symbol på det gode, åbenbaring og sandhed, hvor mørket har modsatte betydning. I menneskers hverdag spiller mørket, skygger og det dunkle dog en vigtig rolle i skabelsen af identitet, samvær, og stemning, eksempelvis til "hygge" i Danmark. Det seneste århundrede har neonrør og glødepærens lys formet verden visuelt, men nye energisparepære udfordrer den måde, forbrugerne oplever, forstår og bruger lys. Foredraget handler om forskning i "lyskulturer" og menneskers mangeartede brug og forståelse af mørke og lys rundt omkring på kloden. Centralt i foredraget står, at udover at være et naturvidenskabeligt fænomen, så udfolder lys og mørke sig også mellem mennesker som del af social praksis, og få steder i verden er "hyggelys" et mål.

[More information.]

February 6, 2015 #

15:00 Thomas Manns romantikreception: Især i Buddenbrooks

Speaker: Morten Dyssel Mortensen

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.47

Thomas Manns gennembrudsbog Buddenbrooks. En families forfald (1901), for hvilken han i 1929 modtog nobelprisen, er litteraturhistoriografisk set blevet kategoriseret og kanoniseret som det fremmeste tysksprogede eksempel på den i det 19. århundredes europæiske litteratur fremherskende realistisk-naturalistiske samfunds- og slægtsroman, eller også er den blevet sat i sammenhæng med de europæiske dekadencestrømninger i fin de siècle.Overset har man imidlertid i begge hævdvundne læsninger en nok så væsentlig litterær og åndelig indvirkning på Manns debutroman, nemlig den, der udgår fra romantikken. I mit foredrag formidles en nylæsning af Buddenbrooks som "fantastisk litteratur", hvilket sker ud fra en tekstnær fortolkning af de af romanens eventyrlige og dæmoniske motiver, der refererer til den tyske skrækromantik og til Edgar Allan Poe, hvis gotiske fortælling om et af mørke magter hjemsøgt hus, The Fall of the House of Usher (1839), qua såvel eks- som implicit intertekst er uomgængelig for en udlægning af Thomas Manns Buddenbrooks som fantastisk-fatalistisk funderet roman. Afslutningsvis skitseres den tyske forfatters forhold til romantikken i det hele taget.

[More information.]

15:15 What is a fusion category?

Speaker: Ehud Meir

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 10

[More information.]

February 5, 2015 #

10:30 Brokerage: Mediating datafication, citizenship, and the city

Speaker: Alison Powell

Location: IT University of Copenhagen, room 3A08

Datafication is transforming citizenship in cities around the world by introducing new relationships between citizens and governments. This paper examines how the emergence of various forms of data brokerage by companies as well as civic entities recasts notions of citizenship and institutional responsibility. In a data city, the relationship between government, individuals and corporate entities is transformed through production, exchange, and brokerage of data. Citizens can become consumer-producers of data, creating value for governments and for the companies that provide brokerage of that data. Governments become consumers of analytics that help them to rationally manage resources that are deemed scarce. These relationships are mediated by brokers—companies, organizations or other entities—who can negotiate the relationships between government and individuals, positioning them both as consumers, but of different packages of analytic data. This talk compares and contrasts different forms of commercial and "civic" data brokers, identifying how each kind of brokerage leverages analytic resources and contributes to the construction, imagination, and valuation of data in the city. It identifies brokerage as a form of heterarchical power, and clarifies the possibilities and limits of seeking to challenge the consumer framework of citizenship by changing brokerage arrangements.

[More information.]

12:00 Endogenous DNA damage, replication stress and ageing

Speaker: Niels de Wind

Location: University of Copenhagen, north campus, Biocenter, 2nd floor seminar room

[More information.]

15:00 Gender and Islam in Indonesia

Speaker: Nina Nurmila

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA)

[More information.]

16:00 Dansk Vestindien: Livet på øerne i slavetiden, religion, kultur, etc.

Speaker: Louise Sebro

Location: Bygningskulturens Hus

Entrance: 80 kr.

[More information.]

16:00 Transdisciplinarity: What could philosophy contribute to the history of engineering?

Speaker: Jack Copeland

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 14, room 14.1.67

Jack Copeland's research spans over a wide spectrum of different fields, and he has long been engaged in the interdisciplinary field of research. Through this seminar, he will focus on the importance of combining philosophy and engineering when exploring questions such as; what do we understand by engineering, what are the limits of engineering, what is the possibility of machines having free will and consciousness and in what sense may the human brain be a computer? Furthermore, Jack Copeland discusses how philosophy, and the questions raised by philosophy, is essential to every field of research.

[More information.]

16:30 Exhibition opening: Rebuild by Design

Location: Danish Architecture Centre

Many of us remember the images of a dark and empty Manhattan with subway tunnels filled with water, thousands of homes and cars destroyed and people being evacuated. The winning projects of the competition "Rebuild by Design" want to make sure that something like this won't happen again. The exhibition Rebuild by Design at the Danish Architecture Centre shows all the participating projects from the competition. After the competition, six projects were awarded $920 million to turn their ideas into reality. The exhibition opening will feature speeches by e.g. Henk Ovink, Senior Advisor to the Secretary of Housing and Urban Development.

[More information.]

18:30 Artist talk with Richard Mosse

Speaker: Richard Mosse

Location: Louisiana Museum of Modern Art

Entrance: museum admission + 10 kr. reservation fee

The artist Richard Mosse (b. 1980, Ireland) presents a solo exhibition at Louisiana of his award-winning photographs and video works from the civil war in Congo. This evening he'll talk about his work during a number of trips to war-torn eastern Congo. Mosse infiltrated paramilitary groups fighting over the area's lucrative mining, and his artwork brings us to areas where no photojournalists have been. Using a special military surveillance film that colors the jungle's green foliage a bright pink, Mosse combined artistic and documentary strategies to develop a new imagery that makes visible the forgotten tragedy.

[More information.]

19:00 Billedforedrag med fotograf Jacob Aue Sobol

Speaker: Jacob Aue Sobol

Location: Rentemestervej Library

Jacob Aue Sobol er den første danske fotograf, der er blevet optaget i den prestigefyldte fotosammenslutning Magnum, og han vil denne aften tage os med ind i sin verden af sort-hvide dokumentarbilleder.

[More information.]

20:00 Vi har altid otte minutter

Speaker: Jesper Lützhøft, Martin Glaz Serup, Tomas Lagermand Lundme

Location: Rundetårn

Entrance: 40 kr.

[More information.]

February 4, 2015 #

10:00 Control and stability of series-DC collection systems for offshore wind power plants

Speaker: Jian Sun

Location: Technical University of Denmark (DTU), building 101A, meeting room 1

[More information.]

11:00 Recent development of technology and market of grid-connected PV system in China

Speaker: Zhengming Zhao

Location: Technical University of Denmark (DTU), building 101A, meeting room 1

[More information.]

15:15 Representations of compact quantum groups and classification theory

Speaker: Olivier Gabriel

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 8

We will start our talk by a brief discussion of compact quantum groups. Any dimension d representation of a compact quantum group G induces an action on the Cuntz algebra Od. We study the fixed point algebra for this action and prove that under certain conditions, it is a Kirchberg algebra in the bootstrap class, hence classified by its K-theory. As a consequence, the fixed point algebra has a "stability property": it only depends on G through its representation category and its fusion rules. In particular, for actions of G := SUq(2), the fixed points are the Cuntz algebra O∞ and we therefore get a family of inclusions of O∞ inside O2. As a basis for future developments, we sketch how von Neumann algebra techniques could help us extract information from these inclusions, beyond classification techniques.

[More information.]

15:15 Turing: From cracking Enigma to deciphering the mind

Speaker: Jack Copeland

Location: University of Copenhagen, Royal School of Library and Information Science, auditorium

[More information.]

15:15 Turning stars into gold

Speaker: Enrico Ruiz-Ramirez

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 3

Most beginning chemistry students struggling with the complexities and underlying structure of the Periodic Table will simply accept the existence of the approximately 90 stable elements. Rarely does it occur to them that somewhere and in some way, all of the elements had to be synthesized. Such element generation or nucleosynthesis, through transmutation of one element into another, is a crucial byproduct of stellar energy generation. It has occurred since the birth of the first stars in the Galaxy, and without it life on Earth would not be possible. Although the general picture of element formation is well understood, many questions about the nuclear physics processes and particularly the astrophysical details responsible for forming the heavier elements such as platinum and gold remain to be answered. Here I focus on advances in our understanding—still very incomplete—of the origin of the heaviest and rarest elements in the Universe.

[More information.]

17:00 UX for startups: Design thinking + doing

Speaker: Ame Elliott

Location: Copenhagen Institute of Interaction Design

Entrance: Free, but sign-up required

User Experience (UX) design is a key competency for startups. This talk describes how design can inform both the product and culture of companies. Design research is a powerful toolkit that can improve product-market fit and make companies more human centered, benefiting not only customers but employees.

[More information.]

February 3, 2015 #

17:00 80'er mode og betragtninger om tidsånd

Speaker: Chris Pedersen, Maria Kjær Themsen

Location: Gl Holtegaard

Entrance: museum entrance + 30 kr.

I forbindelse med udstillingen "HEAVY – Hans Henrik Lerfeldt" afprøver Gl Holtegaard et nyt arrangementsformat i form af en række samtaler med kulturpersonligheder interviewet af Maria Kjær Themsen. Den første samtale er tirsdag d. 3. februar kl. 17 med kultur- og modejournalist Chris Pedersen fra DR K. Overskriften for samtalen er "80'er mode og betragtninger om tidsånd" og kommer til at handle om, hvordan billedkunsten blev afspejlet i 80'ernes mode og vice versa med paralleller til fortiden og i dag. Interviewer og samtalepartner er Maria Kjær Themsen, mag. art i litteraturvidenskab, kunstkritiker, kurator og redaktør.

[More information.]

19:30 Københavnerne: v. forfatter og journalist Pernille Stensgaard

Speaker: Pernille Stensgaard

Location: Rytterskolen i Brønshøj

Entrance: 50 kr.

Pernille Stensgaard, forfatter og journalist på Weekendavisen, tager udgangspunkt i sin nye bog om københavnerne. Uden dem, intet københavneri. Uden dem, ingen by. Uden dem, ingen verdensberømmelse. Hver gang man krydser grænsen mellem to bydele, toner et helt nyt territorium frem. Ingen vil ligne nabokvarteret, for dér har de aldrig forstået, hvordan man er københavner på samme præcise og detaljerige måde, som man selv er.

[More information.]

19:30 Verdens tropiske skove: Benyttelse og beskyttelse

Speaker: Søren Moestrup

Location: University of Copenhagen, Geocenter Danmark, auditorium B

Et casestudie fra Indonesien.

[More information.]

February 2, 2015 #

17:00 Brasilien som verdensmagt

Location: Copenhagen Main Library (Hovedbiblioteket)

I Brasilien vokser håbet om en plads blandt verdens retningsgivende magter. Gennem historien har magthaverne drømt om at sikre landet en "retmæssig" plads i det internationale system – som en stormagt med en position, der svarer til landets geografiske størrelse og en befolkning, der i dag tæller knap 200 mio. mennesker. Siden 2003 har en overraskende hurtig vækst betydet, at Brasilien allerede i dag taler med en stærkere stemme på den internationale scene i en række sammenhænge. Det ser vi fx i forhandlinger om international handelspolitik, i klimaforhandlinger og i G20, hvor repræsentanter fra de største økonomier diskuterer den internationale økonomi og dennes udfordringer efter finanskrisens udbrud i 2008. I disse sammenhænge har Brasilien fået stor indflydelse. Denne succes er hjemme blevet akkompagneret af en systematisk reduktion af social og økonomisk ulighed: mellem regioner, mellem klasser, mellem kønnene og mellem sorte og hvide. Millioner af mennesker er steget op i middelklassen. Og antallet af ekstremt fattige er mere end halveret – til 3,6 pct. af befolkningen.

[More information.]

January 31, 2015 #

16:00 International Authors' Stage — Nathalie Rykiel

Speaker: Nathalie Rykiel

Location: Royal Library — The Black Diamond (Den Sorte Diamant)

Entrance: 110 kr. (60 kr. students)

[More information.]

January 30, 2015 #

13:00 The cigarette case: Exemplifying the complexity of contemporary matters of concern

Speaker: Mark Elam

Location: IT University of Copenhagen, Design Lab

The mapping complexity course is concerned with working through case studies to chart and visualize the heterogeneous relations and practices constituting matters of collective concern. In other words, mapping complexity implies developing competences enabling you to make the fluid and contingent multiplicity of things more broadly visible. Your visualizations should in turn not be thought of as neutral and innocent representations, but as forms of descriptive interference contributing further to the formation of the issues at hand. To exemplify these matters the lecture will chart tobacco smoking as a complex and multiple matter of world historical concern. A mapping exercise that will take us from 17th century concerns over "smoking drinking" and "dry drunkenness"; to the "golden holocaust" attributable to the modern cigarette, to expanding debates over e-cigarettes and the nature of tobacco smoking as the world's biggest drug problem.

[More information.]

14:00 Wind turbine noise and what to do about it

Speaker: Wen Zhong Shen

Location: Technical University of Denmark (DTU), building 101, meeting room S01

To reduce CO2 emission from fossil energy and alleviate global warming, targets in most countries are very ambi­tious with 100% renewable energy in 2050. As the pioneer in renewable energies, wind energy is developing very fast. This means there will be important installations of wind turbines in the near future. The challenges of wind energy include both lowering costs and ensuring a high degree of social acceptance, where the noise aspect is of major importance in particular for onshore turbines. To improve the cost of energy, the size of wind turbines is constantly growing. Consequently, scientific advancements are needed for developing advanced numerical tools for designing efficient and low-noise wind turbines and wind farms. This lecture aims at giving the state of the art in the research areas of noise generation, propagation and reduction, and describing the future scientific needs for such developments.

[More information.]

15:15 What is an algebraic stack?

Speaker: Beren Sanders

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 10

[More information.]

January 29, 2015 #

13:00 Empirical and analytical subaltern space? Ashrams, brothels and trafficking in colonial Delhi

Speaker: Stephen Legg

Location: University of Copenhagen, city campus, Nørregade 10, meeting room 3

[More information.]

13:00 The Johnson-Lindenstrauss lemma is optimal for linear dimensionality reduction

Speaker: Kasper Green Larsen

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 7

The Johnson-Lindenstrauss lemma, dating back to 1984, says that for any set P of n points in d-dimensional Euclidian space, there exists a map f : P -> R^m, with m = O(eps^{-2} lg n), such that all pairwise distances between points in P are preserved to within a factor of (1+eps) when mapped to m-dimensional Euclidian space using f, i.e. for all p,q in P, it holds that (|p-q|_2)/(1+eps) < |f(p)-f(q)|_2 < (|p-q|_2)(1+eps). Observe that m does not depend on d, and hence the transformation works even for very high dimensional points (d >> n). Furthermore, all known proofs of the JL-lemma even provides a mapping f which is linear (the mapping f can be represented by an m x d matrix A, and a point p is mapped by computing f(p) = Ap). Given the widespread use of dimensionality reduction across several domains, it is a natural and often asked question whether the JL-lemma is tight: Does there exist some set of n points P in R^d such that any map f : P->R^m providing the JL-guarantee must have m = Omega(eps^{-2} lg n). 30 years after Johnson and Lindenstrauss' seminal paper, we prove a tight lower bound of m = Omega(eps^{-2}lg n).

[More information.]

14:15 Cowboys and professionals: The politics of profile

Speaker: Paul Higate

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 1, room 1.1.18

This presentation draws on field research in the UK, the US and Afghanistan to argue that Private Military and Security contractors may understand professional practice as linked closely to security profile. Here, I consider the approaches taken to armed Close Protection by British and US contractors to show how in the case of the former, low profile approaches are seen as the most competent whereas in contrast, the US 'all guns blazing' approach is seen by the British participants to signal a lack of understanding of the security climate and their role in shaping it. In sum, the presentation interrogates questions of masculine identity, nationality and how security is perceived and enacted.

[More information.]

16:30 SpilBar 23: Sounds cool

Speaker: Bjørn Jacobsen, Jakob Schmid

Location: DFI Filmhouse, cinema Asta

Some say that the best sounds are not heard, but experienced At SpilBar 23 we want to go sonic. We want to dive into the fantastic universe of sound and music design for both games and our surroundings, and experience how sound is a powerful tool—both in real-life and in video games.

[More information.]

20:00 Monsunmaske og Toppilot

Speaker: Knud Steffen Nielsen, Benedicte Nordin, Niels Lyngsø

Location: Rundetårn

Entrance: 40 kr.

[More information.]

January 28, 2015 #

12:00 Humanities in society: Research styles and societal stances of humanities researchers

Speaker: Lasse Johansson, Jonas Grønvad

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 22, room 22.0.47

In Europe and the US, the social sciences have had very clear relations to the surrounding society, e.g. by providing knowledge and manpower to the growing welfare state in the postwar period. But what about the humanities? How do humanities researchers position themselves vis-à-vis the state, the economic sector, etc.? In this presentation we answer these questions using data from a survey conducted among humanities researchers in Denmark in the fall 2013.

[More information.]

12:30 Dark patterns in proxemic interactions: A critical perspective

Speaker: Sebastian Boring

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 22, room 22.0.47

Proxemics theory explains peoples' use of interpersonal distances to mediate their social interactions with others. Within Ubicomp, proxemic interaction researchers argue that people have a similar social understanding of their spatial relations with nearby digital devices, which can be exploited to better facilitate seamless and natural interactions. To do so, both people and devices are tracked to determine their spatial relationships. While interest in proxemic interactions has increased over the last few years, it also has a dark side: knowledge of proxemics may (and likely will) be easily exploited to the detriment of the user. In this paper, we offer a critical perspective on proxemic interactions in the form of dark patterns: ways proxemic interactions can be misused. In this talk, I will discuss a series of these patterns and describe how they apply to these types of interactions. In addition, we identify several root problems that underlie these patterns and discuss potential solutions that could lower their harmfulness.

[More information.]

12:30 The colonial situation and modern social science: French and British sociology in the colonies, 1940s-1960s

Speaker: George Steinmetz

Location: University of Copenhagen, city campus, Nørregade 10, meeting room 3

[More information.]

13:00 Orienterings- og debatmøde om Universitetstorvet

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 22, room 22.0.11

To forslag er gået videre i A.P. Møllers Fondens arkitektkonkurrence for udformningen af det ydre universitetstorv på Søndre Campus. Den 28. januar fakultetet til åbent møde på KUA1, hvor alle interesserede har mulighed for at give input til den sidste del af processen.

[More information.]

15:15 The 'honour of the crown' doctrine and the blackboxing of empire in current Canadian aboriginal law

Speaker: Mariana Valverde

Location: University of Copenhagen, city campus, Nørregade 10, meeting room 3

[More information.]

15:30 Promoting mental health through contact with nature

Speaker: Matt Stevens

Location: University of Copenhagen, north campus, Nørre Allé 53, large auditorium

Entrance: Free, but registration required

Do natural environments improve cognitive function in school children with and without ADHD?

[More information.]

January 26, 2015 #

10:00 A unified approach to transformer and inductor design: Theory and applications

Speaker: W. Gerard Hurley

Location: Technical University of Denmark (DTU), building 308, auditorium 11

[More information.]

11:00 Advanced energy-conversion and mechatronics systems

Speaker: Elena Lomonova

Location: Technical University of Denmark (DTU), building 308, auditorium 11

[More information.]

19:00 "Aldrig mere den lille i kærlighed"

Speaker: Poul Behrendt, Ellen Hillingsø

Location: Royal Library — The Black Diamond (Den Sorte Diamant)

Entrance: 85 kr. (45 kr. students)

Det var en forsidehistorie, da dagbladet Information i oktober 2013 kunne meddele: "Fund kaster nyt lys over kontroversiel forfatter." Forfatteren var Thorkild Hansen, og fundet var en samling papirer, breve, udkast og manuskripter til hans samlede forfatterskab. Herunder også originalmateriale, som litteraturforskerne troede var gået op i røg. Det havde imidlertid alt sammen været nidkært arkiveret i en bankboks, indbundet og ordnet af forfatteren selv, og nu befinder materialet sig på Det Kongelige Bibliotek. Af særlig interesse i det litterære fund er 57 styk dagbøger fra årene 1944-89, hvis indhold i overvældende grad afviger fra indholdet i Thorkild Hansens tre officielle dagbogsbind, De søde piger og Et atelier i Paris 1-2. På baggrund af dagbogsfundet vil litteraturkritiker og forfatter Poul Behrendt—som i 1995 udgav Djævlepagten om Thorkild Hansens officielle dagbøger og deres konstruktion af det ungdomsliv, de handler om—fortælle om det nye fund og dets betydning.Det gør han sammen med skuespilleren Ellen Hillingsø, der læser passager op fra Det Kongelige Biblioteks nyerhvervelse, som altså ikke før har været kendt.

[More information.]

January 23, 2015 #

14:00 Protective effects of prior exercise training against acute metabolic and inflammatory challenges

Speaker: David Wright

Location: University of Copenhagen, north campus, August Krogh building, auditorium 1

Entrance: Free, but registration required

It is well known that adipose tissue inflammation plays an important role in the development of insulin resistance and diabetes. Exercise training has been extensively studied as a modality with which to treat and prevent inflammation. For instance, exercise training at the onset of a high fat diet prevents the development of inflammation and insulin resistance in rodents whereas training that is initiated after the onset of obesity leads to reductions in inflammation and improvements in glucose homeostasis. While these studies show a clear, beneficial effect of exercise on adipose tissue inflammation it is difficult to discern if the effects of exercise are direct or, are secondary to changes in adipose tissue mass. The purpose of this seminar will be to discuss recent work from my laboratory (both published and unpublished) and others, highlighting the protective effects of exercise against inflammatory and metabolic challenges.

[More information.]

15:15 What is étale cohomology?

Speaker: Dustin Clausen

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 10

[More information.]

16:00 Big data: Technology, business, and science

Speaker: Rasmus Pagh, Roman Beck, Brian Vinter

Location: IT University of Copenhagen, auditorium 1

Big Data is a term that is everywhere these days. Across a range of disciplines, the ability to collect and process large sets of data has had great implications. In this public lecture, three professors will discuss the phenomenon of Big Data from three different scientific perspectives.

[More information.]

January 22, 2015 #

12:00 DNA strand breakage and neurodegenerative disease

Speaker: Keith Caldecott

Location: University of Copenhagen, north campus, Biocenter, 2nd floor seminar room

[More information.]

16:00 Dansk Vestindien: De danske bygninger fra kolonitiden

Speaker: Ulla Lunn

Location: Bygningskulturens Hus

Entrance: 80 kr.

[More information.]

19:00 Kort Sagt

Location: Copenhagen Main Library (Hovedbiblioteket)

Vi hylder talen som formidlingsform og garanterer en aften, hvor stemningen er hyggelig, øllerne er billige og talerne er inspirerende! Aftenen byder på i alt syv forskellige talere, der hver får 4–10 min. på scenen til at brænde igennem både verbalt og visuelt—med netop deres tale. Kort Sagt er for alle dem, der har fået sære ideer, skrevet geniale specialer, lavet spændende projekter eller gjort sig værdifulde erfaringer—Alle dem, som ikke synes at netop deres viden kun skal være forbeholdt dem selv. Missionen er helt enkel: At sprede viden og inspiration til så mange som muligt.

[More information.]

19:00 Portræt af Rosalie— eller en fortælling om begærets anatomi

Speaker: Anne Holm

Location: Medborgerhuset på Biblioteket Danasvej

Entrance: 50 kr.

Thomas Manns novelle Den bedragne, som udkom i 1953, er fortællingen om den midaldrende enkefru Rosalie von Tümmlers voldsomme forelskelse i den 20 år yngre amerikaner Ken Keaton. Til forskel fra mange andre af Thomas Manns tekster er det i denne fortælling en kvindefigur, som er det absolutte omdrejningspunkt for fortællingen. Mange litterater har læst figuren Rosalie som (endnu) et selvbillede fra Manns hånd, en "madame Mann", men tager man teksten på ordet og læser den for, hvad den er—en skildring af en kvinde og en kvindes oplevelser–åbner der sig en anden side af fortællingen. Så kan fortællingen læses som et indlevet kvindeportræt, der kan fascinere læseren den dag i dag—og som en skildring af det menneskelige begærs anatomi; et tema, som også optræder i Døden i Venedig (1912), Trolddomsbjerget (1924) og Josef og hans brødre (1933–1943).

[More information.]

19:30 "En voksen er én man kan stole på"

Speaker: Per Bøge

Location: Rytterskolen i Brønshøj

Entrance: 25 kr.

Når børn oplever livstruende sygdom i den nærmeste familie, eller ligefrem mister en forælder, har deres sorgreaktioner i mindst lige så høj grad rod i de ændrede livsvilkår som i selve dødsfaldet. I langt de fleste børns livsopfattelse, står far og mor særdeles centralt placeret som dem, man altid kan stole på. Hvis en af disse omsorgspersoner pludselig mister forældreevnen, på grund af livstruende sygdom—eller ligefrem dør fra barnet, stiller det barnet i en rædselsvækkende situation. Aftenens foredragsholder deler ud af sin vigtige viden om børn og sorg.

[More information.]

January 20, 2015 #

11:00 A new look at pulsewidth modulation

Speaker: Hendrik du Toit Mouton

Location: Technical University of Denmark (DTU), building 306, auditorium 38

[More information.]

15:15 Quantum information as asymptotic geometry

Speaker: Patrick Hayden

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 4

Quantum states are represented as vectors in an inner product space. Because the dimension of that state space grows exponentially with the number of its constituents, quantum information theory is in large part the asymptotic theory of finite dimensional inner product spaces, a field with its own long history. I'll highlight some examples of how abstract mathematical results from that area, such Dvoretzky's theorem, manifest themselves in quantum information theory as improvements in quantum teleportation and as the raw material for counterexamples to the field's famous additivity conjecture. More recently, this perspective has led to methods for encrypting arbitrarily long messages using constant-sized secret keys. In other circumstances, regularity in information being transmitted leads to natural connections with the asymptotic representation theory of the unitary and symmetric groups, the setting for another fruitful ongoing dialogue.

[More information.]

18:30 Nattøj og undertøj gennem 50 år

Location: Valby Library

Entrance: Free, but registration required

Tag med på en tur ned ad memory lane fra ca. 1900 til 1950 i et kig på kvindernes intime beklædning. Margit Ambeck fortæller om underbukserne der krøb, tunger i metermål, monogrammer, smukt broderi og viser også det gode håndværk frem. Foredraget belyser en periode, der har budt på helt utroligt store forandringer i tekstilverdenen. Det gælder materialer med ændring fra det traditionelle uld, bomuld og silke til diverse kunststoffer, modens syn på kroppens facon og silhuet, hygiejnens afhængighed af vaskemuligheder og husmoderens evne til såvel syning som fin udsmykning i form af broderi, hækling og strikning. Hun har været valbyborger i rigtig mange år og har været interesseret i tekstiler fra hun var 5 år. Som datter af en trikotagehandler blev hun meget tidligt oplært i diverse typer stof og kvaliteter. Det resulterede i, at hun fra forskellige sider i familien har arvet meget, som hun derfor kender tid og baggrund for. De sidste 20 år har ugentlige besøg på loppemarkeder suppleret hendes store samlinger. I modsætning til genstande i mange museer er de fleste af Margit Ambecks ting ikke luksusvarer men brugsgenstande fra beskedne middelklassekår. Kultur Valby har samlet en række valbyborgere med noget på hjerte. Det kan være en livsanskuelse, en passion eller spændende oplevelser, som man gerne vil dele til inspiration for andre. Det er der kommet en række uformelle foredrag ud af, hvor underholdning og interessant viden går hånd i hånd.

[More information.]

19:30 En aften med kunstanmelder, tegner og fortæller Peter Michael Hornung

Speaker: Peter Michael Hornung

Location: Louisiana Museum of Modern Art

Entrance: museum admission + 10 kr. reservation fee

Politikens mangeårige kunstanmelder, har til alles overraskelse selv illustreret sin nye humoristiske og dybt fagligt funderede "Lille kunsthistorie". Han påstår den er for børn og barnlige sjæle; men folk der kender kunsthistorien og de omtalte kunstnere—fra hulemalerne over Rembrandt og van Gogh til Kirkeby og Eliasson—får i hvert fald en bonusoplevelse.

[More information.]

January 19, 2015 #

15:00 Meet Christophe Szpajdel, the Lord of Logos

Speaker: Christophe Szpajdel

Location: Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK), auditorium 90.2.01

[More information.]

15:15 Quantum information in space and time

Speaker: Patrick Hayden

Location: University of Copenhagen, Niels Bohr Institute, auditorium A

What can quantum information theory teach us about spacetime? When it comes to black hole evaporation, quantum cloning and what lies beyond the event horizon, the theory teaches us something we should have already known: that we're confused. But the information theoretic viewpoint can also provide unexpected illumination. This talk will describe two examples of how quantum information theory can reveal unexpected and beautiful structure in spacetime. The first example will address a basic question: where and when can a qubit be? While the no-cloning theorem of quantum mechanics prevents quantum information from being copied in space, the reversibility of microscopic physics actually requires that the information be copied in time. In spacetime as a whole, therefore, quantum information is widely replicated but in a restricted fashion. There is a simple and complete description of where and when a qubit can be located in spacetime, revealing a remarkable variety of possibilities. The second example comes from holography. The AdS/CFT correspondence provides a concrete realization of the holographic principle, in which the physics of a "bulk" spacetime volume is completely encoded onto its boundary surface. A dictionary relates the physics of the boundary to the physics of the bulk, but the boundary interpretation of the bulk's extra dimension has always been a bit fuzzy. I'll explain one precise interpretation of that extra dimension, showing how its geometry encodes the entanglement structure of the boundary state.

[More information.]

19:00 Hvor går krimien hen?

Speaker: Erik A. Nielsen, Simon Pasternak, Nanna Rørdam, Bo Tao Michaëlis

Location: Royal Library — The Black Diamond (Den Sorte Diamant)

Entrance: 85 kr. (45 kr. students)

Den er blevet lagt i graven mange gange, men den har en evne til at genopstå fra de døde. Kriminalromanen er ikke til at slå ihjel eller er den? Er krimien stadig en slags pestilens i den litterære verden? Er genren en løftestang til et publikum, som ellers ikke læser. Vil genren overleve, når læserne/seerne bliver mere kritiske, og bøgerne ikke længere rives ned fra hylderne? Vil de i fremtiden måske kun udkomme i tværmediale billedformater? Spørgsmål som disse vil et panel af fagfolk og krimi-aficionadoer prøve at besvare.

[More information.]

January 16, 2015 #

10:30 There might be a wasp in my soup: Dodgy organisms in rapid biodiversity assessments

Speaker: Tahani Nadim

Location: IT University of Copenhagen, room 3A07

With this talk I would like to attend to some of the material-semiotic overflows provoked by the "biodiversity soup", a novel molecular method for ascertaining the presence of small or elusive species in a given environment. This method is based on "DNA barcoding", that is, the identification of species by way of sequencing a small unique region of their respective genomes. Unlike DNA barcoding which commences with extracting a DNA sample from an individual, more or less whole, organism, the biodiversity soup does away with the traditional organismal unit. Instead, a soup of "homogenized" beings, mostly arthropods, becomes the elementary subject. With the biodiversity soup being promoted as an efficient means for doing biodiversity assessments—central components of environmental policies—puzzling and pressing questions emerge which I would like to discuss with you: How does the soup make nature accountable/countable? How does the soup sense? What relations of responsibility, what vulnerabilities are construed and how are they distributed? What kind of problem is biodiversity loss when biodiversity soup is seen as a response to it? If the soup is a way of accounting for biodiversity, what are the enumerated entities here? What becomes qualculable, what non-qualculable?

[More information.]

14:00 Photonics technology innovation

Speaker: Jes Broeng

Location: Technical University of Denmark (DTU), building 101, meeting room 1

Innovation is widely acknowledged as a key element for prosperity and growth of societies in a global world. As a source of new knowledge and highly educated candidates, universities play a crucial role in innovation and have a century long tradition of supporting Danish industry. When it comes to new high-tech ventures, however, the idea of the university as a proactive innovation player is much newer. Only the past decade has seen the rise of investor environments in close proximity to universities, student start-up and mentor programs, innovation agents, tech-transfer activities, etc. With such an innovation ecosystem starting to take shape in Denmark, it is natural to analyze how this can be strengthened further to bring out more successful companies – for example by providing more openness to the Uni-versities and direct interaction with experienced high-tech entrepreneurs at the research level. Also it is worth investigating how innovation initiatives affect the individual researcher and best serve to help his/her long-term career and research visions. This talk will address these issues from a DTU perspective and draw upon experience from specific cases in order to present future innovation models for spin-outs.

[More information.]

15:15 What is a tangent groupoid?

Speaker: Niek de Kleijn

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 10

[More information.]

January 15, 2015 #

12:15 The intergroup relations model and its relevance for Asian-European interaction

Speaker: Thomas E. Malloy

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 18, room 18.1.08

Humans organize themselves into groups in order to adapt and enhance survival. Group formation permits organized effort to accomplish necessary tasks, safety, utilization of the expertise of others, mating opportunities, and a social identity. Group formation provides an adaptive advantage for those who are members of the group. These advantages for in-group members can also lead to conflict with members of other groups (i.e., out-groups) especially when groups are in competition for scarce resources, when members of the out-group look or behave quite differently than members of the in-group, and when there is not an equal opportunity to attain material (e.g., jobs) and social (e.g. respect in the community) resources. The intergroup relations model is a general theoretical model that can be used to understand the interactions of members of different social groups. During the lunch lecture Professor Malloy will present the "Intergroup Relations Model" and some related experimental and correlational data. He will also speak about the applied implications of the work for Asian-European interaction and communication, drawing on the turbulent examples from America with blacks and white populations.

[More information.]

14:15 Cosmopolitanism, patriotism, nationalism and the future of Europe

Speaker: Anthony Pagden

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.09

The world today is still divided into nation states. Yet they are increasingly linked together by what has come to be called loosely an "international system". The relationship between the two ways of understanding civil society is always, at best, unstable. Russia claims the Crimea in the name of the nation. The E.U. and the U.S. respond with sanctions in the defence of an international law which recognizes the right to self-determination. International law, transnational justice, even "globalization", are all part of a broader initiative called — even more loosely — "cosmopolitanism". On the face of it cosmopolitanism and nationalism would seem to be irreconcilable. But are they? The liberal nationalism of the 18th and 19th centuries imagined a future in terms of a "cosmopolitanisms of nations". In this lecture, I will explore the evolution of the vocabularies of attachment, "Patriotism" and "nationalism" and how, as the object of attachment shifted from the person of the ruler to a constitutional order, the idea of "belonging" and the political rights and obligations which that entails, became inseparable from some kind of "cosmopolitan ideal" and — finally what that might imply for the future of Europe.

[More information.]

January 14, 2015 #

13:00 Migration industries

Speaker: Thomas Gammeltoft-Hansen

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.09

Migration has become business, big business. Over the last few decades a host of new business opportunities have emerged that capitalize both on the migrants' desires to migrate and the struggle by governments to manage migration. From the rapid growth of specialized transportation and labour immigration companies, to multinational companies managing detention centres or establishing border security, to the organized criminal networks profiting from human smuggling and trafficking, we are currently witnessing a growing commercialization of international migration. Today it is almost impossible to speak of migration without also speaking of the migration industry. Yet, acknowledging the role the migration industry plays prompts a number of questions that have so far received only limited attention among scholars and policy makers. The presentation by Thomas Gammeltoft-Hansen offers new concepts and theory for the study of international migration by taking these multifaceted processes and actors into account.

[More information.]

16:00 Film preview with debate: "The Imitation Game"

Speaker: Jack Copeland, Vincent Hendricks

Location: Dagmar Teatret

Entrance: 85 kr.

"The Imitation Game" tells the story of the mathematician Alan Turing (Benedict Cumberbatch) and the Nazis' Enigma code during World War 2. We invite you to a film preview at Dagmar, with an introduction from Per Hasle, director of IVA at the University of Copenhagen. After the screening, there will be a debate with Jack Copeland, visiting professor at IVA and a Turing expert from the University of Canturbury, together with Vincent Hendricks, professor of philosophy at the University of Copenhagen.

[More information.]

19:00 Foredrag med forfatter Anna Grue

Speaker: Anna Grue

Location: Valby Library

Entrance: 30 kr.

Mød Danmarks krimidronning Anna Grue til et foredrag om sit forfatterskab ledsaget af lysbilleder. Med ord og et visuelt udtryk lukker Anna Grue sit publikum helt tæt på sit forfatterskab denne aften på Valby Bibliotek. En mangeårig baggrund inden for journalistikkens verden, en fuldtidskarriere som succesrig forfatter og et talent for grafik, design og layout er aftenens ingredienser til dette foredrag med et billedrigt udtryk. Hør Anna Grue fortælle om den store historie i de mange små, og om hvordan man bedriver en spændende og medrivende krimi. Der vil være oplæsning, beretning og fortælling med udgangspunkt i hendes forfatterskab.

[More information.]

January 13, 2015 #

14:00 Friluftsliv: Hvem, hvad, hvor og hvorfor?

Speaker: Frank Søndergaard Jensen

Location: University of Copenhagen, Frederiksberg campus, Rolighedsvej 23, auditorium A3-24.11

[More information.]

14:00 Simulations for information retrieval experimentation

Speaker: Evangelos Kanoulas

Location: University of Copenhagen, south campus, building 24, room 24.5.62

Information retrieval effectiveness evaluation typically takes one of two forms: batch experiments based on static test collections, or online experiments tracking users' interactions with a live system. Test collection experiments are sometimes viewed as introducing too many simplifying assumptions to accurately predict the usefulness of a system to its users. As a result, there is great interest in creating test collections that better model the variability encountered in real-life search scenarios. This includes experimenting over a variety of queries, corpora or even users and their interactions with the search results. In this talk I will discuss different ways of incorporating user behaviour in batch experimentation, how to model the variance introduced to measurements of effectiveness, and how to extend our statistical significance test arsenal to allow comparing retrieval algorithms.

[More information.]

15:15 Goodwillie approximations to higher categories

Speaker: Gijsbert Heuts

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 1

We show how to extend the machinery of Goodwillie calculus to build polynomial approximations to a certain class of higher categories, rather than to functors. These approximations enjoy universal properties with respect to polynomial functors. We provide a classification of Goodwillie towers of higher categories in terms of the derivatives of the identity functor. This classification can be used to study various localizations of unstable homotopy theory, e.g. rational homotopy theory, but also "periodic" localizations.

[More information.]

17:00 Turing, pioneer of the information age

Speaker: Jack Copeland

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 10

[More information.]

January 12, 2015 #

14:15 Knörrer periodicity and Bott periodicity

Speaker: Michael Brown

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 10

The goal is to describe a precise sense in which Knörrer periodicity, a property of maximal Cohen-Macaulay modules over certain hypersurface rings, is a manifestation of Bott periodicity in topological K-theory. Along the way, I will introduce an 8-periodic version of Knörrer periodicity for real isolated hypersurface singularities, and I will also describe a map from the Grothendieck group of the triangulated category of matrix factorizations associated to a real or complex hypersurface into the topological K-theory of its Milnor fiber.

[More information.]

15:15 Cohomology of finite general linear groups

Speaker: David Sprehn

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 10

I will introduce the problem of computing the mod-$p$ cohomology of $GL_n(k)$ for $k$ the finite field of order $p^r$, then describe how to construct a new class in (lowest possible) degree $r(2p-3)$, and show it's nonzero (when $n\leq p$) by restricting to a subgroup of commuting regular unipotent matrices. I'll first explain how the number $r(2p-3)$ comes out of the invariant theory of finite fields. Lastly, I'll describe what's necessary to generalize the result to finite groups of Lie type.

[More information.]

16:15 Position-based cryptography

Speaker: Harry Buhrman

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 5

On 20 July 1969, millions of people held their breath as they watched, live on television, Neil Armstrong set foot on the Moon. Yet Fox Television has reported that a staggering 20% of Americans have had doubts about the Apollo 11 mission. Could it have been a hoax staged by Hollywood studios here on Earth? A central building block in position-based cryptography is that of position-verification. The goal is to prove to a set of verifier that one is at a certain geographical location. Protocols typically assume that messages can not travel faster than the speed of light. By responding to a verifier in a timely manner one can guarantee that one is within a certain distance of that verifier. Quite recently it was shown that position-verification protocols only based on this relativistic principle can be broken by attackers who simulate being at a the claimed position while physically residing elsewhere in space. Because of the no-cloning property of quantum information (qubits) it was believed that with the use of quantum messages one could devise protocols that were resistant to such collaborative attacks. Several schemes were proposed that later turned out to be insecure. Finally it was shown that also in the quantum case no unconditionally secure scheme is possible. We will review the field of position-based quantum cryptography and highlight some of the research currently going on in order to develop, using reasonable assumptions on the capabilities of the attackers, protocols that are secure in practice.

[More information.]

19:00 Konspirationsteorier: Encore!

Speaker: Christian van Randwijk

Location: Ørsted Ølbar

Hvad er en konspirationsteori for noget? Hvorfor er konspirationsteorier så forførende? Hvad er det for en struktur der gentager sig selv i de fortællinger vi kalder konspirationsteorier? Disse og andre relaterede spørgsmål vil blive diskuteret i Copenhagen Skeptics in the Pub. Naturligvis med mange konkrete eksempler.

[More information.]

19:30 Emigrant på livstid, Ludmila Spektor fortæller om sin flugt fra Ukraine

Speaker: Ludmila Spektor

Location: Brønshøj Library

Entrance: 30 kr.

Hør den gribende historie om en flugt fra øst til vest. Violinisten Ludmila Spektor kom i 1978 til Danmark med sin mand og deres 3 årige datter. Forholdene for jøderne i Ukraine var så uudholdelige, at familien valgte at udvandre. Som uddannede violinister fik ægteparret Spektor hurtigt ansættelse i Københavnske orkestre. Ludmila er aktuel med en bog om sin familie og sit liv i Ukraine og Danmark – en bog som er skrevet på opfordring fra flere sider på baggrund af nogle interviews med hende i DR. Ukraine er for tiden mere aktuel end nogensinde – et uroligt område med en urolig historie for landet og indbyggerne, ikke mindst for den jødiske del af befolkningen. Foredraget ledsages af violinspil af et af tidens største unge musiktalenter Adam Koch Christensen.

[More information.]

January 9, 2015 #

13:15 What is a modular form?

Speaker: Nadim Rustom

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 10

[More information.]

15:00 Chemistry and electronics in photosynthesis

Speaker: Thorsten Hansen

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 5

Fluctuating protein structures are able to regulate and fine-tune electron transfer to obtain near-perfect charge separation and to operate efficient catalytic sites at virtually no over-potential. A prominent example is the oxygen evolving complex in green plants where water is oxidized to oxygen. All oxygen of the atmosphere was produced here, but we do not understand how. Emerging ultra-fast spectroscopies, such as 2D electronic spectroscopy, are providing a new level of details on these processes. I will explain the new features of these spectroscopies, and how and why quantum simulations are indispensible companions to the experiments.

[More information.]

16:00 Mødet med stedet

Speaker: Christina Capetillo, Torben Eskerod

Location: Rundetårn

Entrance: 60 kr.

Christina Capetillo og Torben Eskerod fortæller om deres arbejde med at skabe nye billeder af Danmarks yderområder. Hvad kræver det at få et sted eller et menneske til at åbne sig for en, så man kan tage et billede, der afspejler det særlige ved stedet? Mens Capetillo har arbejdet på tværs af Danmark og portrætteret kontrasterne mellem yderområdernes oversete byrum og de åbne kystlandskaber, har Eskerod, som den eneste i gruppen, portrætteret de mennesker, der bor i yderområderne, og fokuseret på deres landskaber og livsrum.

[More information.]

January 8, 2015 #

12:00 Targeting individual cancers using chemical systems biology

Speaker: Krister Wennerberg

Location: University of Copenhagen, north campus, Biocenter, 2nd floor seminar room

[More information.]

January 6, 2015 #

15:00 Åben forelæsning: Jens Thomas Arnfred

Speaker: Jens Thomas Arnfred

Location: Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK), auditorium 2

[More information.]

15:15 Derived stacks of algebraic structures

Speaker: Sinan Yalin

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 1

I will start by explaining how props parametrise various bialgebra structures and form a model category. Cofibrant resolutions of props define algebraic structures up to homotopy, which occur in a prominent way in various topics of geometry and topology. I will explain that such a definition does not depend, up to homotopy, on the choice of a resolution. A meaningful idea to understand the behavior of such structures is to study them as a moduli problem. For this, I will define the notion of simplicial moduli space of algebraic structures, and show how these moduli spaces fit in the setting of Toen-Vezzosi's derived algebraic geometry.

[More information.]

December 18, 2014 #

12:00 Deep reinforcement learning

Speaker: Jan Koutník

Location: IT University of Copenhagen, room 2A08

Neuroevolution is a powerful technique for training neural networks for tasks like reinforcement learning in which, because there are no output targets, gradient information for adapting the weights can be unreliable. This talk will introduce two methods for scaling up neuroevolution in order to move away from toy problems towards challenging high-dimensional continuous reinforcement learning problems: compressed network search that represents neural network weights indirectly as a set of frequency domain coefficients, which allow very large networks to be evolved by searching in low-dimensional coefficient space; and deep-convolutional pre-processors, that transform high-dimensional input to low-dimensional feature vectors that are sufficiently compact and can be used as an input for small recurrent neural network controller. The performance of the methods is demonstrated on controlling a race car to drive along a track using solely a high-dimensional visual input.

December 17, 2014 #

15:00 Framing in political communication

Speaker: Elisabeth Wehling

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 23, room 23.0.50

[More information.]

December 16, 2014 #

10:00 Metapolis revisited

Speaker: Alain Bourdin

Location: University of Copenhagen, Frederiksberg campus, Rolighedsvej 23, Von Langen auditorium

In this lecture professor Alain Bourdin "revisits" the concept of metapolis as point of departure for a necessary paradigm shift in our understanding of cities and urbanities. Metapolis is the name given to those urban phenomena which, going beyond the metropolitan scale, free themselves from any territorial medium to base themselves on interconnection networks composed of visible means of transport and invisible means of communication.

[More information.]

13:15 The revolutionary journée and the politics of memory: July 14, 1789

Speaker: Christopher Prendergast

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 21, room 21.0.54

Part of a 2-lecture pair, "Riots in French culture".

[More information.]

14:15 The holistic aspect of the phenomenon of entanglement

Speaker: Roberto Angeloni

Location: University of Copenhagen, Niels Bohr Institute, auditorium A

It is my aim to compare the conceptual and historical paths that led Bohr, Einstein and Schrödinger to develop their positions with regard to the phenomenon of entanglement. For this purpose, the concept of holism and non-separability in relation to the views of Bohr and Schrödinger, and separability, in relation to the view of Einstein, will be crucial for reconstructing their standpoints. The idea will be upheld that the concept of non-separability underlies the phenomenon of entanglement. Furthermore, I shall place emphasis on the divergences between Bohr and Schrödinger in spite of their shared holistic world view. A comparison between the above-mentioned positions will be sketched in relation to some relevant historical cases, such as the theory of virtual oscillators represented by the Bohr–Kramers–Slater theory, the Solvay Conference of 1927 and the positions regarding the phenomenon of entanglement before and after the publication of the Einsten–Podolsky–Rosen paper from 1935.

[More information.]

14:45 Notes on the "cellular regime of nationality"

Speaker: Kristin Ross

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 21, room 21.0.54

Part of a 2-lecture pair, "Riots in French culture".

[More information.]

15:00 Reassessing the power of the weak: Small state diplomacy in a globalized world

Speaker: Anders Wivel

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 4, room 4.2.26

Entrance: Free, but registration appreciated

[More information.]

15:00 The houses of Windsor: Reveries of home in late colonial Kenya

Speaker: Stuart Ward

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 24, room 24.1.47

In April 1947, Princess Elizabeth broadcast her 21st birthday speech from South Africa on the BBC; a coming of age ritual that attracted a worldwide audience. She prefaced her message with a solemn proclamation: "As I speak to you today from Cape Town, I am six thousand miles from the country where I was born. But I am certainly not six thousand miles from home". Her words invoked Greater Britain in the nineteenth-century tradition of Dilke and Seeley, a world unbounded by geography or statehood. The image of royalty equally "at home" in each of the Monarchy's many realms was fundamental to upholding the popular legitimacy of empire in the post-WWII world. Within months of her broadcast, Elizabeth's message was put to effect in the most literal sense when the Kenyan settler community offered her a home of her own in the foothills of Mt Kenya. Sagana Lodge was undoubtedly one of the more elaborate wedding gifts to Princess Elizabeth and Prince Philip in November 1947. Although it is well known that the royal couple was in residence at Sagana at the time of George VI's death in February 1952, historians have shown remarkably little curiosity about the circumstances that made them homeowners in this improbable part of the world. Yet the gift reveals much, not only about the Monarchy as a symbol of the enduring purchase of Greater Britain in the post-war era, but also about the (in)security of tenure of Kenyan settlers during the early onset of decolonization. By the time the royal couple occupied the lodge in 1952, the Mau Mau uprising was on their doorstep (quite literally so, as the forests of the Mt. Kenya foothills were a major hideout for insurgents) and a return visit therefore never materialized. Yet the violation of British notions of ordered domesticity became a potent means of mobilizing empathy in Britain for the embattled settler community of Kenya. This paper examines the intersecting story of Sagana Lodge and the Monarchy as symbolic projections of home at empire's end, and as an index of the diminishing reach and resonance of Britishness in Africa.

[More information.]

16:15 The Nobel Prize in Chemistry 2014

Speaker: Eric Betzig, Stefan Hell

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 1

Eric Betzig, Stefan W. Hell and William E. Moerner are awarded this years Nobel Prize in Chemistry for having bypassed a presumed scientific limitation stipulating that an optical microscope can never yield a resolution better than 0.2 micrometres. Using the fluorescence of molecules, scientists can now monitor the interplay between individual molecules inside cells; they can observe disease-related proteins aggregate and they can track cell division at the nanolevel. The methods developed by Eric Betzig, Stefan Hell and W. E. Moerner have led to several nanoscopy techniques and are currently used all over the world. The three Laureates are still active researchers in the large and growing community of scientists spearheading innovation in the field of nanoscopy. Recently, Stefan Hell has peered inside living nerve cells in order to better understand brain synapses, and Eric Betzig has demonstrated how to track cell division inside embryos. These are just a few of many examples. In this double Niels Bohr Lecture, Eric Betzig and Stefan Hell will give give us their own account of the discovery and what is yet to be explored.

[More information.]

17:00 Debate with framing expert Elisabeth Wehling

Speaker: Elisabeth Wehling

Location: Huset KBH, Analog Bar

Entrance: 50 kr.

[More information.]

19:30 Rettens dronning: Mød en af Danmarks mest markante forsvarsadvokater Merethe Stagetorn

Speaker: Merethe Stagetorn

Location: Louisiana Museum of Modern Art

Entrance: museum admission + 10 kr. reservation fee

Hun har repræsenteret mennesker det er decideret svært at holde af, sågar svært ikke at være bange for. Om det udgav hun i 1998 bogen "Forsvarsadvokaten — Hverdag i retssale og fængsler". Hun blander sig i den offentlige debat om varetægts- og isolationsfængsling og vidners forhold, hun hjælper til i sin datters Conditori La Glace, som hun selv styrede i ti år, og hun har lige mistet sin mand. Nu har Merethe Stagetorn fortalt om sit liv i bogen "Jeg har ikke noget til gode hos Vorherre", som denne LIVE-aften tager udgangspunkt i.

[More information.]

December 15, 2014 #

14:00 Hverdagssprog hos børn og unge i storbyskolen

Speaker: Janus S. Møller, Thomas Nørreby, Lian M. Madsen, Martha S. Karrebæk, Andreas Stæhr

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 22, room 22.0.47

Med fokus på urbanitetsrelevant forskning præsenterer vi fem korte nedslag i den sproglige hverdag for børn og unge på en københavnsk folkeskole. Denne skole er som så mange andre præget af etnisk, kulturel og sproglig diversitet. Vi behandler i denne sammenhæng diversitet som det, at forskellighed opfattes og opleves på samme sted og på samme tid. Faktisk ved vi meget lidt om, hvad sproglig diversitet betyder for børn. Det er ikke mindre interessant i dag, hvor globalisering og migration har ændret det sproglige billede i Danmark. Arrangementet behandler således bl.a., hvilken betydning diversitet har for de børn og unge, vi beskæftiger os med, for os forskere og for vores teoretiske begrebsapparat.

[More information.]

14:15 A new inscription from Rhodes attesting to new associations

Speaker: Vincent Gabrielsen

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 12, room 12.3.07

From 300 BCE onwards the number of private organizations (or associations) increases dramatically throughout the ancient world, including such remote regions as India. This phenomeno associativo is currently investigated by The Copenhagen Associations Project. In their capacity as formalized networks of a local and global character, private associations have not least an economic significance, a circumstance closely related to their being profusely attested in prominent commercial centres. The city-state of Rhodes, a leading such centre, is famed for the great number of associations it hosted: their organization and activities are primarily attested through inscriptions. This body of evidence has recently been increased with the discovery of a new inscription (from the necropolis of the city of Rhodes), which is going to be published by Professor Vincent Gabrielsen. At the seminar, Prof. Gabrielsen will present his work on this new text and set the information it provides into a wider historical context.

[More information.]

19:30 Skilsmissen mellem Danmark og Norge 1814

Speaker: Rasmus Glenthøj

Location: Royal Danish Academy of Sciences and Letters

Begivenhederne i 1814 har på afgørende vis formet Danmark og Norge. Efter ufrivilligt at være blevet kastet ind i Napoleonskrigenes malmstrøm med Københavns Bombardement i 1807 blev de to lande efter stormagternes vilje skilt fra hinanden i 1814. Foredraget vil fortælle om hvad der ledte til nederlag i 1814 samt hvordan krigen og adskillelsen påvirkede de to lande, hvis kulturer, identiteter og eliter var fundmentalt formet af mere end 400-år i et fællesskab. Alligevel har året sjældent fået den store opmærksomhed, da det har stået i skyggen af 1864. Aftenens foredrag vil stille skarpt på hvad det betød at være dansk og norsk før og efter 1814 - og hvordan de stærke bånd på tværs af Skagerrak fortsat var med til at forme den nationale identitet i begge lande.

[More information.]

December 12, 2014 #

09:00 Marketing Nature — Carbon in parallax

Speaker: Patrick Bigger

Location: IT University of Copenhagen, room 3A08

[More information.]

09:50 Marketing Nature — Anthropocene as anthropology and science fiction: Conceptual enactments

Speaker: Heather Anne Swanson

Location: IT University of Copenhagen, room 3A08

[More information.]

10:40 Marketing Nature — Test sites: Attachments and detachments in community-based ecotourism

Speaker: Brit Winthereik

Location: IT University of Copenhagen, room 3A08

[More information.]

13:00 Dannelse: Om personskabets konduite

Speaker: Lars-Henrik Schmidt

Location: Aarhus University Emdrup, room A412

Når det levende arbejde bliver til-intet-gjort og erstattet af den omsættelige arbejdskraft, bliver arbejdsdueligheden en kolonisationsform for "Lebensausgabe". Naturellet der mister sit ansigt i den sociale prægning og tilmed bliver ét med karaktermasken er dermed nødvendigvis frisat til se naturellet som ren disponibilitet. Hjemløs uden tilhør med afsæt i intet eller kreaturligheden at vælge at gøre noget ved det man er blevet gjort til: Forligelsen med at handle som "personne".Ville dispositionsretten selv og iværksætte en subjektivationsproces og gøre sig til som subjekt—ihukommende at denne subjektering har subjektiveringen som forudsætning. Personligheden falder ikke sammen med individualiteten; den skabes på dens baggrund. Den metier éducationen skal lære ham er at leve; at blive sig selv ved at forvinde sig selv i dén overskridelse smagsdannelsen er som sanset oversanselighed. Det er en æstetisk proces, der kan benytte sig af selvteknologier til at disciplinere dispositionerne og give dem hensigtsmæssighed uden formål: Den inviterende appel. Det vældige forekommer appellerende. [...] Hvis der findes et dannelsesideal må det i al banalitet blive "ein gebildeter Mensch" og netop ikke "un l'homme du monde". Mere jordnært er dét det der gør livsduelige mennesker til rige personskaber.

[More information.]

13:00 National traumas and the invention of history in ancient Egypt

Speaker: Kim Ryholt

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 14, room 14.1.67

Shared traumas can be an immensely powerful tool in establishing group identity, also on a national level. To remain effective, such traumas must be passed from generation to generation and commemorated. The celebration of the 150-year anniversary of the Battle/Defeat of Dybbøl this year, and the controversy surrounding its portrayal, affords a good example. But the phenomenon is nothing new. The lecture will discuss how certain traumatic events were used to invent historical narratives and shape an identity in ancient Egypt, some of them being commemorated over many centuries.

[More information.]

13:15 Active wisdom, human happiness

Speaker: David Bloch

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 14, room 14.4.05

Ancient philosophers held many different views, but most of them seem to have agreed that the use of one's mind (nous) was an essential part of life. Aristotle was the heir of a long philosophical tradition, and in his work we find many discussions of the importance of the human mind, but they are not easily understood, and sometimes they even seem to contradict each other. It is clear, however, that it is the mind that makes human beings different from, and more than, animals, and as such it is clearly important for human happiness. It is less clear how it is important. In this paper, David Bloch will examine what kind of role the active mind plays in obtaining human happiness.

[More information.]

14:00 Nuclear-mitochondrial DNA damage signaling and age-associated disease

Speaker: Vilhelm Bohr

Location: Danish Cancer Society Research Center, room 4.1

Prof. Bohr investigates mechanisms underlying DNA damage formation and repair in normal, senescent, and cancer cells. His laboratory studies how nuclear DNA damage can impact mitochondrial function and thereby alter cellular bioenergetics.

[More information.]

14:15 The dispossessed: The ethics of refugee policy

Speaker: Joseph Carens

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 21, room 21.0.54

The central claim of this talk is that rich democratic states are failing to meet their moral responsibility to admit refugees, given their own formal and informal commitments. I organize the talk around four sets of questions. First, who should be considered a refugee? If a genuine refugee is someone whose situation generates a strong moral claim to admission to a state in which she is not a citizen and to which she has no deep prior connection, what gives rise to this sort of moral claim? Second, what is owed to refugees? Refugees need a place where they can be safe, but do they have a moral claim to more than that? Should they receive an opportunity to build a new life—jobs, education for their children, etc? Are they entitled to a permanent new home rather than just a temporary shelter? Third, how should responsibilities for refugees be allocated among different states? In particular, what is the nature and extent of the obligation of democratic states to admit refugees? This is the most crucial question. Finally, are there limits to our obligations to refugees and, if so, what are they? Is there some point at which a rich democratic state is morally entitled to say to refugees, "We know that you face genuine and dire threats, but we have done enough. You are not our responsibility. We leave you to your fate."?

[More information.]

15:15 What is a II_1 factor?

Speaker: Søren Knudby

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 9

[More information.]

December 11, 2014 #

10:00 The unbearable lightness of incessant change

Speaker: Leonidas Donskis

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 10, room 10.3.28

Leonidas Donskis, Professor and Vice-President for Research at ISM University of Management and Economics, Lithuania, will give a talk "The Unbearable Lightness of Incessant Change." Focus will be on his book Moral Blindness (Cambridge: Polity, 2013) written conjointly with the eminent sociologist Zygmunt Bauman in the form of a series of dialogues. This book reveals how our present world of self-exposure, intense attention-seeking, inflation of concepts and self-commodification turns out a self-celebrating world of self-censorship, surveillance and willful forgetting. In addition, the loss of sensitivity and the resulting inability to react to human tragedies otherwise than through the lens of scandals, overreactions, and sensations will be discussed. This probing inquiry into the fate of our moral sensibilities will be of great interest to anyone concerned with the most profound changes that are silently shaping the lives of everyone in our contemporary liquid-modern world.

[More information.]

13:00 Lifespan regulation via MAPK activation in C. elegans DNA repair mutants

Speaker: Hilde Nilsen

Location: University of Copenhagen, north campus, Biocenter, 2nd floor seminar room

[More information.]

16:00 Universal empire: Towards a comparative world history of premodern Eurasia

Speaker: Peter Fibiger Bang

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 15A, room 15A.1.13

The talk attempts to sketch a new global history of Eurasian empires from antiquity till the dawn of European colonialism while addressing some current methodological debates within the discourse of world history. Should we produce "connected histories" of intercultural mixture instead of globalising comparisons? What is the goal of comparative history, to identify broad similarities or register minute differences.

[More information.]

17:00 Det indoeuropæiske hjemland

Speaker: Thomas Olander

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 15A, room 15A.1.11

Næsten halvdelen af jordens befolkning taler i dag et indoeuropæisk sprog. Allerede før den europæiske kolonialisme blev der talt indoeuropæiske sprog fra Island i vest til Indien i øst. Alt tyder på at de indoeuropæiske sprogs store udbredelse skyldes en sproglig ekspansion i årtusinderne forud for de første skriftlige overleveringer i det andet årtusinde f.Kr. Men hvorfra udgik denne ekspansion? Og hvornår startede differentieringen af de indoeuropæiske sprog? Eller sagt på en anden måde: Hvor og hvornår talte man ur-indoeuropæisk?

[More information.]

20:00 International Authors' Stage — Thomas Piketty

Speaker: Thomas Piketty

Location: Royal Library — The Black Diamond (Den Sorte Diamant)

Entrance: 110 kr. (60 kr. students)

Thomas Piketty's acclaimed work Capital in the 21st Century has long since achieved bestseller status, and is already regarded as one of the most defining contributions to economic thinking in recent times. In his critical approach to the past 200 years of economic development, he traces how capitalism has slowly undermined expectations of meritocracy and democracy on which societies have been built. Piketty's book is essential for understanding the present and future of capitalism.

[More information.]

December 10, 2014 #

10:00 Journey into Europe: Islam, immigration, and empire

Speaker: Akbar Ahmed

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 21, room 21.0.49

Europe today confronts complicated and controversial issues surrounding its Muslim population including Sharia law, terrorism, the building of mosques, female dress, and the pressures of immigration and multiculturalism. Akbar Ahmed, the world renowned Muslim anthropologist, is in the midst of a new study of Islam in Europe which will take him and his international team across the continent.

[More information.]

14:00 The reformation of the saints

Speaker: Thomas Kaufmann

Location: University of Copenhagen, Faculty of Theology, auditorium 12

In regard to the dealing with the saints the consequences of the Reformation are complex. The lecture will show that the destruction of the Roman Catholic conception of holiness is intertwined with the attempt of a new biblical, respectively ancient Christian way of devotion. The first martyrs the Reformation saw and figures like Savonarola forced the dynamic of an alternative notion of sanctity.

[More information.]

15:00 Economists as the prophets of the information economy: The neoliberal lowdown

Speaker: Philip Mirowski

Location: Copenhagen Business School, Kilen

Entrance: Free, but registration required

People think the "Information Economy" was a reaction to the Internet in the 1990s; but economists were busy theorizing something like it from the 1930s onwards. Although computer technologies did play a supporting role, the main impetus came from the rise of the political theory of Neoliberalism. This lecture describes how that happened.

[More information.]

15:30 Udeskole, didaktik og uderumsledelse

Speaker: Niels Ejbye-Ernst

Location: University of Copenhagen, north campus, Nørre Allé 53, large auditorium

Entrance: Free, but registration required

[More information.]

17:00 Byen som fælles scene

Speaker: Kristine Samson

Location: Danish Architecture Centre

Entrance: 40 kr.

Byforsker Kristine Samson fortæller om forholdet mellem byens arkitektur og de oplevelser og sociale liv, der finder sted i det. Hør om hvordan midlertidige rum, street art, kunst og events i stigende grad bliver brugt i udviklingen af byen.

[More information.]

December 9, 2014 #

14:15 From shared experiences to shared identities in infancy and early childhood

Speaker: Malinda Carpenter

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 25, room 25.5.11

Beginning in infancy, humans connect with others in special ways: We get great pleasure out of sharing attention, emotions, attitudes, behavior, and goals with others, and at least by early childhood a deep sense of belonging to a "greater" we—social groups—is also extremely important to us. I will provide a broad overview of our research on the development of various types of sharing in infancy and early childhood, from work on joint attention and joint action in infancy to work on social-affiliative functions of imitation and groupmindedness in early childhood. I will focus in particular on our work on young children's understanding of shared experiences or common ground, and their understanding of belonging and shared identities in the context of group membership.

[More information.]

15:00 1517–2017: Challenges and limitations

Speaker: Thomas Kaufmann

Location: University of Copenhagen, Faculty of Theology, auditorium 7

[More information.]

15:00 Book launch: Young-old: Urban utopias of an aging society

Speaker: Deane Simpson, Joost Grootens, Anne Leonora Blaakilde, Niels Albertsen

Location: Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK), auditorium 5

The Institute of Architecture, Urbanism and Landscape at KADK invites you to the launch of the research monograph Young-Old, published by Lars Müller Publishers. The publication examines contemporary architectural and urban mutations that have emerged as a consequence of one of the key demographic transformations of our time: aging populations. Distinguishing between different phases of old age, this book identifies the group known as the "young-old" as a remarkable petri dish for experiments in subjectivity, collectivity, and environment. In investigating this field of latent urban and architectural novelty, Young-Old asserts both the escapist and emancipatory dimensions of these practices. Richly illustrated with drawings, maps, and photographs, this volume documents phenomena ranging from the continuous, golf-cart-accessible urban landscapes of the world's largest retirement community in Florida and the mono-national urbanizaciones of "the retirement home of Europe" on the Costa del Sol, to the Dutch-themed residential community at Huis Ten Bosch in southern Japan, and the senior RV community in the US.

[More information.]

16:15 Disentangling the complexities of ecosystem services for landscape planning

Speaker: Berta Martín-López

Location: University of Copenhagen, Frederiksberg campus, Rolighedsvej 23, auditorium Landskab P301

As visiting researcher at the University of Copenhagen, the Spanish environmental scientist Berta Martín-López will present about current challenges for operationalizing the "ecosystem services" concept in order to design and manage landscapes.

[More information.]

19:00 Forstår du ghettodansk?

Speaker: Tobias Cadin Borup, Ali Sufi

Location: Nørrebro Library

Tobias Cadin Borup og Ali Sufi vil med udgangspunkt i deres nye bog "GADE / DANSK ORDBOG - en håndbog i ghettodansk" belyse identitetsdannelsesprocesser og handlemuligheder i arbejdet med en ny urban ungdom, som lever på kryds og tværs af etnicitet, og som identificerer sig i meget andet en håndteng og hip hop. Kom og få styr på Nørrebros gadeslang og hør forfatterne fortælle om deres tanker bag projektet. Arrangementet er en del af "24 dage med kultur."

[More information.]

19:30 Designikoner: Dur, dur ikke med Per Arnoldi

Speaker: Per Arnoldi

Location: Louisiana Museum of Modern Art

Entrance: museum admission + 10 kr. reservation fee

En idiosynkratisk lystvandring med Per Arnoldi som turguide i dansk designs udtryk og aftryk. Bogen "101 designikoner" er netop udkommet, og Per Arnoldi er selvfølgelig med. Bogen viser designikoner fra alle hjørner af danskernes dagligdag lige fra 1775 og det musselmalede og op til i dag. Fra kendte møbelklassikere, porcelæn og bestik til avistypografi, tøj, sko, telefoner og varmepumper. Hvorfor bliver vi begejstret for noget og ikke for noget andet? Per Arnoldi ved godt, hvad der virker og hvorfor. Han ved også, hvad han kan lide, og hvad han slet ikke bryder sig om. En munter aften uden mellemlægspapir om det, vi omgiver os med.

[More information.]

19:30 Det tredje rum hvor troen udfoldes: En empirisk undersøgelse af prædikenen i gudstjeneste

Speaker: Marianne Gaarden

Location: University of Copenhagen, Faculty of Theology, Kældercafeen

Teologisk er det indlysende at fokusere på prædikenens indhold—hvad der skal siges fra prædikestolen. Men noget andet er, hvad der høres. Ofte erfarer prædikanter, at kirkegængerne refererer til noget i prædikenen, som prædikanten ikke har sagt. Kvalitative interviews med kirkegængerne viser, at tilhørerne ikke blot "overtager" prædikantens forståelse af prædikenteksten. Kirkegængerne skaber deres egen mening i det hørte i dialog med prædikantens ord og deres egen erfaringshorisont. Hvilke konsekvenser dette har for prædikantens måde at arbejde med prædikenen på, vil være indholdet af dette foredrag.

[More information.]

December 8, 2014 #

09:00 Encountering angels in Mark's Gospel

Speaker: Christine E. Joynes

Location: University of Copenhagen, Faculty of Theology, auditorium 7

The lecture will explore the ambiguities surrounding angelic identity in Mark's Gospel. It will focus in particular on the way in which the gospel is framed by such ambiguity, with the angelos John the Baptist appearing at the opening of the gospel, and the neaniskos figure at the empty tomb coming at the conclusion of the gospel. In engaging with this theme of angelic encounters, the lecture will seek to demonstrate how attention to visual art can offer fresh perspectives on interpreting biblical texts.

[More information.]

11:15 Inventing the "science of invention": Machines, models and the perfection of civilisations, a late 19th century German perspective

Speaker: H. Otto Sibum

Location: University of Copenhagen, Niels Bohr Institute, auditorium A

In 1876 the German engineer Franz Reuleaux published his two volume book "theoretical kinematics" in which he sets out to transform the art of inventing machines into an exact science. In the paper I will not only show how he managed to set up the "equation of invention" but more importantly the important implications for the understanding of the development of science, technology and civilisations.

[More information.]

14:00 The behavior of vortex structures near solid obstacles

Speaker: Gert-Jan van Heijst

Location: Technical University of Denmark (DTU), building 101, meeting room 1

Two-dimensional turbulence is characterized by the inverse energy cascade, which results in self-organisation of the flow, as seen in the emergence of coherent vortex structures. These coherent flow structures may take the form of monopolar or dipolar vortices, and even a tripolar vortex has been found. The lecture will provide an overview of the basic dynamical features of two-dimensional turbulence, and in particular highlight the role of solid boundaries on the flow evolution.

[More information.]

19:30 Oceans, climate and carbon pumps

Speaker: Andre W. Visser

Location: Geological Museum

The oceans are a huge reservoir of dissolved carbon, containing about 50 times more CO2 than the atmosphere. Greenhouse gas emissions and climate change is concerned largely with the amount of CO2 in the atmosphere, but the overall levels that may be expected in the future will be strongly influenced by the ocean's uptake potential. Unravelling the complex interplay between physical, biological and chemical process in the sea, how this couples to the atmosphere and climate, and possible feedbacks is pivotal in our understanding of climate in an uncertain future.

[More information.]

December 7, 2014 #

15:00 Lys & mørke

Speaker: Carsten Ingemann, Henrik Saxgren

Location: Rundetårn

Entrance: 60 kr.

Udstillerne Carsten Ingemann og Henrik Saxgren tager publikum med på en rejse til Danmarks yderområder og sætter ord på de udstillede fotografier. Mens Carsten Ingemann har søgt mørket og fraværet af lys, har Henrik Saxgren sat blitz på dagen. Begge har de villet finde og fremhæve det særlige ved yderområderne. Hør om Ingemanns rejse ind i mørket og hans søgen mod de mørkeste steder i Danmark. Hvordan ser Danmark ud, når der næsten ikke er noget lys? Og hør Henrik Saxgren fortælle om de tusindvis af kilometer, som han måtte tilbagelægge, før hækkene og grænserne mellem kultur og natur stod frem som den motivkreds, han måtte arbejde med. Og som han selv ved højlys dag måtte sætte blitz på for at få lys nok.

[More information.]

December 5, 2014 #

12:00 Analyzing the great void: Co-creative practices in gaming cultures

Speaker: Benjamin Beil

Location: IT University of Copenhagen, auditorium 2

Computer games can be described as socio-technological assemblages whose affordances establish certain scripts which set the scene for user practices. The scripts define the degree of freedom provided by the overall gameplay, which also includes the constraints and possibilities to alter the game world or parts of it. Thus, playing produces a recursive quality revealing itself only in the processuality of play, which is subject to emergent changes but prescribed by game design. Lately, a new genre of games challenges these specifics. So-called editor games like Minecraft (2011), LittleBigPlanet (2008), and most recently Disney's Infinity (2013), which entered the market with sweeping success, are not games in the "traditional sense". Instead, these sandbox games—often labelled as "digital lego" or "co-creative open worlds"—afford the construction of a game world rather than playing within one. By closely examining these new gaming practices, the talk will try to make modding and editor-games accessible as a research object, and perform a critical evaluation of established methods within game studies.

[More information.]

13:00 Rethinking the effects of financial liberalization

Speaker: Fernando Broner

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 26, room 26.1.21B

During the last few decades, many emerging markets have lifted restrictions on cross-border financial transactions. The conventional view was that this would allow these countries to: (i) receive capital inflows from advanced countries that would finance higher investment and growth; (ii) insure against aggregate shocks and reduce consumption volatility; and (iii) accelerate the development of domestic financial markets and achieve a more efficient domestic allocation of capital and better sharing of individual risks. However, the evidence suggests that this conventional view was wrong. In this paper, we present a simple model that can account for the observed effects of financial liberalization. The model emphasizes the role of imperfect enforcement of domestic debts and the interactions between domestic and international financial transactions. In the model, financial liberalization might lead to different outcomes: (i) domestic capital flight and ambiguous effects on net capital inflows, investment, and growth; (ii) large capital inflows and higher investment and growth; or (iii) volatile capital flows and unstable domestic financial markets. The model shows how these outcomes depend on the level of development, the depth of domestic financial markets, and the quality of institutions.

[More information.]

15:15 What is a partial group?

Speaker: Isabelle Laude

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 10

[More information.]

December 4, 2014 #

10:00 How can states protect their citizens and prevent torture and corruption?

Speaker: Basil Fernando

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 24, room 24.0.11

The Sri Lankan lawyer Basil Fernando is one of Asia's leading human-rights activists, and has been fighting for human rights in Asia for three decades. In this talk, he will show how torture and corruption are closely linked, and will give his take on what will be necessary for states to really eradicate torture and corruption.

[More information.]

13:00 Religious discourse and radical right politics in contemporary Greece

Speaker: Konstantinos Papastathis

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 21, room 21.1.18

Greece has entered since 2010 into an economic vicious circle, which actually led to a "structural break" for domestic politics, an effect of which has been the growth of the Radical Right. The aim of this seminar is to explore the role of the dominant Orthodox Church as a factor for this social development. It is argued that the Church's public discourse has worked as the breeding ground for the social legitimization of ideas, which constitute primary elements of the party ideology. The questions to be discussed are: the contemporary social context, the growth of the Radical Right, the place of religion within the Greek public sphere, and the relationship between the Golden Dawn party and the Church.

[More information.]

13:00 Telomere functions during the cell cycle

Speaker: Jan Karlseder

Location: University of Copenhagen, north campus, Biocenter, Lundbeck auditorium

[More information.]

14:15 The wise as a laughing-stock in humanist thought

Speaker: Sabrina Ebbersmeyer

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 14, room 14.4.05

Many Humanists of the fourteenth and fifteenth centuries attacked sharply two traditional types of intellectuals, i.e. the university professor and the priest. While they ridiculed the former for being ivory-tower, they mocked the latter for being prone to hypocrisy. In a more general view, the mockery of the Humanists refers to the ideal of contemplation and its corresponding life form, the vita contemplativa. However, the wise remained an ideal even in Humanist thought. Does this imply that there is such a thing as a Humanist wise? And if so, what are his or her distinctive features?

[More information.]

14:15 Understanding greenhouse gas fluxes from Danish and Arctic landscapes

Speaker: Per Ambus

Location: University of Copenhagen, Geocenter Danmark, auditorium B

[More information.]

15:00 Lateglacial and early Holocene tephrostratigraphy in Denmark: Leads, lags and a tephra horizon?

Speaker: Jeppe Joel Larsen

Location: University of Copenhagen, Rockefeller Complex, room 235

Cryptotephra studies from Denmark have, so far, largely been absent. Here are presented two studies of Lateglacial and early Holocene environmental changes and tephrostratigraphy from the Østerskov and Hallegård kettle-hole basins, on mid-Sjælland and the island of Bornholm, respectively. Correlation of the sedimentary successions, based on the Younger Dryas Vedde Ash (12, 171±114 b2k; Mortensen et al., 2005) and the Preboreal Hässeldalen Tephra (11,330±30 cal yr BP; Lind and Wastegård, 2011) to other north-European sites, reveals asynchronous changes of a mid-Younger Dryas climatically induced shift, as well as the timing of the incipient cooling of the short Preboreal Oscillation. Finally, two Allerød-aged Laacher See Tephra-like horizons, observed in the Hallegård basin, tease the existence of a mid-Allerød Laacher See Tephra precursor.

[More information.]

15:00 Z is for Zero: Entropy, resource depletion and the zombie apocalypse

Speaker: Rune Graulund

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.1.47

[More information.]

16:00 Trees and forests as geo-engineers of past and future climates

Speaker: David J. Beerling

Location: University of Copenhagen, Geocenter Danmark, auditorium A

[More information.]

17:00 Nobelprisen i litteratur

Speaker: Christina Thiemer, Jacob Søndergaard, Nanna Goul

Location: Copenhagen Main Library (Hovedbiblioteket)

Den 10. december uddeler Svenska Akademien verdens mest prestigefyldte litteraturpris, Nobelprisen i litteratur, til franske Patrick Modiano. På Hovedbibliotekets salonscene vil tre litteratureksperter i den anledning fortælle, hvem de havde som favorit til årets litteraturpris—eller hvem de ønsker at får den til næste år. Årets Nobelpristager i litteratur skal selvfølgelig også diskuteres, ligesom selve Nobelprisen og selve formen kommer under kærlig behandling. Der bliver rig mulighed for at diskutere personlige kæpheste, yndlinger—og det modsatte.

[More information.]

19:00 Hvad skal vi på Mars? Og hvorfor?

Speaker: Morten Bo Madsen

Location: Tycho Brahe Planetarium

Entrance: 99 kr.

I mere end to år har NASA haft den 6-hjulet robot "Curiosity" kørende i Gale-krateret på Mars. Robotten styres fra Jorden og de videnskabelige undersøgelser varetages af mere end 400 forskere, som verden over er med at undersøge, hvordan der engang har været på Mars. For nylig har både NASA og Indien sendt kredsløbssonder til Mars. Hvad skal de lave? Til slut noget om ESA's og NASA's planer for fremtidig udforskning af Mars. Morten Bo Madsen er lektor på Niels Bohr Instituttet og leder af Mars-gruppen. Han har været en fast del af NASAs Mars team, og skal også være en del af NASAs næste store mission til Mars—Mars 2020!

[More information.]

December 3, 2014 #

08:00 Forskningsprojekt om klimatilpasning af det byggede miljø

Speaker: Jonna Majgaard Krarup

Location: Bygningskulturens Hus

Entrance: Free, but registration required

Forskningsprojektet fokuserer på de mindre danske provinsbyer og bosætninger ved vandet. Stort set alle købstæder ligger ved vandet af historiske og funktionelle årsager, og mange har fine bykerner og havneområder, som er under omdannelse. Klimatilpasningstiltag i dette byggede miljø er ikke kun et (kloak)teknisk og bygningsanliggende. Også historiske, værdimæssige, rumlige og identitetsmæssige forhold berøres, når man går igang. Projekt tog sit afsæt i en undersøgelsesrejse langs hele Elben under de massive oversvømmelser, der her fandt sted i 2006. Formålet var at prøve at forstå omfanget af oversvømmelserne. Turen viste med al tydelighed, at oversvømmelsesproblematikken ikke kan ses isoleret og derfor heller ikke kan løses med tilpasningstiltag på et enkelt sted. Der er tale om systemiske processer, der kræver systemiske løsninger på tværs af skalaforhold, administrative opdelinger og resortområder.

[More information.]

13:00 China's rural migrant workers: The view of a social worker and of a researcher

Speaker: Lü Tu

Location: Copenhagen Business School, Porcelænshaven 24, room PH 078

Entrance: Free, but registration required by December 2

A 2012 survey by the National Bureau of Statistics of China showed that in 2011, the count of rural migrant workers reached 253 million. The number continues climbing as migrants continue seeking prosperity in cities, resulting in a huge urbanization movement, while their labour fuels China's emergence as a leading manufacturer in the world. How are their living and working conditions? How do Migrant Workers manage their lives after moving to the big cities? Based upon her research and practical involvement, the speaker will discuss the situation of the rural migrant workers or the "new workers" as the speaker prefers to call the Rural Migrant Workers.

[More information.]

14:00 Heidegger's Black Notebooks: National socialism, World Jewry, and the history of being

Speaker: Richard Wolin

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.17

Heidegger intended the Black Notebooks, which were recently published in Germany, as the culminating achievement of his 102-volume Collected Works edition. They represent, among other things, a stark reaffirmation of his philosophical commitment to National Socialism—and, as such, possibly a point of no return for Heidegger scholarship. The Black Notebooks also disturbingly reveal Heidegger's obsession with "World Jewry" in the most negative and cliché-ridden terms: as a pivotal source of cultural and social dissolution that must be eliminated in order to realize National Socialism's "inner truth and greatness"—as Heidegger himself put it in 1935. How, then, should one go about resolving the conundrum of someone who indisputably remains a great thinker, but who remained convinced that the Nazi regime, with its racism and exterminationist militarism, represented an adequate solution to the "decline of the West?"

[More information.]

14:00 Writing the rules for Europe: Experts, cartels, and international organizations

Speaker: Johan Schot

Location: University of Copenhagen, city campus, Metroannekset, metro 4

Entrance: Free, but registration requested

Johan Schot will present his latest monograph Writing the Rules for Europe (authored jointly with Wolfram Kaiser) in a lecture followed by comments by Susana Borras, and Poul Fritz Kjær, Department of Business and Politics, Copenhagen Business School. Technologies have created crucial connections across borders requiring new forms of regulation. This book analyses how experts, cartels and international organizations have written the rules for Europe since around 1850. Based on fresh research in the archives of multiple international organizations and European countries it explores the "hidden integration" of Europe—forms of integration that were not always visible, but affected the citizens of Europe in their everyday lives. Richly illustrated and engagingly written, the book de-centers the present-day European Union in a new long-term understanding of European integration.

[More information.]

15:00 Light Lectures #2: Architecture and light

Speaker: Ulrike Brandi, Astrid Mody, Nikolaj Birkelund

Location: Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK), auditorium 2

Light Lectures is a series of lectures where speakers from different backgrounds talk about their intentions and experiences of designing with light.

[More information.]

15:15 Autogenerating data warehouses

Speaker: Kennie Nybo Pontoppidan

Location: University of Copenhagen, north campus, DIKU, auditorium Lille UP1

The traditional data warehouse is not going out of business no matter how many times we yell "big data." But data warehouses will probably not be built by hand in 5-10 years time from now. Come and see Rehfelds take on auto generation of data warehouse structure and ETL-code using our product Effektor. We will also get a glimpse about how to do analytics on timestamp data by configuration of process models.

[More information.]

15:30 The methodology of the history of religions

Speaker: Nicolas Meylan

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 15A, room 15A.0.13

[More information.]

17:00 Begærets by

Speaker: Bjørn Bredal

Location: Gl Holtegaard

Entrance: museum entrance + 30 kr.

Venedig er den store drøm hos Marcel Proust (1871-1922). Fortælleren i hans vældige roman På sporet efter den tabte tid længes livslangt efter at spejle sig i kanalerne og finde lykken ved lagunen. Venedig er begærets by, og Bjørn Bredal taler om dette begær. På baggrund af sin bog Begærets by folder han Venedig ud som et centralt billede hos Marcel Proust og i århundredeskiftets kultur. Han læser et hovedværk i verdenslitteraturen som en livstolkning udformet i kunst og kunstteori netop på det tidspunkt, da "det moderne" sætter igennem på alle områder. Foredraget er en introduktion til På sporet efter den tabte tid, en kærlighedserklæring til Venedig og en præsentation af Marcel Proust.

[More information.]

19:00 Huset Buddenbrooks fald: Edgar Allan Poe og andre skrækromantiske spor i Thomas Manns slægtsroman

Speaker: Morten Dyssel Mortensen

Location: LiteraturHaus

Entrance: 50 kr.

Sædvanligvis tolkes Thomas Manns slægtsroman Buddenbrooks. En families forfald (1901) enten historisk eller psykologisk; som prototype på den hævdvundne realistisk-naturalistiske roman i det 19. århundredes europæiske litteratur eller som tilhørende dekadencen og æsteticismen i fin de siècle-litteraturen. I foredraget fortolkes værket imidlertid på en ny måde, idet der gennem en tekstnær analyse argumenteres for, at Buddenbrooks også, ja, med fordel kan læses som "fantastisk litteratur", rig som romanen ved et nærmere eftersyn er på dæmonisk-skrækromantiske elementer i traditionen fra bl.a. E.T.A. Hoffmann og Edgar Allan Poe. Særligt sidstnævntes fantastiske fortælling The Fall of the House of Usher (1839) er i den forbindelse af central betydning for romanforståelsen.

[More information.]

December 2, 2014 #

10:15 Who can be killed with impunity and who cannot be impugned in Thailand

Speaker: Tyrell Haberkorn

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 10, 3rd floor lunch room

During the crackdown on red shirt protestors by Thai state security forces in April-May 2010, at least 92 people were killed and over 2000 injured. Following investigations by several state and independent agencies, and marking a sharp departure from the past, in December 2013, the former prime minister, Abhisit Vejjajiva, and the former deputy prime minister, Suthep Thaugsuban, were indicted for their role in orchestrating the crackdown. Yet in late July, the case against them was dismissed with a court decision based on a logic that departed significantly from the letter of the law. In contrast to the difficulty of holding perpetrators of the April-May 2010 killings to account, those deemed to speak, write, or otherwise act in a manner than insults the institution of the monarchy have been swiftly punished. SMS messages, off-hand comments inside the home, and bathroom graffiti have all been treated as grave crimes against the crown and state. There has been a sharp increase in prosecution of cases of alleged violation of Article 112 since the 19 September 2006 coup, and an even sharper intensification since the 22 May 2014 coup. In many cases, the identification of crimes and the reasoning deployed to justify a ruling of either guilty or innocent also departs significantly from the letter of the law. This paper takes these departures as neither accidental nor unrelated, but rather foundational and reflective of a logic informing social and political relations in the Thai polity. Through a comparison of the legal logics surrounding the proceedings related to the April-May 2010 crackdown and several Articles 112 cases, this talk offers a specific set of answers to the question of who can be killed with impunity and who cannot be impugned and considers what this means about law and who can be human in late-reign Rama IX, coup era Thailand.

[More information.]

14:00 State failure and civil society efforts in addressing historical injustice in Indonesia

Speaker: Vannessa Hearman

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.17

Since the fall of the authoritarian Suharto regime, Indonesia has done little to address historical injustice suffered under the regime (1966–1998). The paper will focus on accountability for the 1965–66 anti-communist violence as a case study. While earning praise for its democratic achievements such as direct elections of government representatives and a free media, these are in stark contrast to Indonesia's reluctance to investigate and enforce accountability for human rights abuses. This lecture examines civil society efforts in pushing the government to act, as well as in initiating its own activities to highlight state impunity in Indonesia. Alternative history projects and truth-telling meetings are examples of these activities. In turn the lecture will examine where the roadblocks are to accounting for the past and what these obstacles indicate about the state of democracy in Indonesia today. Finally the lecture reflects on why democracy does not necessarily guarantee human rights accountability in Indonesia's case and how Indonesia compares with several Southeast Asian countries which are also dealing with the legacies of the past.

[More information.]

19:30 Befolkningsvandringer fra Andesbjergene mod tågeregnskoven på de østlige skråninger

Speaker: Inge Schjellerup

Location: University of Copenhagen, Geocenter Danmark, auditorium B

Radikale ændringer i arealudnyttelse og bebyggelsesmønster.

[More information.]

19:30 Ikke færdig som popsanger

Speaker: Lars H.U.G.

Location: Louisiana Museum of Modern Art

Entrance: museum admission + 10 kr. reservation fee

Det er henholdsvis 27 og 22 år siden, sangeren og maleren Lars H.U.G. satte to milepæle i dansk pophistorie, "Kysser himlen farvel" og "Blidt over dig". Indimellem har han sunget danske slagere og Nu har han under stor opmærksomhed udgivet cd"en "Ti sekunders stilhed". Lars H.U.G. er gæst i LIVE og vil fortælle om sit kunstneriske arbejde.

[More information.]

19:30 Krimiklubben — Mød krimiforfatter Henrik Brun

Speaker: Henrik Brun

Location: Rentemestervej Library

Entrance: 50 kr.

[More information.]

December 1, 2014 #

10:00 Numerically aided phenomenology: Balancing empirical rigor with sensitivity to expressive language

Speaker: Don Kuiken

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 25, room 25.5.11

Numerically aided phenomenology is a set of procedures for systematically describing categories of lived experience. Across a set of experiential narratives, (1) recurrent meaning expressions are identified and paraphrased; (2) judgments about the presence or absence of these expressions are used to create matrices representing the profiles of meaning expressions in each experiential narrative; and (3) cluster analytic algorithms are used to group these experiential narratives according to the similarities in their profiles of meaning expressions. Whereas an earlier version of these procedures (Kuiken & Miall, 2001; Sikora, Kuiken, & Miall, 2011) was limited to literal assertions of sameness across experiential narratives, this presentation will describe how to facilitate more refined explication of recurrent meaning expressions. The "poetics" of such explication include, for example, metaphoric fusion (Ricoeur) and syntax conversion (Heidegger). Taken together, these procedures provide categories of similar experiential narratives (morphological essences) for which the distinctive meaning expressions are as richly articulated as possible.

[More information.]

15:30 COWI inviterer indenfor til et indblik i deres tilgang og metoder til SMART Planning

Speaker: Mette Mogensen, Jesper Falk, Rasmus Albrink

Location: COWI A/S

Entrance: 75 kr.

SMART Cities er efterhånden et velkendt tema og koncept. Mange vil typisk forbinde konceptet med nye tekniske løsninger, der gør hverdagen i byen lidt smartere og lettere. Men SMART Cities bør og kan dog i lige så høj grad være et produkt af smart planlægning. Stor tværfaglighed i planlægningen suppleret med nye teknologiske metoder kan være med til at danne fundamentet for en smartere by i et langt bredere perspektiv.

[More information.]

17:00 A home in the institution

Speaker: William Mann

Location: Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK), auditorium 2

[More information.]

19:30 Hvordan Higgs-partiklen blev fundet

Speaker: John Renner Hansen

Location: Royal Danish Academy of Sciences and Letters

Entrance: Free, but registration required

Det europæiske forsøgscenter for partikelfysik CERN i Geneve spiller en central rolle i den forskning, som giver os viden om naturens mindste byggesten og om den måde, de vekselvirker på, så de fx kan danne atomer og molekyler. Det hele er smukt teoretisk beskrevet ved hjælp af Standard Modellen. Da man i 2012 fandt Higgs-partiklen på CERN, var det den sidste brik i modellen, som faldt på plads. Foredraget omhandler Standard Modellens grundbegreber, noget om den metode de ca. 6000 fysikere igennem 20 år i et globalt samarbejde har udviklet til at finde Higgs-partiklen og så selvfølgelig opdagelsen. Til slut lidt udsyn: Vi ved, at Standard Modellen er ukomplet, selvom den indtil nu har forklaret alle de forsøg, vi har udført for at afprøve den. Hvad vil man gerne gøre for at komme videre?

[More information.]

November 29, 2014 #

16:00 Bogreception: Seværdigt København

Speaker: Lise Lotte Frederiksen, Johan Rosdahl

Location: LiteraturHaus

Vi præsenterer her en lille bog om København. Det er ikke en almindelig guide, ikke en historiebog, ikke en arkitekturbog, shoppingbog eller spiseguide. Men nok med lidt af det hele. Den lille bog er nemlig først og fremmest en idébog til nysgerrig inspiration og fornøjelse. Vi har fuldstændig egensindigt og subjektivt valgt en række steder som vi præsenterer for byens borgere og besøgende. Vi har ingen ambition om at sikre nogen som helst repræsentativitet—det er som at redigere en antologi: der vil altid være noget vigtigt/sjovt/interessant der ikke kom med—og sikkert også noget der ikke skulle have været med. Sådan er det. Det lægger op til læseren at supplere og beskære. Stederne er både ganske almindelige seværdigheder, hvor vi så prøver at pege på underlige detaljer, eller det kan være steder der næsten har været hemmelige. Men hemmeligheder er jo ikke sjove, hvis man ikke deler dem med nogen. Derfor vil vi vil gerne dem med læserne og pege på ting ved stederne som vi måske havde glemt. Desuden giver vi hele vejen igennem henvisninger, links og lidt praktiske oplysninger, så at bogen er en brugsbog man har med i lommen. Jamen, er der ikke rigeligt med bøger om København? Nu er der jo f.eks. lige udkommet "Secret Copenhagen" (ganske vist på engelsk). Jo, men det særlige er at vi hele tiden prøver at have litteraturen med. København er jo hovedperson, scene og symbol i megen dansk litteratur. Og det er spændende, synes vi, at få øje på i vores vandringer i byen. Gå med og bliv mindet om København som en ny slags se-værdighed!

[More information.]

November 28, 2014 #

09:00 The logic of connective action

Speaker: Alexandra Segerberg

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 23, room 23.0.49

The contemporary political landscape challenges conventional models of collective action to account for the speed, scale, and flexibility of many large-scale mobilizations. Conventional models have focused on organisation-centred leadership, resources, and collective action frames to explain collective action. However, in several instances digital media and personalised social networking now displace these organisational elements. This suggests expanding the theoretical framework to include distinct forms of connective action, and focusing attention on the workings of communication networks in which technologies become network agents. The talk discusses cases from economic justice networks to Occupy Wall Street to illustrate the conditions under which technologies enable large-scale personalised engagement and communication operates as an organisational process in producing stable and effective political action.

[More information.]

14:00 Entangled?

Speaker: Matthias Christandl

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 4

When quantum particles collide they can become entangled, that is, correlated so strongly their behavior defies our everyday experience. Einstein even spoke of this phenomenon as a "spooky action at a distance". Today, ever higher amounts of entanglement are produced in the race towards a quantum computer. But when are a bunch of particles entangled? Mathematically, entanglement is a simple consequence of the linearity of quantum theory. Shouldn't it therefore be easy to answer this question?

[More information.]

14:00 From al-Khwarizmi to error-correcting codes: Aspects of algebra and its applications

Speaker: Peter Beelen

Location: Technical University of Denmark (DTU), building 101, meeting room S01

In this lecture the essential ingredients that are used in algebraic error-correction codes will be explained. Also it will be indicated how existing algebraic error-correcting codes (such as the well-known Reed-Solomon codes) can be generalized. This generalization gives rise to what became known as algebraic geometry codes (AG codes). Briefly put AG codes are constructed using algebraic curves, whereas Reed-Solomon codes can be seen as coming from the simplest possible curve: a line. Compared to Reed-Solomon codes, AG codes have the advantage that significantly more errors can be corrected without any further loss of rate. However, using the currently known algorithmic approaches, a competitive performance in the actual error-correction cannot be achieved. As will be shown, recent progress is starting to close this gap. A further algorithmic problem is that the construction of the algebraic curves needed to construct families of good AG codes, is far from trivial. However, as will be explained, also in this area recent progress has been made using a mix of explicit methods and advanced algebraic tools.

[More information.]

14:00 How rapid plasticity is essential for listening in realistic auditory environments

Speaker: Shihab Shamma

Location: Technical University of Denmark (DTU), building 352, room 019

[More information.]

15:00 Searching for a theory that fits the data

Speaker: Katarina Juselius

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 35, room 35.01.06

Emeritus lecture of Katarina Juselius.

[More information.]

15:00 Statistik, dynamik og biologisk mekanik

Speaker: Niels Richard Hansen

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 4

Faget statistik udvikler sig i takt med sine anvendelser. Et klassisk mål med statistik er at udtrække essentiel viden fra begrænsede datamængder under hensynstagen til usikkerhed i data. Har statistik ikke udspillet sin rolle i en Big Data tid? Større data betyder ofte både mere data og flere detaljer. Forskelle, der tidligere druknede i usikkerhed, træder frem, vi opdager heterogenitet i data, og spørgsmålene vi søger svar på bliver mere ambitiøse. Data analyseres og fortolkes gennem modeller, som bliver både mere komplekse og beregningskrævende, og data presses til stadighed til grænsen for, hvad vi kan udtrække af viden. I min egen forskning fokuserer jeg på dynamiske systemer med biologisk anvendelse. I den første del af foredraget vil jeg præsentere forskellige typer data fra neurofysiologi og systembiologi. Med udgangspunkt i data vil jeg forklare væsentlige statistiske udfordringer. En særlig udfordring er at hæve sig over deskriptiv modellering og bestemme årsagssammenhænge og biologiske mekanismer med en kombination af modellering, data og biologisk viden. I den anden del af foredraget vil jeg komme ind på konkrete matematiske og beregningsmæssige problemer, der optager en stor del af min tid. Det centrale spørgsmål er, hvordan man formulerer beregningsmæssigt attraktive metoder til selektion af modeller baseret på data. Vi vil berøre ikke-glat optimering og frugtbare geometriske betragtninger af modelklasser.

[More information.]

15:30 Launch of the Copenhagen Sustainability Initiative

Speaker: Michael Hauschild, Katherine Richardson, Andreas Rasche

Location: Copenhagen Business School, Råvarebygningen (Porcelænshaven 22), auditorium RS.20

Entrance: Free, but registration required

It is becoming increasingly clear that ensuring social, environmental and economic sustainability requires new approaches to resource use, new business management models, deep political engagement and new technological and scientific solutions. This calls on Danish universities to provide applicable, cross-disciplinary knowledge platforms upon which to develop green growth and other sustainability initiatives. In this context, the CBS Sustainability Platform, co-directed by Professors Mette Morsing and Stefano Ponte have joined forces with the University of Copenhagen Sustainability Science Centre, led by Professor Katherine Richardson and the DTU Global Decision Support Initiative (GDSI), directed by Professor Michael Zwicky Hauschild, to meet this demand. The result of this cooperation is the Copenhagen Sustainability Initiative (COSI), which endeavors to build a regional platform for sustainability in Copenhagen by establishing joint sustainability activities on research, education and engagement with business, civil society and the political system. This is an invitation to join us at the launch of COSI, where speakers from each university involved in the partnership will present their vision on how social science, business studies, science and engineering can contribute to tackling the most pressing sustainability challenges of today. These presentations will be followed by an open discussion and by a small reception.

[More information.]

19:00 Not by love alone: The violin in Japan, 1850–2010

Speaker: Margaret Mehl

Location: Missionshuset Bethesda

Book launch with lecture and recital. Suzuki Shin'ichi, the Tokyo String Quartet, Midori—How did Japanese violinists manage to revolutionize violin teaching, win international competitions, conquer Western concert stages, study at world-famous conservatoires and take up positions in leading orchestras and prestigious music faculties? What enabled the Japanese to master Western classical music within a few decades? What are the true origins of the Suzuki Method? How did Mozart and Beethoven come to be more widely heard in Japan today than Japan's own traditional music? Not by Love Alone addresses these questions presents one Japan's biggest success stories: the complete assimilation of an alien musical tradition within a few decades and Japan's rise to a musical superpower in the latter half of the twentieth century. Not by Love Alone traces the history of the violin in Japan from its beginnings to the present day. Margaret Mehl will briefly introduce her book and the music she will be performing.

[More information.]

November 27, 2014 #

10:00 A systematic analysis of the membrane recruitment of PH domains using novel liposome microarray-based assay

Speaker: Ivana Vonkova

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, room C506

Lipids have a role in virtually all biological processes, acting as structural elements, scaffolds and signaling molecules, but they are still largely under-represented in known biological networks. We have developed a liposome microarray–based assay (LiMA), a method that measures protein recruitment to membranes in a quantitative, automated, multiplexed and high-throughput manner. The lipids are present in the context of a membrane bilayer, which can be composed of a defined combination of signaling lipids and therefore mimics the complexity of biological membranes. We demonstrated the power of LiMA by revisiting the lipid-binding specificity of a large group of pleckstrin homology domains (91 in total), using liposome arrays containing 122 different types of liposomes. The dataset, consisting of results of more than 11,000 different experiments, represents one of the largest set of quantitatively measured protein-lipid interactions.

[More information.]

10:30 Speakers localization in a room using spherical microphone arrays

Speaker: Boaz Rafaely

Location: Technical University of Denmark (DTU), building 352, room 019

[More information.]

13:00 IL-17 and Th17 in autoimmune CNS inflammation

Speaker: Ari Waisman

Location: University of Copenhagen, north campus, Biocenter, Lundbeck auditorium

[More information.]

13:15 Identifying-with: A once and future concept for philosophy and developmental psychology

Speaker: R. Peter Hobson

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 25, room 25.5.11

[More information.]

14:00 Media materialities, affective labour, and the moral economy of cultures of innovation in digital capitalism

Speaker: Andrew Herman

Location: IT University of Copenhagen, room 3A12

This lecture will discuss one phase of a large ethnographic project, researching comparative cultures of innovation of "high-tech" start up sectors within national formations of digital capitalism. This phase focuss on a digital media business "accelerator" in Kitchener, Ontario, Canada called the Communitech Hub. Here work is now transmogrified into play as "big ideas are turned into big companies" within the friendly confines of the Hub's metaphorical sandbox. I will explore how the imaginary of technological innovation and entrepreneurship of the Hub is organized around and through the socio-technical affordances of mobile media forms. Part and parcel of the creation and sustenance of such projective networks is an affective bearing of people in the project towards their work and its goal that is thoroughly mediated by the materialities of mobile media they work with and on. This, in turn, creates differential mobilities of power within the Communitech Hub between funders, project leaders, and designers. Thus, contrary to many contemporary analyses of affective labor in digital capitalism that emphasize its "immaterality", such labour is always-already material in fundamental ways.

14:00 The proactionary principle

Speaker: Steve Fuller

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 15A, room 15A.1.13

The "proactionary principle" was introduced by transhumanists and it supports the observation that historically, the most useful and important technological innovations were neither obvious nor well-understood at the time of their invention. Whereas precautionaries believe that consequences of actions in complex systems are often unpredictable and irreversible and therefore should be avoided, proactionaries believe that humans stand apart from the rest of nature by our capacity for successful risk taking. Therefore, solutions lie not in turning our backs on our love affair with technology but by intensifying it. In this seminar, we will explore the proactionary position and how changing our notion of risk-taking might help us meet the challenges of tomorrow. In society today, the precautionary principle is being increasingly used as a guide to what kind of research we should be encouraging and what we should be discouraging or banning outright. The proactionary position questions whether this is the most sensible response to a changing world or if we might benefit more from taking a different approach. The proactionary principle presents a challenging vision for the future, but it might also move us forward.

[More information.]

14:15 How is gender embodied?: Reflections based on the European Bronze Age

Speaker: Marie-Louise Stig Sørensen

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 22, room 22.0.11

This lecture is concerned with the connection between embodiment and gender. This is not meant to contrast with gender in terms of politics, power, or negotiation but rather to add to concerns about how gender is generated through body politics. I am interested in a gender archaeology that aims to reveals ways in which gender is linked to the socialization of the body, how it is em-bodied and yet part of distinct cultural understandings, and the roles material culture has in these processes. This may mean seeing gender as, on one hand, understood through cultural impositions on bodies and, on the other hand, an embodied experience. I am thus interested in the body as a focus of political and cultural discourses, and simultaneously the subject experiencing these projections. I shall draw on bodies from Bronze Age Europe as examples to think with. My aim is to discuss these examples both in terms of cultural norms/politics imposed on the body and the embodied experiences they gave rise to.

[More information.]

14:45 Guided participation as a foundation for joint attention

Speaker: Jessica Hobson

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 25, room 25.5.11

[More information.]

15:15 Den rasende Roland

Speaker: Jørn Boisen, Serena Pezzini, John Pedersen, Eric Jacobsen, Pia Schwarz Lausten

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 15A, room 15A.2.13

Seminar i anledning af udgivelsen af Ludovico Ariosto: Den rasende Roland Et udvalg oversat til dansk af Ida Høeg Jacobsen og John Pedersen. Med indledning, kommentarer og afsluttende essay af Lene Waage Petersen. Dr. Pezzini er medarbejder ved basen/forskningsprojektet "L'Orlando Furioso e la sua traduzione in immagini". Hendes foredrag vil være på italiensk, men selv uden at kunne sproget vil man have glæde af at se hendes eksempler på tidlige illustrationer til eposet. Det er også muligt at komme til receptionen og kun deltage i den dansksprogede del af seminaret.

[More information.]

15:15 Is the EU doomed?

Speaker: Jan Zielonka

Location: University of Copenhagen, Alexandersalen

Entrance: Free, but registration appreciated

In his latest book, Zielonka describes the EU in a state of crisis. However, despite the fact that the EU is currently struggling to survive in modest form—deprived of many real powers—Europe as an integrated entity is continuously gaining strength. The integration process persists due to the European states' profound economic interdependence, historic ties and the need for political pragmatism. A revitalized Europe led by major cities, regions and powerful NGOs will emerge in which a new type of continental solidarity can flourish.

[More information.]

15:30 Museer og science centre: Udvidede klasserum

Speaker: Marianne Achiam, Louise Windfeldt

Location: University of Copenhagen, north campus, Nørre Allé 53, large auditorium

Entrance: Free, but registration required

[More information.]

16:00 Et barnelig i en kuffert: Barnemord og fosterfordrivelse i Danmark 1900–1950

Speaker: Agnete Birger Madsen

Location: Rigshospitalet, psychiatric auditorium

I 1923 fødte Erna i al hemmelighed et barn, som hun straks efter kvalte. Det foregik i stilhed under dynen, som hun delte med sin bedstemor, der intet hørte. Erna var ikke den eneste. Fra 1900 til 1950 blev 614 kvinder dømt for at have forårsaget deres nyfødte barns død. Hvor mange, der ikke blev opdaget og dømt, kan vi kun gisne om. Med udgangspunkt i sin anmelderroste bog vil oplægsholderen fortælle om nogle af disse barnemordersker og deres samtid og ad den vej prøve at forklare, hvordan det kunne gå så galt. Og hun vil diskutere, hvorfor og på hvilken måde de gradvist forsvandt og blev til "fosterfordriversker" i stedet.

[More information.]

17:00 Stemmer til et stumt fag

Speaker: Jacob Skyggebjerg, Peder Frederik Jensen, Anne-Cathrine Riebnitzsky

Location: Copenhagen Main Library (Hovedbiblioteket)

Novellesamlingen "Så længe jeg skal ind ad din dør" giver stemme til et erhverv, der ellers er overset i skønlitteraturen: sosu'erne. Novellerne er en del af Københavns læseprojekt under Marianne Jelveds Danmark Læser-kampagne. Ti danske forfattere har hen over sommeren fulgt en sosu medarbejder på arbejde en dag i den københavnske plejesektor. Det er nu blevet til ti skønlitterære noveller, der indeholder alt fra kærlighed, spænding og overnaturlige elementer til barsk realisme og sansende refleksioner. Fælles for fortællingerne er forholdet mellem borgeren og sosu'en – det levede liv, som borgeren gemmer på og som sosu'en frivilligt eller ufrivilligt bliver involveret i.

[More information.]

18:15 Familieretlige udfordringer: Nye tider, nye normer

Speaker: Ingrid Lund-Andersen

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 35, room 35.01.05

Entrance: 50 kr.

Familieretten ændrer sig til stadighed. Nye tider fører til nye normer. Det påvirker samlivsformerne, relationen mellem kønnene og mellem forældre og deres børn. I forelæsningen ses på de senere års store udfordringer i familieretten. Der har bl.a. været fokus på at sikre børns rettigheder og på at forberede en ny lov om økonomien i ægteskabet. Samtidig savnes nytænkning om regulering af ugifte samlivsforhold, hvor det samlede billede stadig er et "rodet kludetæppe" uden forudsigelighed og konsistens.

[More information.]

19:00 Dy Plambeck fortæller om "Mikael"

Speaker: Dy Plambeck

Location: Valby Library

Entrance: 30 kr.

Et forfatterarrangement om krig, kærlighed og de menneskelige konsekvenser i kølvandet på det danske engagement i Afghanistan. Dy Plambeck kommer tæt på de store temaer: Krig og kærlighed i hendes nyeste roman "Mikael", der handler om den unge journalist Becky, som rejser til Afghanistan for at skrive om hverdagen ved fronten og bliver venner med soldaterne Mikael og Jan. I landskabet omkring dem er der sand og savn, lys og mørke, ildkampe og improviserede sprængladninger. Et kærlighedsforhold udvikler sig mellem Becky og Mikael, men krigen raser og får konsekvenser. Romanen er et blik ind i den menneskelige bevidsthed og en rejse gennem naturens og sindets landskaber. At bogens temaer er alment vedkommende kan bl.a. ses af den megen omtale romanen fik i de danske avisers kultursektioner i forbindelse med udgivelsen den 15. august i år.

[More information.]

19:30 "Når ægtefællen dør": Et foredrag og sorg

Speaker: Jorit Tellervo

Location: Rytterskolen i Brønshøj

Entrance: 25 kr.

Tab af ægtefælle er en af de mest belastende og stressende livsbegivenheder, et menneske kan komme ud for. Alligevel bagatelliseres sorgen jo ældre, vi bliver! Projektleder på Pallitativt Videnscenter (PAVI), Jorit Tellervo, gør os klogere på ny viden om sorgforståelse. PAVI har de sidste tre år haft fokus på viden hos fagpersoner om sorg hos ældre. De næste to år gennemfører PAVI et befolkningsprojekt, hvor den indhentede viden i forbindelse med ægtefælles død, skal ud til alle i samfundet. Jorit Tellervo præsenterer os for viden om sorg og ældre og forskellige muligheder for sorgstøtte.

[More information.]

19:30 Genetic Me

Speaker: Lone Frank, Nils Thorsen

Location: Politikens Hus

Entrance: 175 kr.

Hvor meget af vores personlighed er bestemt af vores gener? Hvad betyder genernes sammensætning for vores forståelse af, hvem vi er? Gør det os endda mere lykkelige at forstå vores genetik? De evige spørgsmål om arv og miljø har været genstand for offentlig debat så længe, vi kan huske. Men hjerneforsker og videnskabsjournalist Lone Frank har et bedre udgangspunkt end de fleste for at diskutere spørgsmålene. Nu har nu hun begået filmen "Genetic Me", der på uhøjtidelig, folkelig og humoristisk vis tager seeren med ind der, hvor den spirende genetiske videnskab gror.

[More information.]

November 26, 2014 #

14:00 Atmospheric composition and climate from polar ice cores

Speaker: Jérôme Chappellaz

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 4

Ice cores and polar firn air provide a unique means to reconstruct polar temperature as well as atmospheric composition changes. They notably help to understand the feedbacks at work between natural climate variability and biogeochemical cycles controlling in particular the greenhouse gas concentrations. They also put in perspective the main anthropogenic perturbations started about two centuries ago. This lecture will address some of the main discoveries made in this field over the last 25 years, in a strongly collaborative and international spirit. It will also show how technological progresses in laser spectroscopy are currently revolutionizing ice core science.

[More information.]

14:00 How cities can respond to 21st century climate change challenges

Speaker: Martin Lidegaard, David King, Laura Storm, Katherine Richardson

Location: University of Copenhagen, Frederiksberg campus, Bülowsvej 17, Festauditoriet

Entrance: Free, but registration required

Climate change is inextricably linked with the 21st century challenges of water, food and energy resources, and of health and development. Nowhere is this more evident than in the cities of the world. More than half the world's population already live in cities, who account for 80% of global greenhouse gases, and 66% of the world's energy, and a further two billion will move to urban areas in the next two decades. So what solutions are out there to match these great challenges, while also creating a thriving economy and increasing liveability and quality of urban life?

[More information.]

14:00 Multiscale simulation of metal-organic composites for biosensing

Speaker: Olga Lopez-Acevedo

Location: Technical University of Denmark (DTU), building 311, ground floor meeting room

Interacting organic-metal composites are a particular type of a hard-soft system, and presently an extremely challenging system to simulate. In this talk I will present first our results modeling the electronic properties of carbon-based nanosensors with potential applications to detect biomolecules in vivo and in vitro. A Density Functional Theory simulation with all the components of such biosensor is at present prohibitive and we are therefore also interested in developing methods that can contribute to increase the accessible time and size scales of quantum simulations by several orders of magnitude. In a second stage, I will focus on a recent Orbital-Free Density Functional Theory (OFDFT) implementation in GPAW that preserves the promised linear scaling of the method, has good numerical stability and opens for the first time, the possibility to calculate accurate all-electron OFDFT energies for any system.

[More information.]

15:00 Communities and settlements in Iceland 1400–1800

Speaker: Hrefna Róbertsdóttir

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.2.23

16:00 The future of European economic integration

Speaker: Jan Zielonka

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 35, room 35.01.05

European integration was supposed to create the most competitive economy in the world. It was supposed to make the "Stockholm consensus" prevail over the "Washington consensus", not just in the North, but also in the East and South of Europe. The common currency and the single market were the key means for achieving these ambitious economic aims. Today the common currency is in trouble and it undermines the achievements of the single market. Even the strongest European economies fail to generate growth and Europe's welfare systems are collapsing. The Euro was meant to help integrate Europe, but it achieved the opposite: it exacerbated the gaps and conflicts between the surplus and deficit countries, the importers and exporters, and the North and South. Does European economic integration have a future in this situation?

[More information.]

17:00 Grundtvig's dream has come true in Korea

Speaker: Young-sam Ma

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.17

[More information.]

17:00 Krøyers spanske intentioner

Speaker: Marianne Saabye

Location: The Hirschsprung Collection

Holder Den Hirschsprungske Samlings museumsdirektør Marianne Saabye et foredrag om P.S. Krøyer. Foredraget er et apropos til Statens Museum for Kunsts udstilling "Manets Goya. Grafik". Ligesom den franske maler Manet rejste P.S. Krøyer og mange af samtidens kunstnere til Spanien for at studere barokkens store malere, men de tog også ud for at studere folkelivet og det spanske lys.

[More information.]

17:30 Spændende forfatteraften: Brun mands byrde...

Speaker: Hassan Preisler

Location: Kvarterhuset

Hassan Preisler kalder sig selv præmieperker. Og i samme åndedrag skælder han gerne ud på både sig selv—og os—og på den repressive tolerance, som har finansieret ham for at være så dygtig til det med minoriteter. Nu kan du møde forfatteren i Kvarterhuset, hvor der er lagt op til et spændende forfattermøde, som har alle muligheder for også at blive en spændende diskussion om integration og inklusion. Alene Preislers omslag til sin bog, der umiskendeligt ligner omslaget til en berømt og berygtet børnebog, "Lille Sorte Sambo", her med forfatteren i Sambo-positur, synes at garantere for en interessant aften med start kl. 17.30.

[More information.]

19:30 Vin & Videnskab — Videnskabsgalla 2014: Årets store opdagelser

Location: University of Copenhagen, city campus, Frue Plads, Festsalen

Entrance: 130 kr.

Kom og drik champagne med professorerne! For syvende år i træk inviterer Statens Naturhistoriske Museum til Videnskabsgalla. Det foregår i de festlige og smukke rammer i Københavns Universitetets Festsal på Frue Plads. Traditionen tro byder vi på en festlig og underholdende aften med rød løber, fakler, champagne og en mangfoldig buket af videnskabelige opdagelser. En stribe eksperter fra museet fortæller om årets mest forbløffende og spændende fund, erkendelser og hændelser.

[More information.]

20:00 Bolivia i ord og billeder

Speaker: Niels Boel

Location: LiteraturHaus

Entrance: 50 kr.

Forfatteren og billedmageren Niels Boel besøger LiteraturHaus sin dokumentarfilm fra Bolivia. Niels Boel er forfatter til bl.a. "Det nye Latinamerika" og "Migration i globaliseringens tidsalder". Han vil læse op fra udvalgte tekster, der kredser om rejsetemaet.

[More information.]

November 25, 2014 #

11:00 Advanced cellular imaging to study functional nuclear organization

Speaker: Lothar Schermelleh

Location: University of Copenhagen, Panum Institute, Green House seminar room

[More information.]

13:00 Preserving statistical validity in adaptive data analysis

Speaker: Moritz Hardt

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, room A103

A great deal of effort has been devoted to reducing the risk of spurious scientific discoveries, from the use of sophisticated validation techniques, to deep statistical methods for controlling the false discovery rate in multiple hypothesis testing. However, there is a fundamental disconnect between the theoretical results and the practice of data analysis: the theory of statistical inference assumes a fixed collection of hypotheses to be tested, or learning algorithms to be applied, selected non-adaptively before the data are gathered, whereas in practice data is shared and reused with hypotheses and new analyses being generated on the basis of data exploration and the outcomes of previous analyses. In this work we initiate a principled study of how to guarantee the validity of statistical inference in adaptive data analysis. As an instance of this problem, we propose and investigate the question of estimating the expectations of m adaptively chosen functions on an unknown distribution given n random samples. We show that, surprisingly, there is a way to estimate an exponential in n number of expectations accurately even if the functions are chosen adaptively.

[More information.]

14:00 Why do we ignore risk in power economics?

Speaker: Sean Meyn

Location: University of Copenhagen, Frederiksberg campus, Bülowsvej 17, Festauditoriet

Entrance: Free, but registration required

Sean Meyn provides an entertaining overview of the origins of U.S. power markets, and how federal agencies are attempting to right the wrongs. Meyn will challenge the audience with a quiz on the "value of power" and highlight exciting possibilities with better public policy for the creation of responsive and reliable resources. This will help manage a grid with significant renewable energy integration.

[More information.]

17:00 Debatmøde: Keynes i dag

Speaker: Jesper Jespersen, Anders Dybdal

Location: PH Caféen

Entrance: 50 kr.

[More information.]

19:30 Genetic Me

Speaker: Lone Frank, Nils Thorsen

Location: Politikens Hus

Entrance: 175 kr.

Hvor meget af vores personlighed er bestemt af vores gener? Hvad betyder genernes sammensætning for vores forståelse af, hvem vi er? Gør det os endda mere lykkelige at forstå vores genetik? De evige spørgsmål om arv og miljø har været genstand for offentlig debat så længe, vi kan huske. Men hjerneforsker og videnskabsjournalist Lone Frank har et bedre udgangspunkt end de fleste for at diskutere spørgsmålene. Nu har nu hun begået filmen "Genetic Me", der på uhøjtidelig, folkelig og humoristisk vis tager seeren med ind der, hvor den spirende genetiske videnskab gror.

[More information.]

19:30 Kaptajn Dinesen: Karen Blixens far

Speaker: Tom Buk-Swienty

Location: Louisiana Museum of Modern Art

Entrance: museum admission + 10 kr. reservation fee

Mindre krig, mere kærlighed og en mørk hemmelighed, der måske forklarer, hvorfor denne vitale mand, der overlevede ubegribelige rædsler og nederlag i krige som Slaget ved Dybbøl, Tre-årskrigen og krigen mellem Rusland og Tyrkiet, endte med at bukke under for sine egne, indre dæmoner. Karen Blixens far Kaptajn Dinesen træder frem i hele sin indtagende og komplicerede skikkelse i anden del af Tom Buk-Swientys biografi om eventyreren med den splittede personlighed.

[More information.]

November 24, 2014 #

16:00 Journalistik og censur i Syrien

Speaker: Qais Fares

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.17

Qais Fares er syrisk journalist og vil fortælle om arbejdsbetingelserne for journalister både før og under oprøret i Syrien. I perioden 2007-2012 arbejdede Qais Fares på det første internationale, engelsksprogede magasin, månedsavisen Syria Today og havde via sit arbejde kontakt til et internationalt pressemiljø. Han vil komme ind på forholdet til Informationsministeriet og især afdelingen for censur. Forelæsningen er på arabisk, men er tilrettelagt med opsummerende oversættelser på dansk. Efter det første oplæg kan tilhørerne stille spørgsmål på dansk, engelsk og arabisk.

[More information.]

17:00 Debat om fremtidens velfærdssamfund

Speaker: Bjarne Corydon, Rasmus Willig, Bjarne Pedersen, Jannick Schack, Dennis Kristensen

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 35, room 35.01.44

Scient.pol.netværket har hermed fornøjelsen af at invitere til årets første store debatarrangement. Finansminister Bjarne Corydon lægger op til debat om fremtidens velfærdssamfund og udfordres af nogle af tidens markante stemmer. Opponenterne vil repræsentere et bredt udsnit af samfundslivet.

[More information.]

17:00 Ka' de liguster?

Speaker: Peter Olesen, Gorm Vølver

Location: Politikens Hus

Entrance: 140 kr.

Tag på en guidet tur gennem villadanmark med arkitekturrevser og tidligere tv-vært Peter Olesen, der for nylig har udgivet bogen "Ude i Valby" og ATS-redaktør Gorm Vølver, som har skrevet parcelhussatiren "Vi med hus og mave". Gennem billeder, tegninger og masser af ord giver de sovebyen et wake up call og undrer sig blandt andet over grimme forhaver, rædselsfulde hegn og besynderlige udestuer og tilbygninger. De giver også et muntert bud på, hvilke arkenabotyper, der findes bag hækkene, og de fortæller, hvad der skal til for at blive en rigtig parcellist. Det hele er båret af et had/kærlighedsforhold til villakvartererne, som de begge henholdsvis er vokset op i og bor i.

[More information.]

19:00 Herman Bang og Thomas Mann

Speaker: Anna Sandberg

Location: University of Copenhagen, Faculty of Theology, auditorium 7

Entrance: 50 kr.

Omkring år 1900 opdages den danske og nordiske litteratur af unge tysksprogede forfattere som Thomas Mann, Rainer Maria Rilke, Stefan Zweig og Hermann Hesse, og den nordiske inspiration kommer til at præge den tyske moderne prosa fra fin de siècle og frem. Thomas Mann udtaler i 1902, at han føler sig "dybt beslægtet" med den "fjerne bror i Norden", Herman Bang. Foredraget vil handle om forholdet mellem Bang og Mann med blik på både liv og værk. Vigtige spørgsmål er: Hvordan læser Mann Bang? Er der tale om intertekstualitet? Hvilken rolle spiller Bangs liv og åbne homoseksualitet for Mann? Herman Bang var i modsætning til Thomas Mann en outsider, dandy og décadent, der ofte var i offentlighedens negative søgelys. Det var en af grundene til, at han i 1920'erne blev en vigtig figur for Klaus Mann, og foredraget vil også perspektivere til denne Bang-reception hos anden generation Mann.

[More information.]

November 23, 2014 #

16:00 Forfattersamtale: Kjersti Annesdatter Skomsvold

Speaker: Kjersti Annesdatter Skomsvold

Location: LiteraturHaus

Entrance: 50 kr.

Forfattersamtale med Kjersti Skomsvold og hendes danske oversætter Francois-Eric Grodin. Kjersti Annesdatter Skomsvold (f. 1979) bor i Oslo. "Jo hurtigere jeg går, jo mindre er jeg" er Skomsvolds debutroman, som hun modtog Tarjei Vesaas Debutantpris for i 2009, og en nominering til den norske Boghandlerprisen samme år. I 2012 blev "Jo hurtigere jeg går, jo mindre er jeg" nomineret til IMPAC-prisen i Irland. Romanen eroversat til atten sprog. Skomsvolds anden roman Monstermenneske udkommer på dansk i 2013 og er ogsåsolgt til udgivelse i USA og Storbritannien.

[More information.]

November 22, 2014 #

15:00 Sexbots for woodpeckers, and other machines that communicate with animals

Speaker: Ian Ingram

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.09

Robotic squirrel tails that warn squirrels about danger, and robotic lizard-less legs that perform push-up gestures to declare a lizard territory. Learn more about these and other robotic sculptures created by Los Angeles-based roboticist and artist, Ian Ingram, in his artist talk at University of Copenhagen. Ian Ingram builds mechatronic and robotic systems that borrow facets from animal morphology and behavior, from the shapes and movements of machines, and from our stories about animals. These systems are often intended to cohabitate and interact with animals in the wild. Ingram's artistic work is playful and humorous, but rooted in a serious reflection on the relationship between machines and living beings.

[More information.]

November 21, 2014 #

09:30 Experimental studies of film cognition: Some challenges

Speaker: Ed S. Tan

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 15A, room 15A.0.13

This methodological contribution deals with the use of experiments in cognitive studies of the moving image. First we set experiments apart from other empirical methods, such as uncontrolled observational studies and correlational methods, and discuss strengths and weaknesses. It is concluded that experiments are the royal road for theory testing and development. Then we discuss characteristic challenges set by psychological experiments using film as the stimulus. Due to the unity of film form, a major challenge is posed by threats of factor confounding. Experimental manipulation of one film content factor naturally introduces co-variation of others. Some solutions are suggested. Finally we briefly mention a recent alternative or complement to experimentation. Illustrations of relevant studies are presented throughout.

[More information.]

11:00 Combining physiological measures and qualitative interviews in evaluating TV-fiction series

Speaker: Lene Heiselberg, Jacob Lyng Wieland

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 15A, room 15A.0.13

In our presentation we would like to go into detail with our evaluations of the way respondents react to TV fiction series, such as "The Heritage" (2014). In the experiment we combined brain wave measures (EEG) with qualitative interviews. We discuss the advantages and disadvantages by using EEG as a physiological measure. Towards the end of our presentation we shed light on our future plans, where our key challenge is to conduct a new experiment with a physiological measure that can provide a shorter turn-around time.

[More information.]

11:00 The cognitive neuroscience revolution

Speaker: Gualtiero Piccinini

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.49

Entrance: Free, but registration required

(Part of the workshop "Mechanisms in the Life Sciences.")

[More information.]

12:00 Vision, action, PAM!

Speaker: Thor Grünbaum

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.49

Entrance: Free, but registration required

(Part of the workshop "Mechanisms in the Life Sciences.")

[More information.]

13:00 Does regression discontinuity design work? Evidence from random election outcomes

Speaker: Janne Tukiainen

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 26, room 26.1.21B

We use data for 198121 candidates and 1351 random election outcomes to estimate the effect of incumbency status on future electoral success. We find no evidence of incumbency advantage using data on randomized elections. In contrast, regression discontinuity design, using optimal bandwidths, produces a positive and significant incumbency effect. Using even narrower bandwidths aligns the results with those obtained using the randomized elections. So does the bias-correction of Calonico et al. (forthcoming). Standard validity tests are not useful in detecting the problems with the optimal bandwidths. The appropriate bandwidth seems narrower in larger elections and is thus context specific.

[More information.]

13:00 Efter Murens fald: Et andet Tyskland? Et andet dansk-tysk forhold?

Speaker: Per Øhrgaard

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 15A, room 15A.1.13

Da Tyskland blev (gen-)forenet i 1989/90, var der mange i Europa, som frygtede et for stort Tyskland: Storbritannien og Frankrig havde gerne forhindret eller forsinket foreningen, og også i Danmark kunne man høre bekymrede røster. Men alt i alt tog danskerne udviklingen med sindsro, nok også fordi allerede det gamle Vesttyskland var mere end stort nok - hvis det var det, man var bange for. Derfor har udviklingen siden 1990 heller ikke i sig selv betydet det store for danskernes billede af Tyskland. Den mere afslappede holdning, som længe havde været på vej, har bredt sig yderligere, og eventuelle bekymringer for udviklingen i Europa gælder i dag ikke specielt Tyskland, måske endda sidst af alt Tyskland. At forholdet mellem et temmelig lille og et ganske stort land aldrig kan være helt problemfrit, er en anden sag—eller den anden side af medaljen.

[More information.]

13:00 Internet surveillance after Snowden: Mapping personal communication through NSA interception points

Speaker: Andrew Clement

Location: IT University of Copenhagen, room 3A08

There have long been well-founded suspicions that state security agencies, notably the US National Security Agency (NSA), have secretly been conducting surveillance of internet communications, but the revelations from documents Edward Snowden leaked in June 2013 have surprised everyone in terms the global scope and fine grained detail of internet interception. This surveillance, and the related weakening of encryption standards as well as more targeted injection of spyware into thousands of computers around the world, has provoked widespread concern. This talk will provide an overview of the various forms of recently revealed mass state surveillance, highlighting the interception of communication at internet choke points and the risk this poses for domestic traffic that is routed via the US and its Five Eyes partners.

[More information.]

13:00 Opdragelse: Om det selvforsørgende individ

Speaker: Lars-Henrik Schmidt

Location: Aarhus University Emdrup, room A412

Opfostringen er en optugtelse. Individet skal eleveres via disciplinære foranstaltninger som ikke alene regulerer den naturlige spaltning men også den anden sociale fødsel, der ikke stemmer med hjælpeløshed men med magtesløshed. Det vigtige er, at mennesket ikke blot er født i hjælpeløshed men er født magtesløshed ind i produktionsforhold man afmægtigt reproducerer. Mennesket har altså principielt ikke alene en barndom men tilmed udleveret til et slægtskabsforhold – altså til forsørgelsesenheder som familien, institutionerne, arbejdsmarkedet og alle de strukturelle forsorgsforanstaltninger. [...]

[More information.]

13:00 Rethinking research paradigms for understanding digital transformation in a dynamic messy world

Speaker: Omar El Sawy

Location: Copenhagen Business School, Howitzvej 60, 4th floor

Entrance: Free, but registration appreciated

As business environments become more dynamic and discontinuous, the phenomenon of digital transformation becomes more complex, non-linear, and messy. When change in the context of the phenomenon that we study becomes profound, then our research paradigms need to be re-examined. This talk explores three alternative research paradigms for studying digital transformation and digital business strategy in a dynamic messy world. I use three contextual examples which are in varying degrees of development to articulate and demonstrate these alternative research paradigms. The first instance demonstrates the use of configurational approaches for examining digital ecodynamics, and shows how configurational approaches to both theory structure and method yield different results and insights than do correlational approaches in studying how IT enhances or inhibits organizational agility. The second instance searches for the building blocks of a suitable theory structure and accompanying methods for capturing iterative sense-and-respond phenomena associated with the management of the real-time digital enterprise in a big data world. The third instance examines evolving ideas on two-domain holonomic models and how they might help to design architectures for the digital adaptive enterprise.

[More information.]

14:00 China's food security

Speaker: Robert Ash

Location: Copenhagen Business School, Kilen, room K143

Entrance: Free, but registration required

Recent years have seen significant adjustments in the Chinese government's approach to food security in response to the growing complexity of the challenge of feeding a fifth of global population. On the one hand, action is needed to address the problem of chronic hunger, which still affects large numbers of impoverished peasants. On the other hand, on-going efforts are needed to meet the challenge of meeting the aspirations of an increasingly affluent population that is demanding a more diversified, protein-based diet. For many years, the Chinese government's food security policy was dominated by the twin imperatives of achieving 95 percent self-sufficiency in grain and minimising imports of major foodstuffs. But recently the government has recognised that as China grows richer, it will have no choice but to turn to imports, especially to provide livestock feed to meet burgeoning demand for meat and dairy products. The new thinking also acknowledges that for many consumers the key problem is no longer the availability of food, but its quality and safety.

[More information.]

14:00 Machine-likeness and mechanisms in synthetic biology

Speaker: Sune Holm

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.49

Entrance: Free, but registration required

(Part of the workshop "Mechanisms in the Life Sciences.")

[More information.]

15:00 Big data: Et nyt humanistisk forskningsfelt

Speaker: Niels Ole Finnemann

Location: University of Copenhagen, Royal School of Library and Information Science, auditorium

I det 21. århundrede foregår en stigende del af samfundets kulturelle, sociale og politiske liv på digitale medieplatforme. De hastigt voksende datamængder bliver derfor et stadig mere betydningsfuldt historisk kildemateriale og studieobjekt for al samtidsforskning, ligesom digitalisering af ældre materialer åbner nye muligheder for historisk orienteret forskning. Big Data er ikke blot "real-time data", men også "long data". De digitale mediers centrale rolle i samfundslivet både for aktørerne og som dokumentationsplatform indebærer både en eksponentielt voksende produktion af data, og et stadigt mere vidtspændende og forgrenet sæt af nye, softwarestøttede metoder. Big Data er ikke blot et modeord. I forelæsningen vil jeg især fokusere på de humanvidenskabelige potentialer og runde af med et par overvejelser om behovet for gentænkning og reformulering af centrale humanvidenskabelige traditioner og spørge, hvor går grænsen mellem fakulteterne og hvorfor?

[More information.]

15:15 Mechanisms, causal order, and the uniqueness of biology

Speaker: Arnon Levy

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.49

Entrance: Free, but registration required

(Part of the workshop "Mechanisms in the Life Sciences.")

[More information.]

16:15 Toward an [old] theoretical biology

Speaker: Richard Gawne

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.49

Entrance: Free, but registration required

(Part of the workshop "Mechanisms in the Life Sciences.")

[More information.]

17:00 Hvor står den arabiske verden efter foråret?

Speaker: Rasmus Alenius Boserup

Location: Copenhagen Main Library (Hovedbiblioteket)

I efteråret sætter DIIS i samarbejde med Udenrigsministeriet, Hovedbiblioteket, Folketinget og JWM Consult fokus på de brede tendenser der definerer arabisk politisk efter "foråret". Den Arabisk Verden står i dag overfor en række nye udfordringer for sikkerhed og demokratisering. Blandt det mest iøjefaldende er de autokratiske eliters fornyede greb om de politiske beslutningsprocesser. Den massive genopblussen af politi- og militærrepression. En forskydning i protestpolitik fra de brede folkelige bevægelser og moderate islamistiske partier til yderliggående terrorgrupper. Samt det delvise kollaps af visse arabiske staters autoritet. Disse kriser der dominerer mediedagsordenen og det internationale samfunds politiske indsatser afspejler imidlertid et mere grundlæggende og langstrakt split mellem de arabiske samfund og de arabiske autoritære regimer—netop dét forhold der kom til udtryk i den hastige politisering af de befolkningerne under det arabiske forår i 2011. Seniorforsker ved DIIS, Rasmus Alenius Boserup giver sit bud på hvor den arabiske verden står tre et halvt år efter "det arabiske forår". Arrangementet er det sidste i rækken af tre debataftener på Hovedbiblioteket, men man behøver ikke have været til de to foregående—mød op, bliv klogere og deltag i debatten om den svære komplicerede situation!

[More information.]

17:00 Sygdommen i litteraturen

Speaker: Michael Høxbro Andersen, Hans Otto Jørgensen

Location: Dagbladet Information

Entrance: 75 kr.

Hvad kan litteratur sige om sygdom og hvordan gestaltes sygdom i litteraturen? Forfatter Hans Otto Jørgensen taler om patientromanen ud fra Helga Johansens 'Hinsides', og post.doc Michael Høxbro Andersen vil ud fra sin forskning inden for sygdomsfigurationer i litteraturen give eksempler på hvordan sygdom i litteratur gør sociale fællesskaber synlige.

[More information.]

November 20, 2014 #

13:00 Novel mechanisms regulating glucose metabolism with exercise

Speaker: Laurie J. Goodyear

Location: University of Copenhagen, north campus, August Krogh building, auditorium 1

Entrance: Free, but registration required

It is well established that the performance of regular physical exercise results in numerous health benefits, a reduced risk for developing type 2 diabetes. Physical exercise is also widely accepted as a clinically important modality to decrease blood glucose concentrations in patients with diabetes, due largely to an increase in the rate of glucose transport into the contracting skeletal muscles and an increase in insulin sensitivity in the period following exercise. In this presentation, I will discuss our recent data investigating the effects of exercise training on white adipose tissue. In addition, I will present data on studies aimed at investigating the effects of maternal exercise on offspring health.

[More information.]

13:00 Safeguarding differentiated cells: Epigenetic mechanisms that counteract cell fate conversion

Speaker: Baris Tursun

Location: University of Copenhagen, north campus, Biocenter, Lundbeck auditorium

[More information.]

13:15 Yiwu: Arab supermarket or global trading centre? Perspectives from the Afghan diaspora

Speaker: Magnus Marsden

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.17

Entrance: Free, but registration appreciated

Based on ethnographic fieldwork with merchants of Afghan background in various settings across the former Soviet Union and in China, this paper investigates the significance of the Chinese city of Yiwu for the global trade in low-grade commodities. The global trade in such commodities is often understood by anthropologists as a form of bottom-up globalization. While there is a great deal to merit such an approach, anchoring the study of the Afghan trading network in the backgrounds and self-understandings of the individuals who make it up, refuses a stark division between globalization from below and from on top, and brings attention to the ways in which commercial personnel involved in globalizing processes actively conceive of themselves as being a particularly unique type of international actor formed out of a multiplicity of historical trajectories.

[More information.]

16:00 Udstillingsåbning: Mind the Earth

Speaker: Henrik Juul Nielsen, Carsten Thau, Morten Søndergaard

Location: Danish Architecture Centre

Kom til åbning af udstillingen Mind the Earth i Dansk Arkitektur Center d. 20. november kl. 16–18. Udstillingen "Mind the Earth" viser klodens forandring gennem udvalgte fotos fra Google Earth, der bringer erkendelser af, hvor mangfoldig, modstandsdygtig, men også sårbar vores klode er.

[More information.]

16:30 SpilBar 22: Till the world ends

Speaker: Ste Curran

Location: DFI Filmhouse, cinema Asta

SpilBar is a bimonthly event, where everyone in or close to the computer games industry can meet and mingle. The meetings always start with a talk and end with a drink. Ste Curran's "The Slow Death of Punk Rock" draws parallels between the development of the music industry and the videogame industry and asks what we can learn about the development and commercialisation of a creative subculture. It's also a story about an old friend and a concert, memory and time, and it's being performed here for the first time in two years. Following, we will exhibit a collection of the most important Danish digital games, which formed the Danish industry and cultural understanding of games. At this exhibition we primarily focus on older titles, so you can try classic Danish games like Piet Hein's Nimbi (1967), Kaptajn Kaper (1981), Blackout (1997), Hugo (1991), and Total Overdose (2005).

[More information.]

17:00 Danske netaviser som webmedier for retorisk medborgerskab

Speaker: Rasmus Rønlev

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 15A, room 15A.0.13

Mange forskere, journalister og borgere synes at have et had-kærlighedsforhold til debat på nettet. På den ene side udtrykker de store forventninger til, hvordan nettet i princippet kan understøtte kommunikationen mellem politikere og borgere; på den anden side begræder de, at netdebatter i praksis ikke er andet end galde fra gale mænd i underbukser. Efter at have brugt tre år på at læse tusindvis af kommentarer på danske netaviser argumenterer Rasmus Rønlev i dette foredrag for en mellemposition: Debatten på netaviserne er bedre end sit rygte; men samtidig kan borgerne blive bedre som debattører, journalisterne som ordstyrere og netaviserne som fora for fokuseret og forståelig debat.

[More information.]

17:00 Skal julegaver være enten blå eller lyserøde?

Location: Copenhagen Main Library (Hovedbiblioteket)

Dansk Kvindesamfund inviterer til foredrag, hvor forskere og legetøjsproducenter vil fortælle om, hvordan kønnet legetøj påvirker børns selvopfattelse. En afdeling med drengelegetøj og en afdeling med pigelegetøj. Det er nemt at navigere efter køn, når du midt i julegaveræset skal købe gaver til børn, børnebørn, niecer eller nevøer. Men hvordan præger det den lille piges forestillinger om sine fremtidsmuligheder, når hun får en legetøjsstøvsuger i julegave, mens lillebror får en legetøjscomputer? Hvilke historier om piger og drenge fortæller vi indirekte vores børn, når vi giver dem henholdsvis dukker og biler?

[More information.]

17:00 Udfordringer for den moderne it-leder

Speaker: Mads Tofte, Pernille Kræmmergaard, Per Andersen

Location: IT University of Copenhagen, auditorium 1

Entrance: Free, but registration required

It spiller en stadig større rolle i moderne organisationer. Fra at it har været en støttefunktion til den daglige drift i forretningen til, at it nu kan være forskellen mellem strategisk og forretningsmæssig succes eller fiasko. For at få forretningsmæssig værdi ud af it er det vigtigt, at de ledende medarbejdere har de rette kompetencer. Et område IT-Universitetet fokuserer på i disse år.

[More information.]

18:15 Litteraturens stemme

Speaker: Lilian Munk Rösing

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 35, room 35.01.05

Entrance: 50 kr.

Stemmen er en uomtvistelig dimension ved læseoplevelsen: Når vi læser, hører vi teksten som en stemme for vores indre øre. Men hvem tilhører den stemme, vi hører for os, når vi læser? Er det forfatterens, er det læserens, eller kan man tale om, at teksten har sin egen tavse skriftstemme? Er det muligt at betragte teksten som en slags partitur for en stemme? På et helt basalt niveau kan en analyse af tekstens stemme begynde med spørgsmålet: Hvordan skal teksten læses op? Det gælder så om at kunne argumentere for sin oplæsning med teksten: Hvad er det i teksten der får mig til at læse den langsomt eller hurtigt op, højt eller stille, muntert eller trist etc.?

[More information.]

19:00 Erotisk litterær aften med Stephanie Gaarde Caruana

Speaker: Stephanie Caruana

Location: Ørestad Library

Entrance: 30 kr.

Stephanie har bl.a. udgivet spændingsromanen "Smerten selv", har skrevet én af sine saftige noveller i Field's og har bl.a. medvirket i en programrække om erotisk litteratur på DR2. Stephanie Caruana vil denne aften give et aktuelt bud på, hvad der rører sig lige nu i genren, læse heftige smagsprøver fra egne værker og fortælle om hvorfor femmes fatales er så evigt dragende—og gøre Ørestad Bibliotek hedt på en kold novemberaften.

[More information.]

19:30 Kunstklubben BibNik — Foredrag om den aktuelle udstilling i Rytterskolen

Speaker: Tine Zielinski

Location: Brønshøj Library

Entrance: 50 kr.

Med udgangspunkt i den aktuelle udstilling om farvegrafik, ses nærmere på farvegrafikkens historie og virkemidler. Nogle af de teknikker, der er repræsenteret i de udstillede værker gennemgås, og Tine Zielinski taler om grafikkens kvaliteter, ikke blot som en særskilt kunstart, men som katalysator for et helt særligt kunstnerisk fællesskab. Alle de udstillede værker er skabt af kunstnere tilknyttet Grafisk Gruppes værksted.

[More information.]

20:00 Forskningsstreger — 4 aldringsforskere, 2 tegnere, 1 publikum

Speaker: Jakob Agergaard, Claus Desler, Rikke Hodal Meincke, Kamilla Nørtoft, Erik Petri, Katrine Clante, Cav Bøgelund

Location: Medical Museion

Entrance: 50 kr.

Mød de fire unge aldringsforskere Kamilla Nørtoft, Rikke Hodal Meincke, Claus Desler og Jakob Agergaard, og hør dem fortælle om de nyeste og vigtigste forskningsindsigter om aldring. Mens de sætter ord på forskningen vil de to professionelle illustratorer Katrine Clante og Erik Petri live-tegne indsigterne. Cav Bøgelund er vært ved arrangementet.

[More information.]

November 19, 2014 #

13:00 Mellem uddannelse og arbejde: Nye migranter i Danmark

Location: University of Copenhagen, north campus, VerdensKulturCentret

Hvert år kommer stadig flere unge migranter fra ikke-EU lande til Danmark, som skal under uddannelse eller på kulturel udveksling. Men hvem defineres som uddannelsesmigrant i Danmark? Skal de have krav på at kunne blive i Danmark, når de ikke længere studerer eller når deres udvekslingsophold udløber? Skal de have lov til at arbejde, og hvor meget? Integrerer de sig bedre i landet, når de først er blevet uddannet her? Debatten tager fat på følgende: Hvordan oplever disse migranter deres deltagelse i det danske samfund? Hvordan drager de nytte af deres ophold i Danmark? Hvilken rolle spiller de mere eller mindre formelle uddannelsesordninger for disse unge menneskers fremtidsmuligheder? Antropologer fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet har i de sidste tre år beskæftiget sig med disse spørgsmål i et forskningsprojekt, der har fokus på tre grupper af midlertidige migranter i Danmark: ukrainske landsbrugspraktikanter, filippinske au pairer og nepalesiske studerende. Fælles for de tre grupper er, at deres ophold er betinget af, at de er under en form for uddannelse. Projektet har belyst migranternes egne erfaringer med livet i Danmark, deres møde med det multikulturelle samfund, samt deres håb og forestillinger for fremtiden.

[More information.]

15:15 Change communications: What are the essentials for every communication professional?

Speaker: Klavs Valskov

Location: Copenhagen Business School, Flintholm, room FH_B

Consistently, communication leaders list internal communication as one of their biggest headaches. Employee communications in general and change communications in particular provide an opportunity to demonstrate true business value when professionals apply their skills adequately. Based on many years of hands on experience, including being Global Director of Communication for Maersk Line from 2008–2013, Klavs Valskov has co-developed a simple model for change communication. He argues that by asking just a few basic questions a communication leader can get to the strategic heart of any change programme. Rather than be relegated to the position of tactician, the communication director can assume the role of agent provocateur; challenging senior peers to think more deeply about their business and the transformation they wish to achieve.

[More information.]

15:15 The structure of quantum permutation groups

Speaker: Christian Voigt

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 6

Quantum permutation groups, introduced by Wang, are a quantum analogue of permutation groups. These quantum groups have a surprisingly rich structure, and they appear naturally in a variety of contexts, including combinatorics, operator algebras, and free probability. In this talk I will give an introduction to these quantum groups, starting with some background and basic definitions. I will then present a computation of the K-groups of the C*-algebras associated with quantum permutation groups, relying on methods from the Baum-Connes conjecture.

[More information.]

16:00 Entrepreneurship in China: Lessons from an academic's flirtation with reality

Speaker: Per V. Jenster

Location: Copenhagen Business School, Porcelænshaven 20, room 24A/B

Entrance: Free, but registration required

What forces have unleashed the largest entrepreneurial and private venture creation in history? How does is China's experience differ from Western understanding of new venture creation, and what can business people and other savants learn of entrepreneurship in China? Specifically, what should foreign entrepreneurs in China consider in new venture creation initiatives? Based upon a long international career as a professor of strategic management and entrepreneurship in the US, Switzerland, Denmark, and for the last ten years in Shanghai and Chengdu, China, the speaker examines China's economic development since 2004 and the establishment of new innovative companies, including the commercial developments in regions away from the industrial centres at China's east coast. The speaker draws upon his personal experience of creating new ventures and from setting up from scratch and managing several development initiatives in Sichuan Province in West China. The lecture will include theoretical implications, personal reflections, but will place emphasis on the hard learned practical business implications from operating as a foreigner in China.

[More information.]

16:30 A clockwork Jerusalem

Speaker: Wouter Vanstiphout

Location: Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK), auditorium 2

[More information.]

16:30 Materialer og bæredygtig mode

Speaker: Mette Julie Bundgaard-Nielsen, Johan Arnø Kryger

Location: Designmuseum Danmark, library

Kom og hør chefdesigner for Fonnesbech Mette Julie Bundgaard-Nielsen i dialog med projektleder i Danish Fashion Institute Johan Arnø Kryger, om hvordan modebranchen takler udfordringer i forhold til bæredygtighed. Hvad er de primære barrierer og hvad er mulighederne? Johan arbejder med emnet i Danish Fashion Instutite og deler ud af sin erfaringer, samtidig med at han giver et helikopterperspektiv på emnet. Fonnesbech har skabt en kollektion, hvor bæredygtighed har været et vigtigt element, og Mette Julie vil fortælle om, hvordan de har grebet processen an.

[More information.]

16:30 Paneldebat: The road not taken—hvem skal bestemme vejen?

Speaker: Olav Hesseldahl, Anne Görlich, Sarah Josefine Lindbjerg, Klara Amalie Holland Lauritzen, Christine Bonnichsen, Jens Haag

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), humanities library

En paneldebat om hvilket samfund, vi er ved at udvikle med det stadig større fokus der er på, at unge skal klare ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. Hvad med dem som ikke kan klare det og falder fra? Og hvilken indflydelse har det på kvaliteten af uddannelserne, at unge skal hurtigt igennem?

[More information.]

17:00 Urban aktivisme / urban kreativitet

Speaker: Malene Freudendal-Pedersen, Esben Danielsen

Location: Danish Architecture Centre

Entrance: 40 kr.

Hør Malene Freudendal-Pedersen fra Roskilde Universitets Center og Esben Danielsen fra Orange Innovation i en double-up forelæsning om urban aktivisme og urban kreativitet. Hvem bestemmer hvad der skal ske i byens rum? Og hvordan kan du selv sætte dit præg?

[More information.]

19:30 Vin & Videnskab — Gravitationsbølger, Higgspartiklen og mørkt stof

Speaker: Troels C. Petersen, Steen Hannestad

Location: Geological Museum

Entrance: 130 kr.

Vores viden om universet og dets skabelse er vokset enormt de seneste år. To af de mest sensationelle videnskabelige gennembrud længe var, da man påviste eksistensen af Higgspartiklens i 2012 og registrerede gravitationsbølger i 2014. Et andet fænomen, der spiller en central rolle i vores forståelse af Universet, og som også optager fysikerne meget for tiden, er mørkt stof. To ledende danske fysikere vil gøre os klogere på de største opdagelser og erkendelser inden for partikel- og astrofysikken i disse år og om de gåder, man jager svaret på.

[More information.]

November 18, 2014 #

10:00 Marine remote sensing and climate change

Speaker: Ole Andersen

Location: Technical University of Denmark (DTU), building 307, room 127

Remote sensing is one of the fundamental tools for studying climate change. A couple of these techniques have been developed using expertise from DTU Space. Here the use of satellite gravimetry and satellite altimetry will be presented as well as their use for climate monitoring. Both for monitoring changes in the global ocean but also some recent development for monitoring changes of inland water will be presented.

[More information.]

11:00 Aspects of climate change: Projections of an uncertain future

Speaker: Jens Christensen

Location: Technical University of Denmark (DTU), building 307, room 127

Recent IPCC records have load and clearly expressed the realities: The world is warming and mankind is responsible for most of this warming that has taken place within the last half century. If unmitigated, climate change will continue for centuries and even if strong mitigation measures will come in place, the world will still continue to warm. Here some of the most robust projections of future changes will be presented in the light of already observed and realized climate change.

[More information.]

11:00 Silicon photonics and plasmonics for on chip integration and enhanced light matter interactions

Speaker: Uriel Levy

Location: Technical University of Denmark (DTU), building 421, auditorium 7

Following the ongoing effort for miniaturization of devices and systems, on chip nanoscale photonic and plasmonic based devices and system are becoming a reality. In this talk I describe our recent progress towards the construction of on chip silicon photonics and silicon plasmonics passive and active devices. This effort include the demonstration of plasmonic enhanced silicon photo detectors for the infrared, nanoscale electro optical modulators in silicon, nanoscale confinement of electromagnetic energy and nonlinear interactions of light with hot vapor on a chip. Additionally, I will present an approach for thermal mapping with nanoscale resolution and apply this approach for the characterization of nanoscale photonic and plasmonic devices. Finally, I will share our recent results of on chip spectroscopy and nonlinear interactions using the platform of atomic clad waveguide and plasmonic assisted atomic transitions.

[More information.]

15:15 Revisiting social tourism in EU law: What are the challenges ahead?

Speaker: Catherine Jacqueson

Location: University of Copenhagen, Alexandersalen

Entrance: Free, but registration appreciated

Accusations of social tourism have recently hailed over Europe and the theme of welfare tourism has fuelled the debate up to the European Parliament elections in spring. As the storm has now eased off a bit, it is time to reflect on what social tourism really is and to what extent the social rights of free movers are protected within the EU. Are Union citizens really a threat to the national welfare systems and what are the legal challenges facing social Europe?

[More information.]

15:15 What is a nuclear C*-algebra?

Speaker: Jamie Gabe

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 10

[More information.]

16:00 Tysk i København og Danmark: Status og perspektiver

Speaker: Claus Robert Krumrei, Lykke Friis, Jens Erik Mogensen, Britta Thomsen, Mette Skovgaard Andersen, Detlef Siegfried

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 15A, room 15A.0.13

Tyskstudiet har været meget omtalt i dimensioneringsdebatten, og selvom den seneste aftale mellem ministeren og universiteterne afblæser dødsdommen over fremmedsprogsstudierne, vil vi gerne sætte lys på tysk som fag, forskning og kompetence i fremtiden. Der er grund til kritisk at efterprøve påstandene i debatten om fx tyskkandidaters arbejdsløshed, at analysere behovet for tysk på arbejdsmarkedet og i det danske samfund samt ikke mindst reflektere over vores uddannelser i tysk og fremtidsperspektiverne for fremmedsprog, også som del af humaniora.

[More information.]

17:00 "It has to make sense to the people involved"

Speaker: Charlotte Larsen

Location: Copenhagen Institute of Interaction Design

Entrance: Free, but sign-up required

This sentence has been said so many times in so many different situations that we tend to become a little blind to the deeper dimensions of this parameter. Charlotte Larsen presents a mindset and a reciepe for a process, that enables a group of individuals to connect to the deeper meaning they share, e.g. in their professional life or as users of a specific service. The result of the process is a clear and concrete answer to the fundamental WHY, that should be at the heart of any innovation process. Over the past three years, Charlotte has been involved in developing a toolbox for leaders within the public sector. The project was sponsored by state Videncenter for Velfærdsledelse, with Copenhagen og Roskilde municipalities as project owners. Among other supporting tools, the project developed a structured method for negotiating and bringing to light a local, common understanding of the deeper/higher meaning of any work situation.

[More information.]

17:15 King Christian IV

Speaker: Gunner Lind

Location: University of Copenhagen, Studiegården, Annex B

Entrance: 50 kr.

King Christian IV is the best remembered of all Danish kings. The reasons are many. He ruled longer than any other monarch, from 1588 to 1648. He loved building and left a legacy of conspicuous monuments. Thousands of personal letters document his energetic and disruptive personality. The history of Denmark in his time was shaped by great wars and fierce political struggles, and the personal life of the king—and his wives, mistresses, children and in-laws—was just as dramatic.

[More information.]

19:30 Feminisme! Svenske Feministisk Initiativ

Speaker: Gudrun Schyman, Elisabeth M. Jensen

Location: Louisiana Museum of Modern Art

Entrance: museum admission + 10 kr. reservation fee

Ved sidste måneds svenske valg var partiet Feministisk Initiativ lige ved at komme i Riksdagen. Hvad har svenskerne gang i? Er de kammet over i selvretfærdig sekterisme og politisk korrekthed? Og er feminisme blevet et skældsord i Danmark? Hvad adskiller danskerne fra svenskerne—og hvad kan vi lære af hinanden?

[More information.]

20:00 Horace Engdahl i LiteraturHaus

Speaker: Horace Engdahl

Location: LiteraturHaus

Entrance: 50 kr.

Horace Engdahls bog "Arret efter drømmen" udkommer på dansk med forord ved Ursula Andkjær Olsen. I den anledning har forlaget Jensen & Dalgaard inviteret den svenske forfatter til en samtale om litteratur, scenekunst, teater, musik og europæisk dannelse.

[More information.]

20:00 Science & Cocktails — Epidemics: From the black death to postmodern pathogens and ebola in West Africa

Speaker: Kåre Mølbak

Location: Byens Lys, Christiania

Historically, outbreaks and epidemics of infectious diseases have had vast impact on societies. Important examples include massive epidemics of plaque such as the Black Death in 1348, the Spanish flu in 1918, and the great polio-epidemics in the 1950s. Some researchers thought that we could close the "book of infectious diseases" in the 1970s. The battle against infections was perceived as over thanks to the high living standard in industrialized countries as well as the availability of antibiotics and vaccines. Then came HIV/AIDS, which completely changed the paradigm of infectious diseases—due to the dire links between a stealth infection, sex, blood, minority groups, and death. Then followed a series of other newly emerging or reemerging infections and it was realized that the war against infections is a never-ending story. Hence, the concept of emerging infectious diseases or "postmodern pathogens" were born. Most of these infections are of zoonotic nature, i.e., transmitted directly or indirectly from animals to humans. The emergence of hemorrhagic fever due to ebola virus in West Africa represents one of the most concerning, ongoing epidemics. Although we know how to stop ebola, the prospects of bringing the epidemic under control remain uncertain at this time. Kåre Mølbak will put the current epidemic into a historical context and will provide an assessment of the current status and possible scenarios for the future.

[More information.]

November 17, 2014 #

10:00 A political ethnography of securitizing neoliberalism and urban policing in Mexico City

Speaker: Markus-Michael Müller

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 24, room 24.3.62

Entrance: Free, but registration requested

It is widely accepted within the debates on the "urbanization of neoliberalism" that the spread of neoliberalism has contributed to the emergence of an increasingly globalized urban policy regime. In addition to the adherence to free market ideals, international competitiveness, welfare state retrenchment and a focus on inner-city regeneration through real-estate development, another core element of this policy regime consists of the growing securitization of urban space. The latter is in general associated with the export and implementation of zero-tolerance and broken windows inspired policing, lawfare and surveillance practices in cities around the globe. These developments are often portrayed as all-powerful top-down processes that unfold in an unmediated way, leading to the growing criminalization and penalization of the apparently powerless urban "undesirables." This presentation critically engages with these debates through the lens of ethnographic fieldwork conducted in Mexico City. It takes the local securitization of urban space under neoliberalism as a strategic entry point for studying the local and transnational character of contemporary forms of urban policing and discusses the analytical value (and limitations) of ethnographic research for understanding the site-specific, mediated, contested, contingent and therefore inherently unstable nature of global urban neoliberalism as a securitizing policy regime. In doing so, the paper also reflects upon how to identify strategic field sites for ethnographic research as well as upon the related ethical dilemmas involved in conducting this type of field-based research.

[More information.]

11:00 European Americans in U.S. multiculturalism: The Greek American angle

Speaker: Yiorgos Anagnostou

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.09

The figure of the "European American" carries a particular cultural and political valence in U.S. multiculturalism. It represents an exemplar of national openness, progress, and equal opportunity; a self-sufficient figure, whose toil and determination were key in overcoming poverty and discrimination to realize the American Dream. These represent the now well-entrenched topoi of the Eurocentric approach to U.S. multiculturalism, a narrative of inclusion that constructs the United States as a progressive and benevolent democracy, which has dismantled racial exclusion. This lecture briefly explores the making of this European American identity, and identifies its cultural expressions and political ramifications today. It questions the construction of European Americans as a uniform category, and draws from the Greek American example to imagine European ethnicity differently. The notion of "usable pasts" and a corpus of "popular ethnographies" serve as the analytical and textual point of departure to reclaim alternative ways of expressing ethnicity in the United States.

[More information.]

15:15 Groups with cocompact classifying spaces for proper actions and a question of K.S. Brown

Speaker: Nansen Petrosyan

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 10

Many discrete groups we like have finite virtual cohomological dimension. By a well-known construction due to Serre, such groups admit finite dimensional classifying spaces for proper actions. One can think of this construction as a generalisation of a classical result of Eilenberg and Ganea that a group G with finite cohomological dimension cd(G) has a finite dimensional classifying space EG of dimension equal to cd(G) provided cd(G) is not 2 in which case it is equal to 3. The difference here is that if the group G has torsion then Serre's construction produces a space of dimension at least twice as big as the vcd(G). In 1977, Ken Brown asked given a group G with finite vcd(G) whether one could always construct a model for the classifying space for proper actions of dimension equal to the vcd(G) and under which conditions on the group there exists such a cocompact model. In 2003, Leary and Nucinkis found the first examples of groups that gave a negative answer to the first part of Brown's question. Yet their construction produced groups which could not have a cocompact model for the classifying spaces for proper actions. In this talk I will discuss how one can construct families of finite extensions of right-angled Coxeter groups that have a cocompact model for the classifying space for proper actions of minimal dimension but their virtual cohomological dimension is strictly less than this dimension. In fact, for these groups the gap between the two dimensions can be arbitrarily large. This is joint work with Ian Leary.

[More information.]

16:00 Watson: How the imminent era of cognitive computing will change the pharmaceutical industry

Location: Copenhagen Business School, Råvarebygningen (Porcelænshaven 22)

Watson is a truly unique challenge to the current pharma business model. Watson represents a significant step into cognitive systems, a new era of computing. It uses programmatic computing, plus the combination of three additional capabilities adding up to a unique disruption of current practices: natural language processing, hypothesis generation and evaluation, dynamic learning. While none of these capabilities is unique to Watson by itself, the combination delivers the power to unlock the world of global, unstructured data. With Watson technology, we can move from a keyword-based search that provides a list of locations to an intuitive, conversational means of discovering a set of confidence-ranked responses. CBS and IBM are pleased to invite you to a learning and discovery event on how IBM's Watson is being used in healthcare, and to discuss with others from the pharmaceutical industry, what the implications of machine learning may be on: 1. provision of healthcare to patients, 2. the future of medical research, 3. clinical trial recruitment.

[More information.]

17:00 The ruins beneath the city

Speaker: William Mann

Location: Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK), auditorium 2

[More information.]

19:00 Om big science og ESS

Speaker: Jørgen Kjems

Location: Royal Danish Academy of Sciences and Letters

Opførelsen af European Spallation Source, ESS, i Lund er nu i gang og forventes afsluttet i 2019. ESS bliver verdens kraftigste neutronkilde, der skal benyttes af tusinder af forskere fra hele verden til studier af materialers biologiske, elektroniske, magnetiske og mekaniske egenskaber på atomart niveau. ESS bliver en BIG Science facilitet, som skaber helt nye muligheder for frontlinie-forskning. BIG Science kræver investeringer i milliardklassen, og skal tilgodese mange interesser både hvad angår formål, ambitionsniveau og placering. ESS vil især kunne tilføje afgørende ny viden om fundamentale biologiske processer på molekylært niveau ved at kombinere målinger Lund af strukturer og bevægelser med modelberegninger og simuleringer, der udføres i det tilhørende datacenter i København.

[More information.]

November 14, 2014 #

10:00 Redox regulation of muscle adaptations to contractile activity and ageing

Speaker: Malcolm J. Jackson

Location: University of Copenhagen, north campus, August Krogh building, auditorium 3

Entrance: Free, but registration required

[More information.]

10:15 What is the person? Lessons from the phenomenological approach

Speaker: Dermot Moran

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 25, room 25.5.11

[More information.]

13:00 Preference identification under inconsistent choice: A reduced-form approach

Speaker: Daniel Reck

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 26, room 26.1.21B

Behavioral economics has documented numerous settings in which behavior varies according to seemingly-arbitrary features of the choice environment such as defaults, salience, or framing effects. Optimal policy design requires accounting for the preferences of inconsistent decision-makers but traditional revealed preference analysis breaks down when individuals exhibit systematic choice reversals. We consider binary choice problems in which preference-irrelevant \frames" affect the behavior of a subset of decision-makers in monotonic directions. We show that preference identification in such settings hinges upon understanding the empirical relationship between decision-makers' preferences and their propensity to optimize. By recasting the problem in this way, we show how familiar insights from the program evaluation literature can be fruitfully employed to this unfamiliar setting. We illustrate the usefulness of these techniques by applying them to data from a range of recent empirical studies.

[More information.]

13:00 Tracking methane emissions with benthic foraminifera

Speaker: Giuliana Panieri

Location: University of Copenhagen, Rockefeller Complex, room 235

One of the problems in the investigation of methane emissions in the sedimentary record is the scarcity of well-defined proxies that can be used to establish the timing of such events. Benthic foraminifera are an important component of biomass in the present oceans. In addition to their interest as indicator species living in the largest habitat on Earth, their tests have been used in isotope and trace element analysis aimed at reconstructing past environments. Carbon isotope (13C) of foraminiferal tests affected by release of large volumes of isotopically light methane from the seafloor are much lower than those observed in non-seep environments. The hypothesis that benthic foraminifera could be used as proxies of local methane emissions from the seafloor has been verified by several studies. Thus, in an effort to track changes of past methane emissions from the Arctic seafloor, we are conducting an intensive investigation in the Vestnesa Ridge (west of Svalbard at ~79º N), a large sediment drift in the Fram Strait representing one of the northernmost gas hydrate provinces along the Arctic continental margins. On-going results indicate that the geologic record in the area is punctuated by several methane emission events (MEEs) occurring at the site at least during the last 23,000 years.

[More information.]

13:30 CPH:DOX — ART:FILM case studies

Speaker: Elodie Pong, Richard Billingham

Location: DFI Filmhouse

Entrance: 85 kr.

Two of the most original artists operating in the field between visual arts and film will highlight their work and methods. Elodie Pong is known for her subtle, analytic work, often in multidisciplinary ensembles including video, installations, interviews, performances and film. Works that explore human relationships, cultural codes and their impacts on contemporary society. Also attending is Richard Billingham, together with producer and curator Jacqui Davies. Billingham is an artist working in photography and the moving image. He rose to fame in 1996 with his groundbreaking photographic series 'Rays a Laugh', of images of family life in his childhood home.

[More information.]

14:00 Exosomes in tumor spread and as circulating cancer biomarkers

Speaker: Marie Stampe Ostenfeld

Location: Danish Cancer Society Research Center, room 4.1

Exosomes are small extracellular vesicles that can shuttle content from cell to cell. Dr. Ostenfeld studies exosomes in relation to molecular events of bladder cancer aggressiveness as well as their utility in diagnosis of colorectal cancer.

[More information.]

14:00 Policing the urban margins in Latin America

Speaker: Markus-Michael Müller

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 24, room 24.3.11

This presentation analyses the complex and ambivalent relationship(s) between marginalized urban communities and police forces in Latin America cities. While forms of police-mediated state-society relations taking place at the urban margins in Latin American have often been analyzed through the lenses of authoritarian legacies, police abuse, institutional abandonment, or outright state repression, this presentation aims at complicating such one-sided narratives by highlighting the multiple, and frequently highly contradictory, ways in and through which "public" security providers and marginalized communities interact in the region's "violently plural" city spaces. To this end the presentation aims at providing an overview of basic patterns that structure the interactions between urban police forces and marginalized communities throughout the region. These patterns will be identified by focusing on three topics that serve as analytical entry points for uncovering structural aspects that shape policing-mediated state-society relations in urban Latin America: 1) The "metropolization" of crime and the politicization of (in)security; 2) the urbanization of neoliberalism and the related informalization of Latin American cities, and 3) bottom-up responses to inefficient/absent public security provision.

[More information.]

14:00 Teoriens (af)magt: Refleksioner over udviklingen i den moderne sociologi

Speaker: Margareta Bertilsson

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 1, room 1.1.18

Professor i sociologi Margareta Bertilsson holder fratrædelsesforelæsning. Teorien er død, den lever blot som myte. Sådan kunne man (groft sagt) sammenfatte det, som sker i den moderne sociologi. I min præsentation vil jeg se nærmere på forskellige definitioner af teori: Fra antikkens interesseløse iagttagelse til den moderne tids instrumentalisering af begrebet. Jeg vil også se på forskellige udviklingsfaser i forståelsen af det sociale liv med konsekvenser for teoridannelse: Fra Durkheims definition af det sociale som "eksternt og tvingende" frem til den moderne forståelse af det sociale liv som netværker, kæder og knudepunkter i bevægelse. Men hvilke konsekvenser har den skitserede (begrebs)udvikling for teoriens vedkommende? Og for sociologien i det hele taget?

[More information.]

14:15 What can 50 tons of rock and 100,000 litres of hydrochloric acid tell us?

Speaker: Birger Schmitz

Location: University of Copenhagen, Niels Bohr Institute, auditorium A

With the discovery that an asteroid impact caused the demise of the dinosaurs 65 Ma ago there has been a growing awareness that astronomical information can be gained also by looking down at Earth, rather than up at the sky. For twenty years we have pursued a systematic search for meteorites (1-21 cm in diameter) that fell on the sea floor in the Ordovician period 470 million years ago. The search is pursued together with quarry workers that saw the lithified, ancient sea-floor sediments into floor plates. So far 100 meteorites have been found, representing almost all fossil meteorites known to science. The study gives the first insight into the meteorite flux to Earth at another time than the present. 470 million years ago one of the largest break-up events in the asteroid belt occurred, and this is reflected in the assemblage of fossil meteorites. Simultaneously with the asteroid breakup one of the most important events occurred in the history of life, the Great Ordovician Biodiversification Event, suggesting a possible relation. We have also developed an approach were relict meteoritic, very resistant spinel grains can be recovered from sedimentary rock of most ages in Earth's history. It will thus become possible to establish a detailed history of variations in the meteorite flux to Earth and to relate, with a very high resolution, geological events to astronomical events.

[More information.]

16:00 50 years with IT: From technical perfection to IT products

Speaker: Jørgen Staunstrup, Søren Lauesen

Location: IT University of Copenhagen

How has IT changed over the last 50 Years? Join ITU Provost Jørgen Staunstrup and Professor Søren Lauesen for the second round of OpenITU—this time with a historical perspective on the development of IT over the last half century. 50 years of changing IT-technologies will be described, taking us from computers filling a whole room to mobile and wearable devices. What has changed? At the surface a lot, not least with respect to the commercial impact of IT, but some challenges have remained with us e.g. handling the ever increasing complexity of software. We will illustrate with a few examples of technology and technology failures from the past 50 years. Søren and Jørgen will share some of their personal stories and illustrate what has surprised, disappointed and excited them since the infancy of computing. The event is hosted by Anders Høeg Nissen of Harddisken.

[More information.]

18:00 CPH:DOX — Jacob Appelbaum

Speaker: Jacob Appelbaum

Location: Danish Society of Engineers – Ingeniørhuset

Entrance: 85 kr.

Jacob Appelbaum is an independent computer security researcher and independent investigative journalist. He is a core member of the TOR project, a free software network designed to provide online anonymity and he writes for various publications about surveillance, censorship, anonymity and privacy issues. Meet Appelbaum for a talk about when, and by whom, we are being watched—and how we can try to avoid it.

[More information.]

November 13, 2014 #

12:00 Reduced mortality—increased morbidity?

Speaker: Helene Kristina Castenbrandt

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 12, room 12.3.07

Most of our understanding of the improved health in Europe up until the middle of the 20th-century is based on statistics on mortality. However, little is known about morbidity rates. Therefore, in order to enhance our knowledge of morbidity this presentation will explore national statistics on sick leave from Sweden during the period 1892–1960. The talk will address issues such as gender differences, regional patterns, and changes over time. Before 1955, sickness benefit was organized through a variety of private health insurance societies (friendly societies/sickness funds). In 1891 a new law was adopted stating that the government would partially subsidize funds that agreed to be registered and ruled by official legislations. Sickness funds were thereafter required to submit annual reports, data that authority later summarized in a yearly publication. Those statistics are analyzed in this study.

[More information.]

12:30 CPH:DOX — The art of intervention

Speaker: Joshua Oppenheimer, Hubert Sauper, Nick Broomfield

Location: DFI Filmhouse

Entrance: 85 kr.

Many documentaries restrict themselves to observe characters and events from a polite distance. But some filmmakers actively take part in the events in an approach where confrontation is an integrated part of the method. Meet three of the most uncompromising contemporary filmmakers when Joshua Oppenheimer ('The Look of Silence', 'The Act of Killing'), Hubert Sauper ('We Come As Friends') and Nick Broomfield ('Tales of the Grim Sleeper', 'The Leader, the Driver, and the Driver's Wife') meet in a conversation about interventionist filmmaking, and about breaking on of the grand taboos of documentary: the power balance and possible conflict between the filmmaker and the subject. This year CPH:DOX has a special focus on interventionist documentary in a number of new films and in the thematic side 'A History of Violence'.

[More information.]

13:00 Towards an understanding of how the eukaryotic replicative DNA helicase is loaded and activated

Speaker: John F.X. Diffley

Location: University of Copenhagen, north campus, Biocenter, 2nd floor seminar room

[More information.]

14:15 Sulfides and more from Emil's 42 years at KU

Speaker: Emil Makovicky

Location: University of Copenhagen, Geocenter Danmark, auditorium B

[More information.]

14:30 CPH:DOX — The Kickstarter experience

Speaker: George Schmalz, Andreas Dalsgaard, Fredrik Gertten

Location: DFI Filmhouse

Entrance: 85 kr.

The funding platform Kickstarter, supporting the realization of creative projects within film, music, games, art, design and technology and more, has recently been launched in Denmark. Now they are visiting CPH:DOX! The session will be a discussion between Kickstarter's Community Manager for Film George Schmalz and filmmakers Andreas Dalsgaard (Life is Sacred) and Fredrik Gertten (Bikes vs. Cars), who both used Kickstarter to finance their newest film projects. The session is a primer on how to bring a Kickstarter project to life—learn how to structure a campaign, what kind of rewards work best, how to spread the word and many other helpful tips.

[More information.]

15:00 Foucault on charts, archives and painting: From image to heterotopy

Speaker: Claude Imbert

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.47

[More information.]

15:00 Margaret Fuller and the art of revolution

Speaker: Christa Holm Vogelius

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.1.47

[More information.]

16:00 Composite photographs and the quest for generality: Themes from Peirce and Galton

Speaker: Chiara Ambrosio

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 15A, room 15A.1.13

Along with being an interesting visual method of scientific investigation in its own right, composite photography was often invoked, in the late nineteenth and early twentieth century, as a powerful philosophical metaphor. This paper investigates an early chapter in the life of this metaphor: its reception and use by the American philosopher Charles S. Peirce. I show how Peirce's use of composite photography was rooted in his sophisticated understanding of the composite process itself, which had been originally developed by Sir Francis Galton in the late 1870s. I highlight substantial differences in the ways Peirce and Galton drew on the composite process to advance broader epistemological claims—especially claims concerning the nature and reliability of scientific generalisations. I argue that Peirce and Galton's respective approaches to the issue of generalisation and generality condense deeper epistemological tensions that deserve renewed philosophical consideration. I conclude arguing that the material dimension of photography as a mode of representation in its own right, and in particular the limitations of the photographic process as an "objective" mode of representation, were ultimately of crucial importance for the ways in which Peirce adopted and articulated the metaphor of composite photography in his philosophical works.

[More information.]

16:45 CPH:DOX — The Why Foundation

Speaker: Nick Fraser, Mette Hoffmann Meyer, Christoffer Guldbrandsen

Location: DFI Filmhouse

Entrance: 85 kr.

Nick Fraser (BBC), Mette Hoffmann Meyer (DR) and Christoffer Guldbrandsen from WHY, will introduce new initiatives and engage filmmakers and producers in a call for ideas and projects for the upcoming WHY SLAVERY? series. 'WHy Slavery?' is a successor to the two ground-breaking global events 'Why Democracy?' (2007) and 'Why Poverty?' (2012). Events that are projecting different subjects globally, by creating a series of unique feature length documentaries and showing them simultaneously worldwide, while extending them to newspapers, social media and educational outreach to create maximum impact. WHY will also introduce Storyville Global, a new innovative documentary strand. Documentaries are among the most significant cultural and journalistic creations of our time, able to create real impact. But in many parts of the world, especially the southern hemisphere, broadcasters are unable to make or show documentaries due to a lack of funding. Working with a partnership of broadcasters, and filmmakers Storyville Global will work to make 20 documentaries, already on the market, available to audiences in Africa, Asia, the Middle East and Latin America annually.

[More information.]

17:00 CPH:DOX — Talk with NSA whistleblower William Binney

Speaker: William Binney, Laura Poitras

Location: Dagbladet Information

Entrance: 85 kr.

The terrorist attacks on September 11, 2001 could have been avoided, claims the former NSA security officer and whistleblower William Binney, who in 2002 left the NSA after more than 30 years of service. Binney accused the NSA of totalitarian behaviour and of monitoring American citizens to a degree that surpasses both the KGB, the Stasi and the Gestapo. As a consequence, his home was stormed by armed FBI agents in 2007. William Binney is visiting CPH:DOX as a part of Laura Poitras's guest-curated programme, and will in a talk with Poitras herself tell the story about the NSA and the world after September 11.

[More information.]

17:00 Extrastatecraft: The power of infrastructure space

Speaker: Keller Easterling

Location: Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK), auditorium 1

Repeatable formulas and spatial products make most of the space in the world. Now, not only buildings but also entire cities have become spatial products that typically reproduce free zone world cities like Shenzhen or Dubai. Space has become a mobile, monetized, almost infrastructural, technology, where infrastructure is not only the urban substructure, but also the urban structure itself. Some of the most radical changes to the globalizing world are being written, not in the language of law and diplomacy, but rather in the language of this infrastructure space.

[More information.]

17:00 Grundtvigs Værker som et eksempel på en digital tekstkritisk udgave

Speaker: Holger Berg

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.09

Hvordan udgives trykte tekster i den digitale tidsalder i en pålidelig og anvendelig, kritisk udgave? Oplægget giver et af de mulige svar i en kort gennemgang af Grundtvigs Værker. Det er landets formodentlig mest omfattende værkudgave og en af de første udgaver, som er digital fra første færd. Holger Berg ser tilbage på de første fire år af udgaven, som forventes færdig i 2030.

[More information.]

18:15 Nanopartikler på arbejde for en renere verden

Speaker: Jane Hvolbæk Nielsen

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 35, room 35.01.05

Entrance: 50 kr.

En af de største udfordringer, vi står over for i dag, er, hvordan vi sikrer en fortsat høj og stabil energiforsyning. Vi er i dag afhængige af fossile brændstoffer til fx transport, varme og lys, men vi må i gang med at finde alternative løsninger på fremtidens energiforsyning. En vigtig vej hen imod vedvarende energiløsninger er udviklingen af nye katalysatorer. Forelæsningen ser nærmere på, hvordan en katalysator virker på atomart niveau. Der vil være eksempler på, hvordan der arbejdes med modeller af katalysatorer i laboratoriet, hvor der bruges røntgen- og ionstråling og avancerede mikroskoper.

[More information.]

19:30 CPH:DOX — Through the Google Glass: Tunnel vision or a new perspective?

Speaker: David Guldager, Sune Nielsen, Miguel Sicart, Søren Riis, Jacob Funch

Location: Google Copenhagen

Entrance: 55 kr.

Google glasses have stormed into both our and the media's consciousness, among other things because it embodies the essence of the human being's need to always be "tuned in". CPH:DOX puts the online human anno 2014 on the agenda in a dialogue between the audience and the panel, where the audience asks the questions and the panel takes care of the answers. The moderator of the debate is TV2's digital editor David Guldager, who is accompanied by a cyber-strong panel consisting of Google Denmark's departmental head Sune Nielsen, the ITU professor Miguel Sicart, philosopher Søren Riis and the Google Glass expert Jacob Funch. The debate is held at Google Denmark at Sankt Petri Passage 5, second floor.

[More information.]

November 12, 2014 #

10:30 CPH:DOX — Community building

Speaker: John Jackson, Kerstin Überlacker, Wooloo, Brian Chirls

Location: DFI Filmhouse

Entrance: 85 kr.

This seminar takes a look at how you can involve your community already during the development phase, and how new digital technologies make it possible to engage them and interact with them. John Jackson, a professional public affairs strategist for companies such as Purpose and the co-author of 'Small Acts of Resistance' will moderate the panel, which consists of Kerstin Überlacker from Sweden, who will talk about the transmedia project Ghostrocket about UFO data, the Danish artist group Wooloo who will talk about their social and political community experiments, and finally the American creative media developer Brian Chirls will show us what is technologically possible today, as well as how the opportunities create new rules for how we can involve the audience.

[More information.]

13:00 Big data, algorithms, research and the question of ethics

Speaker: Jeff Hancock, Rasmus Pagh, Rachel Douglas Jones

Location: IT University of Copenhagen, room 2A12

The digital world now generates more than 1.7 billion bytes per minute and computational power is exploding, ushering in the age of big data. No matter the debates about the value of personal data and privacy, big data are here to stay and it is crucial that the ethical dilemmas around the uses of data are addressed. In this interdisciplinary debate we will discuss the ethics of research in collaboration with industry and reliance on industry data management practices, the possibilities of transparency of algorithms in data-driven decision-making and the implications of these questions for the future of big data in research and practice.

[More information.]

14:15 An interdisciplinary perspective on collective emotions: Theory and related evidence on bottom-up mechanisms

Speaker: Christian van Scheve

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 25, room 25.5.11

Collective emotions are integral to social groups and societies and become obvious in mass gatherings, riots, and responses to widely salient events. However, they remain poorly understood and conceptualized in scientific terms, both regarding their elicitation and their individual and social consequences. In this talk, I aim at contributing to a better understanding of the elicitation of collective emotions. To this end, I suggest a working definition of collective emotions as the synchronous convergence in affective responding across potentially many individuals towards a specific event or object. Based on accounts of the social and cultural constitution of emotion from various disciplines, I seek to provide first steps towards a theory of the elicitation of collective emotions from three main perspectives: face-to-face interaction, knowledge and culture, and social identity. In discussing strengths and shortcomings of these perspectives and by highlighting areas of mutual overlap, I aim at translating these views into a number of bottom–up mechanisms that may explain collective emotion elicitation on the levels of social cognition, expressive behavior, and social practices. Finally, I will discuss how representative data on the social structuration of affective meanings and emotions in German society can be taken as support for some of the proposed mechanisms underlying collective emotions.

[More information.]

15:00 Reconsidering science, technology, and religion: Objectionable objects and chimeric authorities in a debate over brain-death in Israel

Speaker: Sky Gross

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 1, room 1.1.18

This paper follows the rejection of the conflict narrative of science and religion, and challenges the accepted demarcation thesis by closely analyzing one particular case-study: the religious acceptance of Brain-Death in Israel by a technologically-savvy group of rabbis whose religious doctrine and form of reasoning are used to support the truth claims of the scientific community (brain death is death) but challenge the ways in which they are made credible. Brain-Death as "true" death is made religiously viable with the very use of technological apparatus and scientific rhetorics that stand at the heart of the scientific ethos, disentangling actors from their assigned monothetic associations with homogeneous sets of epistemologies, methodologies, and regimes of truth.

[More information.]

15:15 Absorbing representations with respect to operator convex cones

Speaker: James Gabe

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 6

Let A be a separable, unital C*-algebra. One of the millions of ways of expressing Voiculescu's Weyl-von Neumann type theorem is the following: Any unital, faithful, essential representation of A on a separable, infinite dimensional Hilbert space absorbs any unital representation on a separable Hilbert space. Kirchberg showed that if one replaces B(H) above with the multiplier algebra of a sigma-unital, stable, simple, purely infinite C*-algebra B then we obtain a very similar result: Any unital, faithful, essential representation of A on M(B) absorbs any unital representation on M(B) which is weakly nuclear. One could now ask the question: Let A be separable, unital, and let B be sigma-unital, stable. When can we find classes C of c.p. maps from A to B, and some (minimal) condition (C) such that we obtain the following: Any unital representation of A on M(B) satisfying (C) absorbs any unital representation on M(B) which is weakly in C. We discuss this problem, and give solutions in special cases, for certain "nice classes" C of operator convex cones.

[More information.]

15:15 Den ontologiske vending i Science and Technology Studies: Kritiske potentialer og praktiske implikationer

Speaker: Brit Ross Winthereik

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 7, room 7.0.34

Foredraget opridser forskellige former for kompleksitetstænkning indenfor Science and Technology Studies og diskuterer dem som kritik af ideen om at vi lever i én verden, som vi har forskellige perspektiver på. Særligt fremhæves ideen om ontologisk multiplicitet, der blev lanceret som en reaktion på aktør-netværksteoriens popularitet og udbredelse i 1990erne. Væsentlige spørgsmål der rejses er: Hvor har denne måde at bedrive samfundskritik bragt STS hen, og hvilke elementer kunne være af bredere samfundsvidenskabelig interesse? Hvad indebærer et fokus på ontologi i metodisk, analytisk og teoretisk forstand? Hvilke former for kritisk potentiale har et "ontologisk studie"? Der gives eksempler fra min egen forskning i monitorering af udviklingsbistand og demonstration af grøn teknologi.

[More information.]

15:15 Integrated neurophotonics: A vision for massively-parallel interrogation of brain activity

Speaker: Michael Roukes

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 1

In 2011, six U.S. scientists from different disciplines banded together, outlined a vision, and managed to convince the Obama administration of the unprecedented opportunity that now exists to launch a coordinated, large-scale effort to map brain activity. This culminated in the U.S. BRAIN Initiative (Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies), which was launched in 2013. Our vision was predicated on the current level of maturity of diverse fields of nanotechnology that, for the first time, can now be coalesced to realize powerful new tools for neuroscience. I will outline the assertions we made, and focus upon our own collaborative efforts toward these goals—at Caltech and beyond—to realize this exciting potential.

[More information.]

15:40 Collective emotions and joint action: Beyond classical and minimalist accounts

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 25, room 25.5.11

In contemporary philosophy of collective intentionality, emotions, feelings, moods, and sentiments, do not figure prominently in debates on the explanation and justification of joint action. Classic philosophical theories analyze joint action in terms of common knowledge of cognitively complex, interconnected structures of intentions and action plans of the participants. These theories admit that collective emotions sometimes give rise to joint action or more typically, collective behavior, that falls short of full-fledged jointly intentional action. Yet these theorists are aware of the affective dimension of typical joint actions which their sophisticated theories cannot accommodate. In contrast, minimalist theorists pay some attention to affective elements in joint action. They refer to an association between low-level synchrony in perceptual, motor, and behavioral processes, and increased interpersonal liking, feelings of solidarity, and cooperativeness. [...]

[More information.]

17:00 Hvorfor støtter vi kunsten?

Location: National Gallery of Denmark (SMK)

Entrance: Free, but registration required

For 50 år siden underskrev landets første kulturminister, Julius Bomholt, loven om Statens Kunstfond. En lov der siden har vakt både begejstring og forargelse, som fx da lagerforvalter Peter Rindal i 1965 afleverede mere end 60.000 underskrifter i protest. I denne særudgave af Salon K rykker Adrian Hughes og Co. ud af DR og ind i kunstens hjerte—Statens Museum for Kunst. Her sættes scenen til en intens kunstdebat, hvor både finansiering, nytteværdi og smag bliver vendt og drejet ud fra de rindalisitiske synspunkter. Er Statens Kunstfond en parasit på det danske folkestyre? Består fonden af en sammenspist skare mennesker, der uddeler penge til venner og venners bekendte?

[More information.]

17:00 Mennesker på kanten

Speaker: Simon Steffen Simonsen

Location: Øbro Jagtvej Library

Entrance: 20 kr.

Simon Steffen Simonsen er pædagog og sexualvejleder. Simon rejser en række kritiske spørgsmål på humoristisk og dialogorienteret vis. Foredraget vil være understøttet af kortfilm og udvalgte spørgsmål besvares i løbet af aftenen. Simon viser brudstykker af to kortfilm: Den ene om en ung skuespiller i teater Glad og hans forhistorie. Den anden om en ældre veluddannet mand med en række psykiske lidelser i bagagen. Begge har diagnoser, der definerer dem, men i begge tilfælde kan vi sagtens finde sociale omstændigheder, der forklarer deres virkelighed. Simon diskuterer, hvad deres situation fortæller om vores kultur, behovet for at sætte mennesker i kasser, og om det kunne være anderledes.

[More information.]

17:15 CPH:DOX — New frontiers: Documentary in the digital age

Location: DFI Filmhouse

Entrance: 85 kr.

In the last ten years, technology has democratised the way in which documentaries are consumed, and revolutionised the ways audiences can access them. With the advent of faster streaming speeds online, publishers, social platforms, brands and institutions have turned to documentary as a storytelling tool both for promotion and inspiration. Dazed presents a panel that traverses these different worlds and asks if this onslaught of 'new documentary' has ignored the wisdom of the genre's past, or if it has synthesised and evolved the genre into something new and diverse. Panel: Dazed & Confused, Tate Media, Shubhankar Ray, (Creative Director, G Star), Efe Cakarel (founder, MUBI), + others.

[More information.]

18:00 Book launch: "L'architecture Sauvage—Asger Jorn's Critique and Concept of Architecture"

Speaker: Ruth Baumeister

Location: Danish Architecture Centre

The Danish artist Asger Jorn (1914–1973) is internationally reknowned for his activities within the Cobra and the International Situationist groups. Quite apart from his paintings, prints, ceramics and sculptures, Jorn produced a remarkable amount of theoretical work. "L'architecture Sauvage–Asger Jorn's Critique and Concept of Architecture" for the first time reveals this largely ignored aspect of Jorn's work. Among the topics presented is Jorn's intellectual relationship with Le Corbusier. His initial passionate admiration for the master architect gradually evolved into a strong critique of Le Corbusier's concept of the "house as a machine for living" which he confronted with the idea of a "house as a machine for expression". The author Ruth Baumeister, who also teaches at Aarhus School of Architecture, will tell about the creation of the book and about Jorn's relationship to architecture. She will be in dialogue with the Danish landscape architect Stig L. Andersson. Afterwards there will be a book signing with the author.

[More information.]

19:00 Litteraturfestival om de farlige, frie ord

Speaker: Hanne Marie Svendsen, Henrik Nordbrandt, Birgithe Kosovic, Asef Soltanzadeh, Angela Brink

Location: LiteraturHaus

Frie ord kan være smertefulde og farlige for den enkelte forfatter, kunstner og journalist rundt om i verden, når de modsiger magthavere og andre, der føler sig udfordret, krænket eller latterliggjort. Hvordan er det at være forfatter, kunstner eller journalist og leve med frygten, når de frie ord slippes løs? Hvad med os andre, der lever i land hvor ytringsfrihed mere eller mindre er en selvfølgelig? Hvor opmærksomme og solidariske er vi i forhold til de mange skribenter, der bruge en stor del af deres liv bag tremmer, eller på flugt i håbet om en bedre fremtid for det frie ord? Dansk PEN og Litteraturhaus afholder en Litteraturfestival til støtte for de fængslede forfattere og Journalister.

[More information.]

19:30 "Tour de 5": Et foredrag om at trække stikket ud og rejse med familien

Speaker: Nicoline Christophersen

Location: Rytterskolen i Brønshøj

Entrance: 30 kr.

Nicoline Christophersen fortæller om et fri år med familien på rejse verden rundt—utvivlsomt en drøm for mange! En helt almindelig familie fra Frederiksberg på to voksne og tre børn valgte at forfølge drømmen. Men er det altid lige så fantastisk som det umiddelbart lyder? Nicoline Christophersen fortæller om, hvordan man som familie oplever og udlever drømme. Hvad blev forandret, hvad var det svære—og hvad gik lettere end frygtet eller forventet? Er livet som hjemmeunderviser kun en dans på roser? Hvor ofte sker det, at man faktisk bliver træt af sine egne børn? Nicoline giver et humoristisk og realistisk indblik i op- og nedture undervejs.

[More information.]

19:30 Vin & Videnskab — Fugle: Dyreverdens ultimative globetrottere

Speaker: Kasper Thorup, Carsten Egevang

Location: Geological Museum

Entrance: 130 kr.

Fuglene foretager de mest imponerende rejser i dyreverden; mange arter pendler årligt tusindvis af kilometer frem og tilbage mellem den nordlige og sydlige halvkugle. Nu skal et epokegørende dansk projekt, som bogstaveligt talt er blevet skudt i rummet i juni 2014, til at studere fuglenes træk via satellit. Kasper Thorup, der er hovedforsker på projektet, løfter sløret for de første resultater af dette og giver desuden et overblik over, hvor langt vi i det hele taget er nået i forståelsen af fuglenes langdistancerejser. Derefter tager den prisvindende dyrefotograf Carsten Egevang os med på en enestående smuk fotografisk rejse til Grønland, hvor han i to årtier har fotograferet og studeret fuglelivet, ikke mindst havternen, den ultimative globetrotter af alle dyr.

[More information.]

November 11, 2014 #

11:00 Enhancer chromatin modification in cell differentiation and pluripotency

Speaker: Kai Ge

Location: University of Copenhagen, Panum Institute, Green House seminar room

[More information.]

12:00 CPH:DOX — Science x Cinema

Location: DFI Filmhouse

Entrance: 85 kr.

The field between research and (film) art is the place where innovation is really happening right now. We have invited a number of renowned filmmakers to share their experiences and give us a take on what the world of science can learn from the way that research is conveyed in modern documentaries - and vice versa. Meet Nikolaus Geyrhalter ("CERN"), Pernille Rose Grønkjær & Lone Frank ("Genetic Me"), Jasper Sharp & Tim Grabham ("The Creeping Garden") and Marc Schmidt ("The Chimpanzee Complex"). Each speaker will present their own film project with extracts, followed by a joint discussion.

[More information.]

12:30 CPH:DOX — Animation + Documentary = ANIDOX

Speaker: Tim Leborgne, Uri Kranot, Michelle Kranot

Location: DFI Filmhouse

Entrance: 85 kr.

AniDox:Lab, which is supported by Creative Europe/MEDIA and runs in partnership with the Danish Film Institute, aims to foster and develop collaborations between animation and documentary filmmakers. A selection of outstanding animated documentary projects at various phases of development and production will be presented by The Animation Workshop. The head of the workshop, Tim Leborgne, and the AniDox:Lab director and producer Uri and Michelle Kranot will talk about this unique development process and about the results and challenges of combining the two genres.

[More information.]

13:30 Very thick and heavily deformed Antarctic sea ice mapped by autonomous underwater vehicle

Speaker: Guy Williams

Location: University of Copenhagen, Rockefeller Complex, room 235

Sea ice is a fundamental component of the polar climate system and there is an urgent need to advance our ability to monitor its thickness (and hence volume) from space and to model its response to climate change. Whereas previous in situ observations in support of these efforts have been restricted to point measurements, a new generation of autonomous underwater vehicles (AUV) are delivering unique 3D floe-scale maps of sea ice draft. Here we present such observations from ten floes (up to 400m²) surveyed during two recent AUV expeditions to the near-coastal regions of the Weddell/Bellingshausen Sea and Wilkes Land in early spring. We find the thickest observations of Antarctic sea ice to date, with mean drafts ranging from 1.4–5.5 m, and maxima up to 17m and deformed ice contributing an average of 76% to the volume. These data deliver a complete statistical characterisation of sea ice draft morphology, providing new insights into the role of deformation processes in controlling total Antarctic sea ice volume. Similarly "thick" ice is being reported from new remote sensing products in areas outside of these near-coastal regions, prompting the question: Have we underestimated Antarctic sea ice thickness?

[More information.]

15:00 It could be otherwise: Provocation, irony, and limits

Speaker: Steve Woolgar

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 1, room 1.1.18

One element of the success of STS is its capacity to apply analytic scepticism to a wide range of areas beyond science (which we used to think of as the hardest possible case) and technology. Yet STS' radical potential has been continually compromised by successive failures of nerve and by its routinisation, appropriation and domestication. In this paper I outline some key features of provocation in STS as provided by the slogan "It Could Be Otherwise". I consider the fate of radical STS arguments. And I look in particular at the operation of irony and at the limits on provocation, if any. If my nerve holds, I shall try to work some of this through in relation to reportings of 911.

[More information.]

15:30 CPH:DOX — Tribeca Film Institute: Strategy, empathy and audiences

Speaker: Ingrid Kopp

Location: Rundetårn

Entrance: 85 kr.

You get so involved in a project that you start forgetting why you started it in the first place. Or you feel so close to a project that you lose all perspective. Sounds familiar? Tunnel vision and focus can be your secret weapon, the key to getting a project done, as there are techniques you can use to build learning and discovery into your process. Your work can become more open and exciting when you are constantly iterating, building on both successes and failures, and thinking about your audience. This approach is particularly useful for interactive projects that have to engage audiences in different ways and respond to constantly-evolving technology and behaviour. This workshop by Ingrid Kopp, Director of Interactive at Tribeca Film Institute, will borrow from design thinking and other disciplines to inspire creators working on interactive projects and give everyone new tools for their creative process.

[More information.]

17:00 Miljøsociologi: Mere end blot en bindestreg

Speaker: Lars Kjerulf Petersen, Charlotte Louise Jensen

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 2, room 2.0.63

Miljøsociologi er og må være en central del af den sociologiske tænkning. Det er der to grunde til. For det første tager miljøsociologien det nødvendige skridt at inkludere materialiteten som en central komponent i sociale og samfundsmæssige strukturer og dynamikker – hvor sociologien i øvrigt har haft en kedelig tilbøjelighed til at ignorere fysiske, biologiske og materielle forhold. For det andet er klimaforandringer, miljøødelæggelser og omstilling til bæredygtige samfund en voldsom udfordring, aktuelt og i en de næste mange årtier, på alle niveauer af samfundslivet. Det er ikke blot en teknisk udfordring, men en netop social, kulturel og samfundsmæssig udfordring, som sociologien skal være med til at forstå og bidrage til at løfte. I aftenens oplæg vil de to oplægsholdere ud fra egen forskning tale om nogle af de centrale teoretiske og empiriske temaer i miljøsociologien.

[More information.]

18:00 How to talk about Africa

Speaker: Binyavanga Wainaina, Chude Jideonwo, Tolu Ogunlesi, S.T.I.C.S.

Location: LiteraturHaus

Entrance: 50 kr.

"Always remember to use the words 'Africa', 'darkness' and 'safari' in your titles." This is how the Kenyan journalist and author Binyavanga Wainaina starts his famous satirical essay "How to Write About Africa", about the western representation of the continent. Wainaina, who was voted one of the 100 most influential people in the world by Times Magazine, visits for a debate about how Africa is still being caricatured in Western media, together with the journalist Chude Jideonwo (Nigeria), the photographer Tolu Ogunlesi (Nigeria) and the young spoken word poets S.T.I.C.S (SE, DK, Tanzania). Hear how the Kenyan writer and journalist Binyavanga Wainaina uses her writing to advance the notion of what Africa is. Meet the Nigerian lawyer and journalist, Chude Jideonwo, who works through "Red Media Africa" to spread the use of media to create sustainable development in Nigeria and train young Africans to become tomorrow's leaders. Hear Tolu Ogunlesi, a Nigerian journalist, poet and photographer, talk about how he uses his work as a journalist to change the stereotypical narrative of Africa. And be prepared to be carried away by S.T.I.C.S., the Danish / Swedish artist and music collective with roots in Zanzibar (Tanzania), who use spoken-word to challenge the audience to rethink the conventional idea of identity and belonging.

[More information.]

19:00 Litteratur tænkepauseforedrag ved Dan Ringgaard

Speaker: Dan Ringgaard

Location: Christianshavn Library

Litteraturens epoke er forbi. Vi har forladt Gutenberg-galaksen og er rejst ud i det uendelige digitale univers, hvor andre medier med lynets hast har overhalet bogen—og med den litteraturen, som vi kender den. Men litteraturen lever videre, påstår Dan Ringgaard, lektor i nordisk litteratur ved Aarhus Universitet. Den er ikke forbeholdt hvide sider mellem et nydeligt omslag. Litteratur er den kunst, vi til hver en tid laver med sproget. Og så er den en særlig måde at læse verden på, som er værd at holde fast i, uanset hvilke nye kredsløb vi går ind i.

[More information.]

19:00 The future of computer entertainment to 2050

Speaker: Ernest Adams

Location: Aalborg University Copenhagen

19:30 Krimiklubben — At tænke som en morder

Speaker: Kurt Kragh

Location: Kulturhuset Pilegården

Entrance: 50 kr.

[More information.]

November 10, 2014 #

10:15 My journies in digital humanities

Speaker: Andrew Prescott

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 12, room 12.4.07

In this lecture professor Andrew Prescott will discuss the nature of digital humanities from the perspective of his own experience, with a strong emphasis on libraries and archives. Andrew Prescott is part of the advisory group for the British Arts and Humanities Research Council—Digital Transformations in the Arts and Humanities. The theme aims to exploit the potential of digital technologies to transform research in the arts and humanities, and to ensure that arts and humanities research is at the forefront of tackling crucial issues such as intellectual property, cultural memory and identity, and communication and creativity in a digital age.

[More information.]

10:15 PCG Symposium — Present and future of procedural content in games

Speaker: Mark J. Nelson, Noor Shaker, Julian Togelius

Location: IT University of Copenhagen, auditorium 1

[More information.]

11:00 PCG Symposium — If only you could talk to the generators

Speaker: Michael Cook

Location: IT University of Copenhagen, auditorium 1

[More information.]

11:30 PCG Symposium — Absurdist procedural content generation

Speaker: Antonios Liapis

Location: IT University of Copenhagen, auditorium 1

[More information.]

12:00 PCG Symposium — Evolving game terrains through living organisms

Speaker: Wim van Eck, Maarten H. Lamers

Location: IT University of Copenhagen, auditorium 1

[More information.]

13:30 PCG Symposium — Understanding the past to improve our future

Speaker: Gillian Smith

Location: IT University of Copenhagen, auditorium 1

[More information.]

14:30 PCG Symposium — Tools for adapting game mechanics and mixed-initiative level design

Speaker: Riemer van Rozen, Daniel Karavolos, Stefan Leijnen

Location: IT University of Copenhagen, auditorium 1

[More information.]

15:00 PCG Symposium — Why and how I generated games: A Game-O-Matic postmortem

Speaker: Mike Treanor

Location: IT University of Copenhagen, auditorium 1

[More information.]

15:15 Constitution-making as political process: Experiences from Zimbabwe

Speaker: Munyareadzi Paul Mangwana, Douglas T. Mwonzora

Location: University of Copenhagen, Faculty of Theology, auditorium 12

Constitutions define the legal framework for politics, and constitutional reforms—that entail rethinking "the law of laws"—always involve deep political contestation. More than 100 constitutions have been rewritten internationally since 1989 as part of political processes geared mainly towards (the idea of) liberal democracy. In what has become almost an industry of constitution-crafting, less emphasis has been placed on exploring the role of constitutions themselves as agents of political change, and constitution-making as a political battle field. In Zimbabwe, constitutionalism has been at the forefront of political struggle for close to a century, embodied in there having been close to10 active if often contested constitutions during the past 90 years. The most recent battle over constitutional reform took place in the unusual situation of a transitional government shared by President Mugabe's ZANU-PF and the opposition MDC. In this setting a tri-partisan parliamentary committee, COPAC, was established, co-chaired by the main political parties. This involved more than 4,000 consultative public meetings and endless committee meetings to iron out crucial clauses. Eventually a compromise constitutional proposal was agreed upon with broad party-political and public backing, and adopted after a general referendum in March 2013. Despite this, many of the new constitution's more democratic provisions have been ignored in practice. Our main speakers are both Zimbabwean lawyers and politicians, and were the two key co-chairs of COPAC. The story of their challenging work together in this politically tense and demanding process is the subject of a new film by Danish film-maker Camilla Nielsen being premiered at CPH:DOX. This seminar provides an opportunity for these key constitution-makers to discuss the political and personal lessons gained from the unique Zimbabwe experience.

[More information.]

15:30 "Another next first time": Understanding organisations as interconnected events of communication

Speaker: Dennis Schoeneborn

Location: Copenhagen Business School, Kilen

Entrance: Free, but registration required by November 3

In his Inaugural Lecture, Dennis Schoeneborn will address in particular the issue of "connectivity": What connects the various communicative events that collectively form an organisation? And how does "the organisation" as an addressable collective actor emerge in this process? He will discuss these questions in the light of his recent and ongoing research in diverse empirical subject areas (e.g., cross-project learning, corporate social responsibility standardisation, or social movement organising). The theoretical focus on communication and connectivity will serve as a basis for developing a research agenda for future inquiries into the emergence, maintenance, and change dynamics of organisational phenomena of all kinds (incl. rudimentary and "partial" exemplars).

[More information.]

November 9, 2014 #

17:00 After interactive design

Speaker: Marcos Novak

Location: Copenhagen Institute of Interaction Design

Entrance: Free, but sign-up required

Interactive design is already accepted and understood. What comes after that? This lecture will discuss several future possibilities, using examples ranging from antiquity to the avant-garde.

[More information.]

November 7, 2014 #

13:00 A Taylor rule for fiscal policy in a fixed exchange rate regime

Speaker: Jesper Pedersen

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 26, room 26.1.21B

We study fiscal policy in Denmark in the period 2004–2012 and compare the actual policy to counterfactual, rule-based alternatives. Given Denmark's fixed exchange rate towards the euro, it is the job of fiscal policymakers to stabilise fluctuations in output and inflation. However, we find that fiscal policy had the "wrong sign" in the years leading up to the recent crisis, i.e. that fiscal policy contributed positively to the output gap when a contractionary policy was called for. In fact, our rule-based approach to fiscal policy would have prescribed a very substantial fiscal tightening by a s much as 1.5 pct. of GDP in each of the years 2006–08. Furthermore, we show that even based on real-time data, which significantly underestimated the ongoing boom during those years, a substantial tightening of fiscal policy was called for. A tighter fiscal policy during the boom years would have helped Denmark avoid a large loss of competitiveness, thereby dampening and shortening the subsequent economic crisis in Denmark significantly, and could have made room for greater fiscal expansions during the crisis if desired.

[More information.]

13:00 Love in the streets of Paris: Seduction, riot, and literary community in Rabelais

Speaker: Timothy Hampton

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 21, room 21.0.54

Part of a 2-lecture pair, "Paris in French Literature".

13:15 "Det hellige (Rus)land"

Speaker: Christian Gottlieb

Location: University of Copenhagen, Faculty of Theology, auditorium 7

Bortset fra Det hellige Land er kun Rusland blevet så vedvarende og konsekvent beskrevet som "helligt", at beskrivelsen er blevet et begreb: "Det hellige Rusland". Men skaber begrebet da også, hvad det nævner? Er Rusland faktisk helligt? Og med hvilken ret kan et enkelt land gøre krav på særlig hellighed fremfor alle andre? På baggrund af nogle almene iagttagelser om det særprægede ved russisk (kirke)historie vil forelæsningen fokusere på udviklingen af forestillingen om det hellige Rusland og brugen af den i Ruslands nationale og kirkelige historie med udblik til nogle overvejelser om begrebets bemærkelsesværdige tilbagevenden sammen med den Russisk-Ortodokse Kirke siden Sovjetunionens sammenbrud.

[More information.]

13:30 Statistics of quantum optical fields interacting with matter

Speaker: Teppo Häyrynen

Location: Technical University of Denmark (DTU), building 343, room 005

We investigate, by using the Lindblad master equation method, quantum trajectory approach and Green's function formalism, the measurement back-action in single photon experiments as well as the fundamental phenomena related to the field-matter interaction and optical energy transfer in cavities. The single-photon operations based on beam splitter and a photo detector are investigated and applied e.g. for noiseless amplification of weak coherent fields. Furthermore, we investigate different types of field-matter interaction in optical cavities and show how different types of interactions lead to e.g. bunched, Poissonian or antibunched photon statistics. In addition, the formation of the steady state and the optical energy transfer in layered structures under non-equilibrium conditions are investigated.

[More information.]

14:00 Online bipartite matching in offline time

Speaker: Piotr Sankowski

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 7

I will present our recent results on the problem of maintaining maximum size matchings in incremental bipartite graphs. In this problem a bipartite graph G between n clients and n servers is revealed online. The clients arrive in an arbitrary order and request to be matched to a subset of servers. In our model we allow the clients to switch between servers and want to maximize the matching size between them, i.e., after a client arrives we find an augmenting path from a client to a free server. Our goals in this model are twofold. First, we want to minimize the number of times clients are reallocated between the servers. Second, we want to give fast algorithms that recompute such reallocation.

[More information.]

14:45 Aspects of Paris as topos from Baudelaire to the present

Speaker: Michael Sheringham

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 21, room 21.0.54

Part of a 2-lecture pair, "Paris in French Literature".

17:00 Sygdommen i sproget

Speaker: Rasmus Johnsen, Anne Lindhardt, Tina Christensen Neve

Location: Dagbladet Information

Entrance: 75 kr.

Kom til debat og hør hvilke udfordringer det giver, når det kliniske sprog, som tidligere var forbeholdt beskrivelsen af psykiske sygdom, nu er blevet det fremherskende kultursprog, når det gælder beskrivelsen af almenmenneskelig lidelse.

[More information.]

November 6, 2014 #

13:00 In vivo imaging of normal and malignant haematopoiesis in mouse bone marrow

Speaker: Cristina Lo Celso

Location: University of Copenhagen, north campus, Biocenter, 2nd floor seminar room

[More information.]

14:15 Monks and milk mothers

Speaker: Rita Langer

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 10, room 10.3.28

The milk mothers (kiri-ammas) are associated with Pattini, the only female deity in the Sinhala pantheon, and are often invited in fulfilment of a vow. Everyone of my informants in Sri Lanka knew the ritual, had done it at some point or was inviting kiri-ammas regularly (commonly once a year). Shaky family film clips of offerings to kiri-ammas can be found on YouTube, and kiriammas feature in sentimental Sinhala pop songs. Even advertisements (Anchor butter or milk powder) are honing in on the "traditional value" that kiri-ammas represent. Considering their popularity it is very surprising that invitations to milk mothers (kiriammadānas) have been little documented or researched so far. The kiri-ammas associate themselves with the goddess Pattini, but the form that the ritual takes borrows heavily from the monks' alms giving (use of Pali Buddhist chants, transfer of merit, etc.). This talk (and the short videos) will document and explore the way the kiri-ammadāna is situated between other forms of Pattini worship (such as pūjā at the local shrine) and monks' alms giving.

[More information.]

17:00 Bag biografien: Politiker Preben Wilhjelm

Speaker: Preben Wilhjelm

Location: Copenhagen Main Library (Hovedbiblioteket)

Politiker Preben Wilhjelm er aktuel med selvbiografien "Man kan sagtens være bagklog". I samtale med Rasmus Willig.

[More information.]

17:00 CPH:DOX — Equality equals quality?

Speaker: Richard Wilkinson

Location: DFI Filmhouse

Entrance: 85 kr.

Obesity, mental illness, teenage pregnancy and drug abuse all occur more frequently, the more unequal a society is. This is the thesis of Richard Wilkinson, the author of the bestseller "The Spirit Level", who is visiting CPH:DOX to explain the relationship between equality, health and social cohesion, as well as to show exclusive extracts from the upcoming documentary "The Spirit Level" that is based on his book. Subsequently, Richard will discuss the significance of inequality in Denmark with the Danish philosopher and (in)equality expert Nils Holtug.

[More information.]

18:15 Opdagelsen af Higgs-partiklen

Speaker: John Renner Hansen

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 35, room 35.01.05

Entrance: 50 kr.

Weinberg og Salam skabte for snart 50 år siden partikelfysikkens standardmodel. De forudsagde her eksistensen af flere ukendte partikler, bl.a. Higgs-partiklen. Men først i 2012 blev den med stor sandsynlighed fundet. Partiklen er introduceret for at skabe en konsistent teori, men dens egen masse betyder meget lidt for fysikken i øvrigt. Derfor var det svært at vide, hvor man skulle lede på anden måde end gennem mere og mere energirige kollisioner i acceleratorbaserede eksperimenter. Hvorfor var det er nødvendigt at indføre Higgs-partiklen og hvorfor den var så svær at finde?

[More information.]

19:00 Pernille Stensgaard om Ørestad og København

Speaker: Pernille Stensgaard

Location: Ørestad Library

Entrance: 30 kr.

En foredragsaften med fokus på byliv med journalist Pernille Stensgaard, der har gennemtravet alle Københavns bydele i bogen Københavnerne. I Ørestad gjorde Pernille Stensgaard nogle overraskende fund. Kom og hør om hendes opdagelser og betragtninger på og om, hvem vi ser ud til at være.

[More information.]

19:00 Social dumping: Debat på Karens Minde

Speaker: Mattias Tesfaye, Klaus Buster Jensen, Bodil Brøndum Kirkelykke

Location: Sydhavnen Library

Hvad er social dumping? Er social dumping en mediestorm eller en reel trussel for det danske arbejdsmarked? På hvilken måde? Og hvem er det der udgør truslen—arbejdsgivere eller arbejdstagere? Og hvis det er arbejdsgiverne—er det så de danske eller de udenlandske? Og hvad skal vi gøre for at forebygge denne trussel? Og hvis ansvar er det at gøre det? Og er betegnelsen "social dumping" overhovedet retvisende? Og hvad med kædeansvar og registre over polske virksomheder? Og er den udenlandske arbejdskraft ikke bare et potentiale og måske endda en nødvendighed for at bevare det danske samfund og den levestandard vi gerne vil have? Få svar på spørgsmål som disse og deltag i debatten når Karens Minde Kulturhus og Sydhavnens Bibliotek sætter fokus social dumping med de tre skarpe debattører. Arrangementet er en del af vores efterårstema "Vores naboer mod øst".

[More information.]

November 5, 2014 #

08:00 Byen 2025: Fællesskabet og det gode liv

Speaker: Claus Bech-Danielsen

Location: Bygningskulturens Hus

Entrance: Free, but registration required

I foråret 2013 nedsatte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter tænketanken BYEN 2025 – Fællesskabet og det gode liv for at belyse spørgsmålet: "Hvordan bibeholder, udvikler og styrker vi den danske tradition for fokus på fællesskabet i udviklingen af vores byer?" Formanden for tænketanken Claus Beck Danielsen, professor ved Aalborg Universitet, præsenterer tænketankens visioner og anbefalinger. Den danske velfærdsstat vil i de kommende år undergå afgørende og nødvendige forandringer. Det sker som konsekvens af en presset økonomi, global konkurrence, en stigende urbanisering, færre hænder på arbejdsmarkedet, ændrede levevilkår og behov for at skabe mere for mindre. Som svar på udfordringerne har tænketanken opstillet en vision for Byen 2025 og præsenterer en række forslag til forandringer, der kan være med til at styrke og udvikle fællesskaber i byen. Visionen tager afsæt i den præmis, at der er behov for at gentænke og udvikle byernes rolle i velfærdssamfundet frem mod 2025. Der ses nærmere på fælleskab omkring boligen og boligområdet, fællesskab i byens rum, fællesskab i byudvikling, fællesskab på tværs af byen og fællesskab i byregioner.

[More information.]

10:00 Mendeley and Elsevier: Additional data insights and involvement in the development of metrics

Speaker: Floortje Flippo

Location: University of Copenhagen, Royal School of Library and Information Science, Festsalen

After a short history on how Mendeley came about, followed by an introduction of Mendeley's diverse functions, we'll dive a bit deeper into the integrations with different databases and the specific tools for librarians in Mendeley. Second part of the session will be around the further development of metrics, like the Snowball Metrics Initiative and the Metrics Development Program.

[More information.]

11:00 A new landscape of sources and metrics: The emergence of "altmetrics"

Speaker: Rodrigo Costas

Location: University of Copenhagen, Royal School of Library and Information Science, Festsalen

This lecture discusses the new landscape of sources and tools that make possible to monitor how research findings are "read" in Mendeley, "tweeted" in Twitter, "shared" in Facebook or "mentioned" in blogs, magazines or newspapers, which have encouraged the development of the so-called "altmetrics". Currently, one of the most important questions regarding altmetrics is what is their real usefulness for research evaluation or decision making? Do they have the potential to be incorporated in university-wide or even national systems of impact measurements? And what are the potential opportunities, risks and disadvantages of these new tracking tools and metrics based on them? Basically, in what sense do these new metrics have the ability to deliver meaningful indicators of "alternative" impact?

[More information.]

13:00 Multiscale and supervised image analysis in earth observation and remote sensing

Speaker: Sébastien Lefèvre

Location: University of Copenhagen, north campus, DIKU, Sigurdsgade 41

Observation is one of the key issues in the understanding of environmental systems. Remote sensing provides an invaluable source of data in this context, but it requires some specific techniques to be developed to face the intrinsic complexity within the data, i.e. a massive amount of multidimensional (multi- or hyperspectral) noisy observations with high spatiotemporal variability. In this talk, I will review some of the research activities recently conducted in the OBELIX team from IRISA research institute in this context. More precisely, I will present how new developments in machine learning and multiscale image analysis can help to improve the processing of remote sensing data for earth observation.

[More information.]

13:30 The rise to prominence of Maersk Line

Speaker: Chris John Jephson

Location: Copenhagen Business School, Dalgas Have, room DSØ.065

Entrance: Free, but registration required

Today's trade is global. A company can choose to have its headquarters in one part of the world, its production facilities in another and sell its brands in all markets. Since the first sea-borne container transport took place in 1956, the container shipping industry has been one of the main facilitators of the globalisation of trade. This presentation will trace the rise to prominence of Maersk Line between 1973 and 2013 as well as two spin-off organisations: Maersk's supply chain company's transformation from Mercantile to Maersk Logistics and todays Damco, as well as the role of infrastructure investments in APM Terminals. These developments will be put into the context of globalisation. The discussion will also describe some of the challenges of building a global business.

[More information.]

14:00 Civic education and balancing the demands of civility

Speaker: William Keith

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.09

Civic education in a modern democracy is essentially a kind of rhetorical education, in the kind of discourse both effective and suitable to a multi-media democracy. Since this discourse also constitutes the democracy itself, we have to ask hard questions about the norms we will teach, and how various norms—civility, openness, inclusiveness, tolerance, resistance to authority—can be balanced with each other. In this lecture I will argue that civility, rightly understood, is a master rhetorical virtue which can guide the application of the others.

[More information.]

14:00 Realistic models of quantum-dot heterostructures

Speaker: Daniele Barettin

Location: Technical University of Denmark (DTU), building 343, room 005

Different numerical simulations of quantum-dot heterostructures derived from experimental results are presented. We extrapolated three-dimensional dot models directly by atomic force microscopy and high-resolution transmission electron microscopy results, and we present electromechanical, continuum k · p, atomistic Tight Binding and optical calculations for these realistic structures, also compared with benchmark calculations with ideal structures largely applied in the literature. According our results, the use of more realistic structures can provide significant improvements into the modelling and the understanding of quantum-dot nanostructures.

[More information.]

14:00 What is algebraic K-theory?

Speaker: Kristian Moi

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 10

[More information.]

15:00 How only Buddhists can stop thinking and get away with it

Speaker: Rupert Gethin

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 10, room 10.3.28

A theory of "the attainment of cessation" (nirodha-samāpatti) in early Buddhist literature. Since La Vallée Poussin, scholars have tended to read the apparently differing accounts of the Buddhist path and its goal found in the earliest Buddhist sources as reflecting the competing voices of those among the Buddha's early followers who conceived of meditation primarily in terms of stilling thoughts and emotions (characterised by especially craving) and those who conceived of it in terms of acquiring new knowledge and understanding: the mystics versus the rationalists. Yet, in contrast to other disputed issues adumbrated in the Nikāya-Āgama literature (such as the status of the "person", intermediate existence between lives, the nature of the past, present and future), there is no clear trace of such a dispute in early Buddhist scholastic literature. In fact there is a general agreement on this issue. The present paper argues that the Nikāya-Āgama material concerned with the complete stopping of thoughts represents an attempt to position the Buddhist theory of meditation and its goal in relation to the claim of "wanderers of other schools" that simply stopping the activities of the mind was equivalent to liberation.

[More information.]

15:00 Remembering Indigenous Australian war service

Speaker: Noah Riseman

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 24, room 24.3.62

[More information.]

15:15 About the notions of exactness for groupoids

Speaker: Claire Anantharaman-Delaroche

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 6

In this talk I will investigate the various notions of exactness for groupoids, hoping for possible applications in the future, in the same way as amenability and the Haagerup property for groupoids proved to be useful in diverse situations, like the Baum-Connes conjecture for instance.

[More information.]

16:00 Polymer microarrays: Material discovery for stem cell control

Speaker: Mark Bradley

Location: University of Copenhagen, Panum Institute, building 6, CPR seminar room

[More information.]

17:00 Discovering the underestimated value of social influence online

Speaker: Steven Singh

Location: Copenhagen Institute of Interaction Design

Entrance: Free, but sign-up required

By taking a different approach to social media, new context can be given to on-line space. The importance of relationship building and how it can lead to influence in the real world is a hugely underestimated theme. Few companies realise it and can see the commercial value. The reality is that the online influence value can have significant short and long term strategic impact to business. If you are proactive about it, there is great opportunity. Taking the influence view from the perspective of relationship building on social media can impact any part of business and society's lifestyle. Social influence derived from the digital world shapes buying behavior and usage experience. Companies working with smart homes test the lifestyle choices of the consumers and adapt their products and value proposition based on real time lifestyle analysis. Steven Singh can show you how. He will also share a case from Novoyzmes a global biotech that gained significant commercial value on social through smart strategy and careful influence mapping.

[More information.]

17:00 Om storhed og fald i Venedigs fantastiske historie

Speaker: Jakob Danneskiold-Samsøe

Location: Gl Holtegaard

Entrance: museum entrance + 30 kr.

Venedig blev kaldt "Adraterhavets dronning" pga. byens helt enestående magtfulde position gennem flere hundrede år. Kom og hør hele historien af Jakob Danneskiold-Samsøe.

[More information.]

19:30 Vin & Videnskab — En rejse i fortidens DNA-mysterier

Speaker: Eske Willerslev

Location: Geological Museum

Entrance: 130 kr.

Hvor stammer indianerne, inuitterne og aboriginerne fra? Og hvorfor forsvandt mammutterne og andre af urtidens kæmper? Professor, genetiker og evolutionsbiolog Eske Willerslev fra Statens Naturhistoriske Museum har givet sig i kast med en stribe af arkæologien og palæontologiens helt store spørgsmål og mysterier omkring fortidens mennesker og dyr ved hjælp af revolutionerende DNA-undersøgelser. Gang på gang har hans forskning væltet traditionelle forestillinger og omskrevet indvandringshistorier, og det er blevet til så mange som 30 artikler i Science og Nature.

[More information.]

November 4, 2014 #

09:00 The new spaces of digital writing: Some remarks from an Italian sociolinguistic perspective

Speaker: Elena Pistolesi

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.17

[More information.]

14:15 FCC-ee the first step in a long term vision for particle physics

Speaker: Alain Blondel

Location: University of Copenhagen, Niels Bohr Institute, auditorium A

CERN is undertaking an integral design study of Future Circular Colliders of a circumference of 100km around Geneva. A possible first step is a high luminosity electron-positron (lepton) collider covering the energy range from the Z pole to above the top threshold, for the study of several TeraZ, okuW, MegaHiggs and Megatops. The ultimate goal is a 100 TeV pp collider. The project will be described with special attention to the electron machine. The combination of the two machines offers a remarkable potential for discoveries, from a blend of precision measurements, high statistics, high energies and sensitivity to very small couplings. In particular the search for sterile right-handed neutrinos (aka neutral heavy leptons) will be shown to reach all the way up to the Z mass, in a way complementary to the SHIP experiment.

[More information.]

15:15 Multiculturalism and conviviality in Europe and beyond

Speaker: Deniz Duru

Location: University of Copenhagen, Alexandersalen

Entrance: Free, but registration appreciated

The lecture reviews the limitations of conceptualisation of "culture as difference" within the multiculturalism discourse and explores diversity through the prism of conviviality. Conviviality unpacks the dynamic relationship between the binaries of "multiculturalism–social cohesion", "diversity–unity" and "cultural–social". It suggests conviviality as a lived practice and contextualised diversity by exploring the interactions between individuals belonging to different ethnic, class and religious groups, and the discourses and representations of diversity. The lecture will illustrate these points with empirical examples from Turkey and different European settings (e.g. Denmark, the UK, Germany and Italy).

[More information.]

16:30 Development dilemmas in India: The Polavaram Dam and the livelihoods of indigenous people

Speaker: Pagano Didla, Kurt Mørck Jensen, Mrutyuanjai Mishra, Ulf Johansson Dahre

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 24, Chr. Hansen auditorium

India is the home of more than 100 million tribals ("scheduled tribes"), who receive very little attention from the surrounding world, because most of them inhabit hilly areas with very limited infrastructure. Many of them live in extreme poverty, and they are furthermore vulnerable due to the increasing exploitation of natural resources through mining and dam construction. This panel debate will focus on the huge Polavaram Dam project—a very important project for the Indian government. Before 2020, many tribal villages will be submerged and the villagers displaced due to the construction of the dam. The dam is seen as crucial in India's struggle to harness the power of water to develop agriculture and improve the energy supply for a booming population with an emerging middle class.

[More information.]

17:00 The visual elevator pitch

Speaker: Louise Klinker

Location: Copenhagen Institute of Interaction Design

Entrance: Free, but sign-up required

Louise has always been interested in how concepts are communicated. She sketches in many different materials including video. "Sketch a Move" proved to be a very popular concept video. Over the last couple of years, Louise has gone back to basics and uses simple drawings for almost anything. Simple drawings can be used as a visual elevator pitch. This is an extremely powerful tool when leading workshops—or developing and presenting concepts. When it comes to transforming an idea into a digital solution, it is crucial that everyone is on the same page and the visual picture ensures that. If you can draw a circle, a square, a line and a squiggle, you can avoid misunderstandings in meetings, boring PowerPoints, long texts and traditional specifications. Simple drawings make better, more precise communication. It saves time and last but not least, it is fun. Come along and learn how to use the simple art of sketching to save time and money—and to achieve better concepts.

[More information.]

17:30 Forfatteraften: Signe Langtved Pallisgaard

Speaker: Signe Langtved Pallisgaard

Location: Sundby Library

Om debutromanen "Et andet sted", og om efter et langt tilløb at få udgivet en bog. Signe Langtved Pallisgaard udgav sin debutroman i januar 2014 efter mere end 10 års tilløb og har fået en overvældende modtagelse. Her vil hun fortælle om sin debutroman "Et andet sted", og den lange vej fra idéens udspring, til endelig at få bogen ud på hylderne.

[More information.]

19:00 The Jacobsen family and other philanthropists

Speaker: Lise Lotte Frederiksen

Location: Østerbro Library

Entrance: 50 kr.

Have you ever wondered how all the fine art and antiques that surround us end up in a museum? Lise Lotte Frederiksen from Peter & Ping will visit the library for a talk about the most important Danish philanthropists and how they helped to change the cultural landscape of Denmark.

[More information.]

19:30 Arven fra den tyske teologi i det tyvende århundrede

Speaker: Carsten Bach-Nielsen, Johanne Stubbe T. Kristensen

Location: University of Copenhagen, Faculty of Theology, Kældercafeen

Med udgangspunkt i et kirkehistorisk eksempel og et systematisk teologisk oplæg vil vi denne aften diskutere, hvordan arven fra det tyvende århundredes tyske teologi har været – og hvordan den fortsat er – bestemmende for den teologiske situation I Danmark. Det systematiske oplæg vil se på forskellige opfattelser af dansk teologi og på, hvad arven fra tysk teologi kan betyde for den teologiske situation i dag. Nogle mener, at den dialektiske teologi gennem den tidehvervske reception fik en reducerende, subjektiverende og intellektualiserende indflydelse på dansk teologi, men man kan også argumentere for, at de intellektualiserende tendenser i dansk teologi snarere skyldes, at de dialektisk teologiske indsigter ikke har haft særlig stor eller særlig vidtrækkende indflydelse.

[More information.]

19:30 Den oversete vinter

Speaker: Bo Elberling

Location: University of Copenhagen, Geocenter Danmark, auditorium A

Samspilet mellem permafrost, jordmiljø og biologi samt ændringer i dette i relation til klimaændringer.

[More information.]

19:30 Her kommer Astrid Lindgren

Speaker: Jens Andersen

Location: Louisiana Museum of Modern Art

Entrance: museum admission + 10 kr. reservation fee

Astrid Lindgren, som i 1945 brød igennem med Pippi Langstrømpe, blev 94 år og døde i 2002. Hun er næsten lige så verdensberømt som H.C. Andersen. Litteraturforsker og anmelder ved Berlingske, Jens Andersen, som har skrevet biografier om bl.a. H.C. Andersen, Thit Jensen, Tove Ditlevsen og Dronning Margrethe, udgiver den første nordiske Astrid Lindgren-biografi i 40 år med titlen Denne dag, et liv. Denne LIVE-aften fortæller han om ukendte sider af den livskloge og livssultne kvinde på baggrund af hidtil upublicerede breve, dagbøger og fotos samt halvandet års samtaler med Astrid Lindgrens datter.

[More information.]

19:30 Spil/syng dansk-ugen og H.C. Andersen

Speaker: Anne Marie Kozeluh, Solveig Nielsen

Location: LiteraturHaus

I forhold til den danske sang er Andersen vor "poetiske fader", og hans tekster bliver som ingen andens stadigvæk sat i musik. Inden for de seneste år har fx "I Danmark er jeg født" fået nye melodier af Peter Belli og Isam B, ligesom digtet inspirerede Natacha. I den nye salmebog finder man for første gang tekster af ham, ligesom helt moderne komponister stadig lader sig inspirere til at sætte melodier til HCA's digte, som ikke har været sunget før. Efter en indledning om Andersens digtning og musikbegejstring, vil vi veksle mellem fællessang og solosang med klaver, hvor vi bl.a. skal synge forskellige melodier til den samme tekst. Herigennem kan deltagerne mærke de forskellige tiders melodier "på deres egen krop", og vi vil så løbende debattere de forskellige komponisters opfattelse og tolkning af den samme tekst til forskellige tider, deres aktualitet i dagens Danmark samt deres betydning for den danske sangskat: Hvad er det ved Andersens tekster, som gør, at de stadig appellerer til nutidens komponister? Eller er det de forskellige tider, der ser noget nyt i Andersens tekster?

[More information.]

20:00 Dialogmøde: Når man bliver ældre i et fremmed land

Location: Sundby Library

I salen er der oplæg om emnet og derefter kaffe og livtag. Oplæg ved en integrationskonsulent fra Ældresagen og centerchef Mette Olsen fra Plejehjemmet Peder Lykke Centrets "mangfoldighedsafsnit". Efterfulgt af kaffepause og livlig debat.

[More information.]

20:00 Science & Cocktails — What is consciousness?

Speaker: Stanislas Dehaene

Location: Byens Lys, Christiania

How a subjective state of consciousness arises from an objective state of brain tissue is often considered as the Holy Grail of neuroscience. In the past twenty years the problem has ceased to be insurmountable. Tens of experimental paradigms, thousands of studies and several theories have begun to address the Consciousness challenge. Stanislas Dehaene will show how we can use visual illusions, subjective reports, and advances in machine learning to "decode" subliminal images from brain signals and to identify the signatures of consciousness that emerge when these images pop into consciousness. Although much theoretical work will be needed to relate these macroscopic signals to the underlying neuronal computations, those empirical advances are already being transferred to the clinic, where they facilitate the detection of residual consciousness in patients with coma, vegetative state and related disorders.

[More information.]

November 3, 2014 #

13:00 What changed, what didn't: The real impact of electronically-mediated communication

Speaker: Naomi S. Baron

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.17

[More information.]

14:15 Funerary and votive inscriptions as sources for the organization of associations in Roman Macedonia

Speaker: Pantelis Nigdelis

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 12, room 12.4.07

Professor Nigdelis will examine possible stipulations of regulations of a number of associations in the Roman colonies of Kassandreia, Philippi, and Dion. He draws on parallels from regulations of associations in cities in Italy. The lecture will address the question of the legal framework within which the regulations were drafted and investigates possible factors that might have influenced their charter.

[More information.]

15:00 Congregating publics: GDP and its others

Speaker: John Law

Location: IT University of Copenhagen, auditorium 2

In this talk visiting Professor John Law urges us to think about frames and framing. How it is that realities get enacted within framings? How are particular publics attracted to specific framings? How might differences be introduced that highlight the implicit character of framings? Can they be rendered articulable, and therefore politically changeable? Professor Law uses GDP as a case of a framing that attracts a large public and discusses how GDP is a statistic that in contemporary circumstances fosters an implicit narrative about the UK's economy: the idea that "we are all in this together". One consequence of this is that GDP marginalises other statistics, stories and possible publics. The paper argues that there are alternative statistics, narratives and putative publics—for instance to do with economic and regional inequalities—which tell a very different story. The suggestion explored at the end of the paper is that it is important to work with locally or regionally disadvantaged publics to create and implement alternative policies and to show the possibilities by acknowledging the performativity of all framings (shaping and shaped).

[More information.]

15:00 Når journalistikken drager i krig

Speaker: Charlotte Aagaard, Rasmus Tantholdt, Thomas Borberg

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.17

Med dansk krigsdeltagelse i konflikter verden over, er krigsjournalistikken i fokus som aldrig før. Men det er ikke kun den danske deltagelse, som danske journalister og fotografer sendes i marken for at dække. Danskerne bombarderes dagligt med reportager og billeder fra alverdens brændpunkter. Men hvordan prioriterer man mellem de mange forskellige konflikter, der finder sted samtidigt verden over? Hvordan udvælger man de rigtige billeder, der både viser krigens grimme ansigt og samtidigt lever op til de etiske retningslinjer? Og hvordan sikrer man en balanceret dækning af en konflikt med dansk deltagelse? Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Afdeling for Film, Medier og Kommunikation, inviterer til et debatarrangement om dansk krigsjournalistik anno 2014. Sammen med tre markante journalistiske profiler diskuterer vi de muligheder og udfordringer, der er forbundet med at dække krig i danske medier, og tager fat i nogle af de etiske overvejelser, som ofte vendes på redaktionerne landet over.

[More information.]

15:15 Ergodicity of the mapping class group action on a component of the character variety

Speaker: Juan Souto

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 10

Goldman proved that the variety $X_g$ of characters of representations of the fundamental group of a surface of genus $g$ into $PSL_2R$ has precisely $4g-3$ connected components $X_g(2-2g),...,X_g(2g-2)$ where moreover the component $X_g(k)$ consists of those representations with Euler number $k$. The two extremal component $X_g(2-2g)$ and $X_g(2g-2)$ are Teichmueller spaces and hence the mapping class group acts discretely on them. On the other hand Goldman conjectured that the action of the mapping class group on each one of the remaining components. I will prove that Goldman's conjecture holds true for the component $X_g(0)$ corresponding to representations with vanishing Euler number.

[More information.]

17:00 The shifting city edge

Speaker: William Mann

Location: Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK), auditorium 2

[More information.]

19:30 Den klassiske Krystallografi i dag og i morgen

Speaker: Poul Nissen

Location: Royal Danish Academy of Sciences and Letters

Entrance: Free, but registration required

I 1912-14 opdagede von Laue og far/søn Bragg de fundamentale sammenhænge mellem röntgenstrålings krystaldiffraktion og krystallens atomare struktur - et uvurderligt værktøj så dermed dagens lys og har siden ført til utallige gennembrud i vores forståelse af atomer og molekylers struktur som grundlag for bl.a. kemi, materialefysik, biologi og medicin. Krystallografiske studier af biologiske makromolekyler er som opdagelsesrejser i cellens univers, hvor protein og RNA molekyler tager form og forklarer fundamentale biokemiske og cellebiologiske mekanismer. Krystallografi afdækker også fundamentet for sygdomsårsager og virkningsmekanismer af enzymer og lægemidler og danner derfor afsæt for bioteknologisk innovation. Krystallografi er fortsat i rivende udvikling og understøttes også i Danmark af markante investeringer i uddannelse og ny forskningsinfrastruktur.

[More information.]

19:30 Vin & Videnskab — Sue Flood: BBC filmmaker, wildlife photographer, and polar adventurer

Speaker: Sue Flood

Location: Geological Museum

Entrance: 130 kr.

Zoologist Sue Flood is a professional and award winning wildlife photographer and filmmaker from the UK, specializing in the polar regions. She has worked for the BBC Natural History Unit for 11 years, and filmed their famous series Planet Earth, David Attenborough's Life of Mammals, and The Blue Planet, for which she was also assistant producer. This evening we go "behind the scenes" on these series and hear about Sue Flood's adventure in the Arctic and Antarctic, where she has been on over 30 expeditions. She has had numerous close encounters, both above and below the water, with animals such as penguins, polar bears, leopard seals, orcas, and whales.

[More information.]

November 1, 2014 #

20:00 Science & Cocktails — Greater happiness for a greater number: Did the promise of the Enlightenment come true?

Speaker: Ruut Veenhoven

Location: Byens Lys, Christiania

In the 18th century, Enlightened thinkers challenged the belief that happiness exists only in Heaven. They claimed that happiness is possible in earthly life and foresaw that greater happiness would be achieved using reason. Did this promise of greater happiness come true? Several scholars doubt that we got any happier, some claim that happiness has declined and some argue that happiness cannot change lastingly. These critical claims are tested using data of empirical happiness research that has developed over the last 40 years, the results of which are gathered in the World Database of Happiness. The Happiness man himself, Ruut Veenhoven, director of the World Database of Happiness and founding editor of the Journal of Happiness Studies, is going to be in town to explain all that one should know about happiness.

[More information.]

October 31, 2014 #

13:00 Socialisation: Om subjektets karakteristiske opførsel

Speaker: Lars-Henrik Schmidt

Location: Aarhus University Emdrup, room A412

Fornuften er principielt oversanselig og almen, men den bæres af empiriske og konkrete individer. Dette karambolerer fordi fornuftens skulle understrege suveræniteten og individets undersåtten. Fornuftens love og regering er ikke det samme som statens love og regulering, og legitimiteten i fornuftens fortrængning af dårskaben og skændigheden er ikke det samme som en lydighed overfor myndighederne. Subjekt for viden og subjektet for magt er ikke et og det samme. Det politiske subjekt spaltes i subjektet som suveræn og subjekt som undersåt spaltes. Og éducationen handler også om reguleringen af adfærd og mindre om conduct. Viden fører ikke nødvendigvis til ophøjet opførsel men også til en politisk uhensigtsmæssig adfærd, som må indpræges i statsborgerens adfærd som en ny habitus. Det handler ikke om borgerens tænkning, men om kontrol og sikkerhed, og grundlæggende om beskyttelse af ejendom. [...]

[More information.]

13:00 Timber cycles in Canada

Speaker: John Rust

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 26, room 26.1.21B

Timber harvesting is heavily regulated in Canada and in British Columbia, the province where the largest amount of timber is harvested, the Crown owns over 95% of all timberland and issues timber harvesting licenses to loggers and charges them a fee for cutting the timber called stumpage. In addition, the Crown imposes an annual constraint on timber harvests called the Annual Allowable Cut in order to insure "sustainable harvests" of timber. The implication is that timber harvesting under a private ownership scenario, such as exists in the United States where the majority of timberland is privately owned, could be "unsustainable". We address this question using biological growth models for timber developed by the British Columbia Ministry of forests and a database of nearly 700,000 hectares of land in the Fraser Timber Supply Area of British Columbia with detailed geographic information that allows us to predict timber harvesting costs on a hectare by hectare basis. We conduct a counterfactual simulation of what timber harvesting would be if the Crown privatized the land in the Fraser Timber Supply Area. We find that there would be substantially *less* timber harvesting under the privatized scenario and that the Crown would earn substantially more in present value from selling off this timberland to privatize it than the present value of stumpage revenues. We suggest that the true motivation of regulation of timber harvesting is to subsidize lumber mills and production of finished lumber from the timber.

[More information.]

14:00 Die another way: Lysosomal cell death in mammary gland

Speaker: Christine Watson

Location: Danish Cancer Society Research Center, room 4.1

Christine Watson's group studies cell death during mammary gland regression (involution) in order to develop new breast cancer treatments. Recently, she has shown that this depends on lysosomal cell death, thereby identifying the first physiological role for this death program in humans.

[More information.]

14:00 Modern genomes, ancient genomes, and reconstructing extinct species

Speaker: Tom Gilbert

Location: University of Copenhagen, north campus, August Krogh building, auditorium 1

Entrance: Free, but registration required

Recent technical developments have considerably simplified the sequencing of complete genomes, and we are rapidly approaching the time when even small teams will be able to use the genomes of their organism of choice in their research. In theory, such analyses are not limited to DNA recovered from living organisms, but could even be applied to extinct species. In parallel with these advances in genomics, there is a growing interest among both amateur and professional scientists in "de-extinction"—the resurrection of extinct species—a discipline in which sequencing of extinct genomes plays a fundamental role. In this talk I use examples of recent studies on modern and ancient genomes, to highlight what can be inferred from such data in the evolutionary context. Subsequently I discuss what role the challenges of genome sequencing has on defining the limits of de-extinction.

[More information.]

15:00 Industrial product development of microbial food and feed ingredients

Speaker: Egon Bech Hansen

Location: Technical University of Denmark (DTU), building 101A, meeting room M1

The National Food Institute, Technical University of Denmark, is hosting professor Egon Bech Hansen's inaugural lecture. Egon Bech Hansen will give a lecture on the background, status and perspectives within his research in the area of microbial ingredients in food and feed. The lecture will be based on examples from the professor's previous employment within the industry.

[More information.]

17:00 The politics of mega events and national identities in Korea: The 1988 Seoul Olympics and the 2002 Korea/Japan World Cup

Speaker: Jaeho Kang

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 24, room 24.4.01

[More information.]

October 30, 2014 #

14:15 DAMA without Dark Matter

Speaker: Jonathan Davis

Location: University of Copenhagen, Niels Bohr Institute, auditorium A

Direct Detection experiments aim to detect evidence of Dark Matter scattering with nuclei. One such collaboration: DAMA/LIBRA has claimed a positive detection of Dark Matter, which takes the form of an annually modulated event rate. However the regions of Dark Matter parameter space favoured by these experiments are in strong tension with the null results from e.g. LUX, XENON100 and SuperCDMS. Hence in this talk I discuss an alternative explanation of the DAMA events which does not invoke Dark Matter. I show that the DAMA modulation is equally well explained by neutrons liberated by a combination of boron-8 solar neutrinos and atmospheric muons in the rock or shielding around the detector. In addition I estimate that rates of neutrons from muons and neutrinos and address recent criticisms of these estimates. With current data my model gives as good a fit as Dark Matter and I discuss prospects for future experiments to discriminate between the two.

[More information.]

15:00 Language as casus belli: Stalin the linguist and Russia's LinguoGeoPolitics, between 1950 and 2014

Speaker: Irina Sandomirskaja

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 25, room 25.3.13

[More information.]

16:00 Human extension: An alternative to evolutionism, creationism and intelligent design

Speaker: Gregory Sandstrom

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 15A, room 15A.1.13

The presenter will outline the controversy surrounding these three ideas, particularly in the USA, but also marginally elsewhere. Gregory Sandstrom's access to the Discovery Institute, home of the Intelligent Design movement, through their Summer Program for students offers a unique view of the inner workings of "Intelligent Design" proponents and their views of evolution and creation. The presentation will also turn its attention to focus on forward-looking themes involving the social sciences and humanities, asking how we can "extend" knowledge, cognition and human relationships in the electronic-information era. It will also highlight contemporary transformations in higher education and look at the challenge of intensive thinking, using the works of both Danish agriculturalist Ester Boserup and German-American venture capitalist Peter Thiel, as well as the examples of university extension by Cambridge and Oxford universities in the 1860s & 70s. Several questions regarding higher education, research and development trends and directions today will be posed for open discussion.

[More information.]

16:00 The brain, the astrocytes and the tripartite synapse

Speaker: Philip Haydon

Location: University of Copenhagen, Panum Institute, Haderup lecture hall

[More information.]

17:00 Saxo på tryk: 500-årsjubilæum

Speaker: Lars Boje Mortensen, Karsten Christensen

Location: Royal Library — The Black Diamond (Den Sorte Diamant), Blixen

Entrance: Free, but tickets required

I år kan vi fejre 500-året for den første trykte udgave af Saxos Danmarkshistorie, der udkom i Paris i 1514. Den udgave gjorde med et slag Saxos værk til en klassiker, både nationalt og internationalt. Og var det ikke blevet trykt i 1514, er det ikke så sikkert at vi havde haft det i dag. I den anledning holder Det Kongelige Bibliotek et lille seminar om Saxos Danmarkshistorie - i middelalderen, i renæssancen og i dag.

[More information.]

18:15 Kryssing: Manden, der valgte forkert

Speaker: Thomas Harder

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 35, room 35.01.05

Entrance: 50 kr.

I 1941 blev oberstløjtnant C.P. Kryssing (1891-1976) opfordret til at stille sig i spidsen for et dansk frikorps, der skulle kæmpe mod USSR inden for rammerne af Waffen-SS. Kryssing var ikke nazist, men påtog sig opgaven, da han betragtede Sovjetunionen som en større fare for Europa end Tyskland. "Vil man et mål, må man også ville midlet dertil", var Kryssings motto. Det er historien om radikalisering og moralsk blindhed, der fik et ellers anstændigt menneske til at træffe en serie katastrofale valg, der kostede ham hans familie og hans ære — og gjorde ham til medskyldig i uhyrlige forbrydelser. Thomas Harder udgiver i efteråret 2014 en biografi Kryssing.

[More information.]

19:00 Tipslørdag & engelsk fodbold

Speaker: Tommy Heisz

Location: Kulturhuset Pilegården

Entrance: 80 kr.

Et foredrag der rammer lige i fodboldfascinationens og fodboldnostalgiens solar plexus. Kontante tacklinger og lange afleveringer på mudrede baner. Flere generationer af danske mænd går rundt med et nært kærlighedsforhold til engelsk fodbold. Dette skyldes ikke mindst programmet Tipslørdag, der blev sendt på DR1 fra d. 28. november 1969 til 1998. Forfatter og journalist Tommy Heisz holder denne aften et stærkt underholdende foredrag med nostalgiske billeder, sjove videoklips og uddrag af interviews med kendte danskere, herunder Jens Unmack, samt andre yderst dedikerede, kendte fodboldfans. Et foredrag, der vil give sug i maven hos alle danskere, der er vokset op med Tipslørdag og lyden af 'dong' som en del af deres barndom. I bogen Det begyndte med Tipslørdag undersøgte Tommy Heisz den passion mange danskere har for engelsk fodbold. Bogen bygger på interviews med en række danske mænd, der elsker hver deres engelske klub samt med Svend Gehrs og Tommy Troelsen, der som kommentatorer på DR var med til at bringe engelsk fodbold ind i de danske stuer.

[More information.]

19:30 Sorg er ingen sygdom, tværtimod

Speaker: Karsten Thomsen

Location: Brønshøj Library

Entrance: 25 kr.

Hvad er meningen med sorg? Måske en slags medicin for det bedrøvede sind... Sogne- og sygehuspræst Karsten Thomsen tager i sit foredrag udgangspunkt i, at sorg måske bedst forstås som medicin for det ramte sind. Uden dog at gøre sorgen mindre betydningsfuld end den er, så er den andet og mere end blot og bar "sorg". Sorg kan uddybe vores forståelse af livet og os selv. Men at møde sorgen kræver mod, - for hvordan overkommer man sorgen, så den forvandles til andet og mere end sorg?

[More information.]

October 29, 2014 #

12:10 Mød forfatter og performer Peter Adolphsen

Speaker: Peter Adolphsen

Location: Technical University of Denmark (DTU), library

Mød forfatter og performer Peter Adolphsen til et inspirerende oplæg om synergien mellem litteratur & naturvidenskab. Peter Adolphsen er kendt for anmelderroste kortromaner inden for genren LabLit - Science in fiction. Kodeordene for hans litteratur er: encyklopædisk viden og utøjlelig fantasi.

[More information.]

13:00 Controlling factors for the primary production in a coastal ecosystem

Speaker: Peter Tiselius

Location: Technical University of Denmark (DTU), DTU Aqua campus, Charlottenlund

Coastal waters exposed to high levels of nutrients are generally considered to be typical bottom-up controlled ecosystems. The highly variable nature of the systems, however, tends to obscure the true controlling factors, and only long time series can teach us how they function. Using the worlds longest time series of in-situ primary production measurements, I will show that even the mesotrophic Gullmar Fjord, west coast of Sweden, shows signs of top-down control by zooplankton. Strong positive correlations between primary production and zooplankton biomass concurrent with strong negative correlations between primary production and phytoplankton biomass indicate trophic cascades and an ecosystem controlled by zooplankton carnivores. This has implications for the management of coastal waters and emphasize the importance of regulating the fishery of certain size classes of fish for a good environmental status.

[More information.]

15:00 Talk and discussion with Christine Bader

Speaker: Christine Bader

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.17

[More information.]

15:30 Udeskole i bymiljø: kontekstens betydning for elevernes fysiske aktivitetsniveau

Speaker: Erik Mygind

Location: University of Copenhagen, north campus, Nørre Allé 53, large auditorium

Entrance: Free, but registration required

[More information.]

16:00 Inaugural lecture by Claus Meyer

Speaker: Claus Meyer

Location: Copenhagen Business School, Råvarebygningen (Porcelænshaven 22), auditorium RS.20

Entrance: Free, but registration required

For more than 30 years Claus Meyer has challenged conventional thinking in agriculture, food production and cooking. He has inspired a generation to rediscover local Nordic produce through cookbooks, TV shows, cookery schools, lectures, public food debates and produce from his own orchard. Co-founder of The Best Restaurant in the World, noma, 3 years running, Claus Meyer, today has decided to invest himself in the idea of unfolding the potential of indigenous food cultures beyond the Nordic. When in 2004 Meyer co-authored the New Nordic Food Manifesto, he and noma were in pursuit of purity, simplicity and freshness based on seasonal foods that make the most of the local region's climate, water and soil, but he had no firm idea about the types of impact those ideas would eventually bring. In his inaugural talk, Claus Meyer, a CBS alumni and cand.merc.int., will share his experiences from combining social entrepreneurship, sustainability, corporate social responsibility and business.

[More information.]

16:00 Memories and metaphors of the railroad: An investigation of cultural memory in board games

Speaker: Jason Begy

Location: IT University of Copenhagen, auditorium 4

In this talk I bring together memory studies, material culture, metaphor theory, and game studies to explore how board games can shape cultural memory. I begin with an overview of cultural memory studies, which examines how the media of the present actively construct our understanding of the past. Drawing on the work of Wolfgang Schivelbusch, I next describe the structural metaphors used by contemporary observers to understand the societal changes wrought by the railroad. I then analyze three board games that represent the advent of the railroad age in North America, 1830: Railways and Robber Barons, Age of Steam, and Empire Builder, as material culture. I conclude by arguing that games have the capacity to reify historically-situated structural metaphors, thus keeping them active in cultural memory.

[More information.]

16:30 Mød kvinderne bag designfællesskabet Rundkant

Speaker: Rundkant

Location: Designmuseum Danmark, library

Hvordan kan man arbejde med designprocesser, som resulterer i møbler, der er andet end bare funktionel opbevaring, men som i stedet tager højde for den sanselige og kropslige oplevelse, såvel som fortællingen bag hvert møbel? Disse spørgsmål er centrale for designerne i Rundkant, der arbejder med at gøre møbler til andet end bare opbevaring for vores kroppe. Grundlæggerne af Rundkant fortæller om inspirationen fra 1990er designgruppen Kropsholder, der førte til Rundkants første udstilling, Kvinde Kend din Kropsholder, på Carlsberg i 2012, og om det at vægte undersøgelsen, eksperimentet og en legende tilgang til designprocesser. Rundkants kuratorer vil fortælle om udviklingen af udstillingen Ikke tale, bare snakke, som blev vist i Rundetaarn tidligere på året, samt om det at arbejde med storytelling i konceptudviklingen, komme midt ind i et fællesskab i udvikling, og om at skulle mægle mellem så mange kvinder med forskellige holdninger. Til slut vil det være muligt, at komme tæt på udvalgte værker fra Rundkants to udstillinger og høre om tankerne bag de enkelte værker.

[More information.]

17:00 Retorikfaget på Københavns Universitet, et tilbageblik

Speaker: Charlotte Jørgensen

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 15A, room 15A.0.13

Charlotte Jørgensen går af som lektor i retorik. I den forbindelse har Retorikforeningen opfordret hende til at fortælle om sin vej gennem retorikken og om fagets udvikling. Hun har været en af de drivende kræfter i etableringen af retorikfaget på Københavns Universitet og vil i foredraget give et indblik i de tanker, som man gennem tiden har gjort sig om udformningen af retorik som universitetsfag. I foredraget vil hun komme ind på sin egen forskning og den fagtradition, hun har indgået i, hvor et normativt retoriksyn har været et særkende.

[More information.]

19:00 Foreningslivets sociale kvaliteter / Myten om idrættens sociale sammenhængskraft

Speaker: Karsten Østerlund

Location: Prismen

Idrætten er igennem historien blevet tilskrevet en nærmest endeløs række af positive kvaliteter for borgere og for samfund. Nogle er velunderbyggede, mens andre overvejende har karakter af postulater. Til sidstnævnte kategori hører foreningsidrættens sociale kvaliteter. Det skorter således ikke på beretninger om foreningsidrættens evne til at opbygge sociale relationer og stærke fællesskaber, ligesom det bliver taget for givet, at idrætsforeninger bidrager til vores samfunds sammenhængskraft, demokrati og medborgerskab. Den positive retorik genfinder vi i centrale dokumenter med relevans for idrætten, som fx regeringsgrundlaget og folkeoplysningsloven. Begrundelserne udgør med andre ord et centralt argument for støtten til idrætten generelt og mere specifikt for foreningsidrættens privilegerede position i forhold til andre idrætsformer. Retorikken om foreningsidrættens sociale kvaliteter står tilmed nærmest uimodsagt som en selvfølgelighed. Det er en slags "hellig gral", man ikke kan tillade sig at stille spørgsmålstegn ved. At stille spørgsmålstegn er nu alligevel det, der er formålet med Karsten Østerlunds analyse. Grundlaget er en stor undersøgelse blandt medlemmer i danske idrætsforeninger, som er blevet gennemført i forbindelse med udarbejdelsen af ph.d. afhandlingen "Foreningsidrættens sociale kvaliteter" på Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet. Mere end 2.000 voksne medlemmer fra overvejende større foreningsidrætsgrene som fodbold, håndbold, cykling, tennis og gymnastik deltog i undersøgelsen. Resultaterne både underbygger og nuancerer retorikken om foreningsidrættens sociale kvaliteter. Det gælder medlemmernes deltagelse i det sociale liv, foreningsdemokratiet og det frivillige arbejde, men også opbygningen af stærke fællesskaber i foreningerne, ligesom idrætsforeningers evne til at generere sammenhængskraft og social tillid bliver udfordret.

[More information.]

19:30 Hvad blev der af studenteropstanden i Beijing?

Speaker: Mette Holm

Location: Solvang Library

Entrance: 50 kr.

Alle husker manden foran kolonnen af kinesiske kampvogne på Den Himmelske Freds Plads i Beijing. Men hvad blev der i grunden af ham? Ved man det overhovedet? Er opstanden forsvundet i Kinas historiske glemmebog, eller er kravene blevet efterkommet? Mette Holm har i de mellemliggende 25 år fulgt og formidlet udviklingen i Kina tæt. Hendes nye bog, Dagbog fra Beijing – 25 år senere; hvor gik kineserne hen? (2014, Gyldendal) følger op på hendes beretning fra dengang og trækker tråde til i dag.

[More information.]

19:30 Vin & Videnskab — Kosmisk støv og Jord-lignende planeter

Speaker: Anja C. Andersen, Torben Arentoft

Location: Geological Museum

Entrance: 130 kr.

Vi skal høre om ESA's kommende storstilede PLATO-Mission, der har til formål at søge efter Jord-lignende planeter, hvor liv i teorien ville kunne eksistere—en mission, som Torben Arentoft er involveret i. Og så skal en af Danmarks allerdygtigste videnskabsformidlere, Anja C. Andersen, fortælle om udgangspunktet for, at der overhovedet kan eksistere liv i universet, nemlig kosmisk støv.

[More information.]

October 28, 2014 #

11:00 Lakes and carbon cycling in the Arctic: What can we learn from the Kangerlussuaq Lake District?

Speaker: John Anderson

Location: Technical University of Denmark (DTU), building 101A, meeting room S04

The Arctic represents a major store of organic carbon, most of it in frozen soils; sustained warming at high latitudes threatens to release this C pool into the atmosphere as CO2. Lakes form a major component of Arctic landscapes and have two important roles in relation to C dynamics: mineralizing terrestrially-derived organic carbon (OC) and sequestering (storing) carbon in their sediments. Regional warming, permafrost thawing and altered soil microbiology may result in release of CO2 but also lateral movement of OC pools and soil-derived nutrients which can affect lake functioning (increasing productivity). The Kangerlussuaq area has thousands of lakes covering a regional climate gradient (both precipitation and temperature) which have varying dissolved organic C (DOC) concentrations. After a brief review of the main characteristics of arctic lakes and the key limnic processes, I will illustrate our recent work on carbon dynamics in the lakes along Søndre Strømfjord (Kangerlussuaq) which has focussed on characterizing C fluxes in lakes as well as the importance of the DOC pool in the lakes for their functioning.

[More information.]

15:15 "Lazy Greeks" and "Nazi Germans": Negotiating international hierarchies in the Euro crisis

Speaker: Rebecca Adler-Nissen

Location: University of Copenhagen, Alexandersalen

Entrance: Free, but registration appreciated

Since 2008, competing explanations of the causes of the euro crisis have clashed along with increased xenophobia, anti-austerity protests and an unprecedented number of high-level summits between the European leaders in Brussels. In the streets of Athens, German Chancellor Angela Merkel is depicted on protest banners with a Nazi uniform while German tabloids call Greeks "lazy" and "corrupt". Looking at how national responsibility, victimhood and shame is dramaturgized, Adler-Nissen explains how multiple hierarchies are crucial to the performance of national selves, and how the ranking processes involve a high degree of social interaction and national self-reflectivity. Adler-Nissen shows how different principles of hierarchization become entangled in world politics.

[More information.]

15:15 The topology of a curve in the neighborhood of a singular point

Speaker: Étienne Ghys

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 10

I would like to start with a clever (and elementary) observation of M. Kontsevich. When we draw the graphs of four real polynomials in one variable intersecting in some point, some local qualitative pictures turn out to be impossible. I will then generalize to any number of polynomials and then to singularities of real algebraic curves. Some interesting algebraic structures appear and open questions arise.

[More information.]

17:00 Bag biografien: Fagbogsforfatter Jens Andersen

Speaker: Jens Andersen

Location: Dagbladet Information

Mød fagbogsforfatter Jens Andersen, der er aktuel med Astrid Lindgren-biografien "Denne dag, et liv". Hør ham fortælle om biografien som genre og få et indtryk af arbejdet i forfatterens værksted. Jens Andersen har tidligere skrevet biografier om så forskellige mennesker som bl.a. Tove Ditlevsen, Frank Arnesen, Tom Kristensen, H.C. Andersen og Dronning Margrethe II.

[More information.]

19:30 Proust på sporet

Speaker: Neal Ashley Conrad, Bjørn Bredal

Location: Louisiana Museum of Modern Art

Entrance: museum admission + 10 kr. reservation fee

Hør Prousteksperterne Neal Ashley Conrad og Bjørn Bredal krydse klinger på ord om mester- og monsterværket "På sporet af den tabte tid", der har lagt adskillige oversættere og læsere ned. Mød oversætter og forfatter Niels Lyngsø, der har overlevet og kan berette fra Marcel Prousts udfordrende ordfront og hør uddrag fra nyoversættelsen ved skuespiller Michael Moritzen.

[More information.]

October 27, 2014 #

09:00 Mechanistic basis of metabolic evolution in plants

Speaker: Jing-Ke Weng

Location: University of Copenhagen, Frederiksberg campus, room M117

Metabolic pathways are often considered "perfected" or at least predictable as substrates efficiently rearrange into products through the intervention of an optimized enzyme. Moreover, single catalytic steps link up, forming a myriad of metabolic circuits that are often modeled with a high degree of certainty. However, on closer examination, most enzymes are not precise with respect to their activity, using not just one substrate but often a variety and producing not just one product but a diversity. Hence, the metabolic systems assembled from enzymes possessing varying degrees of what can be termed catalytic promiscuity are not clear-cut and restrictive; rather, they may at times operate stochastically in the intracellular milieu. This "messiness" complicates our understanding of normal and aberrant cellular behavior, while paradoxically sowing the seeds for future advantageous metabolic adaptations for host organisms. In this talk, I will discuss the evolutionary implication of catalytic promiscuity widely observed in plant specilized metabolic systems, and how we can now exploit plant metabolism and chemidiversity for new catalyts, materials, and drugs.

[More information.]

10:00 Making futures: Marginal notes on innovation, design, and democracy

Speaker: Pelle Ehn

Location: Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK), auditorium 90.2.01

Innovation and design need not be about the search for a killer app. Innovation and design can start in people's everyday activities. They can encompass local services, cultural production, arenas for public discourse, or technological platforms. The approach is participatory, collaborative, and engaging, with users and consumers acting as producers and creators. It is concerned less with making new things than with making a socially sustainable future. This book describes experiments in innovation, design, and democracy, undertaken largely by grassroots organizations, non-governmental organizations, and multi-ethnic working-class neighborhoods. These stories challenge the dominant perception of what constitutes successful innovations. They recount efforts at social innovation, opening the production process, challenging the creative class, and expanding the public sphere. The wide range of cases considered include a collective of immigrant women who perform collaborative services, the development of an open-hardware movement, grassroots journalism, and hip-hop performances on city buses. They point to the possibility of democratized innovation that goes beyond solo entrepreneurship and crowdsourcing in the service of corporations to include multiple futures imagined and made locally by often-marginalized publics.

[More information.]

15:15 Differential Galois theory in positive characteristic

Speaker: Mathieu Florence

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 10

Let k be a field of characteristic p>0, equipped with a derivation d; that is, an additive map from k to itself satisfying the Leibnitz rule. Let C be the field of constants of d; we assume that the extension k/C is finite. The main result of this talk is an equivalence between the category of differential modules for (k,d) and that of modules over an Azumaya algebra over the ring C[X], of which we give a concrete description. As an application, we give a necessary and sufficient condition for a differential module (or equation) to be cyclic.

[More information.]

October 24, 2014 #

10:15 Aging, sexuality and "post-ageist ageism"

Speaker: Barbara Marshall

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 14, room 14.3.46

This paper explores recent media representations of aging bodies that suggest particular forms of sexual agency as central to positive aging. While space is created for sex-positive and aspirational ageing identities where conventional (and traditionally stigmatized) signifiers of old age might be resignified, in its commercialized versions this resignification is still largely premised on a fear of ageing. Building on critiques of post-feminism in the media, the concept of "post-ageist ageism" is suggested to capture contradictory narratives of embodied aging in media-saturated consumer cultures. (Part of the seminar "Age and Ageing Bodies in the Media".)

[More information.]

11:30 Fashion, the body and later life: How women's magazines portray fashion and age

Speaker: Julia Twigg

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 14, room 14.3.46

Women's magazines traditionally allocate considerable space to fashion, which is seen as central to the visual treat of the magazine. But as women become older this aspect can become problematic, both for them and for the commercial forces that seek to catch and shape their interests. Women's magazines for older women are deeply ambivalent cultural phenomena that attempt both to celebrate and efface age. In this they both endorse the wider culture of ageism, at the same time as they offer forms of escape from, and resistance to, them. (Part of the seminar "Age and Ageing Bodies in the Media".)

[More information.]

12:30 Generativity and intergenerational transmission

Speaker: Felix Elwert

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 5, room 5.1.46

Prof. Elwert presents his cutting-edge work (with P. Sharkey) on the three-generational transmission of neighborhood disadvantage, discusses the methodological challenges in multigenerational stratification research, and offers insights into his ongoing work in this area of sociological stratification research.

[More information.]

13:00 Følelser, forventninger og forandringer i danske ægteskaber i 1920'erne

Speaker: Birgitte Søland

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 23, room 23.0.49

I løbet af 1920'erne undergik danske ægteskaber en fundamental retslig forandring. Ny familie- og skilsmisselovgivning fremmede en mere "moderne" institution, hvor ægtefæller formelt havde lige rettigheder, og deres følelsesmæssige overensstemmelse blev forstået som afgørende for et succesfuldt partnerskab. Men betød disse retslige reformer faktiske ændringer i danske ægteskaber? Baseret på en bred vifte af historisk kildemateriale—fra populære tidsskrifter til straffesager, og fra erindringer til skilsmissejournaler—vil Birgitte Søland diskutere følelser, forventninger og forandringer i danske ægteskaber i 1920'erne.

[More information.]

13:00 Mapping climate controversies with digital methods

Speaker: Tommaso Venturini

Location: Aalborg University Copenhagen, building FKJ6, room 205

Tommaso is an important figure in the field of controversy mapping, where he has been frontrunner in thinking about how digital methods can be used to conduct ANT-inspired studies of controversies. He will present data from a newly finished cartographic project that explores thematic changes in the way the Intergovernmental Panel on Climate Change have debated this issue over time.

[More information.]

13:00 Towards a history of European law

Speaker: Frank Schorkopf

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 12, room 12.4.07

The historic argument serves European integration. It serves because "history" justifies European integration, gives reason for new steps of integration and fosters legitimacy. It is time for legal scholars—especially their European law branch—to do more research on the legal history of European integration. The archives in the European Union and its Member States treasure many relevant documents unconsidered yet. A source-based approach would allow a fresh sight on the established topics of European Union law and its science. Thereby we not only, as the "New Legal Historians" undertake, challenge and finally falsify the leading narrative of "Integration through law". But we might also discover new insights into the dead ends of integration and the mutual entanglement of the telos of integration and the practical application of European law.

[More information.]

13:30 Healthy old age? An analysis of Ældre Sagen's member's magazine "Ældre Sagen"

Speaker: Christa Lykke Christensen

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 14, room 14.3.46

Notions of old age and aging are changing. Elderly people are expected to live an active life and pursue a healthy lifestyle in order to enhance their quality of life. In this presentation we consider the Danish association for senior citizens, Ældre Sagen (established in 1986, representing approx. 700,000 members) to examine how this organization represents elderly people and aging bodies in the member magazine "Ældre Sagen". The analysis will have a specific focus on how the magazine represents elderly people in relation to ideas of an ageing healthy body and lifestyle. (Part of the seminar "Age and Ageing Bodies in the Media".)

[More information.]

14:00 Graph reconstruction via distance oracles

Speaker: Zhou Hang

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 9

We study the problem of reconstructing a hidden graph G given access to a distance oracle, when G can only be accessed by querying pairs of vertices and getting their shortest path distance in G. We wish to design randomized algorithms with small query complexity. We also study approximate reconstruction. Further, we explore the verification problem, in which we are given a mental picture of some unknown graph and wish to verify that our mental image is correct with few queries. We make progress on those problems for graphs of bounded degree, outerplanar graphs, and graphs of bounded tree width.

[More information.]

14:00 Once through continuous slurry hydrogenations

Speaker: Frans Muller

Location: Technical University of Denmark (DTU), building 229, lounge

The presentation will cover the design and operation of the processing equipment; a modular hydrogenation system in which a slurry of catalyst and starting material in solvent is contacted with hydrogen gas in an Alfa Laval ART reactor. The rig successfully operated slurry hydrogenations for up to 6 hours using a palladium on carbon catalyst. The hydrogen uptake is very efficient, reaching up to 1 mol of hydrogen per litre of material passed through the reactor. An unexpected finding was that the mass transfer rate appeared to be independent on the liquid flowrate, and was correlated only to the inlet gas velocity. Several substrates were processed, demonstrating the generality of the slurry hydrogenation method (styrene, 4-chloronitrobenzene and cinnamaldehyde). These case studies indicate that the unoptimised 15 ml slurry reactor equals the volumetric performance of large scale Buss loop reaction systems.

[More information.]

14:30 Monty Python Live (mostly): The ageing body in satire and comedy

Speaker: Line Nybro Petersen

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 14, room 14.3.46

I will analyze representations of ageing bodies in Monty Python's reunion show Monty Python Live (mostly) (2014) aired on television and in cinemas all over the world in the summer of 2014. The reunion of the famous comedy group, now in their seventies, brought back a lot of well-known classical sketches and some new sketches. This presentation will focus on both the aspect of media logic and how it may be said to structure the comedy of the ageing body in a process of mediatization of ageing. Furthermore the cultural role of comedy and satire in relation to representations of ageing will be discussed. (Part of the seminar "Age and Ageing Bodies in the Media".)

[More information.]

15:00 From the atom to the phenotype

Speaker: Guillermo Montoya

Location: University of Copenhagen, Panum Institute, Hannover auditorium

Please join us in celebrating the inauguration of Dr. Guillermo Montoya, recently appointed professor at the NNF Center for Protein Research, Faculty of Health and Medical Sciences. Professor Montoya will give a lecture about his previous scientific results as well as his future research plans at NNF Center for Protein Research, where he heads the newly established Protein Structure Program as well as his own research group Macromolecular Chrystallography. In addition, Professor Montoya is in charge of the Protein Production and Characterization Platform.

[More information.]

15:00 Smart knitted textiles for therapeutic interaction

Speaker: Frances Joseph

Location: IT University of Copenhagen, room 4A09

This presentation will discuss work in progress at Auckland University of Technology developing smart knitted textile applications for physiotherapy. Difficulties affecting patients undergoing rehabilitation therapy include the self-discipline required to correctly perform prescribed physical regimes in the home environment. A lack of stimuli is recognized as a major contributor to these problems. Another problem, especially for younger patients, is the design aesthetics of much therapeutic technology, which often draws attention to the wearer as disabled. This project is investigating how e-textile based therapeutic apparel and equipment could address these issues, through the development of more appealing, responsive, therapeutic devices incorporating instructional cues, data collection and both medical and participatory feedback. A consideration of engagement strategies including gamification and encouragement responses are important aspects of this approach. The aesthetic differences between wearable technologies and e-textiles is also being investigated as a way of informing the design of more approachable, comfortable, customisable (rather than medicalised) therapeutic technologies. The textural, structural, technical and dynamic qualities of smart knitted textiles are central to this project.

[More information.]

15:15 "I am old and ugly": A discussion of representations of the elderly face

Speaker: Anne Jerslev

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 14, room 14.3.46

"I am old and ugly". This is what 90 years old Marie says of herself after having returned from the hairdresser in Danish documentary filmmaker Eva Mulvad's The Last Dance from 2005. Truly, Marie is not embodying French professor of photography, Ance Cristofovici's ideal of images of elderly women, wherein she sees how an aesthetics of expressivity beautifully represents ageing as transformation. In my presentation I will try to portray the elderly women's faces in The Last Dance by simply asking what we see in this documentary and, moreover, which terms could help us describe the ageing face. (Part of the seminar "Age and Ageing Bodies in the Media".)

[More information.]

16:00 Will self-replicating evolving robots take over the planet?

Speaker: Sebastian Risi, Kasper Støy

Location: IT University of Copenhagen, DesignLab

Sebastian Risi and Kasper Støy publicly debate "Robot Rampage" at the DesignLab. The event is hosted by Anders Høgh Nissen of Harddisken.

[More information.]

October 23, 2014 #

15:00 Le Mouvement féministe marocain

Speaker: Asmae Benadada

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 15A, room 15A.0.13

The Moroccan sociologist Asmae Benadada holds a public lecture. Note: the lecture will be held in French.

[More information.]

16:00 Orgasmeland: Om 1930'ernes seksuelle revolution

Speaker: Lea Korsgaard

Location: Rigshospitalet, psychiatric auditorium

Målet var et nyt og bedre samfund. Midlet var "den fuldkomne orgasme". I 1933 flygtede Freud- lærlingen og sexteoretikeren Wilhelm Reich til København og dannede gruppen Dansk Sexpol. I en indædt kamp mod nazister, præster, socialdemokrater – og ikke sjældent sig selv – banede gruppemedlemmerne vejen for den seksuelle revolution, vi plejer at tilskrive 1970'ernes ungdomsoprør. I bogen "Orgasmeland" fortæller journalist og forfatter Lea Korsgaard den fascinerende og besynderlige historie om Dansk Sexpol. Om illegale abortklinikker, sexsange på salmevers og Sean Connery i en orgasmemaskine. Og om et seksuelt ideal, der stadig påvirker os den dag i dag: Før Sexpol var det sygt at have lyst. I dag er det sygt, når lysten udebliver.

[More information.]

16:00 Pynt eller politik: Kan kunst og arkitektur fremme den grønne omstilling?

Location: IT University of Copenhagen

Entrance: 75 kr. (25 kr. students)

I selskab med arkitekter, forskere og kunstnere sætter vi fokus på kunsten og arkitekturens rolle i den grønne omstilling. Konferencen indledes med tre inspirerende oplæg, der giver konkrete og forskelligartede eksempler på, hvordan kunst og arkitektur kan samtænkes med og engagere sig i samfundets bæredygtige omstilling—fra store globale projekter til individuelle visioner og hverdagsaktiviteter. Efter en kort pause med forfriskninger får gæsterne mulighed for selv at tage aktiv del i debatten, når vi i konferencen anden del diskuterer kunsten og arkitekturens engagerende, motiverende og sociale potentialer. Kan arkitektur og kunst skabe (nye) engagementer i den grønne omstilling? Hvad motiverer borgerne til at handle bæredygtigt? Bør samfundet investere mere i kunst og arkitektur som drivkraft i den grønne omstilling? Kristoffer Weiss, arkitekturanmelder ved Information, styrer slagets gang.

[More information.]

16:15 And what if the trees grow?

Speaker: Noël van Dooren

Location: University of Copenhagen, Frederiksberg campus, Rolighedsvej 23, Von Langen auditorium

At the start of his period as visiting researcher at the University of Copenhagen the Dutch landscape architect and researcher Noël van Dooren will speak about the vital role of time in landscape, and at the same time the surprising absence of time in representations made by landscape architects. He believes landscape architecture should develop its own drawing tradition in which time is the basis.

[More information.]

18:15 Græske træk i dansk modernisme

Speaker: Mikael Wivel

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 35, room 35.01.05

Entrance: 50 kr.

Udstillingen "På Græsk" på Thorvaldsens Museum skildrer nybruddet i dansk skulptur i 1890'erne. Thorvaldsen havde taget afsæt i den klassiske græske kunst, men nu gjaldt det den mere primitive arkaiske kunst. Niels Skovgaard satte gang i en form for primitivisme, som svarer til den i Paris med bl.a. Matisse og Picasso, der tog afsæt i stammekunsten fra Afrika. Den arkaiske inspiration begyndte med billedhuggere som Kai Nielsen og Svend Rathsack, men konsolideringen kom i 1920'erne med begavelser som Astrid Noack, Adam Fischer og Henrik Starcke. Siden kom fabulanter som Axel Salto og Svend Wiig Hansen til — og sporet er fortsat ikke tørret ud.

[More information.]

19:00 Ny dansk prosa

Speaker: Lone Aburas, Sissel Bergfjord, Peter Højrup, Peder Frederik Jensen

Location: LiteraturHaus

Fire yngre forfattere læser op af og taler om deres seneste bøger.

[More information.]

20:00 International Forfatterscene — Hanne Ørstavik

Speaker: Hanne Ørstavik

Location: Royal Library — The Black Diamond (Den Sorte Diamant)

Entrance: 110 kr. (60 kr. students)

Hanne Ørstaviks romaner har nydt stor opmærksomhed fra både publikum og kritikere i hjemlandet Norge og i resten af verden. Hun er oversat til mere end femten sprog, og udover at have arbejdet som forfatter siden 1994, hvor debutroman Hakk udkom, er hun også cand.mag. i sociologi, psykologi og fransk fra Universitetet i Oslo. Ørstaviks seneste roman på dansk, Hyænerne (2012), handler om forfatteren Siv, der efter bruddet med sin kæreste rejser til Sydengland, hvor hun har besluttet, hun ikke vil skrive et ord. Uden skriveprocessen at klynge sig til oplever Siv imidlertid en ukendt opløsning af mentale grænser og konturer. Identitet og retningssans forsvinder—og også læseoplevelsen kan være voldsom. Den 23. oktober udkommer Der findes en stor åben plads i Bordeaux på dansk, og samme aften gæster Hanne Ørstavik International Forfatterscene.

[More information.]

October 22, 2014 #

13:00 Den amerikanske antikommunistiske bevægelses opståen og udvikling fra den progressive periode til den kolde krig, 1912-1947

Speaker: Regin Schmidt

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 11B, room 11B.2.29

McCarthyismen og antikommunismen i USA under den tidlige kolde krig er et velkendt fænomen, men hvordan opstod og udviklede den antikommunistiske bevægelse sig før den kolde krig? Det forsøger oplægget at give et svar på. Oplægget bygger på resultaterne af et forskningsprojekt, der har indsamlet og analyseret hidtil ubenyttede kilder i offentlige og private arkiver i USA fra perioden 1912 til begyndelsen af 1950erne. Det er tesen, at antikommunismen var så stærk i USA, fordi spørgsmålet var "embedded" i den politiske debat mellem liberale og konservative om statens rolle. Den antikommunistiske bevægelse var forskelligartet og bestod af en række organisationer med forskellige motiver og mål. Med tiden vandt den konservative antikommunisme (kommunisme skaber uro, og en stærk stat vil føre til kommunisme) over den liberale (kommunisme skyldes social uretfærdighed, og velfærdsstaten vil fjerne årsagerne), og den tidlige antikommunistiske bevægelse udgør således begyndelsen på den moderne konservative bevægelse i USA.

[More information.]

15:00 Stillness and movement: Photography, chronophotography and the inception of cinema

Speaker: Marta Braun

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 24, room 24.2.07

[More information.]

16:00 Europæisk kulturhistorie: Fra den sorte død til Trediveårskrigen

Speaker: Steffen Heiberg

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.1.49

[More information.]

16:00 Imaging movement and the movement of images

Speaker: Boris Wiseman

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 24, room 24.2.07

[More information.]

17:00 Poesi samtale #2: Ursula Andkjær Olsen

Speaker: Elisabeth Friis, Pia Tafdrup

Location: Dagbladet Information, kantine

Entrance: 70 kr.

Hvordan læser vi poesi? Hvilke spørgsmål skal vi stille til teksten? Hvordan møder vi bedst den udfordring, som stærk poesi stiller os læsere overfor? Til samtale #2 kan du opleve Elisabeth Friis, litterat (Lund Universitet) og redaktør på Kritik og Pia Tafdrup, digter læse og diskutere tekster af Ursula Andkjær Olsen.

[More information.]

19:30 Vin & Videnskab — Gift

Speaker: Niels Ebbehøj, Kristian Linnet, Jette Dahl-Møller, Arne Redsted Rasmussen, Morten Allentoft

Location: Geological Museum

Entrance: 130 kr.

Det bruges til selvforsvar og snigmord. Det har ændret verdenshistorien. Og det gør talrige danskere syge hvert år. Gift! Til dette arrangement, der ikke er for sarte sjæle, skal vi høre om gift og forgiftninger i mange af dets på en gang fascinerende og grumme afskygninger.

[More information.]

October 21, 2014 #

10:00 Plasmons in atomic-scale structures

Speaker: Javier García de Abajo

Location: Technical University of Denmark (DTU), building 306, auditorium 37

The recent observation and extensive theoretical understanding of plasmons in graphene has triggered the search for similar phenomena in other atomically thin materials, such as noble-metal monolayers and molecular versions of graphene. The single-atom carbon layer features several advantages with respect to more conventional materials, including a large electro-optical tunability and extreme optical-field enhancement, which are suitable building blocks to produce complete optical absorption, extreme light modulation, and ultra sensitive response down to the single-molecule level. Interestingly, these phenomena can be electrically modulated at microelectronic speeds through the use of gating technology. However, plasmons in graphene have only been observed at mid-infrared and lower frequencies, and therefore, small molecular structures and atomically thin metals constitute attractive alternatives to achieve fast electro-optical modulation in the visible and near-infrared (vis-NIR) parts of the spectrum. Here, we will discuss the challenges and opportunities introduced by these types of materials, including their application to quantum optics, electro-optical devices, and sensing.

[More information.]

11:00 Ocean climate

Speaker: Daniel Conley

Location: Technical University of Denmark (DTU), building 307, room 127

[More information.]

13:00 States of democracy: Some perspectives from India

Speaker: Aniket Alam

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 24, room 24.1.27

[More information.]

14:00 Resilience

Speaker: Lauren Alexander Augustine

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 4, room 4.2.26

Countless articles, conferences, and venues for discussion about resilience have generated a strong foundation of understanding, and now the interest is shifting towards ways to operationalize resilience. As such, there is tremendous interest in the US in building disaster resilience at the local, regional, and national scales. Questions about how to operationalize resilience concepts and how to translate those concepts into policy are pressing issues right now in the US and around the world. Curricula in the US are now expanding to include risk management and disaster management at the college and post-graduate levels, and innovative approaches to training the next generation workforce are being tried and tested to varying degrees of success. Augustine's lecture will focus on novel ways to integrate resilience concepts into policy and training, and some ways that communities can operationalize disaster resilience strategies.

[More information.]

15:15 What is a Davis-Januszkiewicz space?

Speaker: Tomasz Prytuła

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 10

[More information.]

18:30 Afsked med almagten: Et bidrag til det kristne gudsbillede

Speaker: Lars Sandbeck

Location: University of Copenhagen, Faculty of Theology, Kældercafeen

Forestillingen om, at Gud er almægtig, har indtil for få hundrede år siden været taget for givet i en sådan grad i den kristne tradition, at ingen i ramme alvor kunne finde på at anfægte den. Aftenens foredrag vil imidlertid argumentere for, at det er på høje tid, den kristne teologi gør op med troen på Guds almagt. Med udgangspunkt i både historiske, eksegetiske og systematisk teologiske betragtninger og under inddragelse af det 20. århundredes teologiske og filosofiske almagtskritik hævder Lars Sandbeck, at almagtsforestillingen er uforenelig ikke kun med evangeliets gudsforkyndelse, men også med et af kirkens vigtigste bekendelsessymboler, Den Apostolske Trosbekendelse. I anledning af udgivelsen af bogen Afsked med almagten. Et bidrag til det kristne gudsbillede vil forlaget ANIS i samarbejde med Teologisk Forening efter foredraget være vært ved en lille reception.

[More information.]

19:00 The Danish political system and presentation of the key issues from the political parties

Speaker: CPH Volunteers

Location: University of Copenhagen, Alexandersalen

Entrance: Free, but registration required

The constitutional framework of the Danish political system. The electoral system of proportional representation. The role of parliament, government, and political parties. Traditions, landmarks, and new trends and developments. Students from the Department of Political Science are taking on the roles as representatives from the various political parties. They will participate and interact in a debate with the audience.

[More information.]

19:30 Lyset og mørket

Speaker: Henrik Wivel

Location: Louisiana Museum of Modern Art

Entrance: museum admission + 10 kr. reservation fee

Kan man nærme sig det guddommelige gennem kunsten? Forfatter, dr. phil. Henrik Wivel har i sin ny berømmede bog "Skyggeliv" skrevet om "det underfulde". Han vil vise billeder, og med udgangspunkt i værker af blandt andre Caravaggio, Goya, H.C. Andersen, Paul Klee og Yves Klein fortælle om den kunst, som henter sin kraft ud af mørket og transformerer det.

[More information.]

20:00 Science & Cocktails — Lucid dreaming: Hacking the unconscious mind

Speaker: Ursula Voss

Location: Byens Lys, Christiania

A lucid dream is a dream in which a person becomes aware that he/she is dreaming. One of the first recorded references to lucid dreaming was by Marie-Jean-Léon, Marquis d'Hervey de Saint Denys. Since then, several scientists and philosophers have been intrigued by the different possible mechanisms that are set to motion in the brain during a lucid dream as well as what kind of states of awareness can the human brain produce. Ursula Voss, for the first time in Denmark, will review the evidence that lucid dreaming is a real phenomenon, rare and evanescent but of significant scientific value which is only now beginning to get the recognition it deserves. Based on admittedly still limited but fast growing empirical evidence, she will give an overview over the recent scientific work and sketch a model of consciousness that replaces the outdated and merely qualitative model of the unconscious mind with a quantitative and qualitative definition of consciousness. She will also report on the first attempts to apply the insights derived from lucid dreaming research to the treatment of psychiatric illness like obsessive compulsive disorder, depression and trauma.

[More information.]

October 20, 2014 #

09:00 Wide area measurement and control system

Speaker: Yuanzhang Sun

Location: Technical University of Denmark (DTU), building 101A, meeting room S04

The operation of bulk power systems with a high level of security and reliability is a necessity nowadays as it not only affects the daily life of human beings; it is also the cornerstone of sustainable economy development and national strategic defense. An effective way to achieve such a goal is to evaluate and control the system operation via flexible utilization of wide-area information, and this has received increasing attention not just from academic researchers worldwide but also been attempted in practical applications on actual power grids. Currently, phasor measurement units (PMUs) are widely deployed in high-voltage power grids in many countries. With the technical development to ensure fast transportation of wide-area signals labelled with uniform time-stamps, wide area measurement system (WAMS) based on PMUs can already monitor and evaluate the power system state in real-time. Nevertheless, it is still rare to have practical applications that employ wide-area information for power system stability control because of the unavailability of effective control methodologies and means for dealing with signal latency.

[More information.]

14:00 Tiltrædelsesforelæsning om byens grønne struktur

Speaker: Kjell Nilsson

Location: University of Copenhagen, Frederiksberg campus, auditorium A3-24.11

[More information.]

14:15 How does the music business affect the sounds of records?

Speaker: Simon Zagorski-Thomas

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 21, room 21.1.21

The lecture is on the subject of his recently released book, "The Musicology of Record Production" (Cambridge).

[More information.]

14:30 Light Lectures #1: Transforming with light

Speaker: Elle Mie Ejdrup Hansen, Imke Wies van Mil, Rune Nielsen

Location: Aalborg University Copenhagen, auditorium 1.008

Light Lectures is a series of lectures where speakers from different backgrounds talk about their intentions and experiences of designing with light. Elle-Mie Ejdrup Hansen explores a variety of media ranging from drawing and classic oil painting to large-scale site-specific works that investigate relations between space, technology and people. The outset is often a specific topography and spatiality—be it a characteristic Danish coastline, a field in Western Jutland, a building complex in a socially challenged neighbourhood or a church. Imke Wies van Mil is a trained product designer, who has worked 8+ years as a professional lighting designer for Ove Arup in Amsterdam (NL) and London (UK). She has worked on an extensive scope of projects such as the ArcelorMittal Orbit tower, The London Olympic park 2012, Abu Dhabi bridge, Kings Cross station and the Turner Contemporary Museum. Rune Nielsen, Kollision is co-founder and partner at design office Kollision. He is an architect and PhD but calls himself an interaction designer. He is specialized in interactive exhibitions and media architecture in the shape of engaging and experience oriented large-scale installations.

[More information.]

19:00 Dyret i åbenbaringen

Speaker: Jes Lynning Harfeld

Location: Ørsted Ølbar

Med udgangspunkt i både kognitionsvidenskaberne og erkendelsesteori vil foredraget pege på etiske problematikker i menneskers relation til dyr. Der er i dag stort set ingen videnskabsfolk, der benægter (mange) dyrs evne til at føle smerte. Samtidig bringer stort set hver måned nye artikler med indsigt i nye og mere komplekse aspekter af dyrs intelligens og følelsesliv. Alligevel må millioner af dyr i mange sammenhænge se sig henvist til funktioner i vores samfund, der indebærer indespærring, lidelse og død. Jeg tror, at der ligger en etisk problemstilling hér—men det er i hvert fald som minimum en interessant dikotomi.

[More information.]

19:30 Ude nu: 300 år gammel ordbog

Speaker: Marita Akhøj

Location: Royal Danish Academy of Sciences and Letters

I 1686 gik den magtfulde gehejmeråd Matthias Moth i gang med den første store danske ordbog. På 30 år beskrev han over 100.000 ord. Hans ordbog blev udgivet med 300 års forsinkelse i 2013 som www.mothsordbog.dk. Her er hans 8.689 håndskrevne sider blevet indtastet og gjort søgbare. Kusse, grunker, Bærme-so: intet ord var for vulgært til at komme med. På Moths tid og længe efter var det ellers almindeligt at ordbøger kun indeholdt det dannede ordforråd. Men Moth havde et helt andet sigte: Han ville registrere almindelige menneskers daglige talesprog. Derfor er hans ordbog en unik kilde til det danske samfund, den danske befolkning og den danske kultur omkring år 1700. Foredraget vil præsentere værket og give eksempler på den nye forskning der er muliggjort med digitaliseringen af ordbogen.

[More information.]

20:00 Poetry of Singapore: Edwin Thumboo

Speaker: Edwin Thumboo

Location: LiteraturHaus

Entrance: 50 kr.

Edwin Thumboo, esteemed poet and scholar from Singapore, has written poetry in English for over four decades. For his first appearance in Denmark, he will read and discuss his work, which has helped to influence Singapore's national literature and identity. He will give a reading, and discuss the necessity of English literature in Singapore.

[More information.]

October 15, 2014 #

15:00 Me, myself, my wife, and the bacteria between us

Speaker: François-Joseph Lapointe

Location: Medical Museion

Entrance: Free with museum admission (50 kr.)

With the advent and recent popularity of self-tracking, a large number of individuals are now relying on technological tools and wearable sensors to monitor and analyse their daily activities as a way of improving performance, productivity or any other factors involved in personal well-being. Nowhere is this co-called "Quantified Self" movement more active and important than in personalized medicine, with numerous accounts of people claiming to have cured specific diseases on their own. With annual conferences, workshops, on-line forums and specialized journals, this growing community of people primarily motivated by health issues is challenging the medical profession. Although it is currently impossible to monitor the microbiome at home (except for those who can have access to a personal sequencer), some biotech start-ups are offering to analyse your microbiome as part of a citizen science movement. Using data visualization tools, you could then find out what types of people have a microbiome like yours, and understand how your microbiome compares to cutting-edge scientific research. With this also comes the possibility of people doing experiments and personal interventions; say by testing the effect of a specific diet on the gut microbiome, the use of various cosmetics on the skin microbiome, or the diversity of sexual practices on the vaginal microbiome. In this talk, I will present some of my own experimentations with the microbiome. As a scientist, I will discuss the pros and cons of personal investigations for microbiome research. As an artist, I will look at microbiome experiments as a way of questioning the aesthetics of the self.

[More information.]

17:00 Tales from the ethnographic cooking pot

Speaker: Kristina Grünenberg

Location: Copenhagen Institute of Interaction Design

Entrance: Free, but sign-up required

The use of ethnography in the design processes has become increasingly more frequent over the past decades. However, what does the ethnographic tool-box provide the ethnographer with? What do these tools require of the ethnographer and which types of knowledge are produced through this type of research? Finally, how may these processes be of use in relation to processes of interaction design? Against the backdrop of her own ethnographic research experiences and projects these are some of the questions that Kristina will address and discuss in her talk.

[More information.]

October 14, 2014 #

14:00 Changing the environment based on empowerment as intrinsic motivation

Speaker: Christoph Salge

Location: IT University of Copenhagen, room 3A08

One aspect of intelligence is the ability to restructure your own environment so that the world you live in becomes more beneficial to you. In this paper we investigate how the information-theoretic measure of agent empowerment can provide a task-independent, intrinsic motivation to restructure the world. We show how changes in embodiment and in the environment change the resulting behaviour of the agent and the artefacts left in the world. For this purpose, we introduce an approximation of the established empowerment formalism based on sparse sampling, which is simpler and significantly faster to compute for deterministic dynamics. Sparse sampling also introduces a degree of randomness into the decision making process, which turns out to beneficial for some cases. We then utilize the measure to generate agent behaviour for different agent embodiments in a Minecraft-inspired three dimensional block world. The paradigmatic results demonstrate that empowerment can be used as a suitable generic intrinsic motivation to not only generate actions in given static environments, as shown in the past, but also to modify existing environmental conditions. In doing so, the emerging strategies to modify an agent's environment turn out to be meaningful to the specific agent capabilities, i.e., de facto to its embodiment.

[More information.]

15:00 Generating a complete multipart musical composition from a single monophonic melody with functional scaffolding

Speaker: Amy K. Hoover

Location: IT University of Copenhagen, room 3A08

This talk descibes a new computer-assisted approach to music generation called functional scaffolding for musical composition (FSMC), whose representation facilitates creative combination, exploration, and transformation of musical concepts. Music in FSMC is represented as a functional relationship between an existing human composition, or scaffold, and a generated accompaniment. This relationship is encoded by a type of artificial neural network called a compositional pattern producing network (CPPN). A human user without any musical expertise can then explore how accompaniment should relate to the scaffold through an interactive evolutionary process akin to animal breeding. While the power of such a functional representation has previously been shown to constrain the search to plausible accompaniments, this study goes further by showing that the user can tailor complete multipart arrangements from only a single original monophonic track provided by the user, thus enabling creativity without the need for musical expertise.

[More information.]

15:15 What is a Coxeter group?

Speaker: Dieter Degrijse

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 10

[More information.]

17:00 Sony Advanced Materials Laboratories

Speaker: Satoshi Nakamaru

Location: Copenhagen Institute of Interaction Design

Entrance: Free, but sign-up required

The Materials Science Laboratory (MSL) is one of Sony's R&D Laboratories under the umbrella of the Advanced Materials Laboratories (AML) located in Japan. The mission of MSL is to create seeds for future businesses of Sony and to support Sony business units. MSL focuses on identifying and creating new materials and technologies, to initiate new applications, and to improve existing products. Satoshi Nakamaru joined CIID as part of a new programme between Sony and CIID in order to share knowledge, skills and ideas, exploring the relationship between engineering and design. In his talk, Satoshi will introduce the SONY Advanced Materials Laboratories and some of the challenges that come with using industrial products.

[More information.]

October 11, 2014 #

20:00 Science & Cocktails – Black holes, string theory and the fundamental laws of nature

Speaker: Andrew Strominger

Location: Byens Lys, Christiania

What are black holes? What are they made of? What is string theory? Is everything we see just vibrations of strings? How are string theory and black holes related? What are the fundamental laws of Nature? For decades, since the discovery of quantum mechanics and Einstein's theory of relativity, scientists have been trying to combine the two perspectives of the world into one single unified theory. One of the results was string theory: where the strangeness of quantum reality and the weirdness of relativity theory come together and create something even more puzzling—a world with extra dimensions.

[More information.]

October 10, 2014 #

13:00 Oplysningen: Om forholdet mellem fransk ésprit, tysk Geist og engelsk utilitet

Speaker: Lars-Henrik Schmidt

Location: Aarhus University Emdrup, room A412

Oplysningens tidsalder fordrer ikke en renæssance. men en modernisering, som ikke henter éducationens idealer udefra. Det afgørende er ikke, at menneskene har en vidensfakultet, men at denne udvikles. Oplysning er mulig og den slår om i en tvang. Hvor intet kan forblive som det er; bestandighed er relativt forfald. Væksten er forbedring og denne et gode i sig selv i form af fremskridt. Måden hvorpå denne erfaring diskursiveres er imidlertid ganske forskellig i de store traditioner. [...] Hvad enten det er civilisationens, kulturens eller markedets princip der dominerer, så får det effekter for uddannelserne curriculum umiskendelig: Hvilke kundskaber skal formidles til hvem og hvem? Hvorfor og hvordan skal man foranstalte uddannelsessystemer for dem der kan klare sig og for dem der har hjælp nødig. Uddannelsen undgår ikke at blive den politisk-ideologiske slagmark par excellence. I samtiden formummes slagmarken af læringssyndromet: Den livslange kompetenceudvikling gennem læring. Læring er blevet en eufemisme for educationens udviklingsdimension og arver alle skavankerne. Væksten er endt som ressource management. Didaktikken som professionalisering er blevet læringsteoretisk teknologi. I dag er udvikling blevet til læring og et syndrom der hersker uimodsagt som et gode. Skolen står som kundskabsformidlingens institution par excellence, men i dag er det er ikke folkets skole. Ved at annamme erhvervslivets vokabular har skolen vundet terræn og tabt identitet.

[More information.]

13:15 Studying the implementation gap in health policies

Speaker: Jean-Pierre Olivier de Sardan

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 2, room 2.1.02

Entrance: Free, but registration appreciated

[More information.]

13:30 The heroic journey of innovation: From R&D to enterprise and back

Speaker: Chet Wesley

Location: Copenhagen Business School, Porcelænshaven 18B, room 3.135

In this presentation, Chet Wesley describes the methods the New Brunswick Innovation Foundation (NBIF) employs to turn innovation into enterprise. Using several examples from both its R&D and company portfolios, he explains how the organization uses venture capital, professional support and cultural mechanisms to accelerate the province's growing innovation-based economy. By investing in new startup companies, university research, and R&D within established SMEs, NBIF has brought innovation full circle—putting research into the hands of entrepreneurs and entrepreneurial ideas into the hands of researchers, altogether creating over a billion dollars of value since its inception in 2003.

[More information.]

October 9, 2014 #

14:00 In the search for replaceable hearts how do everyday cyborgs feel?

Speaker: Gill Haddow

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 35, room 35.01.44

Lived experience is mostly embodied experience. In this presentation I want to ask how helpful it is to compare the experiences of those who have been "mechanically implanted" with implantable cardiac defibrillators (ICDs) with those who have been "organically transplanted" with human materials. After considering what such research might say to issues of identity and control; of experience and performativity; of form and function, I speculate on whether or not the term "everyday cyborg" is a useful label to identify those who are organic-mechanical hybrids, pondering why we may be reluctant to use the term. I suggest investigation into the experience and sensation of embodiment as well as into the social stratification of "everyday cyborgs" demonstrates not only form (what) and function (purpose) but who receives such implant leads one to theorise about a possible "beings-in-a-socially-structured-world" pace Merleau-Ponty. This is part of a wider Welcome Trust awarded project called Animal, Mechanical and Me: The Search for Replaceable Hearts, which seeks to understand narratives of integration as well as development of technological augmentations, specifically ICDs, to the human body.

[More information.]

14:15 Erotic capital in the northern European and Asian context

Speaker: Catherine Hakim

Location: SFI — The Danish National Centre for Social Research, meeting room 3

Attractive people earn more, have more friends, get more co-operation and support and achieve goals more easily both in public and private life. Doors open for them. In her bold and eye-opening book (Honey Money in Europe and Erotic Capital in the USA), renowned sociologist Catherine Hakim reveals the power and steadily-growing importance of erotic capital in our winner-takes-all societies and challenges the disapproval meted out to women and men who use sex appeal to get ahead. During the lecture Hakim also presents evidence that beauty and elegance are valued more highly in Asian cultures (such as Thailand, China and Japan) than in the dominant Puritan Anglo-Saxon culture of northern America and northern Europe that has traditionally disparaged beauty as superficial and even dangerous or sinful. Hakim sets out the three social and economic developments that make appearance and style more influential today than they ever were in the past: the increasing importance of white-collar and service work, rising affluence that allows people to seek luxuries, and the ubiquity of digital photographs in the media, on the internet, and on social networking sites.

[More information.]

18:00 Women's rights and the state: The search for gender equality in post-revolutionary Egypt

Speaker: Ahmed Kadry

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 14, room 14.1.67

When mass protests broke out in Egypt in January 2011, Egyptian women were highly visible alongside men in the call for the end of Mubarak's thirty year regime and the call for bread, freedom, and social justice. As the protests unfolded and Mubarak resigned in February, there was hope that the gender equality on display during the protests would extend beyond the revolution and frame new social and political constructs going forward. However, almost four years later, and amidst vast political upheaval and turbulence, women's rights activists continue to face vast challenges in progressing gender equality. From virginity testing of female activists to fighting for increased political participation, this talk will highlight the challenges facing the women's rights movement.

[More information.]

October 8, 2014 #

11:00 Scalable similarity search kick-off: Why scalable similarity search?

Speaker: Rasmus Pagh

Location: IT University of Copenhagen, auditorium 3

The Scalable Similarity Search project, led by professor Rasmus Pagh and hosted at the IT University of Copenhagen, is funded by the European Research Council (ERC). It runs from May 2014 to April 2019, and will include 3 PhD students and 3 post-doc positions. The aim of the project is to improve theory and practice of algorithms for high-dimensional similarity search on big data, and to extend similarity search algorithms to work in settings where data is distributed (using a communication complexity perspective) or uncertain (using a statistical perspective). Project partners include researchers at Berkeley, Harvard, MIT, Stanford, and HKUST. To celebrate its start and to create awareness of the project we are organizing a kick-off event aimed at everyone interested in big data challenges. In the first part we will give a broadly accessible introduction to the motivation and goals of the project. After a reception we proceed with a small workshop aimed at researchers in algorithms.

[More information.]

13:00 Documentary and psychoanalysis: Putting the love back in epistephilia

Speaker: Michel Renov

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 23, room 23.0.50

Why are we driven to make and preserve images of history, those of our family, our country, our life world? What accounts for our attraction to a particular image or camera movement, our urge to watch certain documentary sequences again or again? What enlivens our eye and ear as we encounter the semblance of others, those perhaps very like ourselves, or perhaps very unlike, on screens large and small? In this presentation Michel Renov return to Bill Nichol's essential notion of "epistephilia" (something akin to intellectual curiosity) and ask how documentary studies might benefit from engaging with the deepest sources of documentary's appeal.

[More information.]

October 7, 2014 #

14:00 A critical approach to the concept of culture

Speaker: Albin Wagener

Location: Copenhagen Business School, Dalgas Have, room 2Ø.007

Recent research in anthropology, social sciences and feminist studies has shown the practical and theoretical limits of the concept of culture, especially in the case of the old debate between relativism and universalism. Indeed, the political and economic impact of culturalism has been understated and is now being criticized by an expanding number of scholars. The aim of the talk is to expose the links between these limits, and the fact that the very concept of culture may become avoidable altogether in social sciences.

[More information.]

15:15 Reinventing the European labour market

Speaker: Jens Arnholtz

Location: University of Copenhagen, Alexandersalen

Entrance: Free, but registration appreciated

For half a century, the provisions of the free movement of labour have granted Europeans the right to move across borders and work in another country. However, few Europeans have done so and the grant vision of a common European labour market has long seemed an unrealistic utopia. But with the EU enlargements of 2004 and 2007 this changed, as millions of new EU citizens started to move west. Driven by huge socio-economic differences between member-states, the post-enlargement labour migration has shown that a common European labour market may not be that unrealistic. At the same time, the complex problems, political conflicts and marked public debates caused by the new flow of labour as also indicated that a common European labour market might not be a utopia either.

[More information.]

17:00 The high 5 and the WiFi in experience design

Speaker: Peter Franklin Würtz

Location: Copenhagen Institute of Interaction Design

Entrance: Free, but sign-up required

The development of digital and social media has given birth to a new trend: Post Digital. Acknowledging this, people often ask the question "Have we lost something? How do we recreate the tangible value, the loyal relationship, trust and proximity to our customers in the real world of nonline?" Moments of truth become compressed as digitisation outperforms analogue / conventional retail structures. Digital interactivity is important and is no doubt the wave of the future, but it is also important to provide the analog approach.

[More information.]

17:00 Venedig som kulisse for film

Speaker: Kim Skotte

Location: Gl Holtegaard

Entrance: museum entrance + 30 kr.

"Italiensk for begyndere" og "Rødt chok" er to meget forskellige spillefilm, men i begge spiller byen Venedig en afgørende rolle som ramme og baggrund. Hør filmanmelder ved Politiken Kim Skotte fortæller om Venedig som kulisse for filmfestival og spillefilm.

[More information.]

19:30 Den danske skoles historie

Speaker: Ning de Coninck-Smith, Anette Faye Jacobsen

Location: Louisiana Museum of Modern Art

Entrance: museum admission + 10 kr. reservation fee

Skolen er en af det danske samfunds på en gang mest sårbare og mest magtfulde institutioner. I år kan vi fejre, at den danske grundskole—folkeskole blev den først senere—fylder 200 år. Og derfor gæster to af forfatterne til en stort anlagt skolehistorie LIVE. Ning de Coninck-Smith og Anette Faye Jacobsen viser billeder og fortæller om samfundets syn på barndommen og om magten, rollerne, formen og indholdet i en institution, der altid (?) har været værdikamp om, og som vi alle har erfaringer med. Der vil være særlig fokus på de sidste 100 år af en institution, der har ændret sig i nøje takt med tidsånden og samfundet, og som vi alle har et nært forhold til.

[More information.]

20:00 Science & Cocktails — Science of deliciousness

Speaker: Ole G. Mouritsen

Location: Byens Lys, Christiania

What are the mechanisms responsible for the sensation of taste? What is flavour and what are the basic tastes? What the hell is umami? Use of the term umami for describing the sensation of deliciousness in food is finding its way into the Western cuisine. Umami is now ranked as a fifth basic taste along with the four classical tastes: salty, sour, sweet, and bitter. Ole G. Mouritsen will review the concept of umami and deliciousness in a historical, evolutionary, and scientific context and describe recent advances in the understanding of the sensory perception of umami and the involved taste receptors.

[More information.]

October 6, 2014 #

17:00 Open ended

Speaker: William Mann

Location: Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK), auditorium 2

[More information.]

17:00 The physical and tangible have a different value

Speaker: John Richards

Location: Copenhagen Institute of Interaction Design

Entrance: Free, but sign-up required

Since 2003, John Richards has been exploring the idea of "Dirty Electronics" that focuses on shared experiences, ritual, gesture, touch and social interaction. In Dirty Electronics process and performance are inseparably bound. The "performance" begins on the workbench devising instruments and is extended onto the stage through playing and exploring these instruments. A consequence of this approach has been the creation of design objects that challenge the relationship between artwork, musical instrument and product. Notable designs have included commissions by the Institute of Contemporary Art (ICA), London, and Sonar Festival, Barcelona; as well as hand-held synthesisers in collaboration with graphic designer Adrian Shaughnessy for Mute Records, and artist Jack Featherstone and production company Artist & Engineers. Richards, as a musician, discusses his unlikely path into the realm of product design and how the creation of stand-alone sound objects within the context of the record industry has questioned musical "product" and placed an onus on active participant rather than passive user.

[More information.]

19:30 Carl Jacobsen og kunsten

Speaker: Maria Fabricius Hansen

Location: Royal Danish Academy of Sciences and Letters

Entrance: Free, but registration required

Det er i 2014 100 år siden brygger Carl Jacobsen døde. En af de sidste af hans utallige kunstgaver til København var Den lille Havfrue, som han fik opstillet på Langelinie i 1913. Forinden havde han blandt meget andet opført Glyptoteket, som er tætpakket med hans kunstskatte, og han havde, sammen med sin ægtefælle Ottilia, stiftet Ny Carlsbergfondet, som giver kunst til offentlige steder i Danmark. Det vil ikke være indlysende for enhver, at penge tjent på øl skal gives tilbage til folk i form af kunst. Men sådan var det for Carl Jacobsen. Hans brændende interesse for kunst hang sammen med en stærk tro på kunstens betydning for vores samfund. Foredraget handler om Carl Jacobsen og hans liv med kunsten—og om den virksomhed på kunstens område, som Ny Carlsbergfondet fortsatte efter hans død.

[More information.]

October 3, 2014 #

10:00 Participation in two-sided platform environments: Economic incentives and social influence

Speaker: Paulo Goes

Location: Copenhagen Business School, Howitzvej 60, 4th floor

Entrance: Free, but registration appreciated

Fast evolving Internet technologies have brought about a variety of new applications, marketplaces and business models, in which the "crowd" plays an important role. Online communities, marketplaces and crowdsourcing environments are particularly interesting to organizations because of the many different ways they can be utilized for potential business benefits. In this talk I will overview some of these 2-sided platform environments related to knowledge exchange, innovation and creativity, market for services, reviews and opinions, and online games. User participation behavior in such environments is influenced by several factors, including economic incentives, individual quest for recognition, technology response and social interactions. Understanding specific participation behavior is fundamental to the sustainability of these two-sided platforms. This presentation will overview several past and current research efforts that use observed participation data to model behavior and participation strategies in a variety of marketplaces, communities, crowdsourcing and online games environments.

[More information.]

11:00 How can institutions maintain standards and be fair in an increasingly linguistically diverse society?

Speaker: Celia Roberts

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.17

Celia Roberts is a professor at King's College London. Her research is concerned with language and ethnicity. Her publications cover patient-health professional communication, language and cultural practices in the workplace, English to speakers of other languages (ESOL) and institutional selection processes and their potential for indirect discrimination. In the last five years she has directed six government funded research projects on health communication, selection interviewing and ESOL.

[More information.]

October 2, 2014 #

14:15 Confucianism to save the world! The cultural messages of a rising China

Speaker: Bai Tongdong

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 22, room 22.0.19

Entrance: Free, but registration appreciated

China is rising, but what messages can and should a rising China bring to the world? Focusing on the normative aspect of this question (what message China should, not actually does, bring to the world), Dr. Tongdong Bai argues that we should look into traditional Chinese philosophy, especially Confucianism, in order to discover these messages. Taking Confucianism as a universal teaching that is meant for all, not just the Chinese, and is still relevant to contemporary political issues in the world, he argues that it can offer alternative and even better political models than the mainstream Western models.

[More information.]

16:00 Islam in European literature: Theoretical perspectives

Speaker: Anne Fastrup

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 15A, room 15A.1.13

[More information.]

16:00 Nobel Laureate Lecture — Systemic risk measures for the financial system: A finance approach

Speaker: Robert C. Merton

Location: Copenhagen Business School, Solbjerg Plads 3, BG Fonden auditorium

Entrance: Free, but registration required

Macro financial systemic risk poses an enormous challenge for both governments and financial institutions. The increasing globalization of the financial system with ever greater connectedness among institutions and sovereigns, while surely a positive for economic development and growth, does increase the potential impact of systemic risk propagation across geopolitical borders, making its control and repairing the damage caused a more complex and longer process. As we have seen, the impact of realized systemic risk can be devastating for entire economies. The Financial Crisis of 2008–2009 and the subsequent European Debt Crisis were centred around credit risk of financial institutions and sovereigns, and their interactions. A new class of tools to measure credit-risk connectedness and its dynamic changes are presented using finance science, network theory and econometric techniques.

[More information.]

20:00 International Authors' Stage — Deborah Frances-White

Speaker: Deborah Frances-White

Location: Royal Library — The Black Diamond (Den Sorte Diamant)

Entrance: 110 kr. (60 kr. students)

[More information.]

October 1, 2014 #

10:30 Southern ocean forcing of centennial climate variability

Speaker: Torge Martin

Location: University of Copenhagen, Rockefeller Complex, room 235

A reduced Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) causes the North Atlantic to cool and the South Atlantic to warm due to decreased heat transport. This bipolar seesaw concept—particular when extended by a heat reservoir in the South—has been instrumental in explaining opposing temperature trends in Greenlandic and Antarctic ice cores. While often the North Atlantic is viewed as most influential on the AMOC, variations in overturning can be forced by processes in the South as well. Multi-millennial control simulations with the Kiel Climate Model (KCM), a combination of the ECHAM5 atmosphere (T31 grid) and NEMO-LIM2 ocean model (2˚ grid, 0.5˚ in tropics), exhibit self-sustained oscillations of open ocean deep convection in the Southern Ocean on a (multi-)centennial timescale. The enhanced formation of Antarctic Bottom Water during periods of open ocean deep convection impinges on the AMOC by altering the meridional density gradient in the Atlantic similar to the bipolar seesaw. More on the mechanism behind the deep convection flip-flop and its link to the North Atlantic in this seminar.

[More information.]

15:15 Breaking barriers with Maxwell's demon

Speaker: Mark Raizen

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 3

We are developing new approaches to the control of atomic motion. The starting point is the supersonic beam, an ultra-bright source of atoms. We use pulsed magnetic fields to stop the beam, and this approach is now proven to be optimum using an adiabatic slower. We further cool the atoms using a one-way wall, a direct realization of the historic thought experiment of Maxwell's Demon, proposed by James Clerk Maxwell in 1871. This toolbox of new methods is an alternative to Laser Cooling, with much better predicted performance in terms of generality, flux of ultra-cold atoms, and phase-space density. We will use this ultra-bright source of atoms to pattern the nanoscale, bridging between atomic physics and condensed matter/material science. I will conclude with some surprising ramifications of Maxwell's Demon which may even save your life.

[More information.]

17:30 Exhibition opening: Reprogramming the city

Speaker: Kent Martinussen, Marianne Jelved, Jesper Nygård, Scott Burnham

Location: Danish Architecture Centre

Danish Architecture Centre is celebrating World Architecture Day 2014 with the opening of the big exhibition "Reprogramming the City". The Curator, urban strategist and writer Scott Burnham, will lecture about the process of making the exhibition and finding and selecting the cases exhibited. Also the square in front Danish Architecture Centre has been "reprogrammed" in relation to the exhibition. In the exhibition "Reprogramming the City" you can experience Scott Burnham's search for a new paradigm of urban creativity and inventiveness. In the exhibition the city is referred to as "hardware" as a platform of possibilities and its dense infrastructure is seen as a new creative process, which helps creating better cities for people. Note: the program will be partly in English and partly in Danish.

[More information.]

19:30 Degenerate Art, Emil Nolde, Ernst Barlach and the art policy of the Third Reich

Speaker: Olaf Peters

Location: Louisiana Museum of Modern Art

Entrance: museum admission + 10 kr. reservation fee

The lecture will give an overview over the developments and premises of the destructive art policy of the national socialist regime. By focusing on Emil Nolde and Ernst Barlach, two case studies will be examined in the historical context explaining the ambivalent status of these two and other artists. The fatal consequences of the "Degenerate Art" campaign and the reception of the persecuted artists after 1945 will be further aspects of the presentation.

[More information.]

September 30, 2014 #

13:15 En kompositionsanalyse af Saxos Gesta Danorum

Speaker: Claus Povlsen

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.49

Entrance: Free, but registration appreciated

Oplægget har som mål at vise at søgning i automatisk taggede prosatekster lagt ind på en digital platform, kan bidrage til at analysere historiske værkers opbygning og struktur. Der vil blive taget afsæt i et konkret eksempel på digital forskningspraksis hvor der i beskrivelsen vil blive lagt vægt på automatisk opmærkning af lingvistisk information og hvordan denne ekstra information kan udnyttes til at gøre søgningen i teksten mere intelligent og præcis.

[More information.]

14:00 Komplekse tekstdata i digitale omgivelser: opmærkning og analyse

Speaker: Hanne Ruus

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.49

Entrance: Free, but registration appreciated

Tekster med ikke standardiseret ortografi er bedst tjent med en semi-automatisk tilgang. Med udgangspunkt i den ældste danske, håndskrevne viseoverlevering fra 1500-tallet blev der udviklet et system til flerniveau-repræsentation MLT (Multi Level Text), kildeniveau, ortografisk neutral niveau og lemmaniveau. MLT-systemet vil blive demonstreret, eksempler på analyser af MLT-ede tekster vil illustrere dets analytiske power, og perspektiverne i denne tilgang til digitale tekster vil blive diskuteret.

[More information.]

14:15 Restless urban landscapes in China

Speaker: Shen Jie

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 24, room 24.4.01

Entrance: Free, but registration appreciated

Along with the launch of market-oriented reforms, the Chinese city has manifested itself with radical changes. The talk investigates the emergence of diversified spaces in post-reform China by exploring broader social forces influencing the production and consumption of urban landscapes. Three projects in Shanghai are used to illustrate what has been built—and how. It is revealed that whatever the building style, the landscapes are manipulated to conjure up a certain type of good life by mixed-use packages and distinctive images. While a new mode of public–private partnership favouring place marketing and holistic development strategies has also emerged, the dominant role of the state makes the case of China distinct.

[More information.]

14:30 Who gets to say how I behave? Communication between corporate imperative and ethical prerogative

Speaker: Maurice Biriotti

Location: Copenhagen Business School, Råvarebygningen (Porcelænshaven 22), auditorium RS.20

Entrance: Free, but registration required by September 25

The desire to determine the behaviour of others has always been at the core of commercial communication. Doing business always called for communication which ensures a measure of control over the purchasing decisions of customers and running an organisation always called for communication which ensures a measure of control over the behaviour of employees. Businesses are in the business of behaviour change. But new insights into behaviour, new technologies and new questions about the ethical role and responsibilities of corporations in the modern world make business organisations rethink their roles in behaviour change. Amidst theories and tools of doing business and of running an organisation, the question that presents itself is: how far is it legitimate to go in our commercial, managerial and organizational desire to capture, understand and mould individual behaviour?

[More information.]

15:00 Should the state really be neutral when it comes to obesity prevention?

Speaker: Angus Dawson

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 2, room 2.0.12

It is often taken to be a central tenet of liberalism that the state ought to be neutral in relation to individual lifestyle choices. In this paper I question this idea from a number of directions, with a focus on obesity prevention. First, I explore whether this view just assumes a particular kind of liberalism, setting to one side more perfectionist forms of liberalism. Second, I note in passing that states do in fact intervene in all kinds of ways and for all kinds of reasons. Some of these reasons are more controversial than others. Third, I explore reasons for thinking that the state actually has a moral obligation to intervene to protect the interests of individuals by, for example, "compensating" for the power of commercial companies within a capitalist free market. I will argue that given the nature of obesity causation, and the problems associated with treatment, there is a strong argument for the state being obligated to act in such cases.

[More information.]

15:15 4 manifold revisited

Speaker: Peter Teichner

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 4

We explain the classification of low-dimensional manifolds from first principles, with an emphasis on dimension four. We will make an attempt to make 4-dimensional visualizations of such space-times understandable for a general audience.

[More information.]

15:15 Reinventing the founding myths of Europe: The continuous relevance of the constitutional milestones of the EU legal order

Speaker: Urska Sadl

Location: University of Copenhagen, Studiegården, Annex B

Entrance: Free, but registration appreciated

All legal systems know the concept of a landmark case. The case of the EU is no different in that regard. Two things are nevertheless remarkable. First, grand cases like Van Gend, Costa v ENEL, and Les Verts, stand as European constitutional milestones. They establish, define, limit and legitimate a (quasi)constitutional, sui generis legal system of the EU. Second, they provide Europe with so far the most persistent, simple, and straightforward theory of integration. But what makes certain cases leading cases: is it an instantaneous act by the Court, which once and for all nails down a great legal principle? Or is it rather a protracted process, in which a certain case only gradually gains this symbolic standing?

[More information.]

19:30 Droner i videnskaben og rådgivningsbranchen

Speaker: Stephan Mølvig

Location: University of Copenhagen, Geocenter Danmark, auditorium B

I dag og i fremtiden med eksempler fra COWI.

[More information.]

19:30 Vin & Videnskab — I eventyrernes selskab: Det gik næsten galt

Speaker: Reinhardt Møbjerg Kristensen, Henning Haack, Mogens Andersen, Mogens Trolle

Location: Geological Museum

Entrance: 130 kr.

Eventyrernes dage er ikke ovre. I jagten på videnskabelige opdagelser drager forskerne fra Statens Naturhistoriske Museum ofte ud på ekspeditioner til verdens fjerneste afkroge. Denne aften vil fire af museets folk underholde med historier og billeder fra ekspeditioner, der alle har det til fælles, at det undervejs kunne have gået rigtig galt. Rejsen går til Grønland, Antarktis, Afrika og Amazonas.

[More information.]

20:00 En aften om den iranske digter Forugh Farrokhzad

Speaker: Med Shadi Bazeghi and Claus Valling Pedersen

Location: LiteraturHaus

Forugh Farrokhzad er det 20. århundredes vigtigste og mest læste iranske digterinde. Hun blev født i Teheran i 1934 og døde som 32-årig i en bilulykke. I sit korte liv fornyede hun persisk poesi radikalt og slog internationalt igennem med sine kontroversielle digte og dokumentarfilmen, Huset er sort. I dag er hendes værker genstand for både kult og debat, og hendes digte er oversat til alverdens sprog. Antologien, Kun stemmen bliver tilbage, der udkom i 2013, giver for første gang et samlet indblik i Farrokhzads forfatterskab på dansk. Lektor Claus Pedersen og digter og oversætter Shadi Angelina Bazeghi vil fortælle om Forughs liv og forfatterskab—og den persiske poesitradition, som er en af de ældste i verden. Der vil være digtoplæsning og fremvisningen af Forughs prisbelønnede dokumentarfilm, Huset er sort.

[More information.]

September 29, 2014 #

19:30 Hvad sker der med venstrefløjen når den får parlamentarisk indflydelse?

Speaker: Søren Kolstrup and Stine Brix

Location: LiteraturHaus

Velfærdshistorikeren Søren Kolstrup fortæller om de historiske erfaringer fra de to arbejderflertal og Nyrup-regeringen. Søren er medlem af Enhedslisten, kommunal-bestyrelsesmedlem og tidligere folketingsmedlem. Enhedslistens gruppe-formand, folketingsmedlem Stine Brix lægger op til en diskussion af den aktuelle situation og hendes erfaringer fra Borgen.

[More information.]

September 28, 2014 #

16:00 Hvilke spor satte nederlagene i 1814 og 1864 sig i den danske sang og musik?

Speaker: Torben Sørensen

Location: LiteraturHaus

Foredragsaften med debat ved Torben Sørensen, cand. mag. i musik og dansk. Denne aften har fokus på de to nederlags betydning for den danske sang og musik. Især i højskole- og fædrelandssangen satte begivenhederne sig skelsættende spor. Den danske sang, som vi kender den i dag, stammer for en stor del tilbage fra dengang, og den danske sangskat handler stadigvæk meget om den tid. Vi skal høre musik fra perioden og synge nogle af sangene som fællessang for at mærke efter, om de stadig sætter de samme følelser i gang i os, som de gjorde i befolkningen dengang. Undervejs skal vi debattere, hvad nationalfølelsen fra dengang, som den opleves i den danske sangskat, betyder for os i dag: Er vi stadig nationalromantikere, når vi hører/synger "Der er et yndigt land" ved landskampe? Betyder sangene fra dengang stadig noget for måden, vi taler og tænker om Danmark på og på det at være/føle os som danske? — og smitter det af på vores måde at møde nye danskere på?

[More information.]

September 26, 2014 #

14:00 Opinion og meningsdannelse i dansk historie fra 1930'ene til 1950'erne

Speaker: Palle Roslyng-Jensen

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 23, room 23.0.49

Lektor Palle Roslyng-Jensen, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet, holder afskedsforelæsning. I forelæsningen fortæller han om dansk historieskrivning og meningsdannelse om dansk historie for perioden fra 1930'ene til 1950'erne. Hvordan har historieskrivningen behandlet de afgørende forandringer i den danske befolkningens samfundsmæssige og politiske holdninger i perioden fra 1930'erne til 1950'erne med udblik til perioden før og efter? Palle Roslyng-Jensen vil i besvarelsen af dette spørgsmål lægge vægt på følgende emners betydning for opinions- og meningsdannelse i dansk historie: Nationalisme, Velfærdsorientering, Demokratiramme, Tilpasning til stormagter, Besættelsesmagt, Hovedaktører i den kolde krig. Palle Roslyng-Jensen vil desuden adressere to centrale spørgsmål for historiskrivning og meningsdannelse om denne periode. Hvad er behandlet i historieskrivningen, og hvor mangler der viden og synspunkter? Hvilke forskelle optræder ved meningsdannelse set fra afsendernes synspunkt: Det vil sig medier og organisationer — og fra modtagernes synspunkt: Det vil sige befolkningen organiseret i partier og organisationer?

[More information.]

September 25, 2014 #

16:00 Med storken i skole: Seksualundervisning i 200 år

Speaker: Anne Katrine Gjerløff, Line Anne Roien, Iben Cathrine Vyff

Location: Rigshospitalet, psychiatric auditorium

I år markerer vi, at der siden 1814 har været undervisningspligt i Danmark. I den anledning sætter vi fokus på skolernes seksualundervisning gennem to århundreder. I tre oplæg fortælles der om udviklingen fra 1800-tallets religiøst funderede vejledninger over det gradvise farvel til historien om storken til mellemkrigstidens debat og den obligatoriske seksualundervisning i 1970. Ikke mindst udviklingen fra de frisindede 70'ere til 80'ernes og 90'ernes "sikker sex"-kampagner illustrerer, at faget altid har måttet tilpasse sig mange forskellige aktører og interesser. Eftermiddagen vil også præsentere de splinternye mål for seksualundervisningen og give et bud på, hvor det timeløse fag er på vej hen.

[More information.]

19:00 Rundkant taler ud: Rundkant fortæller om proces, design og udstillingen

Speaker: Rundkant

Location: Rundetårn

Entrance: 25 kr.

Et udvalg af Rundkants designere fortæller, på hver deres måde, om deres proces og design i forbindelse med udstillingens værker, samt om det at være i en designforening udelukkende bestående af kvinder. Få indsigt i parrenes designproces. Der er lagt op til DIALOG og debat og alle er velkomne til at deltage i snakken.

[More information.]

September 24, 2014 #

13:00 The connected human sciences: Between humanities and the digital

Speaker: David Theo Goldberg

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 23, room 23.0.50

[More information.]

17:00 Venedig set gennem kunstnere og filosoffer

Speaker: Carsten Thau

Location: Gl Holtegaard

Entrance: museum entrance + 30 kr.

Carsten Thau er til daglig professor ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole i København. Ved aftenens foredrag taler han om Venedig set gennem kunstnere og filosoffer: forførende, dæmonisk og kun delvis virkelig.

[More information.]

18:00 Getting started & best practices in AngularJS 1.3

Speaker: Matias Niemelä

Location: IT University of Copenhagen, auditorium 2

Entrance: Free, but registration required

In this talk, Matias Niemelä, who is the core-developer on the AngularJS-project, will focus on getting started using the best known practices in AngularJS. We will start off with an intro to Angular and how the community has shaped up over the past few years and what it means to be a developer on such a big project. Then we'll kick it off by building a useful AngularJS app and learning the key pieces of AngularJS how we go. From there on let's explore testing and how to deploy our newly built Angular application.

[More information.]

19:00 Memories of decline: Islamic conquests of Sasanian Iran and modern historiography

Speaker: Khodadad Rezakhani

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 22, room 22.0.11

The division created in the historiography of Iran between the pre- and (post-) Islamic Iran appears to be quite deep and unfordable. Based on a set of criteria dominated by the "Islamization" of the Iranian population, this division divides not only the scholarship into two distinct and disjointed groups, but also appears to be lying at the root of many socio-cultural trends as well. Issues such as loss of independence, loss of a national language, or mass conversion are provoked, creating images of a bluff that appears to become ever deeper. While a nationalist reading of the entry of Islam to Iran considers it an end to a purely "Iranian" system, another side sympathetic to an Islamic view, considers it part of a universal history of salvation. This talk will provide a glimpse of the opinions of the two camps and then attempts to present evidence from newer research in order to argue for a more nuanced view of the fall of the Sasanian Empire and the rise of Islam in the region to the east of Euphrates.

[More information.]

September 23, 2014 #

15:15 Reinventing societal preferences? The origins of the competition policy of the European Union

Speaker: Brigitte Leucht

Location: University of Copenhagen, Alexandersalen

Entrance: Free, but registration appreciated

The competition policy of the EU has become one of the most successful examples of supranational governance in action and it enjoys broad public support. Crucially the origins of competition policy in Western Europe coincided with the beginnings of European integration. The crucial question that arises is why and how Europe "reinvented" its societal preferences: how did post-World War II Western Europe, which lacked a legal framework protecting competition, develop into a European polity in which, sixty years later, there is wide agreement on the benefits of competition policy. This talk will try to answer this question.

[More information.]

15:15 The famous Danish Skagen painters

Speaker: Anna Schram Vejlby

Location: University of Copenhagen, Studiegården, Annex B

Entrance: 50 kr.

In the last decades of the 19th century a number of artists gathered in the small fishing village of Skagen where they painted the everyday life of the locals and also of the artists themselves. Painters like Anna and Michael Ancher, Viggo Johansen and P.S. Krøyer are even today considered to be some of the most important Danish artists. Curator Anna Schram Vejlby from The Hirschsprung Collection talks about the Skagen painters and their role in what is today known as The Modern Breakthrough.

[More information.]

15:15 What is Spanier-Whitehead duality?

Speaker: Irakli Patchkoria

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 10

[More information.]

16:15 Er kreolsprog specielle?

Speaker: Peter Bakker

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 15A, room 15A.0.13

[More information.]

September 22, 2014 #

12:15 Læreår og æstetisk opdragelse, eller: Goethe og Schiller

Speaker: Per Øhrgaard

Location: University of Copenhagen, south campus (KUA), building 27, room 27.0.09

Midt i 1790'erne udkommer samtidig Goethes roman Wilhelm Meisters Lehrjahre og Schillers afhandling Über die ästhetische Erziehung des Menschen, to skrifter, som på hver sin vis skitserer et menneskebillede, der kommer til at spille en stor rolle helt frem til i dag — i teorien, skønt ikke altid i praksis: det myndige menneske, som skaber en art syntese af individuel frihed og social pålidelighed. Sådanne forestillinger kommer naturligvis ikke ud af den blå luft: de er historisk betinget og har mange forudsætninger, ligesom de undergår mange modifikationer senere hen. Forelæsningen vil imidlertid koncentrere sig om en præsentation af de nævnte to tekster. Goethe skriver en roman, Schiller en filosofisk traktat; der er store ligheder i bestræbelsen og store forskelle i udførelsen.

[More information.]

19:30 Nordisk mad før og nu

Speaker: Lars Jørgensen and Arne Astrup

Location: Royal Danish Academy of Sciences and Letters

Entrance: Free, but registration required

Er oldtidens "palæo"-kost vejen frem i forebyggelsen af livsstilsygdomme? Fødevarer og kostsammensætning er et af nutidens højaktuelle emner. Vi forsker intenst i fødevarers og kostsammensætningens betydning for livstilssygdomme, en længere levetid m.v. Vi er i en stadig søgen efter nye veje til at forbedre vor sundhed. Skal vi spise mere stenalderkost i form af animalsk protein, eller skal vi vægte det vegetabilske tungere? Men hvad spiste man egentlig i oldtiden, og kan den kostsammensætning bruges i dag? I to foredrag belyses dels fortidens kostudvikling ud fra arkæologiske fund, dels nutidens mange og skiftende kostråd: 1) Hvad fortæller arkæologien og naturvidenskaberne egentlig om kostsammensætningen i Nordens oldtid? 2) Stenalderens jægere og samlere til forebyggelse af livsstilssygdomme? En kritisk gennemgang af de nuværende kostråd.

[More information.]

September 19, 2014 #

10:00 Game generation: Prospects and potentials

Speaker: Michael Mateas

Location: IT University of Copenhagen, room 4A16

Procedural Content Generation (PCG) typically concerns itself with the creation of game assets such as 3D models, textures, terrain and levels. As one procedurally generates more and more elements of a game, this leads to the idea of generating complete games, including mechanics, storylines, assets and input schemes. But why would you want to do game generation? What does building such models teach us about games and enable as future possibilities? This talk will use examples of existing approaches to game generation and procedural modeling to provide answers to these questions, suggesting possible directions for the future development of this area.

[More information.]

13:00 Éducation som "første filosofi"

Speaker: Lars-Henrik Schmidt

Location: Aarhus University Emdrup, room A412

De grundlæggende og grundliggende refleksioner over éducation som et moderne forhold giver anledning til en socialanalytisk kortlægning af samtidens diskursformation i form af configuration af vidensfeltets videnskabeliggørelse, diskursdomæner og professionalisering ud fra hjælpevidenskaber (pædagogisk filosofi, pædagogisk antropologi, pædagogisk psykologi, pædagogisk sociologi), vidensdomæner (oplysning, socialisation, opdragelse, dannelse) og hjælpeprofessioner (specialpædagogik, sundhedspædagogik, socialrådgivning, socialpædagogik). Udgangspunktet er at éducationens diskursformation iværksætter en række forskellige vidensidealer, og at der sociale træf nok problematiseres forskelligt men kan fremstilles i en genkendelig genealogi.

[More information.]

September 18, 2014 #

11:15 What is a fusion system?

Speaker: Sune Precht Reeh

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 10

[More information.]

20:00 International Authors' Stage — Pierre Lemaitre

Speaker: Pierre Lemaitre

Location: Royal Library — The Black Diamond (Den Sorte Diamant)

Entrance: 110 kr. (60 kr. students)

[More information.]

September 17, 2014 #

16:30 Mød møbeldesignerne: Johannes Foersom og Christian Flindt

Speaker: Johannes Foersom, Christian Flindt

Location: Designmuseum Danmark, library

De to designere, der begge indtager stærke positioner i nutidens danske møbeldesign, arbejder begge udforskende og afprøvende. Og samtidig med, at de 'kender typerne' i modernitetens møbeldesign, er de altid nyfortolkende og overraskende i deres gennemarbejdede resultater, som eksempelvis i Foersom og Hiort-Lorenzens pindestol Mikado og Flindts organisk-skulpturelle stol Orchid. Mens Christian Flindt etablerede eget studio i 2003, har Johannes Foersom og makkeren, Peter Hiort-Lorenzen, haft deres produktive tegnestuefælleskab siden midten af 1970'erne. Både Johannes Foersom og Christian Flindt vil fortælle om et udvalg af deres omfattende produktioner.

[More information.]

19:30 Pecha Kucha Night Cph #29

Speaker: Johanna Magoria, Katrine Marie Nielsen, Uli Scheuß, Jesper Gyldendahl Christensen, Morten Barklund, Kasper Krægpøth, Peter de Barros Damgaard, Bianca Fløe, Lars Fiil Fredslund, Carsten Theede

Location: Rundetårn

Entrance: 30 kr.

Pecha Kucha er japansk for "sniksnak" og går ud på, at et antal kreative deltagere præsenterer deres arbejde, idéer og visioner i 20 elementer, der vises i præcis 20 sekunder—i alt en præsentationstid på 6 minutter og 40 sekunder. Et element kan være et billede, et lydklip, et digt, en performance og lignende. Deltagerne er kunstnere, designere, musikere, arkitekter, iværksættere, opfindere og andre med inspirerende projekter og idéer. Alt er tilladt, så længe det ikke overskrider grænsen på 20 sekunder. Den stramme form holder præsentationerne skarpe og gør samtidig, at interessen holdes oppe hos tilhørerne.

[More information.]

19:30 Vin & Videnskab — Hjertet

Speaker: Nis Høst, Tobias Wang, Peter Godsk Jørgensen

Location: Geological Museum

Entrance: 130 kr.

En aften dedikeret til den allernyeste hjerteforskning hos mennesket og andre dyr.

[More information.]

September 14, 2014 #

14:30 First World War poetry: A reading

Speaker: Charles Lock

Location: Toldbodgade 40

As a part of the Golden Days Festival 2014, the Royal Cast Collection hosts an afternoon about the fascinating literature created during World War I. Professor in English literature Charles Lock will provide an insight into the literature of the soldiers in and outside the trenches.

[More information.]

September 12, 2014 #

10:00 Humanizing technology adoption decisions: Symbolic action perpective

Speaker: Kai Lim

Location: Copenhagen Business School, Howitzvej 60, 4th floor

Entrance: Free, but registration appreciated

To date, research into technology adoption behavior has been founded predominantly on the premise that such behavior is driven primarily by utilitarian motives. Contrary to prior research, I will argue that technology adoption behavior entails a wider range of motivations. At the individual level, with the popularity of mobile devices and their high visibility when in use, it has increasingly been recognized that such devices have become ostentatious means for users to express their identities and social status. Similarly, at the organizational level, anecdotal evidence suggests that organizations may simply adopt technological innovations in order to try to demonstrate symbols, which convey meanings beyond functional usage, such as peer recognition and image. Given these emerging trends, I will outline a research program that investigates individual and organizational level adoption of technology from the symbolic actions perspective. Specifically, going beyond the utilitarian-dominant viewpoint, I identify symbolic goals as another salient driver of technology adoption behavior. I will then discuss one particular study conducted at the organizational level. Through a survey of 218 organizations, this study endeavors to shed light on the factors contributing to functional and symbolic adoption of technology in organizations.

[More information.]

15:00 Ontonorms and other norms: Feminist explorations of valuing in practice

Speaker: Annemarie Mol

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 35, room 35.01.44

After and related to questions of ontology and the reality of objects/subjects, it is high time to once again take up questions of norms — normality, normativity, valuing. But how to do so? In her lecture Prof. Dr. Mol will touch upon norms of normality, norms and normativity and how they relate to that of studying the process valuing and reality in practice, while exploring feminist scholarship strengths and limitation as well as non-neutrality.

[More information.]

September 11, 2014 #

15:00 Feminist scholarship and fleshy realities: The case of kilo calories

Speaker: Annemarie Mol

Location: University of Copenhagen, city campus, CSS, building 35, room 35.01.44

How to direct feminist inquiries into the fleshy realities we live with? In this lecture Prof. Dr. Mol will address this question by starting out from a single image: a label on a packaged food item that specifies both the amount of kilocalories that the packaged food in question contains (per hundred grams; per portion) and the daily caloric needs of men and women. Such an image calls forth ideals of appropriately slim bodies and the ways in which these are gendered. At the same time it alludes to the shaping of the categories "women" and "men" with anatomical, physiological, statistical and other techniques.

[More information.]

17:30 Rundkant præsenterer Claydies

Speaker: Karen Kjældgaard Larsen, Tine Broksø, Rundkant

Location: Rundetårn

Entrance: 25 kr.

Designforeningen Rundkant sætter fokus på grænsefeltet mellem kunst og design med designduoen Claydies, der fortæller om deres vej op ad karrierestigen, dels med udstillinger, dels med kommercielle produkter. Med fokus på, hvordan samtidens designere kan (over)leve med traditionsbundne og håndværksmæssige fagligheder, diskuterer Claydies og Rundkant om et muligt krydsfelt i designbranchen. Designerne i Rundkant fortæller endvidere om foreningen Rundkant, der udelukkende består af kvindelige designere, dens manifest samt dens eksperimenterende tilgang til møbeldesign.

[More information.]

19:00 Døden i Venedig: Om Venedig i europæisk litteraturhistorie

Speaker: Morten Dyssel Mortensen

Location: Gl Holtegaard

Entrance: museum entrance + 30 kr.

Morten Dyssel Mortensen er forsker i europæisk identitets- og kulturhistorie ved Københavns Universitet og formand for Det Danske Thomas Mann Selskab. Ved aftenens foredrag taler han om Thomas Manns berømte roman Døden i Venedig og trækker linjer til Venedigs rolle som baggrund for andre væsentlige romaner.

[More information.]

September 10, 2014 #

19:30 Vin & Videnskab — I svampenes rige

Speaker: Jens H. Petersen

Location: Geological Museum

Entrance: 130 kr.

Vi markerer efterårets svampesæson med en aften i selskab med mykolog Jens Henrik Petersen, forfatter til adskillige svampebøger og tillige en af verdens ypperligste svampefotografer. Man kan også møde Foreningen til Svampekundskabens Fremme, som specielt til lejligheden udstiller en flot samling svampe.

[More information.]

September 9, 2014 #

15:15 What is a Witt vector?

Speaker: Christopher Davis

Location: University of Copenhagen, north campus, H.C. Ørsted Institute, auditorium 10

[More information.]

16:15 One-page designs

Speaker: Stone Librande

Location: IT University of Copenhagen, auditorium 4

In an effort to communicate more effectively and concisely, Stone has been experimenting with a style of design documentation that he calls a one-page design. As the name implies, this is a document that is exactly one page long. After all, why create a document with more than one page if most people only read the first page anyway? During this talk Stone will show numerous examples of one-page designs from Diablo III, Spore, and SimCity. He'll discuss what works and what doesnt and explain how you can use similar techniques to communicate key design ideas to your team.

[More information.]

September 5, 2014 #

10:00 Alt-CPH — DIY science: From the maker scene to biopunk and artistic expression

Speaker: Andy Gracie

Location: IT University of Copenhagen

[More information.]

11:00 Alt-CPH — Collaboration across disciplines in networked contexts: arts, technology, and social change

Speaker: Ruth Catlow

Location: IT University of Copenhagen

[More information.]

11:30 Alt-CPH — Renewable futures: Shifts from a techno-scientific to a techno-ecological paradigm

Speaker: Rasa Smite

Location: IT University of Copenhagen

[More information.]

September 2, 2014 #

17:00 Demystifying the path of entrepreneurship for designers

Speaker: Enrique Allen

Location: Copenhagen Institute of Interaction Design

Entrance: Free, but sign-up required

How did designers start successful tech companies like Pinterest? The goal of this talk is for designers to find inspiration in role models who've taken the journey from designer to founder.

[More information.]

19:30 Vin & Videnskab — Motion og sundhed: Og hvordan man vinder OL-guld

Speaker: Bente Klarlund Pedersen, Mads Reinholdt Rasmussen

Location: Geological Museum

Entrance: 130 kr.

Hvor vigtig er motion for vores helbred? En af Danmarks ledende sundhedsforskere, Bente Klarlund Pedersen, giver svaret. OL-guldmedaljevinder Mads Reinholdt Rasmussen fortæller om, hvad der skal til for at komme helt til tops.

[More information.]